%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir?

A

İlaçla tedavi etmek

B

Durumun kötüleşmesini önlemek

C

Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak

D

Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi vücudun tamamında faaliyet gösterir?

A

Sindirim sistemi

B

Dolaşım sistemi

C

Boşaltım sistemi

D

Solunum sistemi

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?

A

Kırıkların tespit edilmesi

B

Dolaşımın değerlendirilmesi

C

Solunumun değerlendirilmesi

D

Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi

Soru 4

• Bir el alına yerleştirilir.
• Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.
• Alından bastırılıp, çeneden kaldırılarakbaş geriye doğru itilir.

Kazazedenin hava yolunu açmak için, uygulama tekniği verilen pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

A

Şok pozisyonu

B

Yarı oturuş pozisyonu

C

Baş geri-çene yukarı pozisyonu

D

Yarı yüzükoyun-Yan pozisyon

Soru 5

Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?

A

40

B

60

C

80

D

100

Soru 6

Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?

A

Omurgasında kırık olan

B

Kaburgasında kırık olan

C

Birinci derece yanığı olan

D

Kolunda yara ve kırık olan

Soru 7

Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meydana gelir?

A

Burun kanamaları

B

Atardamar kanamaları

C

Kılcal damar kanamaları

D

Toplardamar kanamaları

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapılan yanlış bir uygulamadır?

A

Kanamanın durdurulamadığı durumlarda uygun kemik üzerine turnike uygulamak

B

Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak

C

Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak

D

Kanayan damarın üzerine doğrudan baskı uygulamak

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulaması değildir?

A

Rastgele hareket ettirilmesi

B

Hava yolu açıklığının sağlanması

C

Kanama varsa, hemen durdurulması

D

Sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 cm kadar yükseltilmesi

Soru 10

I- Kazazede sakinleştirilir, endişeleri giderilir.
II- Kanama ciddi ise, kulağı tıkamadan temiz bezlerle kapatılır.
III- Kazazede bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır.

Kulak kanaması olan bir kazazedeye, yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 11

Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılır?

A

Kürek kemiği

B

Ön kol kemiği

C

Kaburga kemiği

D

Köprücük kemiği

Soru 12

Koma durumundaki kazazedeye verilecek en uygun pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

A

Dik oturuş

B

Sırtüstü yatış

C

Baş geride yarı oturuş

D

Yarı yüzüstü yan yatış

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?

A

Kendi can güvenliğini riske atması

B

Kazazedeyi mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi

C

Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınması

D

Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseninin korunmasına özen göstermemesi

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?

A

Aşırı hız yapmak

B

Alkollü araç kullanmak

C

Emniyet kemeri takmak

D

Elinde cep telefonuyla araç kullanmak

Soru 15

Aşağıdakilerin hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerindendir?

A

Araçların muayenelerini yapmak

B

Sürücülerin belgelerini vermek

C

Muayene istasyonlarını denetlemek

D

Park yerleri ve benzeri tesisleri yapmak

Soru 16

Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?

10 Ocak 2015 Ehliyet soruları Soru 16

A

Durmadan dikkatli geçmeli

B

İlk geçiş hakkını yayalara vermeli

C

Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli

D

Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli

Soru 17

Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir?

A

Banket

B

Terminal

C

Hemzemin geçit

D

Taşıt yolu (Kaplama)

Soru 18

Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "geç" işaretidir?

A

 10 Ocak 2015 Ehliyet soruları 18. Soru A Şıkkı

B

 10 Ocak 2015 Ehliyet soruları 18. Soru B Şıkkı

C

 10 Ocak 2015 Ehliyet soruları 18. Soru C Şıkkı

D

 10 Ocak 2015 Ehliyet soruları 18. Soru D Şıkkı

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi ana yol - tali yol kavşağını bildiren trafik işaret levhalarından biri değildir?

A

 10 Ocak 2015 Ehliyet soruları 19. Soru A Şıkkı

B

 10 Ocak 2015 Ehliyet soruları 19. Soru B Şıkkı

C

 10 Ocak 2015 Ehliyet soruları 19. Soru C Şıkkı

D

 10 Ocak 2015 Ehliyet soruları 19. Soru D Şıkkı

Soru 20

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A

Traktörün geçebileceğini

B

Traktörün giremeyeceğini

C

Traktörlerin park edebileceğini

D

Sadece traktörün girebileceğini

Soru 21

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

10 Ocak 2015 Ehliyet soruları Soru 21

A

Yaya yolunu

B

Yaya geçidini

C

Yola yayanın çıkabileceğini

D

Yola yayanın giremeyeceğini

Soru 22

Şekildeki yol bölümünde görülen trafik işaret levhası, sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

10 Ocak 2015 Ehliyet soruları Soru 22

A

Bölünmüş yola gireceğini

B

Tali yol kavşağına yaklaştığını

C

İki yönlü yol kesimine yaklaştığını

D

İleride kontrolsüz bir kavşağın olduğunu

Soru 23

Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisinin adı, yavaşlama uyarı çizgileridir?

A

 10 Ocak 2015 Ehliyet soruları 23. Soru A Şıkkı

B

 10 Ocak 2015 Ehliyet soruları 23. Soru B Şıkkı

C

 10 Ocak 2015 Ehliyet soruları 23. Soru C Şıkkı

D

 10 Ocak 2015 Ehliyet soruları 23. Soru D Şıkkı

Soru 24

Bir kavşakta, trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik işaret cihazı da bulunuyorsa, sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadır?

A

Trafik görevlisine

B

Işıklı trafik işaret cihazına

C

Yeşil ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına

D

Kırmızı ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına

Soru 25

Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?

A

1,5

B

2,5

C

3,5

D

4,5

Soru 26

Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında azami hızı saatte kaç kilometredir?

A

120

B

110

C

90

D

80

Soru 27

Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?

A

Takip mesafesi

B

Geçiş mesafesi

C

Görüş mesafesi

D

İntikal mesafesi

Soru 28

Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

10 Ocak 2015 Ehliyet soruları Soru 28

A

İstediği şeridi 

B

1 numaralı şeridi

C

2 numaralı şeridi

D

3 numaralı şeridi

Soru 29

Şekildeki kara yolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir?

10 Ocak 2015 Ehliyet soruları Soru 29

A

Şerit değiştirmek yasaktır.

B

Öndeki aracı geçmek yasaktır.

C

Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir.

D

Taşıt yolu, bölünmüş yol durumuna gelmiştir.

Soru 30

Geçiş üstünlüğü hakkını kullanan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?

A

Hız sınırlarına uyması

B

Trafik görevlisine bilgi vermesi

C

Işıklı trafik işaret cihazlarına uyması

D

Sesli ve ışıklı işaretleri birlikte kullanması

Soru 31

Şekildeki kara yolu bölümünde, hangi numaralı taşıt sürücülerinin yaptığı, asli kusur hâllerinden sayılır?

10 Ocak 2015 Ehliyet soruları Soru 31

A

Yalnız 4

B

1 ve 7

C

1, 3 ve 6

D

2, 6 ve 7

Soru 32

Bir kamyonet, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?

A

Otobüse

B

Otomobile

C

İş makinesine

D

Lastik tekerlekli traktöre

Soru 33

Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta, ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

10 Ocak 2015 Ehliyet soruları Soru 33

A

Otobüs

B

Traktör

C

At arabası

D

İş makinesi

Soru 34

I- Park etmek
II- Geri gitmek
III- Duraklamak

Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması yasaktır?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 35

Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken hangi ışıkların yakılması zorunludur?

A

Sis ışıklarının

B

Park ışıklarının

C

Acil uyarı ışıklarının

D

Uzağı gösteren ışıkların

Soru 36

Aşağıdakilerden hangisi, kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır?

A

Polen filtresi

B

Park sensörü

C

Emniyet kemeri

D

Açılabilir tavan

Soru 37

Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

A

Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında

B

Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde

C

Motoru bakımdan geçirildiğinde

D

Sahibi değiştiğinde

Soru 38

Aşağıdaki araçların hangisinde, yangın söndürme cihazı bulundurmak zorunlu değildir?

A

Otobüs

B

Kamyon

C

Otomobil

D

Lastik tekerlekli traktör

Soru 39

Göz muayenesine ilişkin esaslara göre hangi rahatsızlığı olanlar, herhangi bir koşul aranmadan sürücü belgesi alabilirler?

A

Gece körlüğü

B

Renk körlüğü

C

İki gözü görmeyen

D

Monoküler (tek gözü gören)

Soru 40

Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini önleme çalışmalarından biri değildir?

A

Kaliteli yakıt kullanımının teşvik edilmesi

B

Egzozlara filtre zorunluluğu getirilmesi

C

Özel araç kullanımının teşvik edilmesi

D

Çevre eğitimine ağırlık verilmesi

Soru 41

Aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

A

Fren

B

Motor

C

Egzoz

D

Diferansiyel

Soru 42

Dört zamanlı motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur?

A

Emme - Ateşleme (İş) - Egzoz - Sıkıştırma

B

Egzoz - Emme - Ateşleme (İş) - Sıkıştırma

C

Ateşleme (İş) - Emme - Sıkıştırma - Egzoz

D

Emme - Sıkıştırma - Ateşleme (İş) - Egzoz

Soru 43

Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?

A

 10 Ocak 2015 Ehliyet soruları 43. Soru A Şıkkı

B

 10 Ocak 2015 Ehliyet soruları 43. Soru B Şıkkı

C

 10 Ocak 2015 Ehliyet soruları 43. Soru C Şıkkı

D

 10 Ocak 2015 Ehliyet soruları 43. Soru D Şıkkı

Soru 44

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen kapaktan motora ne konulur?

10 Ocak 2015 Ehliyet soruları Soru 44

A

Antifriz

B

Motor yağı

C

Fren hidroliği

D

Motor soğutma suyu

Soru 45

Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A

Radyatör peteklerinin tıkanmasına

B

Şarj lambasının yanmasına

C

Yakıt tüketiminin artmasına

D

El freninin arızalanmasına

Soru 46

I- Akü kontrolü
II- Lastik kontrolü
III- Antifriz kontrolü

Yukarıda verilenlerden hangileri, aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gereken önlemlerdendir?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 47

Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik devrelerinde meydana gelebilecek kısa devre sonunda sistemi olası yangın tehlikesine karşı korumak için kullanılır?

A

Flaşör

B

Sigorta

C

Far anahtarı

D

Sinyal ampulü

Soru 48

Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?

A

Asit

B

Alkol

C

Saf su

D

Antifriz

Soru 49

Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A

Fren hidroliğinin eksilmesi

B

Karterde yağın kalmaması

C

Depodaki yakıtın azalması

D

Radyatörde antifrizin olmaması

Soru 50

Aracın kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre dolunca aşağıdaki parçalardan hangisi değiştirilir?

A

Buji

B

Manifold

C

Teker jantı

D

Vites kutusu

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments