%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

I- İyileşmeyi kolaylaştırmak
II- Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenmek
III- Yaşamın korunması ve sürdürülmesini sağlamak

Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

I ve III

D

I, II ve III

Soru 2

Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir?

A

Organ

B

Hücre

C

Sistem

D

Destek doku

Soru 3

Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önlemek için yapılması gereken uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A

Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yukarıda ve soğuk tutulması

B

Burkulan bölgenin kalp seviyesinden aşağıda ve sıcak tutulması

C

Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi

D

Kişinin yan yatış pozisyonuna alınması

Soru 4

Kazazedenin solunum yapıp yapmadığı "bak-dinle-hisset" yöntemiyle 5 saniye süre ile kontrol ediliyor. Aşağıdakilerden hangisi bu yönteme ait olarak ilk yardımcının yaptığı bir uygulama değildir?

A

Yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırarak soluğu yanağında hissetmeye çalışması

B

Eli ile göğüs kafesi hareketlerini hissetmeye çalışması

C

Göğüs kafesinin solunum hareketlerini gözlemesi

D

Eli ile göğüs kafesi merkezine bası uygulaması

Soru 5

"Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A

 12 Ocak 2014 Ehliyet soruları 5. Soru A Şıkkı

B

 12 Ocak 2014 Ehliyet soruları 5. Soru B Şıkkı

C

 12 Ocak 2014 Ehliyet soruları 5. Soru C Şıkkı

D

 12 Ocak 2014 Ehliyet soruları 5. Soru D Şıkkı

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?

A

Kötü kokulara karşı burnunu tıkama

B

Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hâli

C

Sorulan sorulara anlamlı cevap verme

D

Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etme

Soru 7

Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?

A

Omurgasında kırık olan

B

Kaburgasında kırık olan

C

Birinci derece yanığı olan

D

Kolunda yara ve kırık olan

Soru 8

Olay yerinde olası tehlikelerin belirlenerek güvenli bir çevrenin oluşturulması işlemi, ilk yardımın temel uygulamalarının hangisi içinde değerlendirilir?

A

Koruma

B

Bildirme

C

Kurtarma

D

Müdahale

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru ilk yardım uygulamalarındandır?

A

Ağızdan yiyecek ya da içecek verilmesi

B

Dışarı çıkan organların içeri sokulmaya çalışılması

C

Isı kaybını önlemek için kazazedeye soğuk uygulama yapılması

D

Kazazedenin bilinci yerindeyse sırtüstü pozisyonda bacaklar bükülmüş olarak yatırılması

Soru 10

Kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

A

Sorunlu bölgenin hareketsizleştirilmesinin sağlanması

B

Kol ya da bacaktaki bozulmuş şeklin düzeltilmeye çalışılması

C

Kırık kuşkulu bölge hareketsizleştirilmeden taşıma yapılması

D

Kazazedenin oturmasına ya da sağa sola kımıldamasına izin verilmesi

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

A

Yaralı bölgenin düzeltilmeye çalışılması

B

Yara varsa üzerinin temiz bir bezle kapatılması

C

Tespit yapılırken yaralı bölgenin hareket ettirilmesi

D

Tespit edilecek bölgenin sadece sert malzeme ile kaplanması

Soru 12

I. El freninin çekilmesi

II. Kontağın kapatılması

III. LPG’li ise aracın bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılması

Yukarıdakilerden hangileri kazaya uğrayan araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?

A

Yalnız I.

B

I ve II.

C

II ve III.

D

I, II ve III.

Soru 13

Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

29 Haziran 2013 Ehliyet soruları Soru 46

A

Dur işareti

B

Geç işareti

C

Yavaşlatma işareti

D

Hızlandırma işareti

Soru 14

Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

A

Sadece para cezası verilir.

B

Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.

C

En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç kullanmasına izin verilir.

D

İdari para cezasının yanısıra sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır ve Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır.

Soru 15

Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin; sürekli 4,5 saatlik araç kullanma süresi sonunda, eğer istirahata çekilmiyor ise en az kaç dakika mola almaları mecburidir?

A

20

B

25

C

35

D

45

Soru 16

Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler.

Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?

A

Maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalarda

B

Maddi hasarlı kazalarda

C

Yaralanmalı kazalarda

D

Ölümlü kazalarda

Soru 17

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları Soru 19

A

Hızını artırması

B

Sert fren yapması

C

Vitesi boşa alması

D

Uygun vitesle inmesi

Soru 18

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

A

Otomobil, kamyona

B

Kamyon, otomobile

C

Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine

D

Trafik yoğunluğu fazla olan yöndeki taşıt, diğerine

Soru 19

Şekildeki kara yolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir?

10 Ocak 2015 Ehliyet soruları Soru 29

A

Şerit değiştirmek yasaktır.

B

Öndeki aracı geçmek yasaktır.

C

Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir.

D

Taşıt yolu, bölünmüş yol durumuna gelmiştir.

Soru 20

Geçiş üstünlüğü hakkını kullanan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?

A

Hız sınırlarına uyması

B

Trafik görevlisine bilgi vermesi

C

Işıklı trafik işaret cihazlarına uyması

D

Sesli ve ışıklı işaretleri birlikte kullanması

Soru 21

Trafik kazasına karışan sürücü yaralanmamış ise aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

A

Akan trafiği kontrol etmek

B

Yolu hemen trafiğe açmak

C

Kaza ile ilgili iz ve delilleri yok etmek

D

Işıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koymak

Soru 22

Bir kaza anında, başta kafa ve göğüs yaralanmaları olmak üzere olası bazı yaralanma türlerine karşı geliştirilmiş, seyir esnasında takılması zorunlu olan koruyucu düzenek aşağıdakilerden hangisidir?

A

Takograf

B

Çekme halatı

C

Boyun korsesi

D

Emniyet kemeri

Soru 23

Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

29 Ağustos 2015 Ehliyet soruları Soru 27

A

4 numaralı aracın hızını artırması

B

1 numaralı aracın sağ şeride girmesi

C

2 numaralı aracın takip mesafesini azaltması

D

2 numaralı aracın 3 numaralı aracı geçmeye teşebbüs etmesi

Soru 24

Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunlu değildir?

A

Virajlarda

B

Şerit değiştirmelerde

C

Sağa ve sola dönüşlerde

D

Bir aracın geçilmesi esnasında

Soru 25

Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?

A

Yük boşaltmak için beklemek

B

Yolcu indirmek ve bindirmek

C

Kırmızı ışıkta beklemek

D

Park etmek

Soru 26

Aşağıdaki durumların hangisinde, sürüş esnasında refleksler zayıflamış olacağından direksiyon başındaki tepkiler çok daha yavaş gerçekleşecektir?

A

Sürüş öncesi alkollü içki içilmişse

B

Sürüş öncesi düzenli ve yeterli uyku uyunmuşsa

C

Molalarda kan dolaşımını artıran hareketler yapılmışsa

D

Temiz hava için aracın camları kısa süreliğine açılmışsa

Soru 27

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 28

I. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken
II. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde
III. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken

Yukarıdakilerin hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır?

A

Yalnız I

B

I ve II.

C

II ve III.

D

I, II ve III.

Soru 29

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A

Yolu kontrol etmesi

B

Aracını yavaşlatması

C

Takip mesafesini azaltması

D

Bu bölgeden dikkatli geçmesi

Soru 30

Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi yaklaşılmakta olan kavşağın kontrolsüz olduğunu belirtir?

A

B

 29 Temmuz 2017 Ehliyet soruları 17. Soru B Şıkkı

C

29 Temmuz 2017 Ehliyet soruları 17. Soru C Şıkkı

D

 29 Temmuz 2017 Ehliyet soruları 17. Soru D Şıkkı

Soru 31

Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi “gevşek malzemeli zemin” anlamındadır?

A

 7 Ekim 2017 Ehliyet soruları 17. Soru A Şıkkı

B

 7 Ekim 2017 Ehliyet soruları 17. Soru B Şıkkı

C

 7 Ekim 2017 Ehliyet soruları 17. Soru C Şıkkı

D

 7 Ekim 2017 Ehliyet soruları 17. Soru D Şıkkı

Soru 32

Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?

7 Ekim 2017 Ehliyet soruları Soru 27

A

Yalnız 3

B

1 ve 2

C

1 ve 3

D

2 ve 3

Soru 33

I. Araç lastiği seçimi
II. Çevre ve iklim koşulları
III. Fren sistemi performansı

Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?

A

Yalnız I

B

I ve II.

C

II ve III.

D

I, II ve III.

Soru 34

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?

A

 21 Nisan 2018 Ehliyet sınav soruları 19. Soru A Şıkkı

B

 21 Nisan 2018 Ehliyet sınav soruları 19. Soru B Şıkkı

C

 21 Nisan 2018 Ehliyet sınav soruları 19. Soru C Şıkkı

D

 21 Nisan 2018 Ehliyet sınav soruları 19. Soru D Şıkkı

Soru 35

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

A

İtfaiye aracı

B

Motosiklet

C

Tarım traktörü

D

Toplu taşıma aracı

Soru 36

Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, şarj sisteminin çalışmadığını gösterir?

A

 18 Ekim 2014 Ehliyet soruları 49. Soru A Şıkkı

B

 18 Ekim 2014 Ehliyet soruları 49. Soru B Şıkkı

C

 18 Ekim 2014 Ehliyet soruları 49. Soru C Şıkkı

D

 18 Ekim 2014 Ehliyet soruları 49. Soru D Şıkkı

Soru 37

I- Akü kontrolü
II- Lastik kontrolü
III- Antifriz kontrolü

Yukarıda verilenlerden hangileri, aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gereken önlemlerdendir?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 38

Aşağıdakilerden hangisi motor parçalarının ve motor yağının aşırı ısınmasını önler?

A

Cam suyu

B

Fren hidroliği

C

Akü elektroliti

D

Motor soğutma suyu

Soru 39

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarma organının adı nedir?

27 Ağustos 2016 Ehliyet soruları Soru 36

A

Volan

B

Aks

C

Kavrama

D

Vites kutusu

Soru 40

Motordaki aşınmaları hangi sistem azaltır?

A

Şarj sistemi

B

Marş sistemi

C

Ateşleme sistemi

D

Yağlama sistemi

Soru 41

Motordan gelen sıcak suyu, bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri (petekler) aracılığı ile soğutan
parçaya - - - - denir.

Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur?

A

amortisör

B

radyatör

C

alternatör

D

distribütör

Soru 42

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen sistemin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

23 Aralık 2017 Ehliyet sınav soruları Soru 36

A

Yakıt tüketimini azaltmak

B

Aracın fren mesafesini kısaltmak

C

Yoldan gelen darbelerin etkisini azaltmak

D

Aracın daha çabuk hızlanmasını sağlamak

Soru 43

Dizel motor kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?

A

Aracın düşük hızda sürülmesi

B

Yakıt deposunun boşaltılması

C

Aracın yüksek devirde kullanılması

D

Lastik hava basınçlarının düşürülmesi

Soru 44

Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır?

A

Benzin

B

Motorin

C

Antifriz

D

Gaz yağı

Soru 45

Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

A

İnatlaşmaya

B

Yardımlaşmaya

C

Nezaket ve saygıya

D

Konuşma üslubuna

Soru 46

Aşağıdakilerden hangisi, araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir?

A

Trafik ortamında gerilimli durumların olabileceğini kabul etmesi

B

Karşılaşılan durumla ilgili negatif çözümler üretmesi

C

Radyo veya müzik açması

D

Derin nefes alması

Soru 47

Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?

A

Bencil

B

Hoşgörülü

C

Aşırı tepki gösteren

D

Görgüsüzce davranan

Soru 48

Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?

A

Bencillik

B

İnatlaşmak

C

Diğergamlık

D

Sorumsuzluk

Soru 49

Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olunduğunu gösterir?

A

Öfke

B

Sabır

C

İnatlaşma

D

Aşırı tepki

Soru 50

Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikteki temel değerlerden hangisine uygun davranmıştır?

A

İnatlaşmaya

B

Aşırı tepki göstermeye

C

Kaba ve saldırgan davranmaya

D

Trafik kültüründe birbirini uyarmaya

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments