%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

İlk Yardım ile Acil Tedavi arasındaki farklarla ilgili olarak tabloda verilen bilgiler için ne söylenebilir?

A

I. doğru, II. yanlış

B

I. yanlış, II. doğru

C

Her ikisi de doğru

D

Her ikisi de yanlış

Soru 2

Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir. Buna göre en son müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

A

Açık karın yarası olan

B

Bilinci yerinde olmayan

C

Solunum zorluğu çeken

D

Ayak bileğinde çıkık olan

Soru 3

İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "C" dolaşımın değerlendirilmesini ifade etmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi, dolaşımın değerlendirilmesi aşamasında ilk yardımcının yaptığı uygulamalardandır?

A

Kazazedeye "iyi misiniz?" diye sorulması

B

Kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi

C

Kazazedenin şah damarından 5 saniye süreyle nabız alınması

D

İlk yardımcının yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırması

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi, kısmi tıkanıklık yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

A

Öksürmesi engellenir.

B

Gevşemiş takma dişleri varsa çıkarılır.

C

Morarma saptanırsa derhal girişimde bulunulur.

D

Durumu kötüye gidiyorsa tam tıkanmada tercih edilen uygulamalara başlanır.

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biri değildir?

A

Koruma

B

Kurtarma

C

Bildirme

D

Tedavi etme

Soru 6

I. Kazazedenin sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılması
II. Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilmesi
III. Göğüs kemiğine, yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/2'si kadar aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması

Yukarıdakilerden hangileri, yetişkinlerde yapılan temel yaşam desteğinin uygulama basamaklarındandır?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 7

İç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

A

Şoka karşı önlem alınması

B

Ağzından bol sıvı verilmesi

C

Üzerinin örtülerek sıcak tutulması

D

Yaşamsal bulgularının incelenmesi

Soru 8

Şok pozisyonunda, kazazedenin bacakları kaç cm kadar yukarı kaldırılır?

A

30

B

40

C

50

D

60

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?

A

Saç dökülmesi

B

Bedensel aktivitede artma

C

Ağızdan köpüklü kan gelmesi

D

Yaralanma bölgesinin alt tarafında felç

Soru 10

Zorlama, çarpma, düşme veya çeşitli darbeler sonucu oluşan, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasına sebep olan duruma ne ad verilir?

A

Kırık

B

Çıkık

C

Donma

D

Burkulma

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi, delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

A

Batan cismin çıkarılması

B

Ağızdan ılık içecekler verilmesi

C

Bilinci açık ise yarı oturur duruma getirilmesi

D

Ayaklarının yüksekte tutulup sırtüstü yatırılması

Soru 12

Resimde görülen uygulama hangi pozisyonun veriliş aşamalarını göstermektedir?

 

A

Şok pozisyonu

B

Koma pozisyonu

C

Alt-çene pozisyonu

D

Baş-çene pozisyonu

Soru 13

• Ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur.
• Yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu, diğer elle çenesi kavranarak hafif hareketlerle boynu tespit edilir.
• Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan raçtan dışarı çekilir.

Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik, aşağıdakilerden hangisidir?

A

Rentek manevrası

B

İtfaiyeci yöntemi

C

Heimlich manevrası

D

Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük için alınması gereken önlemlerdendir?

A

Sürüş öncesi alkollü içki içilmesi

B

Sürüş esnasında elde cep telefonu ile konuşulması

C

Yol şartlarına göre kontrol edilebilecek hızda araç kullanılması

D

Trafik yoğunluğu fazla olan güzergâhların tercih edilmesi

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi değildir?

A

Kara yollarında, gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak

B

Kara yolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak

C

Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek

D

Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak

Soru 16

Kara yolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış, en çok iki römorktan oluşan araçlara ne ad verilir?

A

Arazi taşıtı

B

Taşıt katarı

C

Kamp taşıtı

D

Umum servis aracı

Soru 17

Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır?

A

6 ay hapis cezası verilir.

B

Trafikten ömür boyu men edilir.

C

Sürücü belgesi varsa geri alınır.

D

Zarar karşılıkları ve masraf ödetilir.

Soru 18

Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin anlamı nedir?

 

A

Trafiğin bütün istikametlere kapanma hâli

B

Trafiğin bütün istikametlere açılma hâli

C

Trafiği hızlandırma işareti

D

Trafiği yavaşlatma işareti

Soru 19

Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir?

A

Yeşil ışık

B

Sarı ışık

C

Kırmızı ışık

D

Kırmızı oklu ışık

Soru 20

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

A

Dönel kavşağa

B

Açılan köprüye

C

Ana yol - tali yol kavşağına

D

Kontrollü demir yolu geçidine

Soru 21

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?


I. Hızını artırmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Öndeki araçları geçmekten kaçınmalı

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 22

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A

Azami hız sınırını

B

Geçme yasağı sonunu

C

Taşıtın giremeyeceğini

D

Hız sınırlaması sonunu

Soru 23

Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır?

A

 12 Aralık 2015 Ehliyet soruları 23. Soru A Şıkkı

B

 12 Aralık 2015 Ehliyet soruları 23. Soru B Şıkkı

C

 12 Aralık 2015 Ehliyet soruları 23. Soru C Şıkkı

D

 12 Aralık 2015 Ehliyet soruları 23. Soru D Şıkkı

Soru 24

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 25

Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?

A

Girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek

B

Gidiş yönüne göre en sağdaki şeritten seyretmek

C

Gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek

D

Çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten seyretmek

Soru 26

Şekildeki kara yolunda 1 numaralı araç sürücüsünün Aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A

Bulunduğu şeritte seyretmesi

B

Geçme sırasında hızını artırması

C

Yol müsait ise önündeki aracı sollayarak geçmesi

D

Yol müsait değilse önündeki aracın sağından geçmesi

Soru 27

Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?

A

15

B

35

C

40

D

50

Soru 28

70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

A

25

B

35

C

45

D

55

Soru 29

Şekilde görülen araç geçme işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A

2 numaralı aracın arkadan gelen trafiği kontrol etmediği

B

3 numaralı aracın izlediği şeridin yanlış olduğu

C

1 numaralı aracın izlediği şeridin yanlış olduğu

D

3 numaralı aracın geçme yasağına uymadığı

Soru 30

Aşağıdakilerden hangisi, duraklanan veya park edilen yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir?

A

Işıkla veya kolla çıkış işareti vermesi

B

Aracını ve aracının etrafını kontrol etmesi

C

Yoldan geçen araç sürücülerini ikaz edip yavaşlatması

D

Sakıncalı bir durum olmadığında manevraya başlaması

Soru 31

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

A

2 numaralı aracın yanlış şeritte seyrettiği

B

2 numaralı aracın takip mesafesine uymadığı

C

1 numaralı aracın dönüş işaretini yanlış kullandığı

D

1 numaralı aracın doğru geçmekte olan 2 numaralı araca yol vermediği

Soru 32

Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne ad verilir?

A

Park etme

B

İşaretleme

C

Trafik kazası

D

Trafikten men

Soru 33

Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur?

A

1 Eylül - 1 Ocak

B

1 Ekim - 1 Şubat

C

1 Kasım - 1 Mart

D

1 Aralık - 1 Nisan

Soru 34

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A

Geçme yaparken sinyal verilmesi

B

Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi

C

Sürülmeleri sırasında elde bagaj, paket ve benzerlerinin taşınması

D

Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi

Soru 35

Kara yolu üzerinde hareket hâlinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir?

A

Kayıp

B

Hasar

C

Tahribat

D

Trafik kazası

Soru 36

I. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
II. Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır.

Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?

A

I. doğru, II. yanlış

B

Her ikisi de yanlış

C

I. yanlış, II. doğru

D

Her ikisi de doğru

Soru 37

Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde ödenmesi hâlinde, dörtte bir oranında indirim yapılır?

A

7

B

10

C

15

D

30

Soru 38

Monoküler (tek gözü gören) kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A

Bu kişiler ticari araç kullanabilir.

B

Sürücü belgesi aldıktan sonra her yıl bir göz hekiminden sağlık raporu almaları zorunludur.

C

Kullanacakları araçların içinde, sağında ve solunda olmak üzere en az 3 ayna bulunması zorunludur.

D

Kendileri açısından konulan kurallara uyup uymadıklarının denetlenebilmesi için sürücü belgelerine monoküler ibaresi yazılır.

Soru 39

Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?

A

Aşırı hızdan kaçınmak

B

Korkutmak veya şaşırtmak

C

Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak

D

Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek

Soru 40

Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?

A

Stepne

B

Havalı korna

C

Güneş gözlüğü

D

Emniyet kemeri

Soru 41

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen güç aktarma organının adı nedir?

A

Volan

B

Kavrama

C

Vites kutusu

D

Diferansiyel

Soru 42

Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir. Buna göre, hangi zamanda emme supabı açılır ve silindirlere yakıt-hava karışımı girer?

A

Emme zamanı

B

Sıkıştırma zamanı

C

Ateşleme (İş) zamanı

D

Egzoz zamanı

Soru 43

Motor çalışır durumda iken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A

Motor daha iyi yağlama yapar.

B

Motor daha yavaş döner.

C

Marş dişlisi zarar görür.

D

Motor daha hızlı döner.

Soru 44

Motor çalışır durumda iken, aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

A

Araç yakıtının bitmek üzere olduğunu

B

Araç kapılarından birinin açık kaldığını

C

Motor yağının değiştirilmesi gerektiğini

D

Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu

Soru 45

I. Aşınmayı azaltmak
II. Sürtünmeyi azaltmak
III. Yakıt tüketimini artırmak

Yukarıdakilerden hangileri motor yağının görevlerindendir?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 46

Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?

A

Fren balatalarının aşınması

B

Isıtma bujilerinin arızalanması

C

Hararet göstergesinin arızalanması

D

Radyatör hortumlarının su sızdırması

Soru 47

Aracın elektrik sisteminde bulunan sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak olan yeni sigortanın amper değeri eskisine göre nasıl olmalıdır?

A

Aynı

B

Daha büyük

C

Daha küçük

D

Önemli değildir.

Soru 48

I. Jant kapağı çıkartılır.
II. Kriko ile araç kaldırılır.
III. Bijon somunları sökülür.
IV. Bijon somunları gevşetilir.
V. Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır.

Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?

A

I - II - III - IV - V

B

II - III - I - IV - V

C

III - II - IV - V - I

D

V - I - IV - II - III

Soru 49

Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

A

Arka sis lambası ikaz ışığı

B

Hava yastığı ikaz ışığı

C

Akü şarj ikaz ışığı

D

ABS fren sistemi ikaz ışığı

Soru 50

Benzinli motorlarda normal yanma olmamasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A

Frenlerin ayarsız olması

B

Bujilerin kurum bağlaması

C

Depodaki yakıt seviyesinin azalması

D

Lastiklerin hava basıncının fazla olması

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments