%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir.
Buna göre ilk önce müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

A

Ölmüş olan

B

Ağır kanamalı olan

C

Birinci derecede yanığı olan

D

Ayak bileğinde burkulma olan

Soru 2

Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur?

A

Boşaltım sistemini

B

Dolaşım sistemini

C

Hareket sistemini

D

Sindirim sistemini

Soru 3

İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "A" neyi ifade etmektedir?

A

Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini

B

Kan dolaşımının değerlendirilmesini

C

Solunumun değerlendirilmesini

D

Kanamanın durdurulmasını

Soru 4

Ağızdan ağıza suni solunumda, verilen hava miktarının yeterliliği kazazedenin hangi durumundan anlaşılır?

A

Yüzünün sararmasından

B

Nabız sayısının azalmasından

C

Vücut sıcaklığının azalmasından

D

Göğüs kafesinin yükselmesinden

Soru 5

I- Sızıntı biçiminde ve hafif olması
II- Koyu renkli ve taşma tarzında akması
III- Kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıkması

Verilenlerden hangileri atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?

A

Yalnız I

B

Yalnız II

C

Yalnız III

D

I, II ve III

Soru 6

Kanamanın fazla olduğu bacak yaralanmalarında, kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A

Kasık iç kısmı

B

Kolun üst kısmı

C

Bacak dış kısmı

D

Karnın ön üst kısmı

Soru 7

Aşağıdaki durumların hangisinde, kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

A

Şok durumu

B

Beyin kanaması

C

Ayak bölgesinden yılan sokması

D

Akciğer zedelenmesi ve kanaması

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır?

A

Temiz bir bez ile yapılan tamponun burna yerleştirilmesi

B

Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi

C

Burun üzerine ve enseye buz konulması

D

Yüzün soğuk su ile yıkanması

Soru 9

Baş yaralanmalarında kafatası kırığını düşündüren en önemli bulgu hangisidir?

A

Yüzün yaralanması

B

El bileğinin burkulması

C

Köprücük kemiğinin kırılması

D

Kulaktan ya da burundan kan ya da sıvı gelmesi

Soru 10

Aşağıdaki yaralılardan hangisinin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur?

A

Şoka girmiş olan

B

Omurga kırığı olan

C

Kol kemiği kırık olan

D

Kalça kemiği kırık olan

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?

A

Kötü kokulara karşı burnunu tıkaması

B

Sorulan sorulara anlamlı cevap vermesi

C

Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etmesi

D

Yutkunma, öksürük gibi tepkilerin kaybolması

Soru 12

"Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri" arasında en sık olarak görüleni aşağıdakilerden hangisidir?

A

Kalp krizi

B

Yüksek ateş

C

Görme bozukluğu

D

Ayak bileğinde burkulma

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?

A

Kazazedenin mümkün olduğunca çok hareket ettirilmesi

B

Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranması

C

İlk yardımcının kalkarken ağırlığı sırt kaslarına vermesi

D

İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?

A

Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak

B

Trafik kazalarına neden olabilecek riskli davranışlar kazandırmak

C

Bireye, aile yapısına ve diğer insanlara zarar vermek

D

Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek

Soru 15

I- Yer işaretlemeleri
II- Trafik işaret levhaları
III- Işıklı ve sesli trafik işaretleri

Belediyeler, yapım ve bakımından sorumlu oldukları kara yollarında, trafiği düzenleme amacı ile yukarıdakilerden hangilerini temin ve tesis etmekle görevlidir?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 16

Şekildeki kara yolu üzerinde soru işareti (?) ile gösterilen, çizgilerle belirlenmiş alana ne ad verilir?

12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları Soru 16

A

Banket

B

Yaya yolu

C

Yaya geçidi

D

Bisiklet yolu

Soru 17

Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları Soru 17

A

Geç işareti

B

Dur işareti

C

Yavaşlatma işareti

D

Hızlandırma işareti

Soru 18

Aksine bir durum yoksa, şekildeki ışıklı trafik işaret cihazına göre sürücüler ok yönündeki dönüşü ne zaman yapmalıdır?

12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları Soru 18

A

Oklu ışık sarı yandığında

B

Oklu ışık yeşil yandığında

C

Oklu ışık kırmızı yandığında

D

Sarı ve kırmızı oklu ışık birlikte yandığında

Soru 19

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları Soru 19

A

Hızını artırması

B

Sert fren yapması

C

Vitesi boşa alması

D

Uygun vitesle inmesi

Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi gevşek şev işaretidir?

A

 12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları 20. Soru A Şıkkı

B

 12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları 20. Soru B Şıkkı

C

 12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları 20. Soru C Şıkkı

D

 12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları 20. Soru D Şıkkı

Soru 21

Aşağıdakilerden hangisi öndeki taşıtı geçmek yasaktır anlamındadır?

A

 12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları 21. Soru A Şıkkı

B

 12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları 21. Soru B Şıkkı

C

 12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları 21. Soru C Şıkkı

D

 12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları 21. Soru D Şıkkı

Soru 22

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A

Otobüs yolunu

B

Otobüslerin park yerini

C

Otobüsün giremeyeceğini

D

Otobüslere hız sınırlamasının olduğunu

Soru 23

Bir şoförün, ticari amaçla aşağıdakilerden hangisini, 24 saatlik herhangi bir süre içinde; toplam olarak 9 saatten ve devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?

 

A

 12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları 23. Soru A Şıkkı

B

 12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları 23. Soru B Şıkkı

C

 12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları 23. Soru C Şıkkı

D

 12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları 23. Soru D Şıkkı

Soru 24

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?

12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları Soru 24

A

Bisiklet yolu

B

Motosiklet yolu

C

Bisiklet giremez

D

Motorlu bisiklet yolu

Soru 25

Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek  zorundadır?

12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları Soru 25

A

Bankette

B

Orta şeritte

C

En sağ şeritte

D

En sol şeritte

Soru 26

Şekildeki kara yolu bölümünde sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları Soru 26

A

Hızını azaltması

B

Hız sınırını aşması

C

Önündeki aracı geçmesi

D

Takip mesafesini azaltması

Soru 27

Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında, hangi tür taşıtların öndeki araçla olan takip mesafesi 50 metreden az olmamalıdır?

A

Otomobil

B

Motosiklet

C

Telikeli madde taşıyan taşıt

D

Lastik tekerlekli traktör

Soru 28

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları Soru 28

A

1 numaralı motosiklet sürücüsünün hız sınırını aştığı

B

1 numaralı motosiklet sürücüsünün geçme yasağına uymadığı

C

2 numaralı araç sürücüsünün hız sınırını aştığı

D

3 numaralı araç sürücüsünün yanlış şeritte seyrettiği

Soru 29

Kavşaklarda araçların sağa ve sola dönüş kavisleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olmalıdır?

A

Sağa ve sola dar

B

Sağa ve sola geniş

C

Sağa dar, sola geniş

D

Sağa geniş, sola dar

Soru 30

Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları Soru 30

A

Otobüs

B

Traktör

C

Otomobil

D

İş makinesi

Soru 31

Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?

A

Hız sınırlamasına

B

Trafik yasaklarına

C

Çevreyi rahatsız etmemeye

D

Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya

Soru 32

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, minibüs ile kamyonun karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?

A

Minibüs, kamyona

B

Kamyon, minibüse

C

Hızı fazla olan, diğerine

D

Yolcu sayısı fazla olan, diğerine

Soru 33

Yerleşim yeri dışında, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

A

100

B

120

C

150

D

200

Soru 34

Geceleri araçların karşılaşmaları esnasında hangi ışıkların yakılması zorunludur?

A

Dönüş ışıklarının

B

Sis veya park ışıklarının

C

Uzağı gösteren ışıkların

D

Yakını gösteren ışıkların

Soru 35

Bir sürücünün, emniyet kemeri kullanmaya özen göstermesinin esas nedeni ne olmalıdır?

A

Trafik kazalarında koruyucu önlem olarak görmek

B

Araçta bulunan uyarı sistemini susturmak

C

Denetimlerde problem yaşamamak

D

Ceza almaktan çekinmek

Soru 36

Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?

A

Sürücü belgesi

B

Araç tescil belgesi

C

Araç imalat belgesi

D

Servis bakım belgesi

Soru 37

Tabloda, kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskindeki artışlar verilmiştir.

Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

A

Alkolün her sürücüde aynı etkiyi göstermediği

B

Ülkemizde alkol tüketiminin gittikçe artmakta olduğu

C

Kaza riskinin kandaki alkol miktarına bağlı olarak arttığı

D

Az miktarda alınan alkolün sürücünün refleksini güçlendirdiği

Soru 38

Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

A

Bisiklet

B

Motosiklet

C

Lastik tekerlekli Traktör

D

Tehlikeli madde taşıyan araç

Soru 39

E sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar aşağıdaki araçlardan hangisini süremez?

A

Otobüs

B

Kamyon

C

Minibüs

D

Motosiklet

Soru 40

Sürücünün aşağıda verilen hangi davranışı çevreyi olumlu etkiler?

A

Aracının eski parçalarını çevreye atması

B

Aracının bakımını zamanında yaptırması

C

Aracını gereksiz yere çalışır hâlde tutması

D

Aracında ucuz ve kalitesiz yakıt kullanması

Soru 41

Güç aktarma organlarından hangisi araca geri hareket yeteneği kazandırır?

A

Şaft

B

Amortisör

C

Vites kutusu

D

Diferansiyel

Soru 42

Benzinli motorlarda, aşağıdakilerden hangisinin tırnakları arasında oluşan kıvılcımla silindir içerisindeki yanma olayı başlatılmış olur?

A

Buji

B

Flaşör

C

Distribütör

D

Kontak anahtarı

Soru 43

Aracın gösterge panelinde aşağıdakilerden hangisinin sürekli yanıp sönmesi, acil uyarı(dörtlü ikaz) lambalarının açık olduğunu bildirir?

A

 12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları 43. Soru A Şıkkı

B

 12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları 43. Soru B Şıkkı

C

 12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları 43. Soru C Şıkkı

D

 12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları 43. Soru D Şıkkı

Soru 44

Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorda yeterli miktarda yağlama gerçekleşmez?

A

Yağ filtresi

B

Hava filtresi

C

Yakıt filtresi

D

Polen filtresi

Soru 45

Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin aşırı şişirilmesi sonucunda oluşabilir?

A

Jantın eğilmesi

B

Fren hidroliğinin azalması

C

Sürüş konforunun azalması

D

Bijon somunlarının gevşemesi

Soru 46

Aracın farlarında arıza giderme veya far değişimi yapıldıktan sonra hangi ayarın yapılması gerekir?

A

Rot ayarı

B

Far ayarı

C

Supap ayarı

D

Rölanti ayarı

Soru 47

Akünün elektrolit seviyesi hangisindeki gibi olmalıdır?

A

Plakaların ortasında

B

Plakaların en altında

C

Plakaların 1 cm altında

D

Plakaların 1 cm üzerinde

Soru 48

Donmayı önlemek için radyatöre ne konulur?

A

Yağ

B

Asit

C

Antifriz

D

Saf su

Soru 49

Seyir esnasında, aracın gösterge panelinde yağlama sistemi ile ilgili şekildeki gibi bir arıza bildirimi görüldüğünde öncelikle yapılması gereken nedir?

12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları Soru 49

A

Motor devri yükseltilir.

B

Motor devri düşürülür.

C

Araç sürülmeye devam edilir.

D

Araç durdurulur ve motor stop edilir.

Soru 50

Aşağıdakilerden hangisi motorda normal yanma olmamasının sebeplerindendir?

A

Far ayarının bozulması

B

Hava filtresinin kirli olması

C

Fren balatalarının aşınması

D

Vantilatör kayışının sıkı olması

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments