%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

A

Trafikteki kaza sayısının azaltılması

B

İnsanların zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırılması

C

Kazazedenin durumunun kötüleşmesinin önlenmesi

D

Trafik ortamını paylaşanların özel yaşamıyla ilgilenilmesi

Soru 2

Kemikler, eklemler ve kaslar vücudumuzun hangi sistemini oluşturan yapılardandır?

A

Hareket sistemi

B

Sindirim sistemi

C

Dolaşım sistemi

D

Solunum sistemi

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?

A

Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi

B

Kan dolaşımının değerlendirilmesi

C

Solunumun değerlendirilmesi

D

Sindirimin değerlendirilmesi

Soru 4

Kaza yapmış bir araçta, devrilme tehlikesi belirgin olarak görülüyor ve araç sallanıyorsa, yaralılar araçtan ne zaman çıkarılmalıdır?

A

Hiç zaman kaybetmeden, hemen

B

Araç sabit bir hâle getirildikten sonra

C

Aracın cinsi ve modeli tespit edildikten sonra

D

Araç itilerek yavaşça devrilmesi sağlandıktan sonra

Soru 5

Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A

Kaburganın sağ alt bölgesi (1 cm)

B

Karnın sol üst bölgesi (3 cm)

C

Göğüs kemiğinin ortası (5 cm)

D

Kaburganın sol alt bölgesi (7 cm)

Soru 6

Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyor olduğunu gözlemlediniz. Bu durumda hangi tür tıkanma olduğunu düşünürsünüz?

A

Tam tıkanma

B

Kısmi tıkanma

C

Damar tıkanması

D

Solunum durması

Soru 7

İç kanama şüphesi olan bir kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

A

Ağızından ılık içecekler verilmesi

B

İlk yardımın ABC´sinin uygulanması

C

Ayaklarının 30 cm yukarı kaldırılması

D

Üzerinin örtülerek ısı kaybının önlenmesi

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi "şok" belirtilerindendir?

A

Deride kızarıklık olması

B

Bilinç seviyesinin artması

C

Vücut sıcaklığının artması

D

Nabzın hızlı ve zayıf olması

Soru 9

Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?

A

Karın yaralanmalarında

B

Bacak yaralanmalarında

C

Göğüs yaralanmalarında

D

Omurga yaralanmalarında

Soru 10

Delici karın yaralanması olan bir kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

A

Şoka karşı önlem alınması

B

Yaşam bulgularının kontrol edilmesi

C

Dışarı çıkan organlarının içeri sokulmaya çalışılması

D

Bilinci yerinde ise bacakları bükülmüş olarak sırtüstü yatırılması

Soru 11

Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir?

A

Kafatası eklemlerinde

B

Hareketli eklem yerlerinde

C

Diz ile kalça arasındaki kemikte

D

Dirsek ile omuz arasındaki kemikte

Soru 12

Beyne giden kan akışının azalması sonucu kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne denir?

A

Felç

B

Kriz

C

Koma

D

Bayılma

Soru 13

• Yangın tehlikesi
• Patlama durumu
• Solunum durması

Yukarıdaki durumların olasılığı mevcut ise kazazede araçtan hangi yöntemle çıkarılır?

A

Rentek manevrası

B

Sırtta taşıma yöntemi

C

İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma

D

Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi

Soru 14

Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisinin bulunması hâlinde, trafik düzeni ve güvenliği olumsuz etkilenir?

A

Saygı

B

Uyum

C

Bencillik

D

Hoşgörü

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi, yolcu taşımacılığında kullanılan ve sürücüsü dahil dokuzdan fazla oturma yeri olan motorlu taşıttır?

A

Çekici

B

Otobüs

C

Otomobil

D

Kamyonet

Soru 16

Işıklı trafik işaret cihazında hangisinin yanması, yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir?

A

Aralıklı yanıp sönen sarı ışık

B

Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık

C

Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık

D

Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışık

Soru 17

Trafik görevlisinin hangi hareketi bir seri halinde yapması, o yönde akan "trafiğin yavaşlaması" talimatını içerir?

A

 18 Ekim 2014 Ehliyet soruları 17. Soru A Şıkkı

B

 18 Ekim 2014 Ehliyet soruları 17. Soru B Şıkkı

C

 18 Ekim 2014 Ehliyet soruları 17. Soru C Şıkkı

D

 18 Ekim 2014 Ehliyet soruları 17. Soru D Şıkkı

Soru 18

Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?

A

Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi

B

Görülmelerini engelleyecek şekilde araçların park edilmesi

C

Görülen eksikliklerin ilgili kuruluşlara bildirilerek giderilmesi

D

Zarar veren sorumlunun zarar karşılıklarını ve masrafı ödemesi

Soru 19

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

18 Ekim 2014 Ehliyet soruları Soru 19

A

Yolda gizli buzlanma olabileceğini

B

Kaza sebebiyle yolun trafiğe kapatıldığını

C

Düşük banketli yol kesimine yaklaşıldığını

D

Yolda yapım, bakım veya onarım çalışması olduğunu

Soru 20

Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

18 Ekim 2014 Ehliyet soruları Soru 20

A

Hızını artırması

B

Hızını azaltması

C

Duraklama yapmaması

D

Takip mesafesini artırması

Soru 21

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?

A

 18 Ekim 2014 Ehliyet soruları 21. Soru A Şıkkı

B

 18 Ekim 2014 Ehliyet soruları 21. Soru B Şıkkı

C

 18 Ekim 2014 Ehliyet soruları 21. Soru C Şıkkı

D

 18 Ekim 2014 Ehliyet soruları 21. Soru D Şıkkı

Soru 22

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A

Bisiklet girişinin yasak olduğunu

B

Motosiklet girişinin yasak olduğunu

C

Sadece motosikletlilerin girebileceğini

D

Motosikletler için hız sınırlamasının olduğunu

Soru 23

Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

A

 18 Ekim 2014 Ehliyet soruları 23. Soru A Şıkkı

B

 18 Ekim 2014 Ehliyet soruları 23. Soru B Şıkkı

C

 18 Ekim 2014 Ehliyet soruları 23. Soru C Şıkkı

D

 18 Ekim 2014 Ehliyet soruları 23. Soru D Şıkkı

Soru 24

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası grubuna girer?

A

Virajı alamayan aracın devrilmesi

B

Kara yolunda park etmiş olan aracın yanması

C

Kara yolunun doğal nedenlerle trafiğe kapanması

D

Duran otomobil üzerine inşaat hâlindeki binadan tuğla düşmesi

Soru 25

Aşağıdakilerin hangisinde 1 numaralı aracın sürücüsü geçme yasağına uymamıştır?

A

 18 Ekim 2014 Ehliyet soruları 25. Soru A Şıkkı

B

 18 Ekim 2014 Ehliyet soruları 25. Soru B Şıkkı

C

 18 Ekim 2014 Ehliyet soruları 25. Soru C Şıkkı

D

 18 Ekim 2014 Ehliyet soruları 25. Soru D Şıkkı

Soru 26

I- Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi
II- Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması
III- Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması
IV- Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması

Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken, yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II, III ve IV

D

I, II, III ve IV

Soru 27

Kara yollarında, taşıtların yan yana gitme sayısı aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?

A

Yol çizgileri

B

Işıklı işaret cihazları

C

Trafik polisinin sayısı

D

Kara yolundaki taşıt sayısı

Soru 28

Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

18 Ekim 2014 Ehliyet soruları Soru 28

A

1 numaralı aracın bulunduğu şeritte seyretmesi

B

2 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi

C

3 numaralı aracın en sağdaki şeritte seyretmesi

D

4 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi

Soru 29

Şekildeki iki yönlü yolda, 1 numaralı geçilen araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

18 Ekim 2014 Ehliyet soruları Soru 29

A

Hızını artırması

B

Kesik çizgi tarafına yaklaşması

C

Uzun hüzmeli farlarını art arda yakması

D

Gidiş yönüne göre sağa doğru yaklaşması

Soru 30

Şekle göre sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?

18 Ekim 2014 Ehliyet soruları Soru 30

A

 Hızını azaltması

B

Sabit hızla seyretmesi

C

Durup, kavşağı kontrol etmesi

D

Tali yoldan gelen araçlara yol vermesi

Soru 31

Aksine bir durum yoksa, şekildeki motosiklet sürücüsü 60 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

18 Ekim 2014 Ehliyet soruları Soru 31

A

40

B

30

C

20

D

10

Soru 32

Sürücülerin dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A

Geçiş hakkı kurallarına uyması

B

Dönüş yönüne göre uygun şeride girmesi

C

Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi

D

Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi

Soru 33

Monoküler (tek gözü gören) kişiler, aşağıda verilen sürücü belgesi sınıflarından hangisini almak için başvuru yapabilir?

A

B

B

C

C

D

D

E

Soru 34

Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

18 Ekim 2014 Ehliyet soruları Soru 34

A

2 - 1 - 3

B

2 - 3 -1

C

3 - 1 - 2

D

3 - 2 - 1

Soru 35

Kamunun faydalandığı okul, hastane ve benzerlerinin giriş ve çıkış kapılarına her iki yönden kaç metrelik mesafe içinde park edilmesi yasaktır?

A

5

B

10

C

15

D

20

Soru 36

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A

Geçme yaparken sinyal verilmesi

B

Yaya yolunda sürülmesi

C

Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi

D

Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi

Soru 37

Aşağıdaki durumların hangisinde araç trafikten men edilir?

A

Kasko sigortası yoksa

B

Araç sahibi tarafından kullanılmıyorsa

C

Zorunlu mali sorumluluk sigortası yoksa

D

Sürücünün, sürücü belgesi yanında yoksa

Soru 38

Araç kornalarının kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A

Korkutmadan uyarması

B

Ses tonunun sabit olması

C

Uyarı amacı dışında kullanılması

D

Rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması

Soru 39

Şekle göre, en soldaki şeridi sürekli işgal eden sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

18 Ekim 2014 Ehliyet soruları Soru 39

A

Hafif hapis cezası

B

Sadece ceza puanı

C

Trafikten men cezası

D

Para cezası ve ceza puanı

Soru 40

Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?

A

Yayalara su sıçratılması

B

Hız kurallarına uyulması

C

Diğer sürücülerin korkutulması

D

Seyir hâlinde iken sürücünün elindeki cep telefonunu kullanması

Soru 41

Egzozdan çıkan zararlı maddeleri zararsız hâle dönüştürebilmek için araçların egzoz sistemine aşağıdakilerden hangisi takılır?

A

Egzoz supabı

B

Egzoz manifoldu

C

Katalitik konvertör

D

Egzoz susturucusu

Soru 42

Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?

A

 18 Ekim 2014 Ehliyet soruları 42. Soru A Şıkkı

B

 18 Ekim 2014 Ehliyet soruları 42. Soru B Şıkkı

C

 18 Ekim 2014 Ehliyet soruları 42. Soru C Şıkkı

D

 18 Ekim 2014 Ehliyet soruları 42. Soru D Şıkkı

Soru 43

Aşağıdakilerden hangisi, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?

A

Klimanın açılması

B

Koltuğun ayarlanması

C

Aynaların ayarlanması

D

Emniyet kemerinin takılması

Soru 44

Benzinli motorlarda emme zamanında silindirlere hangisi alınır?

A

Hidrolik yağı

B

Sadece hava

C

Sadece yakıt

D

Yakıt-hava karışımı

Soru 45

Yağ seviyesi normalin çok altında iken motorun çalışması devam ettirilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

A

Motor gücünün artması

B

Motorun çabuk soğuması

C

Motorun aşırı ısınarak zarar görmesi

D

Motorun normal çalışmasını sürdürmesi

Soru 46

Aracın cam suyu haznesine kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi konulur?

A

Motor yağı

B

Fren hidroliği

C

Akü elektroliti

D

Cam suyu antifrizi

Soru 47

Resimde görülen seyir hâlindeki aracın arkasındaki kırmızı lambaların aniden yanması, trafikteki diğer sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A

Aracın sola döneceğini

B

Aracın sağa döneceğini

C

Araçta frenleme yapıldığını

D

Aracın geri gelmekte olduğunu

Soru 48

Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A

El freni çekilir.

B

El freni bırakılır.

C

Debriyaja basılır. 

D

Vites boşa alınır.

Soru 49

Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, şarj sisteminin çalışmadığını gösterir?

A

 18 Ekim 2014 Ehliyet soruları 49. Soru A Şıkkı

B

 18 Ekim 2014 Ehliyet soruları 49. Soru B Şıkkı

C

 18 Ekim 2014 Ehliyet soruları 49. Soru C Şıkkı

D

 18 Ekim 2014 Ehliyet soruları 49. Soru D Şıkkı

Soru 50

Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A

Aracın yükü ve ağırlığı artırılır.

B

Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir.

C

Motor daima yüksek devirde çalıştırılır.

D

Lastiklerin hava basıncının normal değerde olmasına dikkat edilir.

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments