%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

Kaza yerinde bulunan ilk yardımcı, acil sağlık yardımı için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini aramalıdır?

A

110

B

112

C

155

D

156

Soru 2

Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir?

A

Organ

B

Hücre

C

Sistem

D

Destek doku

Soru 3

Aşağıda soru işareti (?) ile gösterilen ve temel yaşam desteğinin 1. aşaması olan uygulama hangi seçenekte verilmiştir?

2 Kasım 2013 Ehliyet soruları Soru 3

A

Kırık kontrolünün yapılması

B

Kanamanın kontrol edilmesi

C

Şok pozisyonunun verilmesi

D

Hava yolu açıklığının sağlanması

Soru 4

Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

A

Yan yatış

B

Yarı oturuş

C

Sırtüstü yatış

D

Yüzüstü yatış

Soru 5

Kalp masajı uygulanabilmesi için kazazedede kesinlikle olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?

A

Bilinç kaybı olması

B

Reflekslerin kaybolması

C

Sesli uyaranlara tepki vermemesi

D

Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasının özelliğidir?

A

Açık renkli kanın, yara ağzından kalp atımlarına uyumlu şekilde fışkırarak akması

B

Düşük basınçla akması ve kısa sürede durdurulabilmesi

C

Koyu renkli ve taşma tarzında kan akması

D

Kanamanın sızıntı şeklinde olması

Soru 7

Kanayan yer kalp seviyesinden üstte tutulursa aşağıdakilerden hangisi olur?

A

Beyin kanaması riski artar.

B

Kalbin kasılıp-gevşeme sayısı artar.

C

Kanama bölgesindeki kan basıncı düşer.

D

Atardamarlardan nabız hissedilemez.

Soru 8

Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?

A

Tansiyonu düşük ve nabız alınamayanlarda

B

Burnundan ve kulağından kanama olanlarda

C

El bileğinde açık kırık ve kanama olanlarda

D

Bacağında açık kırık ve kanama olanlarda

Soru 9

Kazazedenin naklinden önce, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

A

Yarayı sargı bezi ile kapattıktan sonra yaralı bölgeyi sabitlemek

B

Yara üzerine merhem sürüp yarayı sarmak

C

Yara üzerine tentürdiyot sürüp bırakmak

D

Yarayı temiz pamukla kapatmak

Soru 10

Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A

Başı sıcak su ile yıkanır.

B

Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.

C

Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.

D

En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?

A

Pazı kemiği

B

Kaval kemiği

C

Kaburga kemiği

D

Uyluk kemiği

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisinin yarı oturuş veya oturuş pozisyonunda taşınması sakıncalıdır?

A

Kaburgalarında kırık olanlar

B

Kalça kemiğinde kırık olanlar

C

Açık göğüs yaralanması olanlar

D

Kol ve köprücük kemiğinde kırık olanlar

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi çıkık belirtisi değildir?

A

Eklemde morarma ve şişlik

B

Eklem bölgesinde şekil bozukluğu

C

Eklemde hareket kısıtlılığı veya kaybı

D

Eklem hareket ettirildiğinde azalan ağrı

Soru 14

Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önlemek için yapılması gereken uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A

Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yukarıda ve soğuk tutulması

B

Burkulan bölgenin kalp seviyesinden aşağıda ve sıcak tutulması

C

Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi

D

Kişinin yan yatış pozisyonuna alınması

Soru 15

Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?

A

Şok

B

Koma

C

Hâlsizlik

D

Zehirlenme

Soru 16

Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

A

Açık karın yarası olan

B

Bilinci yerinde olmayan

C

Ayak kemiğinde kırık olan

D

Solunum yolu zehirlenmesi olan

Soru 17

I- Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak
II- İnsan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
III- Trafik kazaları nedeniyle, insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak

Verilenlerden hangileri trafik psikolojisinin hedeflerindendir?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?

A

Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak

B

Başkalarının haklarına saygı göstermek

C

Kurallara uymaya özen göstermek

D

Hırslı ve kızgın olmamak

Soru 19

Emniyet Genel Müdürlüğünün yetki alanı dışındaki yerlerde, trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesini hangi kuruluş yerine getirir?

A

İl Özel İdareleri

B

Afet İşleri Genel Müdürlüğü

C

Jandarma Genel Komutanlığı

D

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü

Soru 20

Kara yolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiye ne ad verilir?

A

Şoför

B

Sürücü

C

İşleten

D

Araç sahibi

Soru 21

Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?

2 Kasım 2013 Ehliyet soruları Soru 21

A

Yalnız 1

B

Yalnız 2

C

1 ve 3

D

2 ve 4

Soru 22

Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması sürücüye neyi bildirir?

A

Geri dönmesini

B

Motoru durdurmasını

C

Harekete hazırlanmasını

D

Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını

Soru 23

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

2 Kasım 2013 Ehliyet soruları Soru 23

A

Hızını artırmalı

B

Hızını azaltmalı

C

Geriye dönmeli

D

Yolun kayganlığını kontrol etmeli

Soru 24

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

2 Kasım 2013 Ehliyet soruları Soru 24

A

Ehli hayvanlar giremez.

B

Ehli hayvanlar geçebilir.

C

Vahşi hayvanlar giremez.

D

Vahşi hayvanlar geçebilir

Soru 25

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi düşük banket anlamındadır?

A

 2 Kasım 2013 Ehliyet soruları 25. Soru A Şıkkı

B

 2 Kasım 2013 Ehliyet soruları 25. Soru B Şıkkı

C

 2 Kasım 2013 Ehliyet soruları 25. Soru C Şıkkı

D

 2 Kasım 2013 Ehliyet soruları 25. Soru D Şıkkı

Soru 26

Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşıtlardan hangisi girebilir?

2 Kasım 2013 Ehliyet soruları Soru 26

A

Otobüs

B

Kamyon

C

Motosiklet

D

Otomobil

Soru 27

Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır?

A

 2 Kasım 2013 Ehliyet soruları 27. Soru A Şıkkı

B

 2 Kasım 2013 Ehliyet soruları 27. Soru B Şıkkı

C

 2 Kasım 2013 Ehliyet soruları 27. Soru C Şıkkı

D

 2 Kasım 2013 Ehliyet soruları 27. Soru D Şıkkı

Soru 28

Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?

2 Kasım 2013 Ehliyet soruları Soru 28

A

Işıklara 50 m kaldığını

B

Asgari (en az) hız sınırını

C

Azami (en yüksek) hız sınırını

D

Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını

Soru 29

Belirlenen yasal limitlerin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi kaç ay süreyle geri alınır?

A

2

B

3

C

4

D

6

Soru 30

Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır?

2 Kasım 2013 Ehliyet soruları Soru 30

A

En sağ şeritte

B

Bankette

C

En sol şeritte

D

Orta şeritte

Soru 31

Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında kavşak, tünel ve köprülere 100 metre mesafede, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?

A

Hızını artırması

B

Hızını azaltması

C

Şerit değiştirmesi

D

Taşıt yolu üzerinde duraklaması

Soru 32

Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri, yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında diğer araçları en az kaç metre mesafeden takip etmek zorundadır?

A

20

B

30

C

40

D

50

Soru 33

Şekildeki durumda, öndeki aracı geçmek isteyen 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangilerini yapması doğrudur?

2 Kasım 2013 Ehliyet soruları Soru 33

I- Önündeki araç ile takip mesafesini azaltması
II- Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesi
III- Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması

A

Yalnız I 

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 34

Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

2 Kasım 2013 Ehliyet soruları Soru 34

A

Motosiklet

B

Kamyonet

C

Otomobil

D

At arabası

Soru 35

Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

A

Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmek

B

İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmek

C

Dönmeye başladıktan sonra işaret vermek

D

Arkadan gelen araçlara yol vermek

Soru 36

Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki ambulansın geçmesi gerekir.

2 Kasım 2013 Ehliyet soruları Soru 36

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

A

Otomobilin tali yolda olması

B

Ambulansın ana yolda olması

C

Ambulansın geçiş üstünlüğüne sahip olması

D

Ambulansın diğer araca göre daha güçlü olması

Soru 37

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?

A

Otomobil, otobüse

B

Otobüs, otomobile

C

Şeridi daralmış olan, diğerine

D

Azami ağırlığı az olan, diğerine

Soru 38

Aşağıdakilerden hangisi araçlar için duraklamayı ifade eder?

A

Yolcu indirirken beklemek

B

5 dakikadan fazla beklemek

C

Kırmızı ışık yanarken beklemek

D

Görevlilerce verilen emirle durmak

Soru 39

Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

A

Dönüş ışıklarını yakarak

B

Birkaç defa korna çalarak

C

Acil uyarı ışıklarını yakarak

D

Birkaç defa selektör yaparak

Soru 40

Aşağıdakilerden hangisi, bir kaza anında sürücü ve yolcuları araçta tutacak, vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önleyecek teçhizattır?

A

Açılabilir tavan

B

Emniyet kemeri

C

Panoramik cam

D

Hidrolik direksiyon

Soru 41

"İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme" trafik kazalarında .................... sayılan hâllerdendir.

Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A

tali kusur

B

asli kusur

C

yol kusuru

D

kusuru paylaştırma

Soru 42

I- İlk yardım tedbirlerini almak
II- Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek
III- Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek

Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmakla yükümlüdür?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 43

Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

A

Trafikten süresiz men

B

Yeniden sürücü eğitimine tabi tutma

C

Tescil plakası üzerinden idari para cezası

D

Sürücü belgesinin 2 ay süreyle geri alınması

Soru 44

Üzerinde teknik değişiklik yapılıp da süresi içinde bildirilmeyen araçlara, değişiklik belgelendirilip tescil kuruluşunda tescil edilinceye kadar aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A

Trafikten men

B

Hurdaya ayırma

C

Sürücüsüne ağır hapis

D

Başkasına devir etme şartı

Soru 45

• Reflektör
• İlk yardım çantası
• Yangın söndürme cihazı

Yukarıdaki teçhizatın tamamını bulundurması zorunlu olmayan motorlu taşıt aşağıdakilerden hangisidir?

A

Otobüs

B

Kamyon

C

Otomobil

D

Lastik tekerlekli traktör

Soru 46

Aşağıdaki durumların hangisinde motorlu aracın kara yolunda sürülmesi yasaktır?

A

Sürücü belgesi sürülecek aracın cinsine uygun değilse

B

Aracın periyodik bakım süresi geçmişse

C

Kasko sigortası yaptırılmamışsa

D

Sürülecek araç başkasına aitse

Soru 47

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?

A

İniş eğimli yollarda motorun durdurulması

B

Bakım sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin çevreye bilinçsizce bırakılmaması

C

Taşıtlarda kalitesiz yakıtların kullanılması

D

Taşıtlardan dışarıya malzeme atılması

Soru 48

Osmaniye'den hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Malatya'ya oradan da Ankara'ya gitmiştir.

2 Kasım 2013 Ehliyet soruları Soru 48

Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?

A

Batı-Doğu

B

Kuzey-Güney

C

Kuzeydoğu-Kuzeybatı

D

Kuzeybatı-Güneydoğu

Soru 49

Aşağıdakilerden hangisi, motorlu taşıtlarda elektrik enerjisi ile çalışan sistemlerin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır?

A

Akü

B

Marş motoru

C

Silecek motoru

D

Otomatik klima

Soru 50

Dizel motorlarda yakıtın ateşlenmesi nasıl olur?

A

Buji kıvılcımı ile

B

Elektrik motoru ile

C

Dışarıdan ısıtılarak

D

Sıkıştırılan havanın sıcaklığı ile

Soru 51

I- Frenler
II- Lastikler
III- Yakıt seviyesi

Aracı kullanmaya başlamadan önce, yukarıda verilenlerden hangilerinin durumu iyi olmalıdır?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 52

Taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren ışıklı, sesli veya ibreli uyarıcıların toplandığı bölüme ne ad verilir?

A

Kabin

B

Gösterge paneli

C

Başlık

D

Sigorta tablası

Soru 53

Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında yakıt sistemine yeterli miktarda yakıt ulaşmaz?

A

Yağ filtresi

B

Polen filtresi

C

Yakıt filtresi

D

Ekran filtresi

Soru 54

Motor yağ seviyesinin tavsiye edilenden az veya çok olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A

El freninin daha iyi tutmasına

B

Motor parçalarının zarar görmesine

C

Egzoz susturucusunun delinmesine

D

Lastik hava basınçlarının düşmesine

Soru 55

Aşağıdakilerden hangisi sürüş sırasında aracın bir tarafa çekmesine sebep olur?

A

Lastiklerden birinin hava basıncının farklı olması

B

Yakıt deposunun dolu olması

C

Bujilerin ayarsız olması

D

Aracın hızlı sürülmesi

Soru 56

Geri vites lambalarından biri parlak diğeri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A

Flaşör arızalıdır.

B

Akü gerilimi düşüktür.

C

Geri vites müşiri arızalıdır.

D

Lamba bağlantısında oksitlenme vardır.

Soru 57

Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A

Asit ilave edilmeli

B

Saf su ilave edilmeli

C

Hava filtresi değiştirilmeli

D

Kutup başları gevşetilmeli

Soru 58

Motorun soğutma sisteminde kullanılan su, 0 oC'nin altındaki hava şartlarında donarak motorda çatlama ve hasara sebep olabilir.

Buna göre, donmanın önlenmesi için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisi karıştırılmalıdır?

A

Antifriz

B

Motor yağı

C

Fren hidroliği

D

Akü elektroliti

Soru 59

Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?

2 Kasım 2013 Ehliyet soruları Soru 59

A

Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu

B

Fren balatalarının bitmek üzere olduğunu

C

Motor yağ basıncının çok düşük olduğunu

D

Fren hidrolik seviyesinin çok düşük olduğunu

Soru 60

Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?

A

Sinyal ampulü

B

Hava filtresi

C

Hız göstergesi

D

Yakıt göstergesi

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
60 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
5657585960
Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments