%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?

A

Trafikteki kaza sayısını azaltmak için

B

Sağlık personeli niteliğini kazanmak için

C

Hastaları iyileştirici tıbbi tedaviyi uygulamak için

D

Kazalarda hayat kurtarıcı ilk müdahaleyi yapılabilmek için

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda bulunan bir organdır?

A

Mide

B

Kalp

C

Böbrek

D

Karaciğer

Soru 3

Kazazedenin solunum yapıp yapmadığı "bak-dinle-hisset" yöntemiyle 5 saniye süre ile kontrol ediliyor. Aşağıdakilerden hangisi bu yönteme ait olarak ilk yardımcının yaptığı bir uygulama değildir?

A

Yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırarak soluğu yanağında hissetmeye çalışması

B

Eli ile göğüs kafesi hareketlerini hissetmeye çalışması

C

Göğüs kafesinin solunum hareketlerini gözlemesi

D

Eli ile göğüs kafesi merkezine bası uygulaması

Soru 4

Kalp masajı hangi durumdaki kişiye uygulanır?

A

Kalbi duran

B

Bilinç kaybı olan

C

Solunum güçlüğü olan

D

Nabız sayısı düşük olan

Soru 5

"Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A

 12 Ocak 2014 Ehliyet soruları 5. Soru A Şıkkı

B

 12 Ocak 2014 Ehliyet soruları 5. Soru B Şıkkı

C

 12 Ocak 2014 Ehliyet soruları 5. Soru C Şıkkı

D

 12 Ocak 2014 Ehliyet soruları 5. Soru D Şıkkı

Soru 6

İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin dirseği ile omzu arasında kalp atımları ile uyumlu ve fışkırır tarzda bir kanamasının olduğunu gözlemlediniz.

Bu durumda hangi tür kanama olduğunu düşünürsünüz?

A

Atardamar

B

Toplardamar

C

Kılcal damar

D

Yırtık kanaması

Soru 7

Bazı dış kanamalarda, yara üzerine basınç uygulamaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A

Damarı genişletip kan basıncının artmasını sağlamak

B

Damarı sıkıştırarak kanın dışarıya akmasını engellemek

C

Yaranın çabuk iyileşmesini sağlamak

D

Yaralı bölgenin sıcaklığını korumak

Soru 8

Şoka girmiş bir kazazedede kanın, beyin ve hayati organlara taşınmasını sağlamak amacıyla yapılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A

Baş, boyun ve gövde ekseninin korunması

B

Kazazedenin gömlek yakasının ve kemerinin gevşetilmesi

C

Sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 cm kadar yükseltilmesi

D

Başın yana çevrilerek, çenenin göğüsten uzaklaştırılması

Soru 9

Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A

Çıkarılmadan yaralı hastaneye sevk edilir.

B

Dışarıda kalan kısım kesilir ve yara sarılır.

C

Çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.

D

Çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.

Soru 10

• Bulantı ve kusma olması
• Burun ve kulaktan kan gelmesi
• Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması

Yukarıda verilen belirtilerin bir kazazedede görülmesi hangi durumda olur?

A

Kalp spazmı

B

Dalak yırtılması

C

Baş yaralanması

D

Akciğer delinmesi

Soru 11

Aşağıdaki kemiklerden hangisinde kırık olması durumunda kazazedenin göğüs bölgesine yapılan baskıda şiddetli ağrı, nefes almada güçlük ve öksürük belirtileri görülür?

A

Kol kemiği

B

Kalça kemiği

C

Uyluk kemiği

D

Kaburga kemiği

Soru 12

Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

A

Dik oturuş

B

Yarı oturuş

C

Yarı yüzüstü yan yatış

D

Sırtüstü yatış

Soru 13

Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A

Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir.

B

Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir.

C

Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında kullanılmalıdır.

D

Köprücük kemiği kırıklarında hastanın sedye ile taşınması hayati önem taşır.

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerinden biri değildir?

A

Trafik kazaları nedeniyle, insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak

B

Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak

C

İnsan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak

D

Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

A

Yolcuların isteğine göre araç kullanmak

B

Karşılaştığı trafik kazasında yaralılara ilk yardım uygulamak

C

Her durumda geçiş üstünlüğüne sahip olduğunu düşünmek

D

Emniyet görevlisinin olmadığı yerlerde kendi koyduğu kuralları uygulamak

Soru 16

Şehir merkezinde araç kullanan bir sürücü aşağıdaki tespitleri yapıyor.

• Kavşaklarda ışıklı ve sesli işaret cihazları yok.
• Taşıt yolu üzerinde yapılan çalışmalarda tedbir alınmıyor.
• Yolun yapısı, trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda değil.

Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin görevini yerine getirmediği kesinlikle söylenir?

A

Belediye

B

Mahalle muhtarları

C

Tarım İl Müdürlüğü

D

Millî Eğitim Müdürlüğü

Soru 17

Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamaları durumuna ne denir?

A

Gabari

B

Geçiş hakkı

C

Geçiş üstünlüğü

D

Geçiş kolaylığı

Soru 18

Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

12 Ocak 2014 Ehliyet soruları Soru 18

A

Geç

B

Hızlan

C

Yavaşla

D

Sağa yanaş ve dur

Soru 19

Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir?

A

Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta

B

Aralıklı yanıp sönen sarı ışıkta

C

Kırmızı ışıkta

D

Sarı ışıkta

Soru 20

Şekildeki trafik işareti görülünce ne yapılır?

12 Ocak 2014 Ehliyet soruları Soru 20

A

Hız sabit tutulur.

B

Hız azaltılır, sola sinyal verilir.

C

Hız artırılır, sağa sinyal verilir.

D

Hız azaltılır, varsa geçme yasağına uyulur.

Soru 21

Aşağıdakilerden hangisi deniz veya nehir kıyısında biten yolu bildirir?

A

 12 Ocak 2014 Ehliyet soruları 21. Soru A Şıkkı

B

 12 Ocak 2014 Ehliyet soruları 21. Soru B Şıkkı

C

 12 Ocak 2014 Ehliyet soruları 21. Soru C Şıkkı

D

 12 Ocak 2014 Ehliyet soruları 21. Soru D Şıkkı

Soru 22

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

12 Ocak 2014 Ehliyet soruları Soru 22

A

İleri mecburi yön

B

Girişi olmayan yol

C

Geçme yasağı sonu

D

Hız sınırlaması sonu

Soru 23

Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

A

 12 Ocak 2014 Ehliyet soruları 23. Soru A Şıkkı

B

 12 Ocak 2014 Ehliyet soruları 23. Soru B Şıkkı

C

 12 Ocak 2014 Ehliyet soruları 23. Soru C Şıkkı

D

 12 Ocak 2014 Ehliyet soruları 23. Soru D Şıkkı

Soru 24

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

12 Ocak 2014 Ehliyet soruları Soru 24

A

Yaya geçidi

B

Bisiklet yolu

C

Taralı alana girilmez

D

Yavaşlama uyarı çizgileri

Soru 25

Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişinin, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde, ikinci defa tespit edilmesi durumunda sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?

A

30 gün

B

3 ay

C

6 ay

D

2 yıl

Soru 26

Şekildeki gibi, tek yönlü kara yolunda bulunan 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

12 Ocak 2014 Ehliyet soruları Soru 26

A

Önündeki aracı ikaz ederek hızlanmasını istemesi

B

Önündeki araçla takip mesafesine dikkat etmesi

C

Geçmek için en sol şeridi kullanması

D

En sağ şeride geçerek seyretmesi

Soru 27

Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir.

12 Ocak 2014 Ehliyet soruları Soru 27

Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?

A

35

B

50

C

70

D

140

Soru 28

Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalıdır?

12 Ocak 2014 Ehliyet soruları Soru 28

A

1

B

2

C

3

D

4

Soru 29

I- Şerit değiştirmelerde
II- Sağa ve sola dönüşlerde
III- Bir aracın geçilmesi esnasında

Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 30

Aksine bir durum yoksa, yol çizgileri ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde geçiş önceliği aşağıdakilerden hangisine aittir?

A

Araçlara

B

Yayalara

C

Yolculara

D

Sürücülere

Soru 31

Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır?

A

5

B

10

C

15

D

20

Soru 32

Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

12 Ocak 2014 Ehliyet soruları Soru 32

A

U dönüşü yapmalı

B

2 numaralı araca yol vermeli

C

İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı

D

2 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı

Soru 33

Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

12 Ocak 2014 Ehliyet soruları Soru 33

A

Duraklamak

B

Araç içi ışıkları yakmak

C

Uzağı gösteren ışıkları yakmak

D

Park ve sis ışıklarını birlikte yakmak

Soru 34

I- Motosikletinde aşınmış lastik kullanması
II- Seyir hâlinde iken koruma başlığı ve koruma gözlüğü kullanması
III- Motosikletine aldığı yolcuya koruma başlığı takması

Yukarıdakilerden hangileri güvenilir motosiklet sürücüsünün özelliklerindendir?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 35

Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler.

Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?

A

Maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalarda

B

Maddi hasarlı kazalarda

C

Yaralanmalı kazalarda

D

Ölümlü kazalarda

Soru 36

Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur?

A

Seyir hâlinde iken elindeki cep telefonu ile konuşmak

B

Yaya ve okul geçitlerinde aracını yavaşlatmak

C

Öndeki aracı güvenli mesafeden izlemek

D

Gidişe ayrılan sağdaki şeritte seyretmek

Soru 37

Aşağıdaki taşıtların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

A

 12 Ocak 2014 Ehliyet soruları 37. Soru A Şıkkı

B

 12 Ocak 2014 Ehliyet soruları 37. Soru B Şıkkı

C

 12 Ocak 2014 Ehliyet soruları 37. Soru C Şıkkı

D

 12 Ocak 2014 Ehliyet soruları 37. Soru D Şıkkı

Soru 38

B sınıfı sürücü belgesi ile, aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz?

A

Traktör

B

Minibüs

C

Motosiklet

D

Kamyonet

Soru 39

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açar?

A

Mümkün olduğunca otobüs, vapur, tren, metro gibi toplu taşıma araçlarının kullanılması

B

Bakımsız araçlardan yere (yağ, su vb.) sızıntı olması

C

Tehlikeli maddelerin usulüne uygun taşınması

D

Araç bakımlarının sürelerinde yapılması

Soru 40

Aşağıdakilerden hangisinin taşıtta bulunması yakıt ve zaman tasarrufu açısından fayda sağlar?

A

Reflektör

B

Yangın tüpü

C

Harita ve kroki

D

Yolcu ve yük

Soru 41

Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir?

A

ABS fren

B

Hafızalı koltuk

C

Otomatik hız kontrol

D

Hava yastığı (Airbag)

Soru 42

Benzinle çalışan motorlarda, silindirlerde sıkıştırılan yakıt-hava karışımının ateşlenmesi ne ile gerçekleştirilir?

A

Fitil ile

B

Kendi kendine

C

Buji kıvılcımı ile

D

Dışarıdan ısıtılarak

Soru 43

I- Motor ve araç kontrolünün yapılması
II- Koltuk ve aynaların ayarlanması
III- Emniyet kemerinin ayarlanması

Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 44

Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, el freninin çekili olduğunu gösterir?

A

 12 Ocak 2014 Ehliyet soruları 44. Soru A Şıkkı

B

 12 Ocak 2014 Ehliyet soruları 44. Soru B Şıkkı

C

 12 Ocak 2014 Ehliyet soruları 44. Soru C Şıkkı

D

 12 Ocak 2014 Ehliyet soruları 44. Soru D Şıkkı

Soru 45

Araçta, aşağıdakilerden hangisinin kullanılması yağışlı havalarda kaza riskini artırır?

A

Alaşımlı jant

B

Tam şarjlı akü

C

Uzun yakıt boruları

D

Eski ve aşınmış lastikler

Soru 46

Kullanma kılavuzuna göre, belli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi önerilir?

A

Radyatörün

B

Motor yağının

C

Dikiz aynalarının

D

Direksiyon simidinin

Soru 47

Aşağıdakilerden hangisi, dizel motorlarda depodaki yakıtın bitmesi sonucunda meydana gelir?

A

Hava filtresinin kirlenmesi

B

Yakıt deposunun delinmesi

C

Yakıt sisteminin hava yapması

D

Depo kapağı ve çevresinin kirlenmesi

Soru 48

Aşağıdakilerden hangisi, aracın sağa veya sola dönüşünde etraftaki diğer araçları ikaz etmek amacıyla kullanılır?

A

Geri vites lambaları

B

Sinyal lambaları

C

Park lambaları

D

Sis lambaları

Soru 49

Motor çalışır durumda iken yağlamanın olup olmadığı aşağıdakilerin hangisinden anlaşılır?

A

Yağ filtresi

B

Yağ karteri

C

Yağ çubuğu

D

Yağ göstergesi

Soru 50

Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A

Motor yüksek devirde kullanılır.

B

Eskiyen buji kabloları değiştirilir.

C

Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir.

D

Araç, yokuş aşağı inerken vites boşa alınıp kontak kapatılır.

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments