%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?

A

İlk yardımcı önce kendini emniyete almalıdır.

B

İlk yardımcı emin olmadığı uygulamalardan kaçınmalıdır.

C

Tıbbi yardım gelene kadar hiçbir uygulama yapılmamalıdır.

D

Kazazedelere müdahale hızlı ancak sakin bir şekilde yapılmalıdır.

Soru 2

Vücudumuzda belli bir işlevi yerine getirmek amacıyla bir araya gelen organların oluşturdukları yapıya ne denir?

A

Doku

B

Hücre

C

Gövde

D

Sistem

Soru 3

Bak-Dinle-Hisset yönteminde "Dinle" ne anlama gelir?

A

Trafik işaretçilerinin dinlenmesi

B

Yaralının soluk sesinin dinlenmesi

C

Yaralıların şikayetlerinin dinlenmesi

D

Etrafta siren sesi olup olmadığının dinlenmesi

Soru 4

İlk yardımcı, kaza yapan aracın içerisinden yaralıları çıkarmadan önce aşağıdakilerden hangisine özellikle dikkat etmelidir?

A

Aracın yanma veya devrilme tehlikesinin olup olmadığına

B

Yaralıların üzerinde bulunan giysilere

C

Yaralıların cinsiyetlerine

D

Aracın modeline

Soru 5

Bebeklerde (0-12 ay) tek ilk yardımcı ile yapılan dış kalp masajı uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A

Göğüs ve sırt kısmının iki elin arasına alınarak sıkıştırılması

B

Sağ elin yumruk hâline getirilerek göğüs merkezine vurulması

C

Göğüs kemiği 6 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması

D

Bir elin orta ve yüzük parmağı ile göğüs kemiği 4 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması

Soru 6

• Konuşamıyor.
• Nefes alamıyor.
• Rengi morarıyor.
• Acı çekerek ellerini boğazına götürüyor.

Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir?

A

Koma hâli

B

Uykuya eğilim

C

Solunum yolunun yabancı cisimle tıkanması

D

Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması

Soru 7

Aşağıdaki organlardan hangisinin yaralanması durumunda öksürme ile ağızdan pembe köpüklü kan gelir?

A

Akciğer

B

Mide

C

Karaciğer

D

Dalak

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

A

Zihinsel aktivitenin artması

B

Cildin soğuk ve nemli olması

C

Vücut sıcaklığının hızla yükselmesi

D

Dilin gevşeyerek geriye doğru toplanması

Soru 9

Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

A

Vücudun bir bölgesinde felç oluşması

B

Nabız atışlarının sürekli hızlanması

C

Bulantı ve kusmanın olması

D

Vücut sıcaklığının artması

Soru 10

Delici karın yaralanması olan bir kazazedenin bilinci yerinde ise verilecek pozisyon nasıl olmalıdır?

A

Yan yatış

B

Baş yanda, yarı yüzüstü yatış

C

Bacaklar karna doğru bükülü, sırtüstü yatış

D

Bacaklar yerden 30 cm yüksekte, sırtüstü yatış

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır?

A

Çıkan bölge üzerine masaj yapmak

B

Çıkan bölge üzerine sıcak uygulama yapmak

C

Çıkan bölge ile kalp arasına turnike uygulamak

D

Çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak, sevk etmek

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi kandaki oksijen oranının düşmesine bağlı olarak meydana gelmez?

A

Kansızlık

B

Bilinç kaybı

C

Baş dönmesi

D

Düzensiz nabız atışı

Soru 13

Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?

A

Hızlı ve aceleci davranmaya

B

Kaza yapan araca hasar verilmemesine

C

Yaralıda yeni bir yaralanma meydana gelmemesine

D

Kazayı seyredenlerin uzaklaştırılmasına

Soru 14

Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?

A

Asabi

B

Öfkeli

C

Stresli

D

Hoş görülü

Soru 15

Şekildeki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

9 Ağustos 2014 Ehliyet soruları Soru 15

I- Motorlu araç çeşididir.
II- Römork ve yarı römork çeker.
III- Yük taşımak için imal edilmiştir.

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 16

İşaret levhalarıyla ilgili aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez?

A

Yerlerinin değiştirilmesi

B

Üzerlerine yazı yazılması

C

Görülmelerinin engellenmesi

D

Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi

Soru 17

Trafik görevlisinin, hangi hareketi bir seri halinde yapması o yönde akan "trafiğin hızlanması" talimatını içerir?

A

 9 Ağustos 2014 Ehliyet soruları 17. Soru A Şıkkı

B

 9 Ağustos 2014 Ehliyet soruları 17. Soru B Şıkkı

C

 9 Ağustos 2014 Ehliyet soruları 17. Soru C Şıkkı

D

 9 Ağustos 2014 Ehliyet soruları 17. Soru D Şıkkı

Soru 18

Aralıklı olarak yanıp sönen sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

A

Yavaş ve dikkatli geçmeli

B

Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli

C

Yolun açık olduğunu bildirdiği için hızlı geçmeli

D

Yolun kapalı olduğunu bildirdiği için bu yola girmemeli

Soru 19

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrollü demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?

A

 9 Ağustos 2014 Ehliyet soruları 19. Soru A Şıkkı

B

 9 Ağustos 2014 Ehliyet soruları 19. Soru B Şıkkı

C

 9 Ağustos 2014 Ehliyet soruları 19. Soru C Şıkkı

D

 9 Ağustos 2014 Ehliyet soruları 19. Soru D Şıkkı

Soru 20

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

A

Açılan köprü

B

Sola tehlikeli viraj

C

Soldan daralan kaplama

D

Sola tehlikeli devamlı viraj

Soru 21

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

9 Ağustos 2014 Ehliyet soruları Soru 21

A

Bisikletin geçebileceğini

B

Bisikletin giremeyeceğini

C

Yolun bisikletlilere ait olduğunu

D

Bisikletin yavaş gitmesi gerektiğini

Soru 22

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

9 Ağustos 2014 Ehliyet soruları Soru 22

A

Kamyonlar için geçme yasağı sonunu

B

Karşıdan gelene yol verilmesi gerektiğini

C

Kamyonlar için geçme yasağı başlangıcını

D

Öndeki taşıtın geçilmesinin yasak olduğunu

Soru 23

Şekilde verilenlerden hangileri gabari ile ilgilidir?

9 Ağustos 2014 Ehliyet soruları Soru 23

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 24

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?

9 Ağustos 2014 Ehliyet soruları Soru 24

A

Yaya geçidi

B

Bisiklet yolu

C

Bölünmüş yol başlangıcı

D

Trafiği hızlandırma işareti

Soru 25

Şekle göre, araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

9 Ağustos 2014 Ehliyet soruları Soru 25

A

Sola dönüş yapması

B

Sağa dönüş yapması

C

Aynı yönde seyretmesi

D

Kavşağa yaklaşırken hızını azaltması

Soru 26

Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?

A

130

B

110

C

100

D

90

Soru 27

Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü, önündeki araç "A" noktasında iken "88-89" diye saymaya başlıyor.

9 Ağustos 2014 Ehliyet soruları Soru 27

Sürücünün bu davranışı aşağıdakilerden hangisini belirlemeye yöneliktir?

A

Motor gücünü

B

Asfalt kalitesini

C

Takip mesafesini

D

Yakıt sarfiyatını

Soru 28

Şekle göre, tek yönlü yolda 3 numaralı aracın sürücüsü şerit değiştirebilmek için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini beklemelidir?

9 Ağustos 2014 Ehliyet soruları Soru 28

A

5 numaralı aracın geçmesini

B

4 numaralı aracın yavaşlamasını

C

1 numaralı aracın sağa geçmesini

D

2 numaralı aracın şerit değiştirmesini

Soru 29

Bölünmüş kara yollarında geçilen araç sürücüleri, geçmek isteyen aracın geçiş işaretini aldığında ne yapmak zorundadır?

A

Sağ şeride geçmek

B

Sığınma cebine girmek

C

Önündeki aracı geçmek

D

Bulunduğu şeridi izlemek ve hızını artırmamak

Soru 30

Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

9 Ağustos 2014 Ehliyet soruları Soru 30

A

2 - 1 - 3

B

2 - 3 - 1

C

3 - 1 - 2

D

3 - 2 - 1

Soru 31

I- Araçlarını ve araçlarının etrafını kontrol etmeleri
II- Işıkla veya kolla, gerekli hâllerde her ikisi ile çıkış işareti vermeleri
III- Görüş alanları dışında kalan yerler varsa uyarılmaları için bir gözcü bulundurmaları

Duraklanan veya park edilen yerden çıkılırken sürücülerin yukarıdakilerden hangilerini yapmaları zorunludur?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 32

Kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla "kısa mesafelerde işçi taşınmasında" aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?

A

Kasa üzerinin kapalı olması

B

Kasa kapaklarının kapalı tutulması

C

Elle tutulabilecek korkuluğun bulunması

D

Kasa kenarlarının düşmeyi önleyecek yükseklikte olması

Soru 33

I- Geçiş yolları üzerinde park etmek yasaktır.
II- Duraklamanın yasak olduğu yerlerde park etmek yasaktır.

Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A

I. doğru II. yanlıştır.

B

Her ikisi de yanlıştır.

C

I. yanlış II. doğrudur.

D

Her ikisi de doğrudur.

Soru 34

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisinin yapılması yasaktır?

A

Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi

B

İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi

C

Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi

D

Geçme yaparken sinyal verilmesi

Soru 35

Aşağıdakilerden hangisi kazalara ait bir özelliktir?

A

Önlemlere bağlı olarak azalabilmesi

B

Doğal olarak meydana gelmesi

C

Çevresel etkilere bağlı olması

D

Önceden tahmin edilebilmesi

Soru 36

Zorunlu mali sorumluluk sigortası hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A

Motorlu araçlar için zorunludur.

B

Motorlu araçlar için isteğe bağlıdır.

C

Teminat limitleri ve sigorta primi yasa ile belirlenir.

D

Araç sahibine düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alır.

Soru 37
A
B
C
D
Soru 38

C, D ve E sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birini almak isteyenlerde, kaç yaşını bitirme şartı aranır?

A

22

B

20

C

18

D

17

Soru 39

Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fiziksel ögelerden oluşan dış ortama ne denir?

A

Atık

B

İklim

C

Çevre

D

Erozyon

Soru 40

Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne denir?

A

Duyuru

B

Gürültü

C

Konuşma

D

Sesli ilan

Soru 41

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hızı ile torkunu ayarlayan güç aktarma organı hangisidir?

9 Ağustos 2014 Ehliyet soruları Soru 41

9 Ağustos 2014 Ehliyet soruları Soru 41

A

Aks

B

Volan

C

Vites kutusu

D

Diferansiyel

Soru 42

Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır?

A

Benzin

B

Motorin

C

Antifriz

D

Gaz yağı

Soru 43

I- Aracın farları
II- Motor yağ seviyesi
III- Cam silecek lastikleri

Aracı kullanmaya başlamadan önce, yukarıda verilenlerden hangilerinin durumu iyi olmalıdır?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 44

Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, araç yakıtının bitmek üzere olduğunu bildirir?

A

 9 Ağustos 2014 Ehliyet soruları 44. Soru A Şıkkı

B

 9 Ağustos 2014 Ehliyet soruları 44. Soru B Şıkkı

C

 9 Ağustos 2014 Ehliyet soruları 44. Soru C Şıkkı

D

 9 Ağustos 2014 Ehliyet soruları 44. Soru D Şıkkı

Soru 45

Kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisi değiştirilmelidir?

A

Radyatör

B

Yağ filtresi

C

Dikiz aynaları

D

Direksiyon simidi

Soru 46

Motor çok sıcak iken radyatöre soğuk su konulması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

A

Motor gücünün artmasına

B

Fren hidroliğinin azalmasına

C

Motor sıcaklığının artmasına

D

Motor bloğunun çatlamasına

Soru 47

Sinyal verildiğinde, gösterge panelindeki sinyal lambası ikaz ışığı çok sık yanıp sönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A

Geri vites lambalarından biri yanmıyordur.

B

Sinyal lambalarından biri yanmıyordur.

C

Fren lambalarından biri yanmıyordur.

D

Far lambalarından biri yanmıyordur.

Soru 48

Karlı veya buzlu yollarda aracın hangi lastiklerine zincir takılması uygundur?

A

Ön lastiklerin birine

B

Arka lastiklerin birine

C

Çekici lastiklerin ikisine

D

Çekici olmayan lastiklerin ikisine

Soru 49

Alternatörün elektrik üretip üretmediğini sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?

A

Şarj göstergesi

B

Dörtlü flaşör göstergesi

C

Cam rezistansı göstergesi

D

Kısa ve uzun far göstergeleri

Soru 50

• Güvenli, ekonomik ve sorunsuz bir sürüş
• Hava kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlama

Bir motorlu araçtan yukarıda verilen kriterleri hangi durumda gerçekleştirmesi beklenir?

A

Sürekli olarak yüksek hızda kullanıldığında

B

Kontrol ve bakımı doğru şekilde yapıldığında

C

Çok ıslak ya da tozlu ortamda çalıştırıldığında

D

Üretim amacına uygun olarak kullanılmadığında

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments