%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

Bir kaza anında, yapılan ilk yardım uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A

Mevcut araç-gereçlerle yapılması

B

Hayat kurtarıcı uygulamalar olması

C

Olay yerinde bulunan kişiler tarafından yapılması

D

Müdahale için doktor ya da sağlık personelinin beklenmesi

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi, insan vücudunda dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir?

A

Kan

B

Kalp

C

Eklemler

D

Kan damarları

Soru 3

İlk yardımın ABC'si olarak nitelendirilen uygulamalardan "C" neyi ifade eder?

A

Solunumun değerlendirilmesini

B

Kan dolaşımının değerlendirilmesini

C

Sindirim sisteminin değerlendirilmesini

D

Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini

Soru 4

Kazazedede boyun travması yoksa, hava yolunu açmak için verilebilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A

Sırtüstü yatırılmış kazazedenin çenesi kaldırılırken diğer el ile alından bastırılarak başın geriye alınması

B

Çenenin göğüs kemiğine değecek şekilde başın öne eğilmesi

C

Başın sert bir zeminde hafif yana dönük olması

D

Başın sert bir zeminde düz pozisyonda olması

Soru 5

I- Toplardamar kanamalarında, kan koyu renkli, yavaş ve sürekli akış hâlindedir.
II- Atardamar kanamalarında, kan açık renkli ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akar.

Yukarıda kanamalarla ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?

A

Yalnız I doğru

B

Yalnız II doğru

C

Her ikisi de doğru

D

Her ikisi de yanlış

Soru 6

Yetişkinlerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?

A

40

B

60

C

80

D

100

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?

A

Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması

B

Kanayan yere sıcak uygulama yapılması

C

Kanayan yerin kalp seviyesinden yukarıda tutulması

D

Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi

Soru 8

İlk yardım yapacak olan kişi, kazazedeyi sırtüstü yatırmış, yakasını açmış, bacaklarını 30 cm kadar yükseltmiş ve sıcak tutulmasını sağlamıştır. İlk yardımcı, yapmış olduğu bu uygulamalarla öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

A

Şokun engellenmesini

B

Kanamanın durdurulmasını

C

Zihinsel aktivitenin korunmasını

D

Sindirim işlevinin rahat olmasını

Soru 9

I- Oturuş pozisyonu verilmesi
II- Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
III- Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi

Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması doğrudur?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 10

Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?

A

Taşıma esnasında baş ve ayakların gergin olmasını sağlamak

B

Uzun tahta atellerle vücudunu tespit etmek

C

Dik oturur şekilde pozisyon vermek

D

Sert bir zemine sırtüstü yatırmak

Soru 11

Çarpma ya da düşme sonucu kemik bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?

A

Kırık

B

Çıkık

C

Zorlama

D

Burkulma

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi, kan şekeri aniden düştüğünde görülen belirtilerden biri değildir?

A

Titreme

B

Zindelik

C

Yorgunluk

D

Aniden acıkma

Soru 13

I- Yaralıya yakın mesafede çalışılması
II- Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarının kullanılması
III- İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması

Verilenlerden hangileri yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?

A

Trafik kazaları nedeniyle insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak

B

Trafikte yaya, hasta ve engellilere zorluk çıkarmak

C

Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek

D

Olumsuz kişilik özellikleri kazandırmak

Soru 15

Şekildeki taşıtın bulunduğu kara yoluna ne ad verilir?

A

Banket

B

Ana yol

C

Tali yol

D

Bölünmüş yol

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi, tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir?

A

Sağlık Bakanlığı

B

Devlet Planlama Teşkilatı

C

Emniyet Genel Müdürlüğü

D

Karayolları Genel Müdürlüğü

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin "dur" işaretidir?

A

 13 Aralık 2014 Ehliyet soruları 17. Soru A Şıkkı

B

 13 Aralık 2014 Ehliyet soruları 17. Soru B Şıkkı

C

 13 Aralık 2014 Ehliyet soruları 17. Soru C Şıkkı

D

 13 Aralık 2014 Ehliyet soruları 17. Soru D Şıkkı

Soru 18

Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

A

Durmadan, dikkatli geçmeli

B

Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalı

C

Durmalı, trafik uygunsa devam etmeli

D

Yavaşlayıp, yolu kontrol ederek geçmeli

Soru 19

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?

A

Dur

B

Yolver

C

Ayrılma şeridi

D

Tırmanma şeridi

Soru 20

Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı üçüncü defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?

A

5 yıl

B

2 yıl

C

1 yıl

D

6 ay

Soru 21

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

A

Demir yolu alt geçidine

B

Demir yolu üst geçidine

C

Kontrollü demir yolu geçidine

D

Kontrolsüz demir yolu geçidine

Soru 22

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A

Taşıt yolunun soldan daralacağını

B

Taşıt yolunun sağdan daralacağını

C

Taşıt yolunun her iki taraftan daralacağını

D

İki yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini

Soru 23

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A

Öndeki taşıtı geçmenin yasak olduğunu

B

Hız sınırlaması sonunu

C

Geçme yasağı sonunu

D

Park yasağını

Soru 24

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A

Kamyon garajını

B

Kamyonun giremeyeceğini

C

Kamyon için geçme yasağının sona erdiğini

D

Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini

Soru 25

Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?

A

120

B

110

C

100

D

80

Soru 26

Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne denir?

A

Durma

B

Bekleme

C

Duraklama

D

Park etme

Soru 27

Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?

A

Yalnız 1

B

Yalnız 3

C

1 ve 3

D

2 ve 4

Soru 28

Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?

A

Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar

B

Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar

C

Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar

D

Araç uzunluğunun üç katı kadar

Soru 29

Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

A

2 numaralı aracın geçmesini beklemek

B

Hızlanarak yoluna devam etmek

C

Sağa dönüş işareti vermek

D

Dar bir kavisle dönmek

Soru 30

Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.


Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A

Sağa sinyal vermesi

B

Yayaların geçişini beklemesi

C

Kavşağa yaklaşırken hızını düşürmesi

D

Yayaları ikaz ederek durdurup, seyrini sürdürmesi

Soru 31

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

A

Otomobil, kamyona

B

Kamyon, otomobile

C

Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine

D

Trafik yoğunluğu fazla olan yöndeki taşıt, diğerine

Soru 32

Aksine bir durum yoksa, yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken hangi ışıkların yakılması mecburidir?

A

Sis ışıkları

B

Park ışıkları

C

Acil uyarı ışıkları

D

Uzağı gösteren ışıklar

Soru 33

Noterler tarafından yapılan satış veya devir işlemlerinin bildiriminden itibaren, kaç aylık süre içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşu tarafından yeni malik adına araç tescil belgesi düzenlenir.

A

4

B

3

C

2

D

1

Soru 34

Sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

A

İşaret vermeden şerit değiştirmesi

B

Aracın cinsine ve hızına uygun şeritten gitmesi

C

Gidişe ayrılan en sol şeridi geçiş amaçlı olarak kullanması

D

Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritteki araçların güvenli geçişlerini beklemesi

Soru 35

Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki itfaiye aracının geçmesi gerekir.


Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

A

Otomobilin tali yolda olması

B

İtfaiye aracının ana yolda olması

C

İtfaiye aracının geçiş üstünlüğüne sahip olması

D

İtfaiye aracının diğer araca göre daha güçlü olması

Soru 36

Resimde görülen koruma başlığını, aşağıda verilenlerden hangilerinin kullanması zorunludur?

I- Motosiklet yolcuları
II- Motosiklet sürücüleri
III- Motorlu bisiklet yolcuları
IV- Motorlu bisiklet sürücüleri

A

I ve II

B

III ve IV

C

I, II ve III

D

I, II, III ve IV

Soru 37

Grafikte ülkemizde meydana gelen trafik kazalarına ait kaza faktörleri ve kusur yüzdeleri(%) verilmiştir. 


Verilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

A

Trafik kazalarında en büyük kusur insanlardadır.

B

Araç sayısı nüfusa bağlı olarak artmaktadır.

C

Araç sayısı yolların gelişmesine bağlı olarak artmaktadır.

D

Yolcu ve yük taşınmasında genellikle kara yolu kullanılmaktadır.

Soru 38

I- Reflektör
II- İlk yardım çantası
III- Flaşörlü yanıp sönen, sarı ışıklı dönerli uyarı lambası

Lastik tekerlekli traktörlerde yukarıdaki teçhizattan hangilerinin bulundurulması zorunludur?

A

I ve II

B

I ve III

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 39

Aşağıdaki sağlık problemlerinden hangisinin motorlu taşıt sürücü adayında bulunması, sürücü belgesi almasına engel değildir?

A

Renk körlüğü

B

Alkol bağımlılığı

C

Psikotrop madde bağımlılığı

D

Günlük hayatı kısıtlayan denge problemi

Soru 40

Araç bakımını önemseyen sürücü aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar?

A

Yakıt sarfiyatının artmasına

B

Çevre kirliliğinin azalmasına

C

Gürültü kirliliğinin artmasına

D

Trafik yoğunluğunun artmasına

Soru 41

Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır?

A

Şaft

B

Tekerlek

C

Motor

D

Vites kutusu

Soru 42

I- LPG
II- Benzin
III- Motorin

İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 43

Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

A

Karterdeki yağ miktarını

B

Depodaki yakıt miktarını

C

Soğutma suyu sıcaklığını

D

Radyatördeki su seviyesini

Soru 44

Motor yağı kontrol edilirken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?

A

Aracın düz zeminde olmasına

B

Aracın yan tarafına eğik olmasına

C

Aracın ön tarafının kalkık olmasına

D

Aracın arka tarafının kalkık olmasına

Soru 45

Motorlu araçlarda eski ve aşınmış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisine sebep olabilir?

A

Motorun yağ yakmasına

B

Motorun sarsıntılı çalışmasına

C

Egzozdan siyah renkte duman çıkmasına

D

Yağışlı havalarda kaza tehlikesinin artmasına

Soru 46

Trafikte bulunanları uyarmak için, şekildeki aracın arkasında yanmakta olan geri vites lambalarının rengi aşağıdakilerden hangisidir?

A

Mavi

B

Beyaz

C

Yeşil

D

Kırmızı

Soru 47

Akünün bakımında aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?

A

Yağ seviyesine

B

Antifriz seviyesine

C

Elektrolit seviyesine

D

Hidrolik yağ seviyesine

Soru 48

Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A

Antifriz

B

Benzin

C

Asitli su

D

Motorin

Soru 49

Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikazışıklarından hangisinin yanıyor olması, yağlama sisteminin çalışmadığını gösterir?

A

 13 Aralık 2014 Ehliyet soruları 49. Soru A Şıkkı

B

 13 Aralık 2014 Ehliyet soruları 49. Soru B Şıkkı

C

 13 Aralık 2014 Ehliyet soruları 49. Soru C Şıkkı

D

 13 Aralık 2014 Ehliyet soruları 49. Soru D Şıkkı

Soru 50

Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A

Termostat çıkartılmalı

B

Eskimiş bujiler değiştirilmeli

C

Lastiklerin hava basıncı indirilmeli

D

Motor yüksek devirde çalıştırılmalı

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments