%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?

A

 29 Haziran 2013 Ehliyet soruları 1. Soru A Şıkkı

B

 29 Haziran 2013 Ehliyet soruları 1. Soru B Şıkkı

C

 29 Haziran 2013 Ehliyet soruları 1. Soru C Şıkkı

D

 29 Haziran 2013 Ehliyet soruları 1. Soru D Şıkkı

Soru 2

Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A

Cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.

B

Cisim çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.

C

Cisim çıkarılmadan tespiti yapılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.

D

Cismin dışarıda kalan kısmı cilt hizasından kesilir ve yara sıkı sarılır.

Soru 3

Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilirken vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur?

A

Omuzuna

B

Omurgasına

C

Ayak tabanına

D

Karın boşluğuna

Soru 4

I- Atardamar kanamaları
II- Toplardamar kanamaları
III- Kılcal damar kanamaları

Yukarıda verilen kanama türlerinin hangilerinde, açık renkli kanın yara ağzından kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıktığı izlenir?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 5

Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

A

Sinir sisteminde

B

Dolaşım sisteminde

C

Sindirim sisteminde

D

Solunum sisteminde

Soru 6

Bir trafik kazası sonucunda yaralanan kazazedenin durumunun ağırlığını ve ciddiyetini gösteren bulgulardan biride bilinç düzeyidir.

Aşağıdakilerden hangisi 1. derece bilinç düzeyini gösteren bir bulgudur?

A

Sözlü ve gürültülü uyaranlara cevap vermesi

B

Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması

C

Ağrılı uyaranlara cevap vermesi

D

Tüm uyaranlara tepkisiz olması

Soru 7

Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ne ad verilir?

A

Trafik

B

Girişim

C

İlk yardım

D

Yöntem

Soru 8

Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

A

Kollarının baş hizasında durmasına

B

Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına

C

Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına

D

Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına

Soru 9

Kaza yerindeki yaralı, sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?

A

Hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra

B

Kendine gelmesi sağlandıktan sonra

C

Hiçbir müdahale yapılmadan önce

D

Yakınları geldikten sonra

Soru 10

I- Her zaman tedbirli olmak
II- Soğukkanlılığını korumak
III- Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak

Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımı yapacak kişide bulunmalıdır?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 11

Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A

Tıbbi yardım istenmesi

B

Yaralıyı taşımak için sedye getirilmesi

C

Motorun durdurulup aracın sabitlenmesi

D

Yaralının araçtan çıkarılabileceği çıkış yerlerinin sağlanması

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?

A

Uzun ve detaylı bilgi verilmesi

B

Yaralıların tüm kimlik bilgilerinin tam olarak verilmesi

C

Olayın ciddiyetinin anlaşılabilmesi için aceleci ve telaşlı olunması

D

İlk yardım uygulaması yapıldı ise nasıl bir yardım yapıldığının anlatılması

Soru 13

• Solunum yolu açık tutulur.
• Solunum ve dolaşım desteklenir.

Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A

Trafik kazalarının azaltılması

B

Temel yaşam desteğinin sağlanması

C

Çok sayıda yaralının olduğunun bildirilmesi

D

Dinlenmiş olarak taşıt kullanmasının sağlanması

Soru 14

Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A

Şekerli su içirilmeli

B

Sırtüstü yatırılıp ayakları yükseltilmeli

C

Sert bir yere sırtüstü yatırılıp boyun üzerine baskı yapılmalı

D

Yüz aşağıda olacak şekilde kol üzerine yatırılıp kürek kemiklerinin arasına vurulmalı

Soru 15

Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır?

29 Haziran 2013 Ehliyet soruları Soru 15

A

Solunum güçlüğü olanlarda

B

Boyun omurlarında hasar olanlarda

C

Dilin geriye kaçıp hava yolunu tıkadığı durumlarda

D

Ağızdan ağıza yapılan suni solunum uygulamalarında

Soru 16

Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?

A

Sorunlu bölgeyi hareketsiz duruma getirerek kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek

B

Kazazedenin oturması ya da sağa sola kımıldamasına izin vermek

C

Kol ya da bacakta bozulmuş şekli düzeltmeye çalışmak

D

Kırık bölgenin hareket ettirilmesini sağlamak

Soru 17

Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

29 Haziran 2013 Ehliyet soruları Soru 17

A

Kavşağa 

B

Köprüye

C

Tali yola

D

Demir yoluna

Soru 18

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

29 Haziran 2013 Ehliyet soruları Soru 18

A

Demir yolu alt geçidine

B

Demir yolu üst geçidine

C

Kontrollü demir yolu geçidine

D

Kontrolsüz demir yolu geçidine

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi kontrolsüz kavşak trafik işaretidir?

A

 29 Haziran 2013 Ehliyet soruları 19. Soru A Şıkkı

B

 29 Haziran 2013 Ehliyet soruları 19. Soru B Şıkkı

C

 29 Haziran 2013 Ehliyet soruları 19. Soru C Şıkkı

D

 29 Haziran 2013 Ehliyet soruları 19. Soru D Şıkkı

Soru 20

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?

A

 29 Haziran 2013 Ehliyet soruları 20. Soru A Şıkkı

B

 29 Haziran 2013 Ehliyet soruları 20. Soru B Şıkkı

C

 29 Haziran 2013 Ehliyet soruları 20. Soru C Şıkkı

D

 29 Haziran 2013 Ehliyet soruları 20. Soru D Şıkkı

Soru 21

Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?

29 Haziran 2013 Ehliyet soruları Soru 21

A

Geri gitmeyi

B

Sola dönmeyi

C

U dönüşü yapmayı

D

Ada etrafında dönmeyi

Soru 22

Aşağıdakilerden hangisi çevreye duyarlı bir davranış değildir?

A

Sigara külü ve izmaritlerinin veya başka şeylerin yola atılıp dökülmesi

B

Bir yere giderken toplu taşıma araçlarının kullanılması

C

Trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafiğe çıkılmaması

D

Sürücünün en kısa ve en uygun yolu kullanması

Soru 23

Şekildeki kamyon sürücüsü alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?

29 Haziran 2013 Ehliyet soruları Soru 23

A

Taşıma sınırını

B

Sınırlı yükseklik gabarisini

C

Geçme yasağını

D

Dingil ağırlığını

Soru 24

Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

29 Haziran 2013 Ehliyet soruları Soru 24

A

10

B

20

C

30

D

40

Soru 25

Şekildeki gibi sağa dönüş sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

29 Haziran 2013 Ehliyet soruları Soru 25

A

Dönülen kara yolunun gidiş şeridine girilmesi

B

Karşıya geçen yayalara yol verilmesi

C

Geniş kavisle dönülmesi

D

Dar kavisle dönülmesi

Soru 26

Ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığında kullanılan araç resimleri verilmiştir.

29 Haziran 2013 Ehliyet soruları Soru 26
Bu araçlardan hangilerini şehirler arasında kullanan bir şoförün 24 saat süre içerisinde; devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 27

Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

29 Haziran 2013 Ehliyet soruları Soru 27

A

50

B

70

C

80

D

90

Soru 28

Aşağıda verilen taşıtların hangisinde, sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı takması zorunludur?

A

Otobüslerde

B

Minibüslerde

C

Otomobillerde

D

Motosikletlerde

Soru 29

Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?

29 Haziran 2013 Ehliyet soruları Soru 29

A

1

B

2

C

3

D

4

Soru 30

Şekildeki kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

29 Haziran 2013 Ehliyet soruları Soru 30

A

1 - 2 - 3

B

2 - 1 - 3

C

3 - 1 - 2

D

3 - 2 - 1

Soru 31

Aşağıdakilerin hangisindeki araçlar park yerine uygun şekilde park edilmiştir?

A

 29 Haziran 2013 Ehliyet soruları 31. Soru A Şıkkı

B

 29 Haziran 2013 Ehliyet soruları 31. Soru B Şıkkı

C

 29 Haziran 2013 Ehliyet soruları 31. Soru C Şıkkı

D

 29 Haziran 2013 Ehliyet soruları 31. Soru D Şıkkı

Soru 32

Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A

İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsüne yol vermesi

B

Çıkan araç sürücüsünün inen araç sürücüsüne yol vermesi

C

İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsünü ikaz edip durdurması

D

İnen araç sürücüsünün aracın motorunu durdurup, vitesi boşa alması

Soru 33

Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?

A

 29 Haziran 2013 Ehliyet soruları 33. Soru A Şıkkı

B

 29 Haziran 2013 Ehliyet soruları 33. Soru B Şıkkı

C

 29 Haziran 2013 Ehliyet soruları 33. Soru C Şıkkı

D

 29 Haziran 2013 Ehliyet soruları 33. Soru D Şıkkı

Soru 34

Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur?

A

Sis ışıklarını

B

Park ışıklarını

C

Yakını gösteren ışıkları

D

Uzağı gösteren ışıkları

Soru 35

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

A

Motosiklet

B

İtfaiye aracı

C

Tarım traktörü

D

Toplu taşıma aracı

Soru 36

Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

29 Haziran 2013 Ehliyet soruları Soru 36

A

1 ve 2 numaralı taşıtlar ana yoldadır.

B

3 ve 4 numaralı taşıtlar tali yoldadır.

C

3 ve 4 numaralı taşıtlar bölünmüş kara yolundadır.

D

1, 2, 3 ve 4 numaralı taşıtlar iki yönlü kara yolundadır.

Soru 37

Belediyeler, aşağıdakilerden hangisini yapmakla görevli değildir?

A

Sorumlu olduğu yollarda, yer işaretlemeleri yapmak

B

Kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek

C

Çocuklar için trafik eğitim tesisleri yapmak veya yaptırmak

D

Sorumlu olduğu yollarda, gerekli görülen yerlere trafik levhaları koymak

Soru 38

Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

A

Trafik suçu

B

Trafik terörü

C

Trafik kusuru

D

Trafikten men

Soru 39

Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün davranışı asli kusurlu hâllerden sayılır?

29 Haziran 2013 Ehliyet soruları Soru 39

A

1

B

2

C

3

D

4

Soru 40

Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

29 Haziran 2013 Ehliyet soruları Soru 40

A

Hızın artırılması gerektiğini

B

Sağa ve sola dönülemeyeceğini

C

Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini

D

Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu

Soru 41

Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

A

Kazaya karışan aracın yerini değiştirmesi

B

Olayı en kısa zamanda yetkililere bildirmesi

C

Trafik güvenliği için ışıklı yansıtıcı cihazlar koyması

D

İstenildiği takdirde gerekli bilgi ve belgeleri karşı tarafa vermesi

Soru 42

Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?

A

Kasko poliçesi

B

Yağ değişim kartı

C

Araç tescil belgesi

D

Periyodik bakım kartı

Soru 43

Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?

A

Dinç ve zinde olma

B

Reflekslerinde zayıflama

C

Manevra kabiliyetinde artma

D

Aşırı hareketli ve uyumlu olma

Soru 44

Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?

A

Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanması

B

Aracını kullandığı yolun bozuk olması

C

Uyarı işaretlerinin yetersiz olması

D

Aracının arıza yapması

Soru 45

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?

A

Kendini üstün görmek

B

Kendi kendine kurallar koymak

C

Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak

D

Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek

Soru 46

Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

29 Haziran 2013 Ehliyet soruları Soru 46

A

Dur işareti

B

Geç işareti

C

Yavaşlatma işareti

D

Hızlandırma işareti

Soru 47

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasaktır?

29 Haziran 2013 Ehliyet soruları Soru 47

A

Araçların takip mesafesine uyması

B

2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçmesi

C

3 numaralı kamyonun önündeki araçları geçmesi

D

2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçerken hızını arttırması

Soru 48

Şekildeki aracın yoluna devam edebilmesi için, ışıklı trafik işaret cihazında yanan ışığın rengi ne olmalıdır?

29 Haziran 2013 Ehliyet soruları Soru 48

A

Sarı

B

Yeşil

C

Kırmızı

D

Kırmızı ile birlikte sarı

Soru 49

Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?

A

Frenlerin ayarsız olması

B

Rölanti ayarının bozulması

C

Bujilerin arızalı ve ayarsız olması

D

Aracın hızına uygun olmayan viteste gidilmesi

Soru 50

Motor yağının kontrolü yapılırken, yağ seviyesi yağ çubuğunun neresinde olmalıdır?

A

İki çizgisi arasında

B

Alt çizgisinden aşağıda

C

Üst çizgisinden yukarıda

D

Yağ çubuğunda hiç görülmemeli

Soru 51

Araç üzerinde bir elektrikli alıcı çalışmadığında ilk bakılacak yer aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A

Motordaki yağ seviyesi

B

Ateşleme sistemindeki ilgili buji

C

Sigorta panelindeki ilgili sigorta

D

Yakıt deposundaki yakıt seviyesi

Soru 52

Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne ad verilir?

A

Alternatör

B

Motor

C

Diferansiyel

D

Vites kutusu

Soru 53

Araçların güvenli bir şekilde yavaşlamasını, durmasını ve sabitlenmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A

Fren sistemi

B

Marş sistemi

C

Ateşleme sistemi

D

Süspansiyon sistemi

Soru 54

Aşağıdakilerden hangisi, araçta sürüş konforunu iyileştirmek amacıyla yol yüzeyinin yapısından kaynaklanan titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümleyerek yumuşatır?

A

Şarj sistemi

B

Soğutma sistemi

C

Süspansiyon sistemi

D

Direksiyon sistemi

Soru 55

Hangisi aracın istenilen yöne kolay ve zahmetsiz yönlendirilmesini sağlar?

A

Marş sistemi

B

Yakıt sistemi

C

Ateşleme sistemi

D

Direksiyon sistemi

Soru 56

Aracın gösterge panelinde bulunan "devir saati" sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A

km/saat cinsinden aracın hızını

B

Aracın katettiği toplam kilometreyi

C

dev/dak cinsinden motorun devrini

D

Uzun hüzme anahtarının açık olduğunu

Soru 57

Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

29 Haziran 2013 Ehliyet soruları Soru 57

A

Alternatörün şarj etmediğini

B

Emniyet kemerinin takılmadığını

C

Motor yağ basıncının düştüğünü

D

Motor soğutma suyu sıcaklığının yükseldiğini

Soru 58

I- Koltuğun ayarlanması
II- Aynaların ayarlanması
III- Baş desteğinin ayarlanması

Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 59

Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında vites hangi konumda olmalıdır?

A

Boş

B

1. vites

C

2. vites

D

3. vites

Soru 60

I- Jant kapağı çıkartılır.
II- Kriko ile araç kaldırılır.
III- Bijon somunları sökülür.
IV- Bijon somunları gevşetilir.
V- Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır.

Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?

A

I - II - III - IV - V

B

II - III - I - IV - V

C

III - II - IV - V - I

D

V - I - IV - II - III

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
60 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
5657585960
Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments