%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zinciri içinde yer almaz?

A

Kazaya karışan araçların hasar durumlarının tespit edilmesi

B

Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması

C

Olay yerinde Temel Yaşam Desteği yapılması

D

Sağlık kuruluşuna haber verilmesi

Soru 2

İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "B" neyi ifade etmektedir?

A

Vücut ısısının düşürülmesini

B

Solunumun değerlendirilmesini

C

Kan dolaşımının değerlendirilmesini

D

Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini

Soru 3

I- El freninin çekilmesi
II- Kontağın kapatılması
III- LPG'li ise tüpün vanasının kapatılması

Verilenlerden hangileri, kazaya uğrayan bir araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 4

Kalp atımları alınamayan yetişkin bir insana, şekildeki gibi pozisyon verilerek yapılan dış kalp masajında, göğüs kemiğine uygulanan baskı ne kadar çökme sağlamalıdır?

A

1 cm

B

2 cm

C

5 cm

D

6 cm

Soru 5

Aşağıdaki organlardan hangisi göğüs boşluğunda bulunur?

A

Mide

B

Böbrekler

C

Akciğerler

D

Safra kesesi

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin solunum yollarının tıkanması durumunda ortaya çıkar?

A

Kandaki oksijen oranının artması

B

Oksijenin akciğerlere ulaşamaması

C

Kandaki karbondioksit oranının düşmesi

D

Dokuların oksijenlenmesinin kolaylaşması

Soru 7

Yaralanmaya bağlı meydana gelen dış kanamada ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması sakıncalıdır?

A

Kanama bölgesine kan taşıyan ana damarlara baskı uygulanması

B

Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırılması

C

Bölgenin kalp seviyesinden yukarıda tutulması

D

Yara bölgesine sıcak uygulama yapılması

Soru 8

Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara yeterli miktarda kan taşıyamaması sonucu birden ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden dolaşım yetmezliği durumu
aşağıdakilerden hangisidir?

A

Şok

B

Burkulma

C

Kalp durması

D

Kulak çınlaması

Soru 9

I- Yara içi kurcalanır.
II- Saplanan yabancı cisim çıkarılmaz.
III- Yaranın üzeri kapatılarak tıbbi yardım istenir.

Yukarıdakilerden hangileri, ciddi yaralanmalarda yapılması gereken doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 10

Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gereksiz hareketler yapılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A

Saç dökülmesine

B

Omurilik zedelenmesine

C

Bilinç seviyesinin artmasına

D

Temel yaşam desteğinin sağlanmasına

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi burkulan bölgenin şişmesini önlemek amacıyla yapılır?

A

Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yüksekte tutulması

B

Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi

C

Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması

D

Burkulan bölgeye masaj yapılması

Soru 12

Koma hâlindeki kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A

Solunum ve nabız kontrolü

B

Sıkan giysilerin gevşetilmesi

C

Ağızdan yiyecek, içecek verilmesi

D

Ağız içinde yabancı cisim olup olmadığının kontrolü

Soru 13

Kaza geçirmiş yaralının hayatını tehdit eden bir tehlike söz konusu ise omuriliğine zarar vermeden araç içerisinden çıkartmak için ................ olarak adlandırılan teknikten yararlanılır.

Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A

Sırtta taşıma yöntemi

B

Rentek manevrası

C

İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma

D

Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi

Soru 14

Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?

A

Aşırı tepki gösterilmesi

B

Birdenbire sinirlenilmesi

C

Bencillikten uzak durulması

D

Kaba ve saldırgan davranılması

Soru 15

Alkolün beyindeki karar verme ve frenleme yeteneğini bozması, özellikle vücudumuzdaki hangi sistem üzerinde etkili olduğunu gösterir?

A

Hareket sistemi

B

Sindirim sistemi

C

Dolaşım sistemi

D

Merkezi sinir sistemi

Soru 16

Kara yollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

A

Araç

B

Ticari taşıt

C

Arazi taşıtı

D

Taşıt katarı

Soru 17

Şekildeki trafik polisinin verdiği işarete göre numaralandırılmış araçlardan hangilerinin geçmesi doğrudur?

22 Mart 2015 Ehliyet soruları Soru 17

A

Yalnız 1

B

1 ve 2

C

1 ve 3

D

2 ve 4

Soru 18

Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışık ve kırmızı oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durumda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

22 Mart 2015 Ehliyet soruları Soru 18

A

Düz gitmeleri

B

Düz gideceklerse beklemeleri

C

Sağa döneceklerse beklemeleri

D

Yol açıksa sola dönüş yapmaları

Soru 19

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

22 Mart 2015 Ehliyet soruları Soru 19

A

Yolun solundan gitmesi

B

Takip mesafesini azaltması

C

Yavaş ve daha dikkatli gitmesi

D

Sağa dönüş lambasını yakması

Soru 20

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

22 Mart 2015 Ehliyet soruları Soru 20

A

Kasisli yolu

B

Tehlikeli çıkış eğimli yolu

C

Açılan köprüye yaklaşıldığını

D

Zeminde gevşek malzeme bulunduğunu

Soru 21

Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?

A

 22 Mart 2015 Ehliyet soruları 21. Soru A Şıkkı

B

 22 Mart 2015 Ehliyet soruları 21. Soru B Şıkkı

C

 22 Mart 2015 Ehliyet soruları 21. Soru C Şıkkı

D

 22 Mart 2015 Ehliyet soruları 21. Soru D Şıkkı

Soru 22

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

A

 22 Mart 2015 Ehliyet soruları 22. Soru A Şıkkı

B

 22 Mart 2015 Ehliyet soruları 22. Soru B Şıkkı

C

 22 Mart 2015 Ehliyet soruları 22. Soru C Şıkkı

D

 22 Mart 2015 Ehliyet soruları 22. Soru D Şıkkı

Soru 23

Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece ileri yönde seyir için olduğunu bildirir?

A

 22 Mart 2015 Ehliyet soruları 23. Soru A Şıkkı

B

 22 Mart 2015 Ehliyet soruları 23. Soru B Şıkkı

C

 22 Mart 2015 Ehliyet soruları 23. Soru C Şıkkı

D

 22 Mart 2015 Ehliyet soruları 23. Soru D Şıkkı

Soru 24

Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?

A

1,5

B

2,5

C

3,5

D

4,5

Soru 25

Şekle göre araç sürücüsü hangi şeritleri kullanabilir?

22 Mart 2015 Ehliyet soruları Soru 25

A

1 ve 2

B

1 ve 3

C

2 ve 3

D

1, 2 ve 3

Soru 26

Aksine bir durum yoksa, saatte 120 kilometre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

A

20

B

30

C

40

D

60

Soru 27

Aksine bir işaret yoksa, aşağıdakilerden hangisinin yerleşim yeri içindeki azami hızı 50 km/saat olmalıdır?

A

 22 Mart 2015 Ehliyet soruları 27. Soru A Şıkkı

B

 22 Mart 2015 Ehliyet soruları 27. Soru B Şıkkı

C

 22 Mart 2015 Ehliyet soruları 27. Soru C Şıkkı

D

 22 Mart 2015 Ehliyet soruları 27. Soru D Şıkkı

Soru 28

Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A

Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi

B

Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi

C

Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi

D

Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması

Soru 29

Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

22 Mart 2015 Ehliyet soruları Soru 29

A

U dönüşü yapmalı

B

1 numaralı araca yol vermeli

C

İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı

D

1 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı

Soru 30

Park edilmiş araçta aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?

A

El freninin çekilmesine

B

Motorun durdurulmasına

C

Park lambasının yakılmasına

D

Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına

Soru 31

Şekildeki 1 numaralı araç sürücüsünün, önündeki aracı geçmesi sırasında aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

22 Mart 2015 Ehliyet soruları Soru 31

A

Uygun zaman ve mesafede dönüş ışıklarını yakması

B

İşaret vermeden önce iç ve dış aynalardan trafiği kontrol etmesi

C

Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması

D

Önündeki aracı, sağından veya banketten yararlanmak suretiyle geçmesi

Soru 32

Şekle göre sola dönüş yapmak isteyen 1 numaralı motosiklet sürücüsü ne yapmalıdır?

22 Mart 2015 Ehliyet soruları Soru 32

A

3 numaralı araca yol verip, 2 numaralı araçtan önce dönmeli

B

2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemeli

C

Diğer araçların durmasını sağlamalı

D

Geçiş hakkını kendisi kullanmalı

Soru 33

Aşağıdaki araçlardan hangisinde ilk yardım çantası bulundurmak mecburi değildir?

A

Otobüs

B

Minibüs

C

Motosiklet

D

Otomobil

Soru 34

Sürücüler, geceleri yakın ilerisi görülmeyen kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken gelişlerini nasıl haber vermek zorundadır?

A

Dönüş ışıklarını yakarak

B

Birkaç defa korna çalarak

C

Acil uyarı ışıklarını yakarak

D

Yakın ve uzağı gösteren ışıkları art arda ve sıra ile yakarak

Soru 35

Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritlerden hangisi ayrılma (yavaşlama) şerididir?

A

1

B

2

C

3

D

4

Soru 36

Aşağıdakilerden hangisi, araçlarda olası bir kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?

A

Koyu renk giysiler giyilmesi

B

Aracın kapılarının açık tutulması

C

Trafikteki motorlu araç sayısının artırılması

D

Seyir halinde iken emniyet kemeri kullanılması

Soru 37

Trafik kazasına karışan sürücü yaralanmamış ise aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

A

Akan trafiği kontrol etmek

B

Yolu hemen trafiğe açmak

C

Kaza ile ilgili iz ve delilleri yok etmek

D

Işıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koymak

Soru 38

Üzerinde renk ve teknik değişiklik yapılan veya kullanım amacı değiştirilen araçlara ait tescil belgeleri, sahiplerinin gerekli uygunluğu sağlamaları bakımından kaç gün süre ile geçerliliğini korur?

A

30

B

40

C

50

D

60

Soru 39

B sınıfı sürücü belgesine sahip olan Mehmet, A2 sınıfı sürücü belgesi almak için başvuru yapıyor.Bu durumda Mehmet, aşağıda resimleri verilen araçlardan hangisini kullanmak istemektedir?

A

 22 Mart 2015 Ehliyet soruları 39. Soru A Şıkkı

B

 22 Mart 2015 Ehliyet soruları 39. Soru B Şıkkı

C

 22 Mart 2015 Ehliyet soruları 39. Soru C Şıkkı

D

 22 Mart 2015 Ehliyet soruları 39. Soru D Şıkkı

Soru 40

Haritaların sol kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?

A

Batı

B

Doğu

C

Kuzey

D

Güney

Soru 41

Araçların orijinal sistemlerinde yer alan egzoz borusu ve susturucunun korunması ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanır?

A

Gürültü kirliliğinin azaltılması

B

Trafik yoğunluğunun azaltılması

C

Temiz olmayan yakıt kullanılması

D

Kazalara karşı güvenliğin artırılması

Soru 42

Dizel motorlarda sıkıştırılmış hava üzerine enjektörle aşağıdakilerden hangisi püskürtülür?

A

Benzin

B

Motorin

C

Antifriz

D

Su buharı

Soru 43

Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

A

Akünün boşalması

B

Hava filtresinin kirlenmesi

C

Far ampullerinin patlaması

D

Motor devir göstergesinin arızalanması

Soru 44

Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

22 Mart 2015 Ehliyet soruları Soru 44

A

Araçta elektrikli koltuk sisteminin bulunduğunu

B

Yakıt deposu kapağının doğru kapatılmadığını

C

Emniyet kemerinin takılı olmadığını

D

Hava yastığı sisteminde bir arıza olduğunu

Soru 45

Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan kontrellerden biri değildir?

A

Antifriz kontrolü

B

Yakıt filtresi kontrolü

C

Yakıt kaçağı kontrolü

D

Yakıt seviyesi kontrolü

Soru 46

Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur?

A

Fren balatalarının aşınması

B

Karter contasının yırtılması

C

Hava filtresinin kirlenmesi

D

Rot ayarının bozulması

Soru 47

Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?

A

Korna

B

Yağ lambası

C

Şarj lambası

D

Sinyal lambası

Soru 48

Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A

Vites boş konuma alınır.

B

El freni çekiliyse bırakılır.

C

Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır.

D

Araç motorunun sarsıntısız çalışması sağlanır.

Soru 49

Seyir hâlindeyken motordan "anormal sesler" gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A

Motorun devri artılır.

B

Açık camlar varsa kapatılır.

C

Önemsenmez yola devam edilir.

D

Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.

Soru 50

Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

A

Fazla süratten kaçınılması

B

Ani duruş ve kalkış yapılması

C

Sürekli sert ve ani fren yapılması

D

Araç üstü tavan bagajı kullanılması

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments