%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

Kalp masajı uygulanabilmesi için kazazedede kesinlikle olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?

A

Bilinç kaybı olması

B

Reflekslerin kaybolması

C

Sesli uyaranlara tepki vermemesi

D

Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması

Soru 2

Kaburga kemiğinde kırık olan kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilerek hastaneye sevk edilmelidir?

A

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 12. Soru A Şıkkı

B

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 12. Soru B Şıkkı

C

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 12. Soru C Şıkkı

D

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 12. Soru D Şıkkı

Soru 3

Şah damarına bası uygulanması aşağıdaki bölge kanamalarından hangisinde yapılır?

A

Bacak bölgesinde olan kanamalarda

B

Karın bölgesinde olan kanamalarda

C

Yüz bölgesinde olan kanamalarda

D

Kol bölgesinde olan kanamalarda

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir?

A

Şokun önlenmesi

B

Kazaların önlenmesi

C

Acil yardım istenmesi

D

Kanamanın durdurulması

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardan biri değildir?

A

Kendi sağlığını riske atması

B

Kalkarken ağırlığı kalça kaslarına vermesi

C

Sırtın gerginliğini korumak için dizlerini bükmesi

D

Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınması

Soru 6

Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir.
Buna göre ilk önce müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

A

Ölmüş olan

B

Ağır kanamalı olan

C

Birinci derecede yanığı olan

D

Ayak bileğinde burkulma olan

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

A

Zihinsel aktivitenin artması

B

Cildin soğuk ve nemli olması

C

Vücut sıcaklığının hızla yükselmesi

D

Dilin gevşeyerek geriye doğru toplanması

Soru 8

Yaralanmaya bağlı meydana gelen dış kanamada ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması sakıncalıdır?

A

Kanama bölgesine kan taşıyan ana damarlara baskı uygulanması

B

Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırılması

C

Bölgenin kalp seviyesinden yukarıda tutulması

D

Yara bölgesine sıcak uygulama yapılması

Soru 9

Şok pozisyonunda, kazazedenin bacakları kaç cm kadar yukarı kaldırılır?

A

30

B

40

C

50

D

60

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi, yüksek ateş nedeniyle oluşan havalede yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

A

Karna baskı uygulanması

B

Sıcak uygulama yapılması

C

Şekerli içecekler verilmesi

D

Oda sıcaklığında bir küvete sokulması

Soru 11

Solunum yolu yabancı bir cisimle tıkanmış olan kazazede öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyorsa bu kazazedede aşağıdakilerden hangisinin olduğu düşünülür?

A

Koma

B

Kısmi tıkanma

C

Tam tıkanma

D

Solunum durması

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi, bebeklere yapılan suni solunum uygulamasında dikkat edilecek kurallardandır?

A

Bebeğin yumuşak bir zemin üzerine, sırt üstü yatırılması

B

Hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa bebeğin yutmasının sağlanması

C

Bebeğin solunum yapıp yapmadığının bak-dinle-hisset yöntemiyle 1 dakika süre ile kontrol edilmesi

D

Solunum yoksa ağzın, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilip ağız dolusu nefes verilmesi

Soru 13

Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi daha önce açık olan yolun kapanacağı, kapalı olan yolun ise açılacağı anlamındadır?

A

 24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları 24. Soru A Şıkkı

B

 24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları 24. Soru B Şıkkı

C

 24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları 24. Soru C Şıkkı

D

 24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları 24. Soru D Şıkkı

Soru 14

Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında kavşak, tünel ve köprülere 100 metre mesafede, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?

A

Hızını artırması

B

Hızını azaltması

C

Şerit değiştirmesi

D

Taşıt yolu üzerinde duraklaması

Soru 15

Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

18 Ekim 2014 Ehliyet soruları Soru 28

A

1 numaralı aracın bulunduğu şeritte seyretmesi

B

2 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi

C

3 numaralı aracın en sağdaki şeritte seyretmesi

D

4 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi

Soru 16

Sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

A

İşaret vermeden şerit değiştirmesi

B

Aracın cinsine ve hızına uygun şeritten gitmesi

C

Gidişe ayrılan en sol şeridi geçiş amaçlı olarak kullanması

D

Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritteki araçların güvenli geçişlerini beklemesi

Soru 17

Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir?

A

Banket

B

Terminal

C

Hemzemin geçit

D

Taşıt yolu (Kaplama)

Soru 18

Şekildeki kara yolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir?

10 Ocak 2015 Ehliyet soruları Soru 29

A

Şerit değiştirmek yasaktır.

B

Öndeki aracı geçmek yasaktır.

C

Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir.

D

Taşıt yolu, bölünmüş yol durumuna gelmiştir.

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi, kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygulamakla görevlidir?

A

Sağlık Bakanlığı

B

Adalet Bakanlığı

C

Karayolları Genel Müdürlüğü

D

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Soru 20

Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli kusurlu hâllerden sayılır?

A

 29 Ağustos 2015 Ehliyet soruları 33. Soru A Şıkkı

B

 29 Ağustos 2015 Ehliyet soruları 33. Soru B Şıkkı

C

 29 Ağustos 2015 Ehliyet soruları 33. Soru C Şıkkı

D

 29 Ağustos 2015 Ehliyet soruları 33. Soru D Şıkkı

Soru 21

Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin sürülmesi sırasında sürücülerin aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?

A

Koruma başlığı ve koruma gözlüğü

B

Rüzgârlık ve boyun korsesi

C

Eldiven ve emniyet kemeri

D

Çocuk bağlama sistemi

Soru 22

Kara yolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış, en çok iki römorktan oluşan araçlara ne ad verilir?

A

Arazi taşıtı

B

Taşıt katarı

C

Kamp taşıtı

D

Umum servis aracı

Soru 23

Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

A

Otomobil

B

Kamyonet

C

Motosiklet

D

At arabası

Soru 24

Araç sürücüleri, taşıt yolunun dar olduğu yerlerdeki karşılaşmalarda, aksini gösteren bir trafik işareti yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş hakkı vermek suretiyle geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?

A

Otomobili süren otobüse

B

Motorsuz aracı süren motorlu araca

C

Motorlu aracı süren motorsuz araca

D

Minibüsü süren lastik tekerlekli traktöre

Soru 25

Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler?

A

Hızı viraja girmeden önce artırmak

B

Aracı kullanırken sadece yola konsantre olmak

C

Yüksek hızlarda ani manevra yapmaktan kaçınmak

D

Her hızda, fren için ne kadar duruş mesafesi olduğunu hesaplamayı öğrenmek

Soru 26

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi uzunluk anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

A

B

C

D

Soru 27

Aşağıdaki taşıtların hangisinde takograf cihazının bulundurulması zorunlu değildir?

A

Çekici

B

Otomobil

C

Otobüs

D

Kamyon

Soru 28

• Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak
• Trafik zabıtasının görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek

Yukarıdaki görev ve yetkiler, verilen kurumlardan hangisine aittir?

A

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına

B

Karayolları Genel Müdürlüğüne

C

Emniyet Genel Müdürlüğüne

D

İçişleri Bakanlığına

Soru 29

Şekildeki trafik tanzim işaretine göre hangi numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır?

7 Ekim 2017 Ehliyet soruları Soru 23

A

Yalnız 3

B

1 ve 2

C

2 ve 3

D

2, 3 ve 4

Soru 30

Trafik kuralının ihlal edildiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde, toplam 100 ceza puanını aştığı birinci defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri kaç ay süre ile geri alınır?

A

2

B

3

C

6

D

7

Soru 31

Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yollarında, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle, Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek hangi kurumun görev ve yetkisidir?

A

Sağlık Bakanlığının

B

Maliye Bakanlığının

C

Kara Yolları Genel Müdürlüğünün

D

Millî Eğitim Bakanlığının

Soru 32

Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

A

Aksine bir işaret yoksa daralan yol kesimlerinde yüklü araçlara geçiş kolaylığı sağlaması

B

Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken öndeki aracı geçmesi

C

Kavşağa geldiğinde varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermesi

D

Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini aldığında, bu araçların kolayca ilerlemelerini sağlamak için taşıt yolu üzerinde yer açması

Soru 33

I. Aracın yük ve teknik özelliğine

II. Görüş, yol, hava ve trafik durumuna

III. Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına

Sürücüler, araçlarının hızını yukarıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır?

A

Yalnız I.

B

I ve II.

C

II ve III.

D

I, II ve III.

Soru 34

Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?

A

Hız sınırlamasına

B

Trafik yasaklarına

C

Çevreyi rahatsız etmemeye

D

Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya

Soru 35

I. Arkadan çarpma
II. Kavşaklarda geçiş hakkı kuralına uyma
III. Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçme

Yukarıda verilenlerin hangileri, araç sürücülerinin trafik kazalarında asli (esas) kusurlarından sayılır?

A

I ve II

B

I ve III

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 36

Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir?

A

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 59. Soru A Şıkkı

B

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 59. Soru B Şıkkı

C

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 59. Soru C Şıkkı

D

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 59. Soru D Şıkkı

Soru 37

Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?

A

Lastik hava basınçlarının yetersiz olması

B

Motorun gereksiz yere çalışır hâlde tutulması

C

Ön düzen ayarlarının bozuk olması

D

Frenlerin ayarsız olması

Soru 38

Aşağıdakilerden hangisi, dizel motorlarda depodaki yakıtın bitmesi sonucunda meydana gelir?

A

Hava filtresinin kirlenmesi

B

Yakıt deposunun delinmesi

C

Yakıt sisteminin hava yapması

D

Depo kapağı ve çevresinin kirlenmesi

Soru 39

Araca römork bağlandığı zaman aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?

A

Römorka yük konulması

B

Römorkun farlarının yakılması

C

Römorkun üzerine branda çekilmesi

D

Römorkun elektrik sisteminin prize takılması

Soru 40

Motor çalışır durumda iken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A

Motor daha iyi yağlama yapar.

B

Motor daha yavaş döner.

C

Marş dişlisi zarar görür.

D

Motor daha hızlı döner.

Soru 41

Aşağıdakilerden hangisinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?

A

Araç üstü tavan bagajı kullanılması

B

Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması

C

Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların ihmal edilmesi

D

Tavsiye edilmeyen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması

Soru 42

I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi
II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi
III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması

Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?

A

Yalnız I

B

Yalnız II

C

Yalnız III

D

I, II ve III.

Soru 43

Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

A

Motor kaputunun tam kapanmadığını

B

Lastik hava basıncının düşük olduğunu

C

Soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini

D

Fren balatalarının görevini tam yapmadığını

Soru 44

Araçta kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır?

A

Sürüş konforunu

B

Trafik kazası riskini

C

Direksiyon hâkimiyetini

D

Aracın yol üzerinde tutunmasını

Soru 45

Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

A

Kabalık

B

Hırçınlık

C

Bencillik

D

Sorumluluk

Soru 46

Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?

A

Aşırı hız yapmaktan kaçınılması

B

Geçiş önceliğine sahip araçlara yol verilmesi

C

Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi

D

Trafikte sürücülerin tek başına olmadığının düşünülmesi

Soru 47

Trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüyü uyarmak aşağıdakilerden hangisini azaltır?

A

Trafikteki araç sayısını

B

Sürücünün kaza yapma riskini

C

Yayaların yaya geçidini kullanma oranlarını

D

Diğer sürücülerin trafik kurallarına uyma yüzdelerini

Soru 48

Kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakârlık yapan ve özgeci şeklinde tanımlanır. Yardım etme davranışının bir alt kategorisidir.

Yukarıdaki açıklama hangi davranış özelliğine aittir?

A

Bencillik

B

Saldırganlık

C

Diğergamlık

D

Sorumsuzluk

Soru 49

Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyemeyen sürücünün bu davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A

Saygılı

B

Telaşsız

C

Sorumlu

D

Sabırsız

Soru 50

I. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermek

II. Aşırı hız yaparak diğer sürücülerin dikkatlerini dağıtmak

III. Engeli olmadığı hâlde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park etmek

Yukarıdakilerden hangileri trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?

A

Yalnız I

B

I ve II.

C

II ve III.

D

I, II ve III.

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments