%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

I- Önce kendi can güvenliğini sağlaması
II- Sakin, kendine güvenli ve pratik olması
III- İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması

Verilenlerden hangileri bir ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 2

Aşağıdakilerin hangisinde oynamaz eklem bulunur?

A

Dirsek

B

Omurga

C

Kafatası

D

El bileği

Soru 3

Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre, kazazedenin hangi durumu yaşam bulguları içinde yer almaz?

A

Bilinci

B

Dolaşımı

C

Solunumu

D

Diş eti kanaması

Soru 4

Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin;konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boğazına götürdüğünü gözlemlediniz. Bu belirtiler kazazedede hangi tür tıkanma olduğunu gösterir?

A

Tam tıkanma

B

Kısmi tıkanma

C

Damar tıkanması

D

Solunum durması

Soru 5

Kalbin yeniden çalışması için yapılan girişime ne ad verilir?

A

Kalp krizi

B

Kalp masajı

C

Kalp spazmı

D

Göğüs ağrısı

Soru 6

Bayılan kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?

A

Soğuk içecekler içirilmesi

B

Şok pozisyonunda yatırılması

C

Sıkan giysilerinin gevşetilmesi

D

Temiz hava almasının sağlanması

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?

A

Küçük kabarcıklar şeklinde kanama olması

B

Yüzeysel bir yaradan yayılarak, yavaş akması

C

Koyu kırmızı renkteki kanın taşar biçimde akması

D

Açık kırmızı renkteki kanın, kalp atımı ile eş zamanlı fışkırır tarzda akması

Soru 8

Aşağıdakilerin hangisinde kanama olduğunda, kasık kıvrımının iç kısmına basınç uygulanır?

A

Kol

B

Bacak

C

Göğüs

D

Boyun

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?

A

27 Haziran 2015 Ehliyet soruları 9. Soru A Şıkkı

B

27 Haziran 2015 Ehliyet soruları 9. Soru B Şıkkı

C

27 Haziran 2015 Ehliyet soruları 9. Soru C Şıkkı

D

27 Haziran 2015 Ehliyet soruları 9. Soru D Şıkkı

Soru 10

Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?

A

Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması

B

Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi

C

Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması

D

Burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması

Soru 11

Omurga zedelenmesi olan kazazedeyi oturtmadan ve hareket ettirmeden sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A

Kan dolaşımını yavaşlatmak

B

Solunum sıkıntısını azaltmak

C

Sindirim işlevinin rahat olmasını sağlamak

D

Sinir zedelenmesine bağlı oluşabilecek felci önlemek

Soru 12

Kırığı oluşturan kuvvet sadece kemiği kırmayıp, beraberinde kemiğin etrafındaki damarları, sinirleri, tendonları, kasları, deri ve komşu organları da yaralayabilir. Buna göre kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulaması olur?

A

Kırık bölgenin hareketsiz hale getirilmesi

B

Kırık bölge hareketsiz hale getirilmeden taşıma yapılması

C

Kol ya da bacakta bozulmuş şeklin düzeltilmeye çalışılması

D

Kazazedenin oturmasına ya da sağa sola kımıldamasına izin verilmesi

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi, yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?

A

Kendi kapasitesinden fazla ağırlık taşımalıdır.

B

Ani dönme ve bükülme gibi hareketler yapmalıdır.

C

Kendinin ve yaralının güvenliğinden emin olmalıdır.

D

Yangın, göçük ve patlama tehlikesinin devam ettiği durumları önemsememelidir.

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülüğü belirleyen kişilik özelliklerindendir?

A

Dikkat ve konsantrasyon bozucu davranışlara açık olma eğilimi

B

Trafik ortamındaki riskleri en aza indirecek biçimde davranma becerisi

C

Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanma isteği

D

Trafik ihlallerinin suç teşkil etmediği algısı

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?

A

Araçların muayenesini yapmak

B

Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek

C

Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek

D

El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi bölünmüş kara yoludur?

A

27 Haziran 2015 Ehliyet soruları 16. Soru A Şıkkı

B

27 Haziran 2015 Ehliyet soruları 16. Soru B Şıkkı

C

27 Haziran 2015 Ehliyet soruları 16. Soru C Şıkkı

D

27 Haziran 2015 Ehliyet soruları 16. Soru D Şıkkı

Soru 17

Önündeki aracı 80 km/saat hızla takip eden bir sürücü, arada en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?

A

20

B

30

C

40

D

50

Soru 18

Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

27 Haziran 2015 Ehliyet soruları Soru 18

A

Beklemeli

B

Sola dönmeli

C

Doğru gitmeli

D

Geriye dönmeli

Soru 19

Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?

27 Haziran 2015 Ehliyet soruları Soru 19

A

Durup beklemeli

B

Durmadan geçmeli

C

Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli

D

Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli

Soru 20

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

27 Haziran 2015 Ehliyet soruları Soru 20

A

Sola tehlikeli devamlı virajı

B

Dönel kavşağa yaklaşıldığını

C

Tünele yaklaşıldığını

D

Sola mecburi yönü

Soru 21

Aşağıdakilerden hangisi köprü yaklaşımını (sağ, sol) gösteren işaret levhasıdır?

A

 27 Haziran 2015 Ehliyet soruları 21. Soru A Şıkkı

B

 27 Haziran 2015 Ehliyet soruları 21. Soru B Şıkkı

C

 27 Haziran 2015 Ehliyet soruları 21. Soru C Şıkkı

D

 27 Haziran 2015 Ehliyet soruları 21. Soru D Şıkkı

Soru 22

Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?

A

 27 Haziran 2015 Ehliyet soruları 22. Soru A Şıkkı

B

 27 Haziran 2015 Ehliyet soruları 22. Soru B Şıkkı

C

 27 Haziran 2015 Ehliyet soruları 22. Soru C Şıkkı

D

 27 Haziran 2015 Ehliyet soruları 22. Soru D Şıkkı

Soru 23

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

27 Haziran 2015 Ehliyet soruları Soru 23

A

Geçme yasağı sonunu

B

Hız sınırlaması sonunu

C

Araç trafiğine kapalı yolu

D

Öndeki taşıtı geçme yasağını

Soru 24

Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece sağa dönüş için olduğunu bildirir?

A

 27 Haziran 2015 Ehliyet soruları 24. Soru A Şıkkı

B

 27 Haziran 2015 Ehliyet soruları 24. Soru B Şıkkı

C

 27 Haziran 2015 Ehliyet soruları 24. Soru C Şıkkı

D

 27 Haziran 2015 Ehliyet soruları 24. Soru D Şıkkı

Soru 25

Sürücüye ait belgeler tam olsa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı sürücü araç kullanmaktan men edilir?

A

Azami hız sınırını aşmışsa

B

Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa

C

Taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse

D

Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa

Soru 26

Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?

27 Haziran 2015 Ehliyet soruları Soru 26

A

Uygun mesafede mutlaka durması

B

Sola dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi

C

Sağa dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi

D

İleri yönde gidecekse, durmadan seyrini sürdürmesi

Soru 27

Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

27 Haziran 2015 Ehliyet soruları Soru 27

A

30

B

50

C

70

D

80

Soru 28

Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

27 Haziran 2015 Ehliyet soruları Soru 28

A

5

B

10

C

15

D

20

Soru 29

Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

27 Haziran 2015 Ehliyet soruları Soru 29

A

Takip mesafesinin azaltılması

B

Araçların aynı şeritte seyretmesi

C

Öndeki aracın karşı şeride geçmesi

D

Arkadaki aracın öndeki aracı geçmesi

Soru 30

Aksine bir işaret yoksa, dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A

Karşıya geçen yaya varsa geçiş hakkını kendisinin kullanması

B

Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmesi

C

Sağa dar, sola geniş kavisle dönmesi

D

Hızını azaltması

Soru 31

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

27 Haziran 2015 Ehliyet soruları Soru 31

A

1 numaralı aracın öncelikle geçmesi 

B

1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi

C

1 numaralı aracın 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemesi

D

3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması

Soru 32

Fazla eğimli yollarda karşılaşma hâllerinde; çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere inen araçlar, sığınma cebi de yoksa aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

A

Motorun çalışmasını durdurup, vitesi boşa alarak inmek

B

Çıkan araç için manevra imkânı bulunmadığının açıkça anlaşılması hâlinde geri gitmek

C

Çıkan aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmak

D

Çıkan aracın geri gitmesini beklemek

Soru 33

I- Dönüş ışıklarının "geç" anlamında kullanılması yasaktır.
II- Sadece park veya sis ışıkları yakılarak da araç sürülebilir.

Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A

I. doğru II. yanlıştır.

B

Her ikisi de yanlıştır.

C

I. yanlış II. doğrudur.

D

Her ikisi de doğrudur.

Soru 34

Ülkemizde, her yıl yaklaşık olarak beş bin kişinin hayatını kaybettiği ve bu rakamın iki katı kadar da yaralanma olayının gerçekleştiği trafik kazalarının önünün kesilmesindeki en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?

A

Otomotiv sanayisindeki gelişmelerin takip edilmesi

B

Bireylerde trafik kültürü ve bilincinin oluşturulması

C

Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması

D

Taşıt bakımlarının zamanında yaptırılması

Soru 35

Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A

Sadece şehir içi taşımacılık yapan araçlarda zorunludur.

B

Sadece şehirler arası taşımacılık yapan araçlarda zorunludur.

C

Motorlu araçlarda (motorlu bisiklet, motosiklet ve traktör hariç) zorunludur.

D

Sadece A1, A2 ve F sınıfı belge ile kullanılan araçlarda zorunludur.

Soru 36

I- İtfaiye araçları
II- Toplu taşıma araçları
III- Yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar

Verilenlerden hangileri geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

I ve III

D

I, II ve III

Soru 37

Bir kaza anında, başta kafa ve göğüs yaralanmaları olmak üzere olası bazı yaralanma türlerine karşı geliştirilmiş, seyir esnasında takılması zorunlu olan koruyucu düzenek aşağıdakilerden hangisidir?

A

Takograf

B

Çekme halatı

C

Boyun korsesi

D

Emniyet kemeri

Soru 38

Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

A

Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde

B

Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde

C

Motoru bakımdan geçirildiğinde

D

Sahibi değiştiğinde

Soru 39

Aşağıdakilerden hangisi, Motorlu Taşıt Sürücü Belgesi alacaklarda aranan şartlardan biri değildir?

A

Sağlık şartı

B

Öğrenim şartı

C

Eğitim ve sınav şartı

D

Motorlu araç sahibi olma şartı

Soru 40

Kara yollarında hareket halinde bulunan her araç çıkardığı gürültü, egzoz gazı, yağ ve yakıt sızıntısı ile çevreyi kirletici bir faktördür. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması, araçların çevre üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirir?

A

Bakım sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin çevreye bilinçsizce bırakılması

B

Araç bakımlarının zamanında ve tam olarak yaptırılmasına özen gösterilmesi

C

Uzun süreli duraklama ve park sırasında motorun çalışır hâlde tutulması

D

Araca gereğinden fazla yük yüklenmesi

Soru 41

Aşağıdakilerden hangisi virajlarda çekici tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlar?

A

Amortisör

B

Direksiyon

C

Diferansiyel

D

Kilometre sayacı

Soru 42

Dizel motorlar hangi prensibe göre çalışır?

A

Sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtme

B

Sıkıştırılmış hava üzerine benzin püskürtme

C

Sıkıştırılmış mazot-hava karışımını bujiyle ateşleme

D

Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını bujiyle ateşleme

Soru 43

Aşağıdakilerden hangisi, sadece dizel motorlu araçların gösterge panelinde yer alan uyarı lambasıdır?

A

Akü şarj ikaz ışığı

B

Yağ basıncı ikaz ışığı

C

Ön ısıtma bujileri ikaz ışığı

D

Motor soğutma suyu sıcaklığı ikaz ışığı

Soru 44

Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevidir?

A

Yakıt tüketimini artırmak

B

Tekerleğe gelen yükü azaltmak

C

Motorun erken ısınmasını sağlamak

D

Sürtünmeye bağlı aşınmayı azaltmak

Soru 45

Aracın gösterge panelinde, şekilde görülen akü şarj ikaz ışığı yandığı hâlde araç sürülmeye devam edilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

27 Haziran 2015 Ehliyet soruları Soru 45

A

Yağın azalması

B

Akünün boşalması

C

Fren hidroliğinin bitmesi

D

Marş motorunun arızalanması

Soru 46

Lastiklerin hava basıncı dengesiz olursa frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?

A

Araç bir tarafa çeker.

B

Fren pedalı sertleşir.

C

Frenlerden ses gelir.

D

Fren hidroliği azalır.

Soru 47

Aracın farlarından biri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A

Akünün boşalması

B

Akü kablo bağlantılarının gevşemesi

C

Marş kablo bağlantılarının gevşemesi

D

Far kablo bağlantılarının oksitlenmesi

Soru 48

Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A

Asit ilave edilmeli

B

Saf su ilave edilmeli

C

Hava filtresi değiştirilmeli

D

Kutup başları gevşetilmeli

Soru 49

Aşağıdakilerden hangisi motor parçalarının ve motor yağının aşırı ısınmasını önler?

A

Cam suyu

B

Fren hidroliği

C

Akü elektroliti

D

Motor soğutma suyu

Soru 50

I- Araç üstü tavan bagajı kullanılması
II- Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması
III- Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması

Verilenlerden hangilerinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments