%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?

A

Gizli

B

Şifreli

C

Ayrıntılı ve uzun

D

Kısa, öz ve anlaşılır

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Görüşerek Bilgi Edinme" basamağında yer alır?

A

Solunum sayısının değerlendirilmesi

B

Hoşgörülü ve nazik davranılması

C

Bilinç düzeyinin kontrol edilmesi

D

Cilt renginin değerlendirilmesi

Soru 3

"Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

A

Başın sert bir zeminde hafif yana dönük olması

B

Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması

C

Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması

D

Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması

Soru 4

Kalp masajı uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır?

A

Kalp çalıştığında

B

112´ye haber verildiğinde

C

Kazazedenin akrabaları geldiğinde

D

Kazazedenin cildinde kızarıklıklar gözlemlendiğinde

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir?

A

Koyu renkli ve taşma tarzında kan akması

B

Sızıntı biçiminde ve hafif bir kanama olması

C

Yüksek basınçla akması ve zor durdurulabilmesi

D

Yara ağzından kalp atımlarına uyumlu şekilde fışkırarak akması

Soru 6

I. İp, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması
II. Uygulamanın yapıldığı saatin bir kâğıda yazılıp kazazedenin üzerine asılması
III. Uzvun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması

Verilenlerden hangileri turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 7

Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?

A

Bacağında kanama olanlarda

B

El bileğinde açık kırık olanlarda

C

Tansiyonu düşük ve nabız alınamayanlarda

D

Burnundan ve kulağından kanama olanlarda

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?

A

Kanamanın durdurulması

B

Yara yerinin değerlendirilmesi

C

Yara üzerinin pamukla kapatılması

D

Yaşam bulgularının kontrol edilmesi

Soru 9

Omurga yaralanmalarında geçici veya kalıcı felçlerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A

Omuriliğin baskı altında olması ya da zedelenmesi

B

Taşıma esnasında baş, boyun ve gövde ekseninin korunması

C

Kazazedenin sırtüstü, düz pozisyonda yatırılması

D

Kazazedenin hareketsiz hâle getirilmesi

Soru 10

Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?

A

Hâlsizlik

B

Şok

C

Kansızlık

D

Koma

Soru 11

I. Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır.
II. Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasıdır.
III. Darbe sonucu kemiğin anatomik bütünlüğünün bozulmasıdır.

Bulmaca her kutuya bir harf gelecek şekilde tamamlandığında, III numaralı alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A

Kırık

B

Çıkık

C

Yanık

D

Donuk

Soru 12

Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?

A

İtfaiyeci yöntemi

B

Rentek manevrası

C

Sürükleme yöntemi

D

Heimlich manevrası

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi, kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerinden biri değildir?

A

Alkol ve madde bağımlılığı

B

Uzun yolculuklar ve yorgunluk

C

Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı

D

Olumsuz hava şartları ve yolların bozuk olması

Soru 14

Kara yolu ile demir yolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlere ne ad verilir?

A

Okul geçidi

B

Yaya geçidi

C

Hemzemin geçit

D

Rampalı geçit

Soru 15

Şekildeki trafik görevlisinin duruş pozisyonuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

14 Mayıs 2016 Ehliyet soruları Soru 15

A

Görevlinin ön ve arka cephesinde kalan yollar trafiğe açıktır.

B

Görevlinin sağ ve sol kol istikametinde kalan yollar trafiğe açıktır.

C

Yol bütün yönlerdeki trafiğe kapalıdır.

D

Yol bütün yönlerdeki trafiğe açıktır.

Soru 16

Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, dur işaret levhası anlamında olup gidilecek yolun açık olduğu görüldükten sonra yeniden hareket edilmesini bildirir?

A

Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık

B

Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık

C

Yaya figürlü yeşil ışık

D

Kırmızı oklu ışık

Soru 17

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

14 Mayıs 2016 Ehliyet soruları Soru 17

A

Yaya giremez.

B

Bisiklet giremez.

C

At arabası giremez.

D

Motorlu taşıt giremez.

Soru 18

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

A

 14 Mayıs 2016 Ehliyet soruları 18. Soru A Şıkkı

B

 14 Mayıs 2016 Ehliyet soruları 18. Soru B Şıkkı

C

 14 Mayıs 2016 Ehliyet soruları 18. Soru C Şıkkı

D

 14 Mayıs 2016 Ehliyet soruları 18. Soru D Şıkkı

Soru 19

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

A

Hızını artırmalı

B

Geriye dönmeli

C

Hızını azaltmalı

D

Yolun kayganlığını kontrol etmeli

Soru 20

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

14 Mayıs 2016 Ehliyet soruları Soru 20

A

Sağdan ana yola girişi

B

Soldan ana yola girişi

C

Sağa tehlikeli virajı

D

Açılan köprüyü

Soru 21

Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?

14 Mayıs 2016 Ehliyet soruları Soru 21

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 22

Kanlarındaki alkol miktarı kaç promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır?

A

0,20

B

0,30

C

0,40

D

0,50

Soru 23

Aksine bir işaret yoksa aşağıdaki taşıtlardan hangisinin, yerleşim yeri dışındaki kara yollarında "azami hız sınırı" diğerlerine göre daha fazladır?

A

Otomobil

B

Otobüs

C

Motosiklet

D

Kamyon

Soru 24

Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

14 Mayıs 2016 Ehliyet soruları Soru 24

A

Hızını artırmalı

B

U dönüşü yapmalı

C

1 numaralı araca yol vermeli

D

1 numaralı aracı ikaz ederek durdurmalı

Soru 25

Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

14 Mayıs 2016 Ehliyet soruları Soru 25

A

İki şeritli yolun tek şeritli yola dönüşeceğini

B

Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini

C

Kesik çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini

D

Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini

Soru 26

Araç sürücüleri, taşıt yolunun dar olduğu yerlerdeki karşılaşmalarda, aksini gösteren bir trafik işareti yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş hakkı vermek suretiyle geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?

A

Otomobili süren otobüse

B

Motorsuz aracı süren motorlu araca

C

Motorlu aracı süren motorsuz araca

D

Minibüsü süren lastik tekerlekli traktöre

Soru 27

Yerleşim yeri içinde, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

A

15

B

20

C

25

D

30

Soru 28

Şekildeki kavşakta 1 numaralı araç sağa, 2 numaralı araç ise sola dönüş yapmak istemektedir.

14 Mayıs 2016 Ehliyet soruları Soru 28
Bu araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Her iki araçta dar kavisle dönmelidir.
II. 1 numaralı araç geniş, 2 numaralı araç dar kavisle dönmelidir.
III. 1 numaralı araç dar, 2 numaralı araç geniş kavisle dönmelidir.

A

Yalnız I

B

Yalnız II

C

Yalnız III

D

I, II ve III

Soru 29

Şekildeki gibi dönel kavşağa gelen 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

14 Mayıs 2016 Ehliyet soruları Soru 29

A

Korna çalıp 2 numaralı aracı durdurmalı

B

2 numaralı aracın geçmesini beklemeli

C

Hızlanarak yoluna devam etmeli

D

Geçiş hakkını kendi kullanmalı

Soru 30

I. İtfaiye araçları
II. Organ ve doku nakil araçları
III. Afet ve acil durum hâllerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar
IV. Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları

Verilen araçların görev hâli durumunda birbirleriyle karşılaşmalarında, geçiş üstünlüğü ile kavşaklarda ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A

I - II - III - IV

B

I - II - IV - III

C

II - I - IV - III

D

II - III - I – IV

Soru 31

Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken aşağıdaki durumların hangisinde uzağı gösteren ışıkların yakılması mecburidir?

A

Karşılaşmalarda

B

Öndeki araç yakından izlenirken

C

Aydınlatmanın yeterli olduğu kesimlerde

D

Yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken

Soru 32

2013-2014 yılları itibariyle ülkemizde meydana gelen trafik kazalarındaki kusur oranları tabloda verilmiştir.

14 Mayıs 2016 Ehliyet soruları Soru 32

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına en fazla neden olmuştur?

A

Sürücü

B

Yolcu

C

Yaya

D

Araç

Soru 33

I. Araç lastiği seçimi
II. Çevre ve iklim koşulları
III. Fren sistemi performansı

Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 34

• Park probleminin artması
• Çevrenin bozulması ve kirlilik
• Yakıt tüketiminin artması ve israf
• Aracın yıpranması ve ömrünün azalması
• Trafiğin yoğunlaşması ve trafik kargaşası

Verilen sorunlara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar?

A

Trafiğin yoğun olmadığı saatlerde trafiğe çıkılması

B

Özel araçların zaruri olmayan durumlarda kullanılması

C

Aynı istikamete giden kişilerle aracın müşterek kullanılması

D

Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi

Soru 35

Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?

14 Mayıs 2016 Ehliyet soruları Soru 35

A

Uluslararası yol

B

Devlet yolu

C

Demir yolu

D

Otoyol

Soru 36

Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir?

A

ABS

B

Start-Stop

C

Hava yastığı

D

Hafızalı koltuk

Soru 37

Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?

A

Günde bir

B

Haftada bir

C

Altı ayda bir

D

Araca binileceği zaman

Soru 38

Seyir hâlindeyken, aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanması, fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu bildirir?

A

 14 Mayıs 2016 Ehliyet soruları 38. Soru A Şıkkı

B

 14 Mayıs 2016 Ehliyet soruları 38. Soru B Şıkkı

C

 14 Mayıs 2016 Ehliyet soruları 38. Soru C Şıkkı

D

 14 Mayıs 2016 Ehliyet soruları 38. Soru D Şıkkı

Soru 39

Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?

A

Ani olarak gaz verilmesi

B

Yan aynaların kontrol edilmesi

C

Sol sinyal lambalarının yakılması

D

Vitesin yumuşak bir şekilde yükseltilmesi

Soru 40

Aşağıdakilerden hangisi motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek, vites değiştirme imkânı sağlayan güç aktarma organıdır?

A

Amortisör

B

Helezon yay

C

Fren balatası

D

Kavrama (Debriyaj)

Soru 41

Radyatör kapağının arızalı olması aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?

A

Motorun soğuk çalışmasına

B

Motorun hararet yapmasına

C

Fren hidroliğinin azalmasına

D

Bijon somunlarının gevşemesine

Soru 42

Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?

A

Korna

B

Yağ lambası

C

Şarj lambası

D

Park lambası

Soru 43

Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A

Motor devri düşürülür.

B

Motor devri yükseltilir.

C

Motor hemen durdurulur.

D

Motor rölantide çalıştırılır.

Soru 44

Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A

Motor daima yüksek devirde çalıştırılır.

B

Lastiklerin hava basıncının normal değerde olmasına dikkat edilir.

C

Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir.

D

Aracın yükü ve ağırlığı artırılır.

Soru 45

Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır. Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A

Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanılması

B

Karşılıklı saygının öncelikle başkalarından beklenmesi

C

Kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunun düşünülmesi

D

Trafikteki her kuralın altında yatan güvenlik gerekçelerinin sorgulanıp öğrenilmesi

Soru 46

Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

A

İnatlaşmaya

B

Yardımlaşmaya

C

Nezaket ve saygıya

D

Konuşma üslubuna

Soru 47

Yayalara, özellikle de yaşlı, çocuk ve engellilere; yeşil ışık süresinde karşıya geçişi tamamlayamadığından dolayı korna çalma ya da el kol hareketleri ile çabuk geçmeye zorlama hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

A

Sabır

B

Öfke

C

İnatlaşma

D

Aşırı tepki

Soru 48

Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, aracını park ettiği yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığına dikkat eder?

A

Bencil

B

Sorumsuz

C

Görgü seviyesi düşük

D

Empati düzeyi yüksek

Soru 49

Aşağıdakilerden hangisi, öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir?

A

İletişim becerilerinin geliştirilmesi

B

Alaycı ve aşağılayıcı mizaha başvurulması

C

Düşünme tarzının yeniden yapılandırılması

D

Nefes egzersizlerinin öğrenilip uygulanması

Soru 50

Trafik kazası geçiren kişiler;

I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.
II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerine ve topluma olumlu yansır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A

I. doğru, II. yanlış

B

I. yanlış, II. doğru

C

Her ikisi de doğru

D

Her ikisi de yanlış

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments