%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

Bir trafik kazasında ilk yardım uygulamalarına ilk olarak nerede başlanmalıdır?

A

Hastanede

B

Olay yerinde

C

Ambulans içinde

D

Sağlık merkezinde

Soru 2

Havada bulunan oksijenin kanda bulunan karbondioksitle yer değiştirmesi işlemi, vücudumuzdaki hangi sistem sayesinde gerçekleşir?

A

Sinir sistemi

B

Sindirim sistemi

C

Boşaltım sistemi

D

Solunum sistemi

Soru 3

Kalp atımlarının atardamar duvarına yaptığı basıncın, damar duvarında parmak uçlarıyla hissedilmesine ne denir?

A

Nabız

B

Solunum

C

Vücut ısısı

D

Kan şekeri

Soru 4

Kaza sonrası olay yerini değerlendirmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A

Sağlık personeli niteliğinin kazanılması

B

Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenilmesi

C

Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması

D

Kaza yapmış araçların cins ve modelinin tespit edilmesi

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının nedenlerinden biri değildir?

A

Suda boğulma

B

Birinci derece yanıklar

C

Zehirli gazların solunması

D

Solunum yolunun tıkanması

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dolaşım ve solunum sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanan yöntemler bütünüdür?

A

Kalp masajı

B

Atelle tespit

C

Köprü tekniği

D

Rentek manevrası

Soru 7

Uzun süreli kanamalardaki turnike uygulamalarında, kanayan bölgeye göre kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir?

A

1-2 dakika

B

5-10 dakika

C

15-20 dakika

D

30-40 dakika

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi açık yaralarda yapılabilecek genel ilk yardım uygulamalarındandır?

A

Yaraya merhem sürmek

B

Yaraya pamuk koyarak sarmak

C

Kanama varsa şoka karşı önlem almak

D

Yaralı bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak

Soru 9

Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gereksiz hareketler sonucu omurilik zedelenmesine bağlı olarak vücutta aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir?

A

Felç

B

Saç dökülmesi

C

Bulantı ve kusma

D

Bedensel aktivitede artma

Soru 10

Kırıkların sabitlenme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A

Üşümeyi engellemek

B

Kırık bölgesini her yöne hareket ettirebilmek

C

Kırık uçlarının kana karışıp kalbe gitmesini engellemek

D

Kırık kemik uçlarının dokulara zarar vermesini engellemek

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması ve kendiliğinden normal konumuna dönememesi hâlidir?

A

Kırık

B

Çıkık

C

İncinme

D

Burkulma

Soru 12

Burkulmalar nerelerde meydana gelir?

A

Sadece kol eklemlerinde

B

Sadece bacak eklemlerinde

C

Hareketli eklem bölgelerinde

D

Hareketsiz eklem bölgelerinde

Soru 13

Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybına ne denir?

A

Sara

B

Koma

C

Bayılma

D

Halsizlik

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

A

Başkalarının hakkını istismar etmemek

B

Dar yoldan gelen araçlarla inatlaşmak

C

Kızgın biçimde kornaya basmak

D

Kendi kendine kurallar koymak

Soru 15

Alkol belirli durumlara tepki verme, karar alma ya da hızlı reaksiyon gösterme becerilerini etkileyerek beynin işlevlerini yavaşlatır.

Yukarıda verilen bu bilgi doğrultusunda alkolün, özellikle vücudumuzdaki hangi sistem üzerinde etkili olduğu söylenebilir?

A

Sindirim sistemi

B

Dolaşım sistemi

C

Solunum sistemi

D

Merkezi sinir sistemi

Soru 16

Kara yolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiye ne ad verilir?

A

Şoför

B

Sürücü

C

İşleten

D

Araç sahibi

Soru 17

Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında, sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A

Yolda bakım çalışması olduğunu

B

İleride hemzemin geçit bulunduğunu

C

Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu

D

Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi resimdeki kişinin görevlerindendir?

14 Haziran 2014 Ehliyet soruları Soru 18

A

Trafiği düzenlemek

B

Araçların muayenesini yapmak

C

Trafik levhalarının yerlerini belirlemek

D

Sağlık Bakanlığına ait hizmetleri yürütmek

Soru 19

Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

14 Haziran 2014 Ehliyet soruları Soru 19

A

Banketten gitmeli

B

Takip mesafesini artırmalı

C

Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli

D

Acil uyarı ışıklarını yakarak seyretmeli

Soru 20

Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri aşağıdakilerden hangisini bildirir?

14 Haziran 2014 Ehliyet soruları Soru 20

A

Yolun daralmakta olduğunu

B

200 m ileride köprü olduğunu

C

200 m ileride kavşak olduğunu

D

200 m ileride demir yolu hemzemin geçidi olduğunu

Soru 21

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

14 Haziran 2014 Ehliyet soruları Soru 21

A

Yolun tek yönlü olduğunu

B

Yolun iki taraftan daraldığını

C

Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını

D

Karşıdan gelene yol verme zorunluluğunu

Soru 22

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

A

 14 Haziran 2014 Ehliyet soruları 22. Soru A Şıkkı

B

 14 Haziran 2014 Ehliyet soruları 22. Soru B Şıkkı

C

 14 Haziran 2014 Ehliyet soruları 22. Soru C Şıkkı

D

 14 Haziran 2014 Ehliyet soruları 22. Soru D Şıkkı

Soru 23

Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

14 Haziran 2014 Ehliyet soruları Soru 23

A

Özürlü sürücü yolu

B

Özürlü taşıtı giremez

C

Özürlü sürücüler çıkabilir

D

Özürlü sürücüler için park yeri

Soru 24

Aşağıdakilerden hangisi, uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücüler için söylenemez?

A

En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç sürmelerine izin verilir.

B

Bu kişilerin kara yolunda araç sürmesi yasaktır.

C

Uyuşturucu kullandıkları tespit edilenlerin sürücü belgeleri 5 yıl süreyle geri alınır.

D

Uyuşturucu kullandıklarından şüphelenildiğinde sağlık muayenesine tabi tutulurlar.

Soru 25

I- İşaret vermeden şerit değiştirmeleri
II- Kavşaklara yaklaşırken hızlarını azaltmaları
III- İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmeleri

Yukarıdakilerden hangilerini sürücülerin yapması yasaktır?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

I ve III

D

I, II ve III

Soru 26

Şekildeki kara yolu bölümünde hangi numaralı taşıtın ok yönündeki hareketi yasaktır?

14 Haziran 2014 Ehliyet soruları Soru 26

A

1

B

2

C

3

D

4

Soru 27

Aksine bir durum yoksa saatte 90 kilometre hızla seyreden şekildeki 1 numaralı aracın, önündeki araçla arasında en az kaç metre takip mesafesi olmalıdır?

14 Haziran 2014 Ehliyet soruları Soru 27

A

25

B

35

C

45

D

55

Soru 28

Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda aşağıdaki araçlardan hangisinin azami hızı saatte 85 kilometredir?

A

Kamyon

B

Otobüs

C

Otomobil

D

Motosiklet

Soru 29

Şekle göre, geçme işlemi yapan 1 numaralı aracın sürücüsü için aşağıdakilerden hangileri söylenebilir?

14 Haziran 2014 Ehliyet soruları Soru 29

I- Geçiş kurallarına uyduğu
II- Karşı yönden gelen aracın hızını dikkate almadığı
III- Geçilen araçtan yeterince uzaklaşmadan sağ şeride geçtiği

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 30

Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

14 Haziran 2014 Ehliyet soruları Soru 30

A

2 - 1 - 3 

B

2 - 3 - 1

C

3 - 1 - 2

D

3 - 2 - 1

Soru 31

Aksini gösteren bir trafik işareti yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda kamyonet ile lastik tekerlekli traktörün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

A

Hızı fazla olan az olana

B

Şeridi daralmış olan diğerine

C

Lastik tekerlekli traktör, kamyonete

D

Kamyonet, Lastik tekerlekli traktöre

Soru 32

Sürücülerin taşıt yolunun sol şeridinde aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

A

Yavaşlaması

B

Vites küçültmesi

C

Uygun hızla seyretmesi

D

Yolcu indirip bindirmesi

Soru 33

Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleri seyrederken yapılması yasaktır?

A

Karşılaşmalarda ışıkların söndürülmesi

B

Geçme sırasında öndeki aracın ışıkla uyarılması

C

Öndeki araç yakından izlenirken kısa hüzmeli farların yakılması

D

Sis ışıklarının sadece sis, kar ve şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hallerde kullanılması

Soru 34

Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritlerden hangisi katılma (hızlanma) şerididir?

14 Haziran 2014 Ehliyet soruları Soru 34

A

1

B

2

C

3

D

4

Soru 35

Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?

A

Denetimlerde herhangi bir sorun yaşanmaması

B

Kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi

C

Sürücülerin dikkatinin artırılması

D

Kazaların önlenmesi

Soru 36

Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler aşağıdakilerden hangisini yapmakla yükümlüdür?

A

Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek

B

Kazaya karışan araçların yerini değiştirmek

C

Kaza yerindeki iz ve delilleri yok etmek

D

Olay yerinden uzaklaşmak

Soru 37

Denetim ve kontroller sırasında, araç muayene süresini (sahip değiştirme hâli hariç) geçirdikleri tespit edilenlere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A

Sadece para cezası verilir.

B

Araçları trafikten men edilir.

C

Muayene yaptırmaları için 30 günlük süre verilir.

D

3 aydan az olmamak şartıyla hafif hapisle cezalandırılır.

Soru 38

I- Çekme halatı
II- Pense, tornavida
III- Kriko, bijon anahtarı
IV- Bir çift patinaj zinciri

Yukarıdaki malzeme ve takımlardan hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?

A

I ve II

B

I, II ve III

C

II, III ve IV

D

I, II, III ve IV

Soru 39

Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetiminde istenmesi hâlinde sürücünün göstermek zorunda olduğu belgelerdendir?

A

Sürücü belgesi

B

Araç imalat belgesi

C

Parça garanti belgesi

D

Kasko sigorta poliçesi

Soru 40

Haritaların üst kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?

A

Batı

B

Doğu

C

Kuzey

D

Güney

Soru 41

Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A

Kış aylarında yakıttan tasarruf sağlar.

B

Gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olur.

C

Yaz aylarında kullanılması motora zarar verir.

D

Motor hararet yaptığında çıkarılması uygundur.

Soru 42

Sıkıştırılmış yakıt-hava karışımının buji ile ateşlenmesi sonucu çalışan motor hangisidir?

A

Dizel motor

B

Marş motoru

C

Benzinli motor

D

Buhar makinesi

Soru 43

Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?

A

Ani olarak gaz verilmesi

B

Yan aynaların kontrol edilmesi

C

Sol sinyal lambalarının yakılması

D

Vitesin yumuşak bir şekilde yükseltilmesi

Soru 44

Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?

14 Haziran 2014 Ehliyet soruları Soru 44

A

Şarj sisteminin çalışmadığını

B

Yağ basıncının çok düştüğünü

C

Lastikte basınç kaybı olduğunu

D

Soğutma suyu sıcaklığının aşırı yükseldiğini

Soru 45

Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda yakıt sisteminin hava yapmasına neden olur?

A

Depodaki yakıtın bitmesi

B

Supap ayarının bozulması

C

Hava filtresinin kirli olması

D

Yakıt pompasının ayarsız olması

Soru 46

Birbiri üzerinde hareket eden motor parçalarının doğrudan doğruya temas etmelerini önleyerek, aşınmadan uzun süre ve verimli çalışmasını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A

Şarj sistemi

B

Yağlama sistemi

C

Marş sistemi

D

Ateşleme sistemi

Soru 47

Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik sisteminde kısa devreden ve aşırı yüklenmeden dolayı oluşabilecek hasarların önlenmesi için kullanılır?

A

Buji

B

Ampul

C

Sigorta

D

Enjektör

Soru 48

Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A

Aracın motorunu çalıştırabilmek

B

Aracın hareket etmesini engellemek

C

Araç yakıtının buharlaşmasını engellemek

D

Araç motorunun sarsıntısız çalışmasını sağlamak

Soru 49

Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A

Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkarılır.

B

Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.

C

Önemsenmez, devam edilir.

D

Yakıt seviyesi kontrol edilir.

Soru 50

Aşağıdakilerden hangisi araçta yakıt tasarrufu sağlar?

A

Düşük kaliteli yakıt kullanmak

B

Devamlı düşük vites ile gitmek

C

Devamlı büyük vites ile gitmek

D

Ani duruş ve kalkışlardan kaçınmak

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments