%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

I. Kazazedenin tedavi edilmesi

II. Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması

III. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması

Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

A

I ve II.

B

I ve III.

C

II ve III.

D

I, II ve III.

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?

A

Kalp

B

Akciğerler

C

Pankreas

D

Böbrekler

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi “kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi” işlemini kapsar?

A

Koruma

B

Bildirme

C

Kurtarma

D

Tedavi etme

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?

A

Aşırı hareketlilik

B

Bilincin açık olması

C

Kalp atımının olmaması

D

Hızlı ve yüzeysel solunum

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında, ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?

A

Bebeğin yumuşak bir zemin üzerine sırtüstü yatırılması

B

Hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa bebeğin yutmasının sağlanması

C

Bebeğin solunum yapıp yapmadığının bak-dinle-hisset yöntemiyle 2 dakika süre ile kontrol edilmesi

D

Bebekte solunum yoksa ağız dolusu nefes alınması ve ağzın, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilmesi

Soru 6

Solunum yolu yabancı bir cisimle tıkanmış olan kazazede öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyorsa bu kazazedede aşağıdakilerden hangisinin olduğu düşünülür?

A

Koma

B

Kısmi tıkanma

C

Tam tıkanma

D

Solunum durması

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir?

A

Huzursuzluk

B

Baş dönmesi

C

Dudak çevresinde morarma

D

Ciltte ısı artışı, kızarıklık ve kuruluk

Soru 8

Burun kanaması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulaması hangisidir?

A

Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması

B

Yan yatış pozisyonuna getirilmesi

C

Başının geriye doğru itilmesi

D

Sırtüstü yatırılması

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

A

Ayaklarının yüksekte tutulup yüzüstü yatırılması

B

Bilinci açık ise yarı oturur duruma getirilmesi

C

Ağızdan ılık içecekler verilmesi

D

Batan cismin çıkarılması

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

A

Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemin tespit edilmesi

B

Şişliği azaltmak için bölgenin vücut seviyesinden aşağıya indirilmesi

C

Burkulan eklem yüzeyinin sürekli hareket ettirilmesi

D

Boğucu sargı (turnike) uygulanması

Soru 11

Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

A

Şok pozisyonu

B

Sırtüstü yatış pozisyonu

C

Yarı yüzükoyun-yan pozisyon

D

Baş geride yarı oturuş pozisyonu

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır?

A

İlk yardımcının kendi sağlığını riske sokması

B

İlk yardımcının kalkarken ağırlığı karın kaslarına vermesi

C

Kazazedenin mümkün olduğunca çok hareket ettirilmesi

D

Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranması

Soru 13

I. Hoşgörülü olunması

II. Bencillikten uzak durulması

III. Olaylara aşırı tepki gösterilmesi

Trafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?

A

Yalnız I.

B

I ve II.

C

II ve III.

D

I, II ve III.

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?

A

Şehir içindeki açık ve kapalı otoparklara izin vermek

B

Kara yollarındaki hız sınırlarını belirleyip işaretlemek

C

Kara yollarındaki işaretleme standartları- nı tespit ve kontrol etmek

D

Kara yolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak

Soru 15

Trafik zabıtası veya yetkililerce Kanunda ve yönetmelikte belirtilen hâllerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

A

Trafik suçu

B

Trafik terörü

C

Trafik kusuru

D

Trafikten men

Soru 16

Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

21 Nisan 2018 Ehliyet sınav soruları Soru 16

A

Dur

B

Hızlan

C

Yavaşla

D

Sağa yanaş

Soru 17

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

21 Nisan 2018 Ehliyet sınav soruları Soru 17

A

Okul geçidine

B

Yürüyüş yoluna

C

Gençlik kampına

D

Alt veya üst geçitlere

Soru 18

Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

21 Nisan 2018 Ehliyet sınav soruları Soru 18

A

Banketten gitmeli

B

Takip mesafesini artırmalı

C

Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli

D

Acil uyarı ışıklarını yakarak derhâl durmalı

Soru 19

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?

A

 21 Nisan 2018 Ehliyet sınav soruları 19. Soru A Şıkkı

B

 21 Nisan 2018 Ehliyet sınav soruları 19. Soru B Şıkkı

C

 21 Nisan 2018 Ehliyet sınav soruları 19. Soru C Şıkkı

D

 21 Nisan 2018 Ehliyet sınav soruları 19. Soru D Şıkkı

Soru 20

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

21 Nisan 2018 Ehliyet sınav soruları Soru 20

A

Kamyon garajını

B

Kamyonun giremeyeceğini

C

Kamyon için geçme yasağının sona erdiğini

D

Kamyon için azami hız sınırlaması olduğunu

Soru 21

Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

21 Nisan 2018 Ehliyet sınav soruları Soru 21

A

Hızın artırılması gerektiğini

B

Sağa ve sola dönülemeyeceğini

C

Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini

D

Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu

Soru 22

Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?

A

Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa

B

Taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse

C

Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa

D

Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamışsa

Soru 23

I. Aracın yük ve teknik özelliğine

II. Görüş, yol, hava ve trafik durumuna

III. Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına

Sürücüler, araçlarının hızını yukarıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır?

A

Yalnız I.

B

I ve II.

C

II ve III.

D

I, II ve III.

Soru 24

Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?

A

Takip mesafesi

B

Geçiş mesafesi

C

Görüş mesafesi

D

İntikal mesafesi

Soru 25

Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

21 Nisan 2018 Ehliyet sınav soruları Soru 25

A

Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini

B

Her iki yönde seyreden araçların bölünmüş yola gireceğini

C

Her iki yönde seyreden araçların şerit değiştiremeyeceğini

D

Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştiremeyeceğini

Soru 26

Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

21 Nisan 2018 Ehliyet sınav soruları Soru 26

A

İstediği şeridi

B

1 numaralı şeridi

C

2 numaralı şeridi

D

3 numaralı şeridi

Soru 27

Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A

1 - 2 - 3

B

2 - 1 - 3

C

3 - 1 - 2

D

3 - 2 - 1

Soru 28

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

A

İtfaiye aracı

B

Motosiklet

C

Tarım traktörü

D

Toplu taşıma aracı

Soru 29

Park edilen araç için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?

A

El freninin çekilmesine

B

Motorunun durdurulmasına

C

Acil uyarı ışıklarının yakılmasına

D

Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına

Soru 30

Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?

A

Sis ışıklarını

B

Acil uyarı ışıklarını

C

Uzağı gösteren ışıkları

D

Yakını gösteren ışıkları

Soru 31

Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A

Yüklerin bağlanması

B

Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması

C

Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması

D

Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması

Soru 32

Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?

A

Kazaların önlenmesi

B

Sürücülerin dikkatinin artırılması

C

Denetimlerde herhangi bir sorun yaşanmaması

D

Kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi

Soru 33

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının en önemli sebebidir?

A

Trafik görevlisi sayısının yetersiz olması

B

Uyarı işaretlerinin yetersiz olması

C

Sürücülerin kurallara uymaması

D

Yolların bakımsız olması

Soru 34

Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler?

A

Viraja girmeden önce hızı artırmak

B

Aracı kullanırken yola konsantre olmak

C

Yüksek hızlarda ani manevra yapmaktan kaçınmak

D

Her hızda, fren için ne kadar duruş mesafesi olduğunu hesaplamayı öğrenmek

Soru 35

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden biri değildir?

A

Kısa mesafeli yerlere yürüyerek gidilmesi

B

İniş eğimli yollarda motorun durdurulması

C

Trafiğin yoğun olmadığı taşıt yollarının seçilmesi

D

Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının kullanılması

Soru 36

Aşağıdakilerden hangisi aracı istenilen yöne sevk eder?

A

Marş sistemi

B

Yağlama sistemi

C

Direksiyon sistemi

D

Aydınlatma sistemi

Soru 37

I. LPG

II. Benzin

III. Motorin

İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır?

A

Yalnız I.

B

I ve II.

C

II ve III.

D

I, II ve III.

Soru 38

Aşağıdakilerden hangisi aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?

A

Klimanın açılması

B

Koltuğun ayarlanması

C

Aynaların ayarlanması

D

Emniyet kemerinin takılması

Soru 39

Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması araç yakıtının bitmek üzere olduğunu bildirir?

A

 21 Nisan 2018 Ehliyet sınav soruları 39. Soru A Şıkkı

B

 21 Nisan 2018 Ehliyet sınav soruları 39. Soru B Şıkkı

C

 21 Nisan 2018 Ehliyet sınav soruları 39. Soru C Şıkkı

D

21 Nisan 2018 Ehliyet sınav soruları 39. Soru D Şıkkı

Soru 40

Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel işaretleri bulunan parçaya ne ad verilir?

A

Yağdanlık

B

Yağ çubuğu

C

Yağ filtresi

D

Yağ pompası

Soru 41

Aracın elektrik devresinde, akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

A

Akü

B

Platin

C

Sigorta

D

Alternatör

Soru 42

Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A

Aracın motorunu çalıştırabilmek

B

Aracın hareket etmesini engellemek

C

Araç yakıtının buharlaşmasını engellemek

D

Araç motorunun sarsıntısız çalışmasını sağlamak

Soru 43

Seyir hâlindeyken araçtan “sürekli yakıt kokusu” alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A

Antifriz kontrol edilir.

B

Önemsenmez yola devam edilir.

C

Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.

D

Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.

Soru 44

Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?

A

Aşırı hız yapılması

B

Frenlerin ayarsız olması

C

Rölanti ayarının bozuk olması

D

Lastiklerin havasının az olması

Soru 45

I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.

II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.

III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında değildir.

Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

A

Yalnız I.

B

I ve II.

C

II ve III.

D

I, II ve III.

Soru 46

Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte aşağıdaki değerlerden hangisini yerine getirmemiş olur?

A

Hırçınlık

B

Bencillik

C

Sorumluluk

D

Hoşnutsuzluk

Soru 47

Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olunduğunu gösterir?

A

Öfke

B

Sabır

C

İnatlaşma

D

Aşırı tepki

Soru 48

Aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olan sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?

A

Bencil

B

Sorumsuz

C

Görgü seviyesi düşük

D

Empati düzeyi yüksek

Soru 49

Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte aşağıdakilerden hangisinin kullanıldığına örnek olur?

A

Beden dilinin

B

Bencilliğin

C

İnatlaşmanın

D

Tahammülsüzlüğün

Soru 50

Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?

A

Aşırı hız yapmaktan kaçınılması

B

Geçiş önceliğine sahip araçlara yol verilmesi

C

Trafikte sürücülerin tek başına olmadığının düşünülmesi

D

Engeli olmadığı hâlde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments