%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

I- Kazanın yeri doğru ve açık şekilde belirtilmeli
II- Yaralıların genel durumları ve sayıları bildirilmeli
III- Çağrıyı yapan, kimlik bilgilerini ve telefon numarasını vermeli

Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?

A

Akciğer

B

Mide

C

Karaciğer

D

Beyin

Soru 3

Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insanda, normal nabız (kalbin dakikadaki atımı) sayısı hangi değerler arasında olmalıdır?

A

10 - 20

B

40 - 50

C

60 - 100

D

100 - 120

Soru 4

Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi uygundur?

A

Burun kanaması olan

B

Bulantı ve kusması olan

C

Solunum yolu tıkalı olan

D

Boyun omurunda zedelenme olan

Soru 5

Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda ve nereye yatırılmalıdır?

A

Sırtüstü, sert bir zemine

B

Yüzüstü, sert bir zemine

C

Sırtüstü, yumuşak bir zemine

D

Yüzüstü, yumuşak bir zemine

Soru 6

Hangi çeşit kanamada kısa sürede çok kan kaybedilir?

A

Burun

B

Atardamar

C

Kılcal damar

D

Toplardamar

Soru 7

Kanamanın olduğu damar, parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir.

Bu yöntemin uygulanması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?

A

Toplardamar kanamaları

B

Bacak bölgesi kanamaları

C

Çökme kırık ile birlikte olan kanamalar

D

Koyu renkli ve yayılarak akan kanamalar

Soru 8

Organlara özellikle beyne yeterli miktarda kan gitmemesi sonucu vücuttaki yaşamsal işlevlerin azalması durumu aşağıdakilerden hangisidir?

A

Şok

B

Tıkanma

C

Kalp durması

D

Soluk durması

Soru 9

Şekildeki gibi cisim batması durumunda ilk yardım olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?

8 Aralık 2013 Ehliyet soruları Soru 9

 

A

Cismin dışarıda kalan kısmının kesilmesi ve yaranın sarılması

B

Cismin çıkarılmadan sabitlenmesi ve yaralının hastaneye sevk edilmesi

C

Cismin çıkarılması ve yaralının hastaneye sevk edilmesi

D

Cismin çıkarılması ve yaraya tentürdiyot dökülmesi

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?

A

Saç dökülmesi

B

Bedensel aktivitede artma

C

Ağızdan köpüklü kan gelmesi

D

Yaralanma bölgesinin alt tarafında felç

Soru 11

Kırıkların ilk yardım sırasında atel ile tespit edilmesinin amacı nedir?

A

Kapalı kırıkların açık kırık hâline gelmesini sağlamak

B

Kırığın çevre dokulara zarar vermesini engellemek

C

Kırığın her yöne hareket etmesini sağlamak

D

Yeni kırıkların oluşmasını engellemek

Soru 12

Kaburga kemiğinde kırık olan kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilerek hastaneye sevk edilmelidir?

A

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 12. Soru A Şıkkı

B

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 12. Soru B Şıkkı

C

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 12. Soru C Şıkkı

D

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 12. Soru D Şıkkı

Soru 13

Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir?

A

Kafatası eklemlerinde

B

Hareketli eklem yerlerinde

C

Diz ile kalça arasındaki kemikte

D

Dirsek ile omuz arasındaki kemikte

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

A

Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmesi

B

Burkulma ayakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulması

C

Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanması

D

Şişlik ve ağrıyı azaltmak için öncelikle soğuk uygulama yapılması

Soru 15

Koma halindeki kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A

Solunum ve nabız kontrolü

B

Sıkan giysilerin gevşetilmesi

C

Ağızdan yiyecek, içecek verilmesi

D

Ağız içinde yabancı cisim olup olmadığının kontrolü

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi yan yatış pozisyonuna alınarak taşınabilir?

A

Bulantı ve kusması olan

B

Kalça kemiğinde kırık olan

C

Omurilik zedelenmesi olan

D

Göğüs kemiğinde kırık olan

Soru 17

İnsan faktörünün kazalarda oynadığı rolü belirlemek ve araştırma bulgularından yola çıkarak, kazaları engelleyebilecek önlemler üretmek aşağıdakilerden hangisinin alanına girer?

A

Adli tıp

B

Kazazede

C

İlk yardımcı

D

Trafik psikolojisi

Soru 18

Bazı sürücülerin, trafik kurallarına uymamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A

Trafik kurallarını davranış hâline dönüştürememiş olmaları

B

Yanlış algıladıkları kurallara karşı tepki göstermek istemeleri

C

Trafik işaret ve levhalarının anlamlarını yeterince bilmemeleri

D

Trafik görevlilerinin ikazlarına karşı tepki göstermek istemeleri

Soru 19

Kara yollarında gerekli düzenleme ve işaretlemeleri aşağıdakilerden hangisi yapar?

A

Emniyet Genel Müdürlüğü

B

Karayolları Genel Müdürlüğü

C

Trafik Kazalarını Önleme Derneği

D

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Soru 20

Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hâl ve hareketlerine ne ad verilir?

A

Erişme

B

Ulaşım

C

Trafik

D

Taşıma

Soru 21

Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

8 Aralık 2013 Ehliyet soruları Soru 21

A

Dur işareti

B

Dönüş işareti

C

Yavaşlatma işareti

D

Hızlandırma işareti

Soru 22

Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır.

8 Aralık 2013 Ehliyet soruları Soru 22
Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A

Düz gidilebileceğini

B

Sadece sağa dönülebileceğini

C

Sadece sola dönülebileceğini

D

Yolun tüm yönlere açık olduğunu

Soru 23

Şekildeki trafik işaretine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

8 Aralık 2013 Ehliyet soruları Soru 23

A

Yol yüzeyi arızalıdır.

B

Yolda tümsek vardır.

C

Yoldan yavaş geçilmesi gerekir.

D

Yolda yapım çalışması vardır.

Soru 24

Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır?

A

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 24. Soru A Şıkkı

B

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 24. Soru B Şıkkı

C

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 24. Soru C Şıkkı

D

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 24. Soru D Şıkkı

Soru 25

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

8 Aralık 2013 Ehliyet soruları Soru 25

A

Kaygan yola yaklaşıldığını

B

Sağa dönmenin yasaklandığını

C

Sağa tehlikeli viraja yaklaşıldığını

D

Sağ taraftan tek yönlü yola girileceğini

Soru 26

Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaret levhasıdır?

A

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 26. Soru A Şıkkı

B

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 26. Soru B Şıkkı

C

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 26. Soru C Şıkkı

D

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 26. Soru D Şıkkı

Soru 27

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

A

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 27. Soru A Şıkkı

B

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 27. Soru B Şıkkı

C

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 27. Soru C Şıkkı

D

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 27. Soru D Şıkkı

Soru 28

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?

8 Aralık 2013 Ehliyet soruları Soru 28

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 29

Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin; sürekli 4,5 saatlik araç kullanma süresi sonunda, eğer istirahata çekilmiyor ise en az kaç dakika mola almaları mecburidir?

A

20

B

25

C

35

D

45

Soru 30

Buzlanmanın olduğu yolda sürücünün hangisini yapması doğrudur?

A

Viraja sert girmesi

B

Takip mesafesini artırması

C

Takip mesafesini azaltması

D

Ani fren yaparak durmaya çalışması

Soru 31

Aksine bir işaret yoksa, yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda şekildeki araç için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

8 Aralık 2013 Ehliyet soruları Soru 31

A

90 

B

100

C

110

D

120

Soru 32

Tabloda çeşitli hızlara göre olması gereken en az takip mesafeleri verilmiştir.

8 Aralık 2013 Ehliyet soruları Soru 32

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A

Takip mesafesi hızın metre cinsinden en az yarısı kadardır.

B

Hız ile takip mesafesi arasında bir ilişki kurulamaz.

C

Hız arttıkça takip mesafesi sabit kalır.

D

Hız arttıkça takip mesafesi azalır.

Soru 33

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

8 Aralık 2013 Ehliyet soruları Soru 33

A

3 numaralı aracın şerit ihlali yaptığı

B

2 numaralı aracın şerit ihlali yaptığı

C

1 numaralı aracın geçme yasağına uymadığı

D

2 ve 3 numaralı araçların normal hızın altında seyrettiği

Soru 34

Şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

8 Aralık 2013 Ehliyet soruları Soru 34

I- Sağa dönüş lambasını yakmalı
II- Hızını azaltmalı
III- Dar bir kavisle dönmeli

A

Yalnız I 

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 35

Şekildeki gibi bir karşılaşmada ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

8 Aralık 2013 Ehliyet soruları Soru 35

A

Traktör

B

Yaya

C

Otomobil

D

Motosiklet

Soru 36

Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların, görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

8 Aralık 2013 Ehliyet soruları Soru 36

A

Ambulans

B

Polis aracı

C

İş makinesi

D

İtfaiye aracı

Soru 37

Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa, inen aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

A

Çıkan aracın geri gitmesini sağlamalı

B

Motoru durdurup, vitesi boşa alıp inmeli

C

Çıkan aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmalı

D

Varsa sığınma cebine girmeli, yoksa sağa yanaşıp durmalı

Soru 38

Şekildeki gibi park etmiş aracın hangi tarafında duraklama yapılamaz?

8 Aralık 2013 Ehliyet soruları Soru 38

A

Önünde

B

Arkasında

C

Yol tarafındaki yanında

D

Ön ve arkasına 50 metre mesafede

Soru 39

Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?

A

Park ışıklarının

B

Acil uyarı ışıklarının

C

Uzağı gösteren ışıkların

D

Yakını gösteren ışıkların

Soru 40

Seyir esnasında sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?

A

Trafikteki görevli sayısı

B

Şehir içindeki trafik kazaları

C

Trafik kazalarındaki ölüm oranı

D

Şehirler arasındaki trafik kazaları

Soru 41

• Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa
• Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa

Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A

Mola verilmeli

B

Yola devam edilmeli

C

Gözler ovuşturulmalı

D

Baş dik tutmaya çalışılmalı

Soru 42

Kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili olarak, kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan sürücünün yasal sorumluluğu nedir?

A

Sadece olaya karışan sürücülerin müdahale etme mecburiyeti vardır.

B

Sadece sağlık personeli olanların müdahale etme mecburiyeti vardır.

C

Kendi isteğine bağlı olarak müdahale etmeyebilir.

D

Her durumda müdahale etmekle yükümlüdür.

Soru 43

Sürücü belgesi olmayanların araç kullanarak trafiğe çıktıklarının tespiti hâlinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A

İdari para cezası

B

Ağır hapis cezası

C

Aracı en sağ şeritten sürme cezası

D

Sürücü belgesi almaktan men cezası

Soru 44

Hususi otomobillerde 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

A

1

B

2

C

3

D

4

Soru 45

Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıdır?

A

Arka bagajda

B

Torpido gözünde

C

Arka camın önünde

D

Sürücünün hemen yanında

Soru 46

B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

A

A2

B

E

C

F

D

G

Soru 47

Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?

A

Trafik yoğunluğunun azalması

B

Trafik yoğunluğunun artması

C

Gürültü kirliliğinin önlenmesi

D

Yakıt tüketiminin azalması

Soru 48

Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha doğudadır?

8 Aralık 2013 Ehliyet soruları Soru 48

A

Uşak

B

Sivas

C

Konya

D

Trabzon

Soru 49

Otomobillerde, mekanizmayı oluşturan motor, tekerlek, şasi vb. bölümlerin dışında kalan, görünen dış bölüme ne ad verilir?

A

Kavrama

B

Karoseri

C

Manifold

D

Süspansiyon

Soru 50

Yakıtı doğrudan doğruya silindirler içersinde yakan ve üretilen ısı enerjisini pistonbiyel mekanizması ile krank miline ileten motorlara ne ad verilir?

A

Marş motoru

B

Elektrik motoru

C

İçten yanmalı motor

D

Dıştan yanmalı motor

Soru 51

Aşağıdakilerden hangisi, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?

A

Radyonun açılması

B

Koltuğun ayarlanması

C

Aynaların ayarlanması

D

Emniyet kemerinin takılması

Soru 52

Dizel motorlu aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu bildirir?

A

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 52. Soru A Şıkkı

B

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 52. Soru B Şıkkı

C

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 52. Soru C Şıkkı

D

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 52. Soru D Şıkkı

Soru 53

Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır?

A

Rölantide

B

Yüksek devirde

C

Zengin karışımla

D

Düzensiz, tekleyerek

Soru 54

Aşağıdakilerden hangisinin eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda kuru sürtünme sonucu oluşan ısının etkisiyle motor parçaları birbirine kaynar ve sıkışır?

A

Motor yağı

B

Antifriz

C

Fren hidroliği

D

Akü elektroliti

Soru 55

Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?

A

Günde bir

B

Haftada bir

C

Altı ayda bir

D

Araca binileceği zaman

Soru 56

Aşağıdakilerden hangisi, aracın yavaşlaması ve durması hâllerinde diğer araçları ikaz etmek amacıyla yanar?

A

Sis lambaları

B

Park lambaları

C

Fren lambaları

D

İç aydınlatma lambaları

Soru 57

Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?

A

Asit

B

Alkol

C

Antifriz

D

Saf su

Soru 58

Motorun soğutma sisteminde kullanılan antifriz, donmayı önlemenin yanısıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır.

Buna göre, antifriz kullanımı motorlarda hangi durumda tercih edilmelidir.

A

Her türlü iklim şartlarında

B

Sadece sıcak yaz aylarında

C

Sadece zorlu kış koşullarında

D

Donma gerçekleştikten sonra

Soru 59

Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir?

A

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 59. Soru A Şıkkı

B

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 59. Soru B Şıkkı

C

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 59. Soru C Şıkkı

D

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 59. Soru D Şıkkı

Soru 60

Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorun içine giren hava akışı zorlaşır, motor çekişten düşer ve yakıt sarfiyatı artar?

A

Yağ filtresi

B

Hava filtresi

C

Yakıt filtresi

D

Polen filtresi

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
60 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
5657585960
Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments