%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

İlk yardımcı, kazazedenin sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar?

A

110

B

112

C

177

D

185

Soru 2

Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölgesinde bulunur?

A

Kalp

B

Yutak

C

Mide

D

Akciğer

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile kazazede üzerinde yapılan değerlendirmelerden biri değildir?

A

Deri renginin gözlenmesi

B

Soluk verişinin hissedilmesi

C

Solunum sesinin dinlenmesi

D

Solunum hareketlerinin gözlenmesi

Soru 4

Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır?

29 Ağustos 2015 Ehliyet soruları Soru 4

A

Solunum güçlüğü olanlarda

B

Dilin geriye kaçıp hava yolunu tıkadığı durumlarda

C

Ağızdan ağıza yapılan suni solunum uygulamalarında

D

Boyun omurlarında hasar olanlarda

Soru 5

I. Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
II. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
III. Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması

Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması yanlıştır?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dolaşım sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanır?

A

Kalp masajı

B

Atelle tespit

C

Köprü tekniği

D

Rentek manevrası

Soru 7

Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması, hangi tür kanama olduğunu gösterir?

A

Diş eti kanaması

B

Atardamar kanaması

C

Toplardamar kanaması

D

Kılcal damar kanaması

Soru 8

Omuz veya koldaki kanamalarda, kanamayı azaltmak için hangi bölgeye basınç uygulanır?

A

Çene altına

B

Şakak bölgesine

C

Kasığın iç kısmına

D

Köprücük kemiğinin iç kısmına

Soru 9

Şok pozisyonunda kazazedenin ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?

A

Sindirime yardımcı olmak

B

Vücut sıcaklığını düşürmek

C

Solunumun düzenli olmasını sağlamak

D

Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak

Soru 10

Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?

A

Şiddetli baş yaralanması

B

Göğüs zedelenmesi

C

Dalak yırtılması

D

Mide delinmesi

Soru 11

Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

A

Sürekli buzla ovulur.

B

Kuvvetli masaj yapılır.

C

Sıcak uygulama yapılır.

D

Hareketsiz kalması sağlanır.

Soru 12

Duyu organlarının hiçbir uyarana tepki veremeyecek şekilde fonksiyonlarını yitirmesiyle beliren uzun süreli bilinç kaybı hâli aşağıdakilerden hangisidir?

A

Şok

B

Bayılma

C

Koma

D

Kansızlık

Soru 13

Kazazedeyi araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir? 

A

Kollarının baş hizasında durmasına

B

Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına

C

Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına

D

Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

A

Kendini üstün görmek

B

Kendi kendine kurallar koymak

C

Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak

D

Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi, kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygulamakla görevlidir?

A

Sağlık Bakanlığı

B

Adalet Bakanlığı

C

Karayolları Genel Müdürlüğü

D

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Soru 16

Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?

29 Ağustos 2015 Ehliyet soruları Soru 16

A

1 - 2

B

1 - 3

C

2 - 4

D

3 – 4

Soru 17

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

29 Ağustos 2015 Ehliyet soruları Soru 17

A

Sola tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını

B

Sağa tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını

C

Sola ve sağa dönemeçli olan bir kesime yaklaşıldığını

D

Yolda kasis, tümsek, çukur gibi satıh bozukluklarının olduğunu

Soru 18

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar?

29 Ağustos 2015 Ehliyet soruları Soru 18

A

Park etmeyi

B

Sola dönmeyi

C

Sağa dönmeyi

D

U dönüşü yapmayı

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?

A

 29 Ağustos 2015 Ehliyet soruları 19. Soru A Şıkkı

B

 29 Ağustos 2015 Ehliyet soruları 19. Soru B Şıkkı

C

 29 Ağustos 2015 Ehliyet soruları 19. Soru C Şıkkı

D

 29 Ağustos 2015 Ehliyet soruları 19. Soru D Şıkkı

Soru 20

Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir?

A

Kırmızı oklu ışık

B

Yaya figürlü yeşil ışık

C

Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık

D

Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık

Soru 21

90 km/saat hızla seyreden bir aracın, önündeki araçla arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

A

35

B

45

C

55

D

65

Soru 22

Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

29 Ağustos 2015 Ehliyet soruları Soru 22

A

Otobüs beklemeli

B

Traktör beklemeli

C

Otobüs ileri gitmeli

D

Traktör geri gitmeli

Soru 23

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

29 Ağustos 2015 Ehliyet soruları Soru 23

A

Şeridin sağdan daralacağını

B

Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını

C

Sağ tarafta bisiklet yolu bulunduğunu

D

Şeridin sadece ileri seyir veya sağa dönüş için olduğunu

Soru 24

Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?

29 Ağustos 2015 Ehliyet soruları Soru 24

A

Tali yol

B

Şerit

C

Bölünmüş yol

D

İki yönlü yol

Soru 25

I. İdari para cezası verilir.
II. Kara yolunda araç sürmesine izin verilir.
III. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır.

Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye yukarıda verilenlerden hangileri uygulanır?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

I ve III

D

I, II ve III

Soru 26

Trafik uygun olsa bile şekildeki aracın hangi yöndeki hareketi kesinlikle yasaktır?

29 Ağustos 2015 Ehliyet soruları Soru 26

A

Sola dönmesi

B

Sağa dönmesi

C

U dönüşü yapması

D

Aynı yönde ilerlemesi

Soru 27

Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

29 Ağustos 2015 Ehliyet soruları Soru 27

A

4 numaralı aracın hızını artırması

B

1 numaralı aracın sağ şeride girmesi

C

2 numaralı aracın takip mesafesini azaltması

D

2 numaralı aracın 3 numaralı aracı geçmeye teşebbüs etmesi

Soru 28

Aşağıdakilerden hangisi, sürücünün hızını ayarlamak zorunda olduğu şartlardan biri değildir?

A

Aracın cinsine uygun hız sınırlamaları

B

Görüş, yol, hava ve trafik durumu

C

Aracın yük ve teknik özelliği

D

Aracın muayene tarihi

Soru 29

Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunlu değildir?

A

Virajlarda

B

Şerit değiştirmelerde

C

Sağa ve sola dönüşlerde

D

Bir aracın geçilmesi esnasında

Soru 30

Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

29 Ağustos 2015 Ehliyet soruları Soru 30

A

Traktör

B

Otomobil

C

Kamyonet

D

Motosiklet

Soru 31

Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?

A

Görev hâli dışında

B

Şehirler arası kara yollarında

C

Trafiğin yoğun olduğu kara yollarında

D

Yolların buzlu ve kaygan olması hâlinde

Soru 32

Sürücülerin iniş eğimli bir yolda aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

A

Düşük hızla seyretmesi

B

Çıkışta kullandığı vitesle inmesi

C

Hız azaltmak için frene basması

D

Motorun çalışmasını durdurup, vitesi boşa alarak inmesi

Soru 33

Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli kusurlu hâllerden sayılır?

A

 29 Ağustos 2015 Ehliyet soruları 33. Soru A Şıkkı

B

 29 Ağustos 2015 Ehliyet soruları 33. Soru B Şıkkı

C

 29 Ağustos 2015 Ehliyet soruları 33. Soru C Şıkkı

D

 29 Ağustos 2015 Ehliyet soruları 33. Soru D Şıkkı

Soru 34

I. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.
II. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır.

Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A

I. doğru II. yanlıştır.

B

Her ikisi de yanlıştır.

C

I. yanlış II. doğrudur.

D

Her ikisi de doğrudur.

Soru 35

Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?

A

Yük boşaltmak için beklemek

B

Yolcu indirmek ve bindirmek

C

Kırmızı ışıkta beklemek

D

Park etmek

Soru 36

Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin sürülmesi sırasında sürücülerin aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?

A

Koruma başlığı ve koruma gözlüğü

B

Rüzgârlık ve boyun korsesi

C

Eldiven ve emniyet kemeri

D

Çocuk bağlama sistemi

Soru 37

Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?

A

Sürücü belgesi

B

Araç tescil belgesi

C

Araç imalat belgesi

D

Servis bakım belgesi

Soru 38

Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

A

Bisiklet

B

Motosiklet

C

Lastik tekerlekli Traktör

D

Tehlikeli madde taşıyan araç

Soru 39

Motorlu araçların, - - - - sahibi olmayan kişiler tarafından kara yollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A

Katılım Belgesi

B

Eğitim Sertifikası

C

Sürücü Belgesi

D

Sürücü Sertifikası

Soru 40

Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden hangisini bilmesi çevreye olumlu katkı sağlar?

A

Araç modellerini ve fiyatlarını

B

Şehirdeki yolları ve önemli yerleri

C

Ucuz ve kalitesiz yakıtın satış yerini

D

Trafik suçuna verilen para cezalarını

Soru 41

Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır?

A

Egzoz supabı

B

Emme manifoldu

C

Egzoz manifoldu

D

Katalitik konvertör

Soru 42

Benzinli motorlar hangi prensibe göre çalışır?

A

Sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtme

B

Sıkıştırılmış mazot-hava karışımını bujiyle ateşleme

C

Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını bujiyle ateşleme

D

Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını enjektörle ateşleme

Soru 43

Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

29 Ağustos 2015 Ehliyet soruları Soru 43

A

El freninin çekili olduğunu

B

Yağ basıncının çok düştüğünü

C

Motor hararetinin çok yükseldiğini

D

Şarj sisteminde bir arıza olduğunu

Soru 44

Yağ çubuğunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A

Antifriz seviyesini göstermek

B

Elektrolit seviyesini göstermek

C

Motor yağı seviyesini göstermek

D

Soğutma suyu seviyesini göstermek

Soru 45

Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?

A

Debriyajın kaçırması

B

Radyatörün su sızdırması

C

Isıtma bujilerinin arızalanması

D

Hararet göstergesinin arızalanması

Soru 46

Marşa basılıp motor çalıştığında, aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir?

A

Kısa farlar ikaz ışığı

B

Yağ basıncı ikaz ışığı

C

El freni çekili ikaz ışığı

D

Sinyal lambası ikaz ışığı

Soru 47

Aracın elektrik devresinde, akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

A

Akü

B

Platin

C

Sigorta

D

Alternatör

Soru 48

Aşağıdakilerden hangisi araç lastiği değiştirilirken yapılması gereken işlemlerdendir?

A

Gaz pedalına basılması

B

Aracın kriko ile kaldırılması

C

Debriyaj pedalına basılması

D

Akü kutup başının çıkartılması

Soru 49

Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A

Ön lastiklerin hava basıncının eşit olmaması

B

Aracın yükünün fazla olması

C

Hava filtresinin kirli olması

D

Motorun yağ yakması

Soru 50

Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur?

A

Bujilerin yeni olması

B

Yakıt borularının uzun olması

C

Depodaki yakıt seviyesinin düşmesi

D

Tavsiye edilmeyen araç lastiği kullanılması

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments