%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

I- İyileşmeyi kolaylaştırmak
II- Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenmek
III- Yaşamın korunması ve sürdürülmesini sağlamak

Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

I ve III

D

I, II ve III

Soru 2

Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımcıda mutlaka bulunmalıdır?

A

İyi bir sürücü olmak

B

Trafik görevlisi olmak

C

Sağlık personeli olmak

D

Sakin ve tedbirli olmak

Soru 3

İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir?

A

Sinir sistemi

B

Dolaşım sistemi

C

Solunum sistemi

D

Sindirim sistemi

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir kazazedenin solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabillir?

A

Çenenin kasılması

B

Vücudun kasılması

C

Dilin geriye kaçması

D

Baş-çene pozisyonu verilmesi

Soru 5

Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması "BakDinle-Hisset" yönteminde hangisinin bir göstergesidir?

A

Bak

B

Dinle

C

Hisset

D

Dinle - Hisset

Soru 6

Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımın 1. adımı nedir?

A

Tıbbi yardım istenmesi

B

Yaralının hemen araçtan çıkarılması

C

Yaralının hemen hastaneye taşınması

D

Trafik ve can güvenliğinin sağlanması

Soru 7

"Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

A

Yastıksız olarak sırtüstü yatırılması

B

Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması

C

Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması

D

Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması

Soru 8

Hangi durumdaki kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?

A

Kalbi duran

B

Kalbi düzensiz çalışan

C

Solunum sayısı azalan

D

Solunumu düzensiz olan

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?

A

Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması

B

Kanayan yere sıcak uygulama yapılması

C

Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi

D

Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanması

Soru 10

El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?

A

Sıcak su ile yıkanması

B

Kanayan yere merhem sürülmesi

C

Dirsekle omuz arasına turnike uygulanması

D

Kanayan yerin kalp seviyesinden aşağıda tutulması

Soru 11

Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?

A

Sindirime yardımcı olmak

B

Vücut sıcaklığını düşürmek

C

Solunumun düzenli olmasını sağlamak

D

Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir?

A

Bayılma

B

Beyin kanaması

C

Yüzün kızarması

D

Aşırı dozda alkol alımı

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

A

Yara üzerine alkol döküp açık bırakmak

B

Yara kenarlarını birbirine yaklaştırdıktan sonra sarmak

C

Yarayı tentürdiyotlu pamukla sarıp sıcak tutmak

D

Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak

Soru 14

• Geçici hafıza kaybı
• Burundan kan gelmesi
• Göz bebeklerinde büyüklük farkı

Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?

A

Baş

B

Karın

C

Göğüs

D

Omurga

Soru 15

Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A

Üzerine bastırılarak yürütülür.

B

Oturtularak atelle tespit edilir.

C

Sırtüstü yatırılarak iç ve dış yanlardan atelle tespit edilir.

D

Kan dolaşımını engellemeyecek şekilde turnike uygulanır.

Soru 16

Tehlikenin olmadığı kaza yerinde, boyun yaralanması olan yaralı hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır?

A

Boynuna boyunluk takıldıktan sonra

B

Boyun hareketleri yaptırıldıktan sonra

C

Boyun ağrılarını dindirici ilaç verildikten sonra

D

Boyun bölgesine masaj yapılıp, oturur şekilde

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?

A

Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek

B

Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak

C

Saygısız ve tedbirsiz davranışlar kazandırmak

D

Toplumda insan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak

Soru 18

Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı artırır?

A

Asabi

B

Saygılı

C

Hoş görülü

D

Bencil olmayan

Soru 19

Karayolları Trafik Kanunu'na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görevi ve yetkisi yoktur?

A

Sağlık Bakanlığı

B

İçişleri Bakanlığı

C

Kültür ve Turizm Bakanlığı

D

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Soru 20

Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?

A

Geçiş yolu

B

Geçiş hakkı

C

Geçiş kolaylığı

D

Geçiş üstünlüğü

Soru 21

Araçların emniyetle seyrine devam edebilmesi için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimine ne denir?

A

Viraj

B

Gabari

C

Platform

D

Tehlikeli eğim

Soru 22

Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne ad verilir?

A

Otobüs

B

Otomobil

C

Kamyon

D

Kamyonet

Soru 23

I- Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak
II- Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak
III- Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak

Kara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmak yasaktır?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 24

Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi daha önce açık olan yolun kapanacağı, kapalı olan yolun ise açılacağı anlamındadır?

A

 24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları 24. Soru A Şıkkı

B

 24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları 24. Soru B Şıkkı

C

 24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları 24. Soru C Şıkkı

D

 24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları 24. Soru D Şıkkı

Soru 25

Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?

A

Durmadan dikkatli geçmeli

B

Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli

C

Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli

D

İlk geçiş hakkı yayaların olduğu için beklemeli

Soru 26

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A

Yolu kontrol etmesi

B

Aracını yavaşlatması

C

Takip mesafesini azaltması

D

O bölgeden dikkatli geçmesi

Soru 27

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları Soru 27

A

Okul geçidine

B

Yürüyüş yoluna

C

Gençlik kampına

D

Alt veya üst geçitlere

Soru 28

Aşağıdakilerden hangisi sağa tehlikeli devamlı viraj trafik işaretidir?

A

 24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları 28. Soru A Şıkkı

B

 24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları 28. Soru B Şıkkı

C

 24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları 28. Soru C Şıkkı

D

 24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları 28. Soru D Şıkkı

Soru 29

Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları Soru 29

A

70 metreden sonra yolun daralacağını

B

70 metreden sonra park alanı olduğunu

C

Saatteki hızın 70 kilometreyi geçmeyeceğini

D

Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını

Soru 30

Aşağıdakilerden hangisi yol ver işaretidir?

A

 24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları 30. Soru A Şıkkı

B

 24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları 30. Soru B Şıkkı

C

 24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları 30. Soru C Şıkkı

D

 24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları 30. Soru D Şıkkı

Soru 31

Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?

24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları Soru 31

A

Yalnız I 

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 32

Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

A

Sadece para cezası verilir.

B

Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.

C

En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç kullanmasına izin verilir.

D

İdari para cezasının yanısıra sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır ve Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır.

Soru 33

Şekildeki gibi devamlı çizgi bulunan kara yolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları Soru 33

 

A

Çizginin yolda ayırıcı görev yaptığı

B

Diğer şeride geçilemeyeceği

C

Öndeki aracın geçilebileceği

D

İki yönlü kara yolu olduğu

Soru 34

Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sadece geçme için kullanılır?

24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları Soru 34

A

B

C

D

1 ve 3

Soru 35

Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında aşağıdakilerden hangisinin azami hızı 90 km/saat olmalıdır?

A

 24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları 35. Soru A Şıkkı

B

 24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları 35. Soru B Şıkkı

C

 24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları 35. Soru C Şıkkı

D

 24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları 35. Soru D Şıkkı

Soru 36

Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

A

Çok dikkatli olduğu

B

Çok tecrübeli olduğu

C

Trafik kuralına uymadığı

D

Yolun yapısına bağlı olarak hareket ettiği

Soru 37

Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A

Uzağı gösteren lambaları yanıyorsa, yakını gösteren lambaları yakması

B

Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması

C

Aracını, izlediği şeridin sağından sürmesi

D

Taşıt yolu dar ise sağa yaklaşması

Soru 38

Sağa dönmek isteyen şekildeki 1 numaralı araç sürücüsü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?

24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları Soru 38

1- Hızın azaltılması
2- Dönüş işaretinin verilmesi
3- Dar bir kavisle dönülmesi
4- Sağ şeride girilmesi

A

1 - 2 - 3 - 4 

B

1 - 4 - 2 - 3

C

2 - 4 - 1 - 3

D

4 - 2 - 1 - 3

Soru 39

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları Soru 39

A

2 numaralı aracın öncelikle geçmesi

B

1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi

C

2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçmesini beklemesi

D

3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması

Soru 40

Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları Soru 40

A

U dönüşü yapmalı

B

1 numaralı araca yol vermeli

C

İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı

D

1 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı

Soru 41

Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları Soru 41

A

5

B

10

C

15

D

20

Soru 42

Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?

A

Sis ışıklarını

B

Acil uyarı ışıklarını

C

Uzağı gösteren ışıkları

D

Yakını gösteren ışıkları

Soru 43

Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A

Gabarinin aşılması

B

Araç dengesinin korunması

C

Trafik güvenliğinin dikkate alınması

D

Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması

Soru 44

I- Alkol veya madde bağımlılığı
II- Eğitim eksikliği ve tedbirsizlik
III- Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı

Yukarıdakilerden hangileri kazalara yol açan faktörlerdendir?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 45

Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?

A

Zorunlu mali sorumluluk sigortası

B

Koltuk ferdi kaza sigortası

C

Kasko sigortası

D

Aracın bakımı

Soru 46

Aşağıdakilerden hangisi sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerindendir?

A

Sürücü belgesi sınıfına uymayan araç kullanılması

B

Sürücü belgesinin hile ile alınmış olduğunun tespit edilmesi

C

Sürücünün kaza yaptığının tespit edilmesi

D

Sürücünün 65 yaşını doldurmuş olması

Soru 47

I- Korkutmak veya şaşırtmak
II- Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak ve dökmek
III- Keyfi davranışlarda bulunmak suretiyle yaya veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek

Sürücülerin yukarıdaki davranışlarından hangileri, kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamına girer?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 48

Haritaların alt kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?

A

Batı

B

Doğu

C

Güney

D

Kuzey

Soru 49

Aşağıdakilerden hangisi, duran aracı güvenli bir şekilde bulunduğu yere tespit etmek amacıyla kullanılır?

A

El freni

B

Motor freni

C

Egzoz freni

D

Kompresyon freni

Soru 50

Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?

A

Alaşımlı jant

B

Hava yastığı

C

Açılabilir tavan

D

Elektrikli koltuk

Soru 51

Dört zamanlı dizel motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları Soru 51

Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?

A

Emme zamanı

B

Sıkıştırma zamanı

C

Ateşleme zamanı

D

Egzoz zamanı

Soru 52

Aşağıdakilerden hangisi aracın gösterge paneli üzerinde yer almaz?

A

Kilometre saati

B

Kontak anahtarı

C

Hava yastığı ikaz ışığı

D

El freni çekili ikaz ışığı

Soru 53

Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur?

A

Motor rölanti devrinin yüksek olması

B

Yağlama sisteminin görev yapamaması

C

Motorun düzensiz ve tekleyerek çalışması

D

Marş yapıldığında, marş motorunun yavaş dönmesi

Soru 54

Aşağıdakilerden hangisi, motor yağının kontrolü sırasında yapılması gereken işlemlerden biri değildir?

A

Yağ seviyesi kontrolü

B

Hava filtresi kontrolü

C

Yağ kaçağı kontrolü

D

Yağ rengi kontrolü

Soru 55

Araçta, belirli bir kilometre veya kullanım sonunda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi önerilir?

A

Farların

B

Jantların

C

Aynaların

D

Araç lastiklerinin

Soru 56

Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak sigortanın amper değeri ne olmalıdır?

A

Aynı

B

Daha büyük

C

Daha küçük

D

Önemli değildir.

Soru 57

Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genleşme kuvveti; silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir.

Buna göre, donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisinin yeterli miktarda karıştırılması gerekir?

A

Asit

B

Saf su

C

Antifriz

D

Motor yağı

Soru 58

Akü içerisindeki elektrolit seviyesi plakaların neresinde olmalıdır?

A

Altında

B

Üzerinde

C

Ortasında

D

Hizasında

Soru 59

Seyir hâlinde iken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?

A

 24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları 59. Soru A Şıkkı

B

 24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları 59. Soru B Şıkkı

C

 24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları 59. Soru C Şıkkı

D

 24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları 59. Soru D Şıkkı

Soru 60

• Lastik hava basınçlarının düşük olması
• Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların ihmal edilmesi
• Tavsiye edilen lastik tip ve ebatlarından başka lastik kullanılması

Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?

A

Çevre kirliliğinin azalması

B

Sürüş konforunun artması

C

Aracın fazla yakıt yakması

D

Trafik yoğunluğunun azalması

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
60 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
5657585960
Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments