%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

Aşağıda soru işareti (?) ile gösterilen ve hayat kurtarma zincirinin 2. halkası olan uygulama hangisidir?

29 Temmuz 2017 Ehliyet soruları Soru 1

A

İlaçla tedavi

B

Hasar tespiti

C

Temel yaşam desteği

D

Olay yeri değerlendirmesi

Soru 2

Böbrekler, insan vücudundaki hangi sistemi oluşturan organlardandır?

A

Sinir sistemi

B

Sindirim sistemi

C

Dolaşım sistemi

D

Boşaltım sistemi

Soru 3

Kalbi durmuş olan bir kazazedede aşağdaki belirtilerden hangisi gözlenir?

A

Göz bebeklerinin genişlemesi

B

Solunumun yüzeyselleşmesi

C

Kan basıncının artması

D

Nabzın yavaşlaması

Soru 4

Bebeklerde yapay solunumun uygulanmasıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A

İlk yardımcı ağzını, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirir.

B

Bebeğin göğsünü yükseltmeye yarayacak kadar, her biri 1 saniye süren 2 solunum verilir.

C

Ağız içi gözle kontrol edilerek hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa çıkartılır.

D

Bebeğin solunum yapıp yapmadığı Heimlich manevrası kullanılarak 1 dakika süreyle kontrol edilir.

Soru 5

Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin;konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz.

Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur?

A

Üçgen bandaj uygulaması

B

Heimlich manevrası

C

Turnike uygulaması

D

Rentek manevrası

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi toplardamar kanamalarına ait bir özelliktir?

A

Kesik kesik akan bir kanama olması

B

Kalp atımları ile uyumlu olarak akması

C

Koyu kırmızı renkteki kanın sürekli akması

D

Parlak ve açık kırmızı renkteki kanın fışkırır tarzda akması

Soru 7

I. Aşırı sıvı kaybı
II. Kalp ritim bozuklukları
III. Başa şiddetli darbe alınması

Yukarıdaki durumların hangilerinde şok tablosu görülebilir?

A

I ve II.

B

I ve III.

C

II ve III.

D

I, II ve III.

Soru 8

İlk yardımcı olarak bulunduğunuz güvenli olmayan olay yerinde; kazazedelerden biri başında, boynunda ve sırtında ağrı olduğunu, bacaklarını hareket ettiremediğini söylüyor, ayrıca kazazedenin burnundan ve kulağından kan geliyorsa bu kazazedeyi daha güvenli bir ortama nasıl taşırsınız?

A

Baş-boyun-gövde ekseni bozulmadan düz pozisyonda sürükleyerek

B

Kazazedenin gövdesini sağ omuza yerleştirip ağırlığı dizlere vererek

C

Omuzdan destek verip yürütmeye çalışarak

D

Kazazedeyi kucağa alıp ağırlığı yüklenerek

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi çıkığı olan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

A

Çıkan eklemin yerine oturtulması

B

Çıkık olan bölgede sadece ısı kontrolü yapılması

C

Çıkan eklemin bulunduğu şekilde tespit edilmesi

D

Ağızdan ağrı kesiciler vererek ağrısının azaltılması

Soru 10

• Uzun süreli bilinç kaybıdır.
• Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkar.

Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir?

A

Şok

B

Koma

C

Bayılma

D

Baş dönmesi

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısı yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

A

Yarı oturur pozisyon verilmesi

B

Egzersiz yapmasının sağlanması

C

Kullandığı ilaçları varsa almasının engellenmesi

D

Yaşam bulgularından, sadece solunumun değerlendirilmesi

Soru 12

Yaralının taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. Gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için kurallara uygun davranmalıdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken genel kurallardandır?

A

Yaralıya uzak mesafede çalışması

B

Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarını kullanması

C

Ani dönme ve bükülmeler yaparak yön değiştirmesi

D

Yaralıyı mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

A

Kendi kendine kurallar koymak

B

Bencilce davranışlarda bulunmak

C

Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak

D

Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek

Soru 14

• Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak
• Trafik zabıtasının görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek

Yukarıdaki görev ve yetkiler, verilen kurumlardan hangisine aittir?

A

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına

B

Karayolları Genel Müdürlüğüne

C

Emniyet Genel Müdürlüğüne

D

İçişleri Bakanlığına

Soru 15

Şekildeki kavşakta; ileriye yeşil, sola kırmızı ve sağa yeşil oklu ışık yanmaktadır.

29 Temmuz 2017 Ehliyet soruları Soru 15
Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam edebilir?

A

Yalnız 2

B

1 ve 2

C

1 ve 3

D

2 ve 3

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi “tehlikeli viraj yön levhası” anlamındadır?

A

B

 29 Temmuz 2017 Ehliyet soruları 16. Soru B Şıkkı

C

29 Temmuz 2017 Ehliyet soruları 16. Soru C Şıkkı

D

 29 Temmuz 2017 Ehliyet soruları 16. Soru D Şıkkı

Soru 17

Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi yaklaşılmakta olan kavşağın kontrolsüz olduğunu belirtir?

A

B

 29 Temmuz 2017 Ehliyet soruları 17. Soru B Şıkkı

C

29 Temmuz 2017 Ehliyet soruları 17. Soru C Şıkkı

D

 29 Temmuz 2017 Ehliyet soruları 17. Soru D Şıkkı

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

A

B

 29 Temmuz 2017 Ehliyet soruları 18. Soru B Şıkkı

C

29 Temmuz 2017 Ehliyet soruları 18. Soru C Şıkkı

D

 29 Temmuz 2017 Ehliyet soruları 18. Soru D Şıkkı

Soru 19

Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi “taşıt trafiğine kapalı yol” anlamındadır?

A

B

 

C

D

 

Soru 20

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A

08.00-16.00 saatleri arasında yayaların yola giremeyeceğini

B

08.00-16.00 saatleri arasında motorlu taşıtların yola girebileceğini

C

08.00-16.00 saatleri arasında yolun motorlu taşıt trafiğine kapalı olduğunu

D

08.00-16.00 saatleri arasında motorlu taşıtların yol kenarına park yapabileceğini

Soru 21

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

A

Yavaşlama çizgisi

B

Taralı alana girilmez.

C

Bölünmüş yol başlangıcı

D

Taralı alan içine park edilebilir.

Soru 22

Sürücülerin, kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri dışında - - - - metre, yerleşim yerlerinde - - - - metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır.

Verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırayla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?

A

50 - 10

B

100 - 20

C

150 - 30

D

200 - 40

Soru 23

Sürücüler; yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A

Hızını azaltmalı

B

Öndeki aracı geçmeli

C

En sol şeritten gitmeli

D

Dörtlü ikaz ışıklarını yakmalı

Soru 24

Otoyolda 120 km/saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü, önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?

A

30

B

40

C

50

D

60

Soru 25

Geceleyin arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

A

Arkadaki araç sürücüsüne sinyalle geç işareti vermesi

B

Hızını sabit tutması, gerekirse yavaşlaması

C

Uzağı gösteren lambaları yakması

D

Taşıt yolunun soluna yaklaşması

Soru 26

Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A

Dar bir kavisle dönmesi

B

Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi

C

Dönüşünü tamamladıktan sonra hızına uygun şeride girmesi

D

Kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara ilk geçiş hakkını vermesi

Soru 27

Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası ve ışıklı işaret cihazı bulunmayan kontrolsüz kavşaklarda, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

A

Tali yoldan ana yola çıkan sürücülerin, ana yoldan geçen araçlara yol vermesi

B

Dönüş yapan sürücülerin, doğru geçmekte olan araçlara yol vermesi

C

Bütün sürücülerin geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermesi

D

Motorlu araçlardan sağdakinin, soldan gelen araca yol vermesi

Soru 28

I. Ambulansa eskortluk yapmak
II. Taşıt yolu üzerinde yer açmak
III. Bir kavşakta ise kavşağı derhal boşaltmak

Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alan araç sürücüsü, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmak zorundadır?

A

Yalnız I

B

I ve II.

C

II ve III.

D

I, II ve III.

Soru 29

Şekle göre hangi numaralı araçlar hatalı park edilmiştir?

29 Temmuz 2017 Ehliyet soruları Soru 29

A

Yalnız III

B

I ve II.

C

I ve III.

D

I, II ve III.

Soru 30

Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleyin seyrederken yapılması yasaktır?

A

Geçme sırasında öndeki aracın ışıkla uyarılması

B

Karşılaşmalarda uzun hüzmeli farların yakılması

C

Öndeki araç yakından izlenirken kısa hüzmeli farların yakılması

D

Sis ışıklarının sadece sis, kar ve şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâllerde kullanılması

Soru 31

Şekildeki trafik tanzim işareti, kamyona hangi anlamda gabari sınırlaması getirmektedir?

A

Yükseklik

B

Uzunluk

C

Genişlik

D

Ağırlık

Soru 32

I. Araç içinde savrulma
II. Araçtan dışarı fırlama
III. Ölüm ve yaralanmalarda artma

Verilenlerden hangileri, kaza anında emniyet kemerinin kullanılmaması sonucu meydana gelebilecek durumlardandır?

A

Yalnız I

B

I ve II.

C

II ve III.

D

I, II ve III.

Soru 33

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında sürücünün asli kusurlu sayılacağı durumlardan biri değildir?

A

Kurallara uygun olarak park etmiş araçlara çarpmak

B

Geçme yasağı olan yerlerden geçmek

C

Kavşaklarda geçiş önceliğine uymak

D

Arkadan çarpmak

Soru 34

Kara Yolları Trafik Kanunu’na göre “C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?

A

2

B

5

C

7

D

10

Soru 35

• Gereksiz yere korna çalınması
• Egzoz susturucularının orijinalliğinin bozulması
• Araç camlarının açılarak yüksek sesle müzik dinlenilmesi

Verilen davranışların yapılması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

A

Yolculuğun huzurlu geçmesine

B

Yolculuk süresinin kısalmasına

C

Trafiğin hızlı akmasına

D

Gürültü kirliliğine

Soru 36

Aşağıdakilerden hangisi araç güç aktarma organına aittir?

A

Şaft

B

Alternatör

C

Marş motoru

D

Amortisör

Soru 37

Aşağıdakilerden hangisi dört zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir?

A

İş zamanı

B

Marş zamanı

C

Emme zamanı

D

Sıkıştırma zamanı

Soru 38

Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir?

A

Ayna ayarları

B

Yakıt seviyesi

C

Araç lastikleri

D

Koltuk ayarları

Soru 39

Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

A

Lastik basıncının düşük olduğunu

B

El freninin çekili olduğunu

C

Sis lambalarının yandığını

D

Fren balatalarının bittiğini

Soru 40

Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A

Motorun verimli çalışmasına

B

Aracın daha yavaş gitmesine

C

Akünün daha çabuk bitmesine

D

Motordaki aşıntıların artmasına

Soru 41

Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A

Havanın serin olması

B

Silecek lastiklerinin eskimesi

C

Cam suyu seviyesinin azalması

D

Silecek motorunun yavaş çalışması

Soru 42

Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir?

A

Polen filtresinin

B

Fren hidroliğinin

C

Araç lastiklerinin

D

Soğutma suyunun

Soru 43

Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir?

A

Gösterge panelinde cam rezistans lambasının yanması

B

Araçtan yanık kablo kokusunun gelmesi

C

Klimanın yeteri kadar serinletmemesi

D

Araç yakıtının azalması

Soru 44

Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?

A

Klimanın açık olması

B

Ani duruş ve kalkış yapılması

C

Hava filtresinin değiştirilmesi

D

Camlar açık şekilde seyahat edilmesi

Soru 45

Trafik adabı;

I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak,
II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A

I. doğru, II. yanlış

B

I. yanlış, II. doğru

C

Her ikisi de doğru

D

Her ikisi de yanlış

Soru 46

Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücünün sorununa, bu konuda daha deneyimli ve becerikli diğer bir sürücünün çözüm bulması, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

A

Trafik kültüründe birbirini uyarma

B

Kendini eleştirme

C

Yardımlaşma

D

İnatlaşma

Soru 47

Trafik psikologları, yaşam tarzı ile araç kullanmanın ilişkili olduğunu belirtmektedirler. Diğer bir deyişle, insan nasıl yaşarsa öyle araç kullanır. Trafik adabı açısından değerlendirmek gerekirse bir toplumdaki kişiler birbirlerine nasıl davranıyorlarsa birlikte yaşama, yol yordamları ne ise trafik ortamında da aynı adap içinde davranırlar.

Buna göre stresle olumlu baş etme konusunda sorun yaşayan sürücülerin, genel olarak trafikte hangi temel değere sahip olmadığı bilinir?

A

Sabır

B

Öfke

C

Bencillik

D

İnatlaşma

Soru 48

Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır?

A

Öfkeyi bastırmak ya da yok etmek

B

Kızgınlığa yol açan olayları değiştirmek

C

İnsanlar ya da olaylar karşısında gösterilen içsel ve dışsal tepkilerde kontrolsüz davranılmasını sağlamak

D

Kızgınlığın ya da öfkenin yol açtığı duygusal ve fizyolojik tepkileri azaltmak

Soru 49

Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı birhatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi, trafikte hangi üslubun kullanıldığına örnek olur?

A

Bencilliğin

B

Beden dilinin

C

İnatlaşmanın

D

Tahammülsüzlüğün

Soru 50

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir?

A

Üretim ve refah kayıplarının yaşanması

B

Kara yollarının zamanından önce yıpranması

C

Uzun vadede kalkınmaya olumlu etki yapması

D

Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments