%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

A

Trafik kazalarının önlenmesi

B

Mesleki başarının artırılması

C

Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması

D

Ülkedeki sağlık sisteminin iyileştirilmesi

Soru 2

Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?

A

Dolaşım sisteminin

B

Sindirim sisteminin

C

Hareket sisteminin

D

Sinir sisteminin

Soru 3

Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması, "Bak-DinleHisset" yönteminin hangi aşamasını oluşturur?

A

Dinle

B

Bak

C

Hisset

D

Dinle-Hisset

Soru 4

Olay yerinde olası tehlikelerin belirlenerek güvenli bir çevrenin oluşturulması işlemi, ilk yardımın temel uygulamalarının hangisi içinde değerlendirilir?

A

Koruma

B

Bildirme

C

Kurtarma

D

Müdahale

Soru 5

Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur. Bu durum, öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur?

A

Mide

B

Beyin

C

Karaciğer

D

Kalın bağırsak

Soru 6

Hangi durumdaki yetişkin bir kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?

A

Solunumu düzensiz olan

B

Solunum sayısı azalan

C

Kalbi düzensiz çalışan

D

Kalbi duran

Soru 7

Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?

A

Diz ile kalça arası

B

Ayak bileğinin alt kısmı

C

Ayak bileğinin üst kısmı

D

Diz kapağının olduğu bölge

Soru 8

• Kazazede düz olarak sırtüstü yatırılır.
• Baş yana çevrilir ve çene göğüsten uzaklaştırılarak soluk yolu açılır.
• Kazazedenin bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılır.

İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak, öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

A

Şokun engellenmesi

B

Kanamanın durdurulması

C

Zihinsel aktivitenin korunması

D

Sindirim işlevinin rahat olması

Soru 9

Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A

Cisim çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.

B

Cismin dışarıda kalan kısmı cilt hizasından kesilir ve yara sıkı sarılır.

C

Cisim çıkarılmadan tespiti yapılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.

D

Cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.

Soru 10

Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?

A

Karın yaralanmalarında

B

Bacak yaralanmalarında

C

Göğüs yaralanmalarında

D

Omurga yaralanmalarında

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?

A

Burkulan eklemin kalp seviyesinden aşağıda tutulması

B

Burkulan eklemin sıkıştırıcı bir bandajla tespit edilmesi

C

Burkulan eklemin sürekli hareket ettirilmesi

D

Burkulan ekleme turnike uygulanması

Soru 12

Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur?

A

Dolaşım sistemi

B

Sindirim sistemi

C

Hareket sistemi

D

Solunum sistemi

Soru 13

Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A

Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir.

B

Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir.

C

Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında kullanılmalıdır.

D

Köprücük kemiği kırıklarında hastanın sedye ile taşınması hayati önem taşır.

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?

A

Hırslı ve kızgın olmamak

B

Kurallara uymaya özen göstermek

C

Başkalarının haklarına saygı göstermek

D

Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak

Soru 15

Aşağıdaki durumların hangisinde, sürüş esnasında refleksler zayıflamış olacağından direksiyon başındaki tepkiler çok daha yavaş gerçekleşecektir?

A

Sürüş öncesi alkollü içki içilmişse

B

Sürüş öncesi düzenli ve yeterli uyku uyunmuşsa

C

Molalarda kan dolaşımını artıran hareketler yapılmışsa

D

Temiz hava için aracın camları kısa süreliğine açılmışsa

Soru 16

Kara yolu aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır?

A

Trafik için hayvanların ve araçların yararlandığı alanlardır.

B

Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır.

C

Trafik için araçların yararlanmasına uygun şeritlerdir.

D

Trafik için yapılmış özel amaçlı arazi parçalarıdır.

Soru 17

Trafik görevlisinin, geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

A

Dur işareti

B

Geç işareti

C

Yavaşlatma işareti

D

Hızlandırma işareti

Soru 18

Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?

A

Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli

B

İlk geçiş hakkı yayaların olduğu için beklemeli

C

Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli

D

Durmadan dikkatli geçmeli

Soru 19

Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

A

Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu

B

Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini

C

Sağa ve sola dönülemeyeceğini

D

Hızın artırılması gerektiğini

Soru 20

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A

Kaygan yola yaklaşıldığını

B

Kara yolunun deniz kıyısında bittiğini

C

Tehlikeli iniş eğimli bir kesime yaklaşıldığını

D

Taşıt yoluna taş, kaya veya toprak düşebileceğini

Soru 21

Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgâr işaretidir?

A

 10 Ekim 2015 Ehliyet soruları 21. Soru A Şıkkı

B

 10 Ekim 2015 Ehliyet soruları 21. Soru B Şıkkı

C

 10 Ekim 2015 Ehliyet soruları 21. Soru C Şıkkı

D

 10 Ekim 2015 Ehliyet soruları 21. Soru D Şıkkı

Soru 22

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

A

 10 Ekim 2015 Ehliyet soruları 22. Soru A Şıkkı

B

 10 Ekim 2015 Ehliyet soruları 22. Soru B Şıkkı

C

 10 Ekim 2015 Ehliyet soruları 22. Soru C Şıkkı

D

 10 Ekim 2015 Ehliyet soruları 22. Soru D Şıkkı

Soru 23

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A

Sesli ikaz cihazlarını kullanmanın yasak olduğunu

B

Tehlikeli madde taşıtının giremeyeceğini

C

Motorlu taşıt trafiğine kapalı yolu

D

Durmanın yasak olduğunu

Soru 24

Kanlarındaki alkol miktarı - - - - promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A

0,20

B

0,30

C

0,40

D

0,50

Soru 25

Aksine bir durum yoksa, otoyollarda yolcu sepetsiz iki tekerlekli motosikletlerin azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

A

70

B

80

C

90

D

100

Soru 26

Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sürekli işgal edilemez?

A

1

B

2

C

3

D

1 ve 3

Soru 27

"88-89 Kuralı" olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylemek için geçen sürede alınan yol, aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A

Fren mesafesini

B

Duruş mesafesini

C

Takip mesafesini

D

İntikal mesafesini

Soru 28

Şekildeki devamlı yol çizgisi, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A

Öndeki araçların geçilemeyeceğini

B

Hiçbir sebeple durulamayacağını

C

Sağ şeritten gidilemeyeceğini

D

Karşı şeride geçilebileceğini

Soru 29

Otoyollara girerken hangi şeridin kullanılması zorunludur?

A

Orta şerit

B

Hızlanma şeridi

C

Tırmanma şeridi

D

Yavaşlama şeridi

Soru 30

Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A

İşaret verdiği anda manevraya başlamalı

B

Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmeli

C

Manevraya başladıktan sonra işaret vermeli

D

Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmeli

Soru 31

Şekildeki kontrolsüz kavşakta 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

A

Hızlanıp kavşağa girmeli

B

Geçiş hakkını kendi kullanmalı

C

2 numaralı aracın geçmesini beklemeli

D

İkazda bulunup 2 numaralı aracı durdurmalı

Soru 32

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile minibüsün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

A

Minibüs, otomobile

B

Otomobil, minibüse

C

Şeridi daralmış olan, diğerine

D

Dingil ağırlığı az olan, diğerine

Soru 33

I. Geçiş yollarının önü ve üzeri
II. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durakları
III. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerler ve dönemeçler

Yukarıdakilerden hangileri park etmenin yasak olduğu yerlerdendir?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

 

Soru 34

Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü, aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

A

Duraklamak

B

Araç içi ışıkları yakmak

C

Uzağı gösteren ışıkları yakmak

D

Sadece park veya sis ışıklarını yakmak

Soru 35

Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazası sırasında sürücü ve yolcunun taşıttan dışarı fırlamasını ya da başını çarpmasını önler?

A

Engel işareti

B

Çekme halatı

C

Boyun korsesi

D

Emniyet kemeri

Soru 36

Kaza yapan aracın ön ve arkasına, diğer araç sürücülerini yavaşlatmak ve olası bir kaza tehlikesini önlemek için aşağıdakilerden hangisi yerleştirilmelidir?

A

Yangın tüpü

B

Üçgen reflektör

C

Beyaz renkte taş

D

Teneke veya bidon gibi malzemeler

Soru 37

I. Traktörler
II. Otomobiller
III. Motorlu bisiklet ve motosikletler
IV. Şehirler arası yolcu taşıyan otobüsler

Yukarıda verilen araçların hangilerinde, ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur?

A

I ve II

B

II ve III

C

II ve IV

D

III ve IV

Soru 38

Aşağıdakilerden hangisi, tescil işlemleri tamamlanmış araçların trafiğe çıkarılmasına müsaade eden ve muayene sürelerini belirleyen bir belgedir?

A

Sürücü belgesi

B

Araç imalat belgesi

C

Mali sorumluluk sigortası

D

Motorlu araç trafik belgesi

Soru 39

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen motorlu araçların sürülmesine yetki veren belge, aşağıdakilerden hangisidir?

A

Sürücü belgesi

B

Araç imalat belgesi

C

Kaza tespit tutanağı

D

Motorlu taşıt sürücü sertifikası

Soru 40

Sivas'tan hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Konya'ya oradan da Uşak'a gitmiştir.

Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?

A

Batı-Doğu

B

Kuzey-Güney

C

Güneybatı-Kuzeybatı

D

Kuzeybatı-Güneydoğu

Soru 41

Egzoz susturucusu, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesin azaltılmasında görev yapar. Buna göre, araçlardaki egzoz susturucusu çıkarılırsa ne olması beklenir?

A

Gürültü kirliliğinin artması

B

Motorun ısınarak stop etmesi

C

Gürültü kirliliğinin en aza inmesi

D

Egzozdan siyah renkte duman çıkması

Soru 42

Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.


Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?

A

Emme zamanı

B

Sıkıştırma zamanı

C

Ateşleme (İş) zamanı

D

Egzoz zamanı

Soru 43

Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A

Far kablo bağlantılarının oksitlenmesi

B

Akü şarj durumunun yeterli olmaması

C

Hava filtresinin kirlenmesi

D

Bujilerin eskimesi

Soru 44

Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

A

Fren hidrolik seviyesinin çok düştüğünü

B

Arka sis lambasının yanmakta olduğunu

C

Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu

D

Egzozdan çevreyi tehdit edecek boyutta gaz yayıldığını

Soru 45

Aşağıdakilerden hangisi, dizel motorlarda depodaki yakıtın bitmesi sonucunda meydana gelir?

A

Hava filtresinin kirlenmesi

B

Yakıt deposunun delinmesi

C

Yakıt sisteminin hava yapması

D

Depo kapağı ve çevresinin kirlenmesi

Soru 46

Araca römork bağlandığı zaman aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?

A

Römorka yük konulması

B

Römorkun farlarının yakılması

C

Römorkun üzerine branda çekilmesi

D

Römorkun elektrik sisteminin prize takılması

Soru 47

Motorda sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasının sağlanması görevini, aşağıdakilerden hangisi üstlenir?

A

Motor yağı

B

Araç lastiği

C

Fren hidroliği

D

Akü elektroliti

Soru 48

Karlı ve buzlu yol kesimlerinde, araçların kaymasını önlemek amacıyla öncelikle motordan güç alan tekerleklerine, aşağıdakilerden hangisi takılır?

A

Çekme halatı

B

Patinaj zinciri

C

Hız sınırlayıcı cihaz

D

Lastik basınç sensörü

Soru 49

Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?

A

Park lambası

B

Sinyal lambası

C

Şarj lambası

D

El fren lambası

Soru 50

Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır?

A

Rölanti devrinin yüksek olması

B

Fren hidroliğinin tamamlanması

C

Soğutma suyuna antifriz katılması

D

Lastik hava basınçlarının kontrol edilmesi

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments