%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

I- Her zaman tedbirli olmak
II- Soğukkanlılığını korumak
III- Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak

Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımı yapacak kişide bulunmalıdır?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 2

Hangi çeşit kanamada kısa sürede çok kan kaybedilir?

A

Burun

B

Atardamar

C

Kılcal damar

D

Toplardamar

Soru 3

Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A

Çıkarılmadan yaralı hastaneye sevk edilir.

B

Dışarıda kalan kısım kesilir ve yara sarılır.

C

Çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.

D

Çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.

Soru 4

Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A

Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir.

B

Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir.

C

Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında kullanılmalıdır.

D

Köprücük kemiği kırıklarında hastanın sedye ile taşınması hayati önem taşır.

Soru 5

I- Deri soğuk ve nemlidir.
II- Nabız düzenli ve dolgundur.
III- Solunum yüzeysel ve hızlıdır.

Verilen bulgulardan hangileri şok belirtisidir?

A

Yalnız I

B

Yalnız II

C

I ve III

D

II ve III

Soru 6

Kazazedede boyun travması yoksa, hava yolunu açmak için verilebilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A

Sırtüstü yatırılmış kazazedenin çenesi kaldırılırken diğer el ile alından bastırılarak başın geriye alınması

B

Çenenin göğüs kemiğine değecek şekilde başın öne eğilmesi

C

Başın sert bir zeminde hafif yana dönük olması

D

Başın sert bir zeminde düz pozisyonda olması

Soru 7

Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması, hangi tür kanama olduğunu gösterir?

A

Diş eti kanaması

B

Atardamar kanaması

C

Toplardamar kanaması

D

Kılcal damar kanaması

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi çıkığı olan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

A

Çıkan eklemin yerine oturtulması

B

Çıkık olan bölgede sadece ısı kontrolü yapılması

C

Çıkan eklemin bulunduğu şekilde tespit edilmesi

D

Ağızdan ağrı kesiciler vererek ağrısının azaltılması

Soru 9

Kazazedenin dolaşımı değerlendirilirken;

I. Bebeklerde kol atardamarından,

II. Çocuk ve yetişkinlerde şah damarından nabız alınır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A

I. doğru, II. yanlış

B

I. yanlış, II. doğru

C

Her ikisi de doğru

D

Her ikisi de yanlış

Soru 10

Kazazedelere baş geri-çene yukarı pozisyonu verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A

Kusmayı sağlamak

B

Hava yolunu açmak

C

Kalp masajı yapmak

D

Bilinci değerlendirmek

Soru 11

I. El freninin çekilmesi

II. Kontağın kapatılması

III. LPG’li ise aracın bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılması

Yukarıdakilerden hangileri kazaya uğrayan araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?

A

Yalnız I.

B

I ve II.

C

II ve III.

D

I, II ve III.

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

A

Kanayan bölgeyi aşağıya indirmek

B

Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırmak

C

Uzuv kopması varsa boğucu sargı (turnike) uygulamak

D

Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak

Soru 13

Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları Soru 41

A

5

B

10

C

15

D

20

Soru 14

Osmaniye'den hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Malatya'ya oradan da Ankara'ya gitmiştir.

2 Kasım 2013 Ehliyet soruları Soru 48

Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?

A

Batı-Doğu

B

Kuzey-Güney

C

Kuzeydoğu-Kuzeybatı

D

Kuzeybatı-Güneydoğu

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi deniz veya nehir kıyısında biten yolu bildirir?

A

 12 Ocak 2014 Ehliyet soruları 21. Soru A Şıkkı

B

 12 Ocak 2014 Ehliyet soruları 21. Soru B Şıkkı

C

 12 Ocak 2014 Ehliyet soruları 21. Soru C Şıkkı

D

 12 Ocak 2014 Ehliyet soruları 21. Soru D Şıkkı

Soru 16

Kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla "kısa mesafelerde işçi taşınmasında" aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?

A

Kasa üzerinin kapalı olması

B

Kasa kapaklarının kapalı tutulması

C

Elle tutulabilecek korkuluğun bulunması

D

Kasa kenarlarının düşmeyi önleyecek yükseklikte olması

Soru 17

Trafik polisinin verdiği işarete göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

6 Eylül 2014 Ehliyet soruları Soru 17

A

Yol bütün yönlerdeki trafiğe açıktır.

B

Yol bütün yönlerdeki trafiğe kapalıdır.

C

Yol kolların gösterdiği yöndeki trafiğe açıktır.

D

Yol görevlinin ön ve arka tarafındaki trafiğe açıktır.

Soru 18

I- Reflektör
II- İlk yardım çantası
III- Yangın söndürme cihazı

Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 19

Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.


Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A

Sağa sinyal vermesi

B

Yayaların geçişini beklemesi

C

Kavşağa yaklaşırken hızını düşürmesi

D

Yayaları ikaz ederek durdurup, seyrini sürdürmesi

Soru 20

Aşağıdakilerin hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerindendir?

A

Araçların muayenelerini yapmak

B

Sürücülerin belgelerini vermek

C

Muayene istasyonlarını denetlemek

D

Park yerleri ve benzeri tesisleri yapmak

Soru 21

Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışık ve kırmızı oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durumda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

22 Mart 2015 Ehliyet soruları Soru 18

A

Düz gitmeleri

B

Düz gideceklerse beklemeleri

C

Sağa döneceklerse beklemeleri

D

Yol açıksa sola dönüş yapmaları

Soru 22

Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

22 Mart 2015 Ehliyet soruları Soru 29

A

U dönüşü yapmalı

B

1 numaralı araca yol vermeli

C

İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı

D

1 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı

Soru 23

Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

A

Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde

B

Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde

C

Motoru bakımdan geçirildiğinde

D

Sahibi değiştiğinde

Soru 24

Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir?

A

Kırmızı oklu ışık

B

Yaya figürlü yeşil ışık

C

Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık

D

Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık

Soru 25

Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

A

Bisiklet

B

Motosiklet

C

Lastik tekerlekli Traktör

D

Tehlikeli madde taşıyan araç

Soru 26

Aşağıdakilerden hangisi, tescil işlemleri tamamlanmış araçların trafiğe çıkarılmasına müsaade eden ve muayene sürelerini belirleyen bir belgedir?

A

Sürücü belgesi

B

Araç imalat belgesi

C

Mali sorumluluk sigortası

D

Motorlu araç trafik belgesi

Soru 27

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

27 Ağustos 2016 Ehliyet soruları Soru 17

A

Gevşek şev

B

Dönel kavşak

C

Yandan rüzgâr

D

Gizli buzlanma

Soru 28

Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?

27 Ağustos 2016 Ehliyet soruları Soru 21

A

Işıklara 50 m kaldığını

B

Asgari (en az) hız sınırını

C

Azami (en yüksek) hız sınırını

D

Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını

Soru 29

Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A

Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi

B

Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi

C

Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi

D

Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması

Soru 30

Aşağıdakilerden hangisi otoyolda yapılabilecek davranışlardandır?

A

Geri gitmek

B

Geriye dönmek

C

Zorunluluk dışında park etmek

D

Hızına uygun şeritte gitmek

Soru 31

Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gerece ne denir?

A

Ada

B

Ayırıcı

C

Şerit

D

Banket

Soru 32

İki yönlü trafiğin kullanıldığı yollarda, karşı yönden gelen araçların hareketini zorlaştıran bir durum varsa sürücülerin geçişi kolaylaştırmak için aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A

İlk geçiş hakkını kendisinin kullanması

B

Aracını sağ kenara yanaştırması

C

Varsa sığınma cebine girmesi

D

Gerekli hâllerde durması

Soru 33

Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

23 Aralık 2017 Ehliyet sınav soruları Soru 27

A

1 - 2 - 3 - 4

B

1 - 2 - 4 - 3

C

2 - 1 - 4 - 3

D

4 - 1 - 2 - 3

Soru 34

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?

A

 21 Nisan 2018 Ehliyet sınav soruları 19. Soru A Şıkkı

B

 21 Nisan 2018 Ehliyet sınav soruları 19. Soru B Şıkkı

C

 21 Nisan 2018 Ehliyet sınav soruları 19. Soru C Şıkkı

D

 21 Nisan 2018 Ehliyet sınav soruları 19. Soru D Şıkkı

Soru 35

Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A

Yüklerin bağlanması

B

Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması

C

Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması

D

Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması

Soru 36

Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında vites hangi konumda olmalıdır?

A

Boş

B

1. vites

C

2. vites

D

3. vites

Soru 37

Temiz kireçsiz su ile donmayı ve korozyonu önleyici antifriz karışımından oluşan sıvıya ne ad verilir?

A

Motor yağı

B

Fren hidroliği

C

Akü elektroliti

D

Motor soğutma suyu

Soru 38

Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?

A

Ani olarak gaz verilmesi

B

Yan aynaların kontrol edilmesi

C

Sol sinyal lambalarının yakılması

D

Vitesin yumuşak bir şekilde yükseltilmesi

Soru 39

Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin aşırı şişirilmesi sonucunda oluşabilir?

A

Jantın eğilmesi

B

Fren hidroliğinin azalması

C

Sürüş konforunun azalması

D

Bijon somunlarının gevşemesi

Soru 40

Akünün elektrolit seviyesi hangisindeki gibi olmalıdır?

A

Plakaların ortasında

B

Plakaların en altında

C

Plakaların 1 cm altında

D

Plakaların 1 cm üzerinde

Soru 41

Motorda sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasının sağlanması görevini, aşağıdakilerden hangisi üstlenir?

A

Motor yağı

B

Araç lastiği

C

Fren hidroliği

D

Akü elektroliti

Soru 42

Benzinli motorlarda normal yanma olmamasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A

Frenlerin ayarsız olması

B

Bujilerin kurum bağlaması

C

Depodaki yakıt seviyesinin azalması

D

Lastiklerin hava basıncının fazla olması

Soru 43

Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?

A

B

C

D

Soru 44

Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır?

A

Benzin

B

Motorin

C

Antifriz

D

Gaz yağı

Soru 45

Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

A

İnatlaşmaya

B

Yardımlaşmaya

C

Nezaket ve saygıya

D

Konuşma üslubuna

Soru 46

Trafik kazası geçiren kişiler;

I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.
II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerine ve topluma olumlu yansır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A

I. doğru, II. yanlış

B

I. yanlış, II. doğru

C

Her ikisi de doğru

D

Her ikisi de yanlış

Soru 47

Aşağıdakilerden hangisi, kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

A

Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması

B

Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi

C

Köprü, tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması

D

Trafo, elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintiler yaşanması

Soru 48

Aşağıdakilerden hangisi, trafikte diğerlerine göre daha çabuk ve fazla öfkelenen sürücülerin yol açtığı bir durum değildir?

A

Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün artması

B

Kazaya karışma olasılığının azalması

C

Kural ihlallerinin artması

D

Dikkatin dağılması

Soru 49

Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü olma özelliği taşımayan sürücülerin özelliklerindendir?

A

Öfkeli olmak

B

Sabırlı davranmak

C

Başarılı iletişim kurmak

D

Kural ihlalinden kaçınmak

Soru 50

Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olunduğunu gösterir?

A

Öfke

B

Sabır

C

İnatlaşma

D

Aşırı tepki

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments