%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

Olay ya da kaza, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığıyla gerekli yardım kuruluşlarına haber verilmelidir. Türkiye’de ilk yardım gerektiren her durumda, telefon iletişimleri 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir.

Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?

A

Bildirme

B

Koruma

C

Kurtarma

D

Tedavi etme

Soru 2

Sağlıklı yetişkin bir kişinin dakikadaki solunum sayısı kaçtır?

A

10 - 18

B

12 - 20

C

14 - 22

D

16 – 24

Soru 3

Trafik kazası sonrası olay yerinin değerlendirmesini yapan bir ilk yardımcı;

I. Olay yerini yeterince görünebilir biçimde işaretliyor,
II. Kıvılcım oluşturabilecek ışıklandırma veya çağrı araçlarının kullanılmasına izin vermiyor,
III. Birinci değerlendirme sonucu tüm uyaranlara
karşı tepkisiz olduğu belirlenen kazazedeye şekerli içecekler veriyor.

Bu ilk yardımcı, yukarıdaki uygulamaların hangilerinde hatalı davranmıştır?

A

Yalnız I

B

Yalnız II

C

Yalnız III

D

I, II ve III.

Soru 4

Bilincin kapalı olması durumunda dilin geriye kayması ya da solunum yoluna yabancı cisim kaçması gibi nedenlere bağlı olarak solunum yolu tıkanabilir. Bu durumda kazazedenin boyun travması yoksa hava yolunu açmak için - - - - pozisyonu verilir.

Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?

A

şok

B

oturuş

C

yarı yüzükoyun-yan

D

baş geri-çene yukarı

Soru 5

Yetişkinlerde uygulanan temel yaşam desteğiyle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

A

Her 2 kurtarıcı nefesten sonra, havanın geriye çıkmasına izin vermeden tekrar suni solunum yapılması

B

Suni solunum yapmak için ilk yardımcının, kazazedenin ağzını kendi ağzının içine alacak şekilde yerleştirmesi

C

Kazazedeye 20 kalp masajı yaptıktan sonra suni solunuma geçilmesi

D

Göğüs kemiği 4 cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi, solunum yolu tıkanıklığı olan bir kazazedenin tam tıkanma yaşadığını gösteren belirtilerden biri değildir?

A

Konuşabilmesi

B

Renginin morarması

C

Nefes almasının durması

D

Acı çekip ellerini boynuna götürmesi

Soru 7

Vücutta kanın aktığı bölgeye göre sınıflandırılan kanamalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

A

Dış kanamalarda, kanama gözle görülemez.

B

Yaradan vücut dışına doğru olan kanamalar iç kanamalardır.

C

Kanın vücut boşluklarına aktığı kanamalar, dış kanamalar olarak sınıflandırılır.

D

Doğal deliklerden olan kanamalar; kulak, burun, ağız, anüs ve üreme organları kanamalarıdır.

Soru 8

Kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

A

Sorunlu bölgenin hareketsizleştirilmesinin sağlanması

B

Kol ya da bacaktaki bozulmuş şeklin düzeltilmeye çalışılması

C

Kırık kuşkulu bölge hareketsizleştirilmeden taşıma yapılması

D

Kazazedenin oturmasına ya da sağa sola kımıldamasına izin verilmesi

Soru 9

Dokular üzerinde çekme etkisi ile meydana gelen yaralara ne ad verilir?

A

Ezikli yaralar

B

Delici yaralar

C

Parçalı yaralar

D

Kesik yaralar

Soru 10

Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?

A

Şok

B

Koma

C

Tam tıkanma

D

Omurga yaralanması

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi, yüksek ateş nedeniyle oluşan havalede yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

A

Karna baskı uygulanması

B

Sıcak uygulama yapılması

C

Şekerli içecekler verilmesi

D

Oda sıcaklığında bir küvete sokulması

Soru 12

Rentek manevrası;

I. Solunum durması, yangın tehlikesi ve patlama gibi tehlikeli durumlarda,
II. Kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A

I. doğru, II. yanlış

B

I. yanlış, II. doğru

C

Her ikisi de doğru

D

Her ikisi de yanlış

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

A

Kızgın biçimde kornaya basmak

B

Sürüş sırasında aceleci davranmak

C

Başkalarının hakkına saygılı olmak

D

Dar yolda, gelen araçlarla inatlaşmak

Soru 14

Yerleşim yerleri içinde trafiği düzenleme amacı ile

• Yer işaretlemelerini
• Trafik işaret levhalarını
• Işıklı ve sesli trafik işaretlerini

temin ve tesis etmek, bunların devamlılığını ve işlerliğini sağlamak, aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin görevidir?

A

Belediyelerin

B

Emniyet Genel Müdürlüğünün

C

Kara Yolları Genel Müdürlüğünün

D

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının

Soru 15

Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanmak sırasındaki önceliğine ne ad verilir?

A

Okul geçidi

B

Geçiş hakkı

C

Yaya geçidi

D

Geçiş üstünlüğü

Soru 16

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A

Yolu kontrol etmesi

B

Aracını yavaşlatması

C

Takip mesafesini azaltması

D

Bu bölgeden dikkatli geçmesi

Soru 17

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A

Dönel kavşağa yaklaşıldığını

B

Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını

C

Demir yolu geçidine yaklaşıldığını

D

Ana yol - tali yol kavşağına yaklaşıldığını

Soru 18

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi uzunluk anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

A

B

C

D

Soru 19

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kavşaklarda üzerinde bulunulan yolun tali yol olduğunu ve ana yoldaki araçlara yol verilmesi gerektiğini belirtir?

A

B

C

D

Soru 20

Aşağıdaki yer işaretlemelerinden hangisi bölünmüş yol başlangıcı anlamındadır?

A

B

C

D

Soru 21

Aşağıdakilerden hangisi araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?

A

Emniyet şeridini kullanarak öndeki aracı geçmek

B

Geçmeden önce sola dönüş ışığını yakmak

C

Karşı yönden gelen trafiği kontrol etmek

D

Başka araç tarafından geçilmiyor olmak

Soru 22

Şekle göre hangi numaralı araçların, bulundukları şeridi sürekli olarak işgal etmeleri yasaktır?

A

1 ve 2

B

1 ve 3

C

2 ve 3

D

3 ve 4

Soru 23

Aşağıdakilerden hangisi, araç hızının gerekli şartlara uygunluğunu sağlamak için yapılması gerekenlerdendir?

A

Diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde yavaş sürülmesi

B

Tepe üstlerine yaklaşırken hızın azaltılması

C

Dönemeçlere girerken hızın artırılması

D

Yüklemede gabarinin üzerine çıkılması

Soru 24

Şekle göre 1 numaralı araca arkadan çarpan 2 numaralı araç sürücüsü hakkında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

A

Gözlerinin iyi görmediği

B

Hız kurallarına uymadığı

C

Araç lastiklerinin eski olduğu

D

Takip mesafesi kuralını ihlal ettiği

Soru 25

Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I. Dar bir kavisle dönmeli
II. Yayanın geçmesini beklemeli
III. Sola dönüş lambasını yakmalı
IV. İlk geçiş hakkını 1 numaralı araca vermeli

 

A

I ve IV.

B

II ve III.

C

I, II ve III.

D

II, III ve IV.

Soru 26

Şekildeki kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A

1 - 2 - 3

B

1 - 3 - 2

C

2 - 3 - 1

D

3 - 1 – 2

Soru 27

Aşağıdaki yerlerden hangisinde duraklama yapılması yasak değildir?

A

Sol şeritte

B

Dönemeçlerde

C

Yaya ve okul geçitlerinde

D

Duraklara 30 metre mesafede

Soru 28

I. Gece öndeki araç geçilirken uzağı gösteren ışıkların kullanılması gerekir.
II. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.

Yukarıda verilenler için hangisi söylenir?

A

I. doğru, II. yanlış

B

I. yanlış, II. doğru

C

Her ikisi de doğru

D

Her ikisi de yanlış

Soru 29

Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A

Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi

B

Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması

C

Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması

D

Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması

Soru 30

I. Sürücü ve yolcuları araçta tutarak vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önler.
II. Kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır.
III. Yerleşim yeri içinde ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile dolmuş otomobillerindeki yolcuların emniyet kemeri takması zorunlu değildir.

Emniyet kemeri ve kullanımıyla ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

A

I ve II.

B

I ve III.

C

II ve III.

D

I, II ve III.

Soru 31

Şekildeki kazada hangi numaralı araç sürücüsü asli kusurlu sayılır?

A

1

B

2

C

3

D

4

Soru 32

Aracına “LPG” sistemi taktıran bir kişi, bu durumu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmek zorundadır?

A

30

B

40

C

50

D

60

Soru 33

Aşağıdaki taşıtların hangisinde takograf cihazının bulundurulması zorunlu değildir?

A

Çekici

B

Otomobil

C

Otobüs

D

Kamyon

Soru 34

Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?

A

Yakıt tüketiminin azalması

B

Gürültü kirliliğinin önlenmesi

C

Zararlı gaz salınımının artması

D

Trafik yoğunluğunun azalması

Soru 35

Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha güneydedir?

A

Uşak

B

Sivas

C

Trabzon

D

Konya

Soru 36

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve şafttan aldığı hareketi aksa ileten güç aktarma organının adı nedir?

A

Balata

B

Amortisör

C

Diferansiyel

D

Vites kutusu

Soru 37

Soğutma suyunun çıkışı veya girişine yerleştirilen ve motordaki soğutma suyu sıcaklığının belirli bir seviyede tutulmasını sağlayan araç aşağıdakilerden hangisidir?

A

Buji

B

Enjektör

C

Su pompası 

D

Termostat

Soru 38

Araç motorunun çalışması için ilk hareketi veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A

Marş sistemi

B

Yağlama sistemi

C

Yakıt sistemi

D

Ateşleme sistemi

Soru 39

Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

A

Motor kaputunun tam kapanmadığını

B

Lastik hava basıncının düşük olduğunu

C

Soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini

D

Fren balatalarının görevini tam yapmadığını

Soru 40

Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanıyor olmasının sebebi, aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A

Yağ seviyesinin azalması

B

Depodaki yakıtın azalması

C

Fren hidroliğinin eksilmesi

D

Radyatörde antifrizin olmaması

Soru 41

Aşağıdakilerden hangisinin, çok soğuk hava şartlarında motor soğutma suyuna katılması donmayı önler?

A

Akü elektroliti

B

Motor yağı

C

Fren hidroliği

D

Antifriz

Soru 42

Araçta kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır?

A

Sürüş konforunu

B

Trafik kazası riskini

C

Direksiyon hâkimiyetini

D

Aracın yol üzerinde tutunmasını

Soru 43

• Aracın hızı azaltılır.
• En sağ şeride, varsa banket üzerine geçilir.
• Araç motoru durdurulur ve dörtlü ikaz ışıkları yakılır.

Yukarıdaki uygulamalar, araç gösterge panelinde hangi uyarı ışığının yanması hâlinde yapılır?

A

 

B

 

C

 

D

 

Soru 44

I. Ani hızlanmalar yapılması
II. Araç lastiklerinin eskimesi
III. Hava filtresinin değiştirilmesi

Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur?

A

Yalnız I

B

I ve II.

C

II ve III.

D

I, II ve III.

Soru 45

“Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim - - - - ile mümkündür.”

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A

trafik adabı

B

trafik cezası

C

trafik terörü

D

trafik müfettişi

Soru 46

Trafik kazası, sadece maddi hasarlı bile olsa yaşanması hiç istenmeyen ve kazaya karışan sürücüleri psikolojik olarak olumsuz etkileyen bir durumdur.

Buna göre kaza sonrası tarafların birbirine hangi şekilde davranması hâlinde meydana gelen kaza ile ilgili sorunlar daha kısa sürede çözülecektir?

A

Asabi

B

Aşırı tepkili

C

Kaba ve saldırgan

D

Saygılı ve nezaketli

Soru 47

Trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüyü uyarmak aşağıdakilerden hangisini azaltır?

A

Trafikteki araç sayısını

B

Sürücünün kaza yapma riskini

C

Yayaların yaya geçidini kullanma oranlarını

D

Diğer sürücülerin trafik kurallarına uyma yüzdelerini

Soru 48

Kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakârlık yapan ve özgeci şeklinde tanımlanır. Yardım etme davranışının bir alt kategorisidir.

Yukarıdaki açıklama hangi davranış özelliğine aittir?

A

Bencillik

B

Saldırganlık

C

Diğergamlık

D

Sorumsuzluk

Soru 49

Aşağıdakilerden hangisi, trafikte diğerlerine göre daha çabuk ve fazla öfkelenen sürücülerin yol açtığı bir durum değildir?

A

Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün artması

B

Kazaya karışma olasılığının azalması

C

Kural ihlallerinin artması

D

Dikkatin dağılması

Soru 50

I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi
II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması
III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması
IV. Bilhassa yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi

Yukarıdakilerden hangileri kara yolundameydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?

A

I ve II.

B

I, III ve IV.

C

II, III ve IV.

D

I, II, III ve IV.

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments