%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

Bir trafik kazası sonucunda yaralanan kazazedenin durumunun ağırlığını ve ciddiyetini gösteren bulgulardan biride bilinç düzeyidir.

Aşağıdakilerden hangisi 1. derece bilinç düzeyini gösteren bir bulgudur?

A

Sözlü ve gürültülü uyaranlara cevap vermesi

B

Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması

C

Ağrılı uyaranlara cevap vermesi

D

Tüm uyaranlara tepkisiz olması

Soru 2

I- Atardamar kanamaları
II- Toplardamar kanamaları
III- Kılcal damar kanamaları

Yukarıda verilen kanama türlerinin hangilerinde, açık renkli kanın yara ağzından kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıktığı izlenir?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi kazazedede solunumun olmadığını gösteren bir belirtidir?

A

Bilincin kısa süreli kapanması

B

Ağrılı uyaranlara cevap vermesi

C

Yüzde solgunluk ve baş dönmesi

D

Göğüs kafesi hareketlerinin olmaması

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?

A

Kırıkların tespit edilmesi

B

Dolaşımın değerlendirilmesi

C

Solunumun değerlendirilmesi

D

Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi

Soru 5

I- Yara içi kurcalanır.
II- Saplanan yabancı cisim çıkarılmaz.
III- Yaranın üzeri kapatılarak tıbbi yardım istenir.

Yukarıdakilerden hangileri, ciddi yaralanmalarda yapılması gereken doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi, kısmi tıkanıklık yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

A

Öksürmesi engellenir.

B

Gevşemiş takma dişleri varsa çıkarılır.

C

Morarma saptanırsa derhal girişimde bulunulur.

D

Durumu kötüye gidiyorsa tam tıkanmada tercih edilen uygulamalara başlanır.

Soru 7

Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?

A

Kanamanın durdurulması için

B

Dolaşımın değerlendirilmesi için

C

Kemik kırıklarının tespit edilmesi için

D

Yabancı cisim tıkanmalarında solunum yolunu açmak için

Soru 8

Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?

A

İtfaiyeci yöntemi

B

Rentek manevrası

C

Sürükleme yöntemi

D

Heimlich manevrası

Soru 9

Kazazedelere baş geri-çene yukarı pozisyonu verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A

Kusmayı sağlamak

B

Hava yolunu açmak

C

Kalp masajı yapmak

D

Bilinci değerlendirmek

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi ateşli havalede yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

A

Karın ve göğüs bölgesi üzerine direkt olarak buz konulması

B

Musluk suyu ile ıslatılan havlu veya küçük bez parçalarıyla ateşi düşmüyorsa kazazedenin oda sıcaklığındaki su ile yıkanması

C

Kazazedenin koltuk altlarına, kasıklarına, dirseklerin iç yüzü ve avuç içlerine ıslak bez yerleştirilmesi

D

Kazazedenin giysilerinin çıkartılması

Soru 11

• İlk yardımcı sol kolu ile omzundan tutarak kazazedeyi oturur duruma getirir.

• Çömelerek sağ kolunu kazazedenin bacaklarının arasından geçirir.

• Kazazedenin vücudunu sağ omzuna alır.

• Sol el ile kazazedenin sağ elini tutar, ağırlığı dizlerine vererek kalkar.

• Kazazedenin önde boşta kalan bileğini kavrayarak kazazedeyi hızla olay yerinden uzaklaştırır.

Yukarıda uygulama basamakları verilen acil taşıma tekniği hangisidir?

A

Rentek manevrası

B

Ayak bileklerinden sürükleme

C

Koltuk altından tutarak sürükleme

D

İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında, ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?

A

Bebeğin yumuşak bir zemin üzerine sırtüstü yatırılması

B

Hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa bebeğin yutmasının sağlanması

C

Bebeğin solunum yapıp yapmadığının bak-dinle-hisset yöntemiyle 2 dakika süre ile kontrol edilmesi

D

Bebekte solunum yoksa ağız dolusu nefes alınması ve ağzın, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilmesi

Soru 13

Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

29 Haziran 2013 Ehliyet soruları Soru 17

A

Kavşağa 

B

Köprüye

C

Tali yola

D

Demir yoluna

Soru 14

Şekildeki gibi sağa dönüş sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

29 Haziran 2013 Ehliyet soruları Soru 25

A

Dönülen kara yolunun gidiş şeridine girilmesi

B

Karşıya geçen yayalara yol verilmesi

C

Geniş kavisle dönülmesi

D

Dar kavisle dönülmesi

Soru 15

Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne ad verilir?

A

Otobüs

B

Otomobil

C

Kamyon

D

Kamyonet

Soru 16

Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır?

A

 2 Kasım 2013 Ehliyet soruları 27. Soru A Şıkkı

B

 2 Kasım 2013 Ehliyet soruları 27. Soru B Şıkkı

C

 2 Kasım 2013 Ehliyet soruları 27. Soru C Şıkkı

D

 2 Kasım 2013 Ehliyet soruları 27. Soru D Şıkkı

Soru 17

Kara yollarında gerekli düzenleme ve işaretlemeleri aşağıdakilerden hangisi yapar?

A

Emniyet Genel Müdürlüğü

B

Karayolları Genel Müdürlüğü

C

Trafik Kazalarını Önleme Derneği

D

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Soru 18

Aşağıdaki durumların hangisinde araç trafikten men edilir?

A

Kasko sigortası yoksa

B

Araç sahibi tarafından kullanılmıyorsa

C

Zorunlu mali sorumluluk sigortası yoksa

D

Sürücünün, sürücü belgesi yanında yoksa

Soru 19

Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisinin adı, yavaşlama uyarı çizgileridir?

A

 10 Ocak 2015 Ehliyet soruları 23. Soru A Şıkkı

B

 10 Ocak 2015 Ehliyet soruları 23. Soru B Şıkkı

C

 10 Ocak 2015 Ehliyet soruları 23. Soru C Şıkkı

D

 10 Ocak 2015 Ehliyet soruları 23. Soru D Şıkkı

Soru 20

Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

29 Ağustos 2015 Ehliyet soruları Soru 27

A

4 numaralı aracın hızını artırması

B

1 numaralı aracın sağ şeride girmesi

C

2 numaralı aracın takip mesafesini azaltması

D

2 numaralı aracın 3 numaralı aracı geçmeye teşebbüs etmesi

Soru 21

I. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.
II. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır.

Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A

I. doğru II. yanlıştır.

B

Her ikisi de yanlıştır.

C

I. yanlış II. doğrudur.

D

Her ikisi de doğrudur.

Soru 22

Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden hangisini bilmesi çevreye olumlu katkı sağlar?

A

Araç modellerini ve fiyatlarını

B

Şehirdeki yolları ve önemli yerleri

C

Ucuz ve kalitesiz yakıtın satış yerini

D

Trafik suçuna verilen para cezalarını

Soru 23

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

A

 10 Ekim 2015 Ehliyet soruları 22. Soru A Şıkkı

B

 10 Ekim 2015 Ehliyet soruları 22. Soru B Şıkkı

C

 10 Ekim 2015 Ehliyet soruları 22. Soru C Şıkkı

D

 10 Ekim 2015 Ehliyet soruları 22. Soru D Şıkkı

Soru 24

Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü, aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

A

Duraklamak

B

Araç içi ışıkları yakmak

C

Uzağı gösteren ışıkları yakmak

D

Sadece park veya sis ışıklarını yakmak

Soru 25

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen motorlu araçların sürülmesine yetki veren belge, aşağıdakilerden hangisidir?

A

Sürücü belgesi

B

Araç imalat belgesi

C

Kaza tespit tutanağı

D

Motorlu taşıt sürücü sertifikası

Soru 26

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A

Mopet yolunu

B

Bisiklet yolunu

C

Mopetin giremeyeceğini

D

Motosikletin giremeyeceğini

Soru 27

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

14 Mayıs 2016 Ehliyet soruları Soru 20

A

Sağdan ana yola girişi

B

Soldan ana yola girişi

C

Sağa tehlikeli virajı

D

Açılan köprüyü

Soru 28

Aşağıdakilerden hangisi, aracın hızı arttıkça meydana gelebilecek tehlikeli durumlardandır?

A

Fren mesafesinin artması

B

Güvenli sürüşün sağlanması

C

Aracın kontrol edilebilirliğinin artması

D

Engelle karşılaşıldığında, doğru noktada durulması

Soru 29

Aşağıdakilerden hangisi araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?

A

Emniyet şeridini kullanarak öndeki aracı geçmek

B

Geçmeden önce sola dönüş ışığını yakmak

C

Karşı yönden gelen trafiği kontrol etmek

D

Başka araç tarafından geçilmiyor olmak

Soru 30

I. Öz eleştiri yapabilmek
II. Risk almaya meyilli olmak
III. Trafikte diğer araç sürücülerini taciz etmek
IV. Hata yapan sürücüleri uygun bir dille uyarmak

Yukarıdakilerden hangileri güvenli sürüşü olumsuz yönde etkileyen kişilik özelliklerindendir?

A

I ve IV.

B

II ve III.

C

I, II ve III.

D

II, III ve IV.

Soru 31

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

A

Zırhlı taşıt

B

Kamu hizmeti taşıtı

C

Organ nakil araçları

D

Umum servis araçları

Soru 32

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

23 Aralık 2017 Ehliyet sınav soruları Soru 16

A

Hemzemin geçit

B

Kontrollü demir yolu geçidi

C

Kontrolsüz demir yolu geçidi

D

Tramvay hattı ile oluşan kavşak

Soru 33

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

21 Nisan 2018 Ehliyet sınav soruları Soru 20

A

Kamyon garajını

B

Kamyonun giremeyeceğini

C

Kamyon için geçme yasağının sona erdiğini

D

Kamyon için azami hız sınırlaması olduğunu

Soru 34

I. Aracın yük ve teknik özelliğine

II. Görüş, yol, hava ve trafik durumuna

III. Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına

Sürücüler, araçlarının hızını yukarıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır?

A

Yalnız I.

B

I ve II.

C

II ve III.

D

I, II ve III.

Soru 35

Yaralı veya acil hasta taşıyan özel araç sürücüleri, geçiş üstünlüğü hakkını nasıl kullanabilirler?

A

Eskort eşliğinde

B

Seyyar tepe lambası taktırara

C

Sesli ve ışıklı işaretler vererek

D

Araçlarında bir gözcü bulundurarak

Soru 36

Aşağıdakilerden hangisi yakıtın temizlenmesini sağlar?

A

Yağ filtresi

B

Yakıt filtresi

C

Polen filtresi

D

Ekran filtresi

Soru 37

Yağ seviyesi normalin çok altında iken motorun çalışması devam ettirilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

A

Motor gücünün artması

B

Motorun çabuk soğuması

C

Motorun aşırı ısınarak zarar görmesi

D

Motorun normal çalışmasını sürdürmesi

Soru 38

Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan kontrellerden biri değildir?

A

Antifriz kontrolü

B

Yakıt filtresi kontrolü

C

Yakıt kaçağı kontrolü

D

Yakıt seviyesi kontrolü

Soru 39

Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır?

A

Egzoz supabı

B

Emme manifoldu

C

Egzoz manifoldu

D

Katalitik konvertör

Soru 40

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen güç aktarma organının adı nedir?

A

Volan

B

Kavrama

C

Vites kutusu

D

Diferansiyel

Soru 41

Aşağıdakilerden hangisi, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?

A

Emme susturucusu

B

Egzoz susturucusu

C

Emme manifoldu

D

Egzoz supabı

Soru 42

Radyatör kapağının arızalı olması aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?

A

Motorun soğuk çalışmasına

B

Motorun hararet yapmasına

C

Fren hidroliğinin azalmasına

D

Bijon somunlarının gevşemesine

Soru 43

İçten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür?

A

Isı enerjisini

B

Hidrolik enerjiyi

C

Nükleer enerjiyi

D

Elektrik enerjisini

Soru 44

Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?

A

Debriyaj balatasının eskimesi

B

Lastik hava basıncının düşmesi

C

Depodaki yakıt seviyesinin azalması

D

Aracın uygun olmayan devirde kullanılması

Soru 45

Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün, ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir?

A

Öfke

B

Bencillik

C

Diğergamlık

D

Sabırsızlık

Soru 46

• Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek
• Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek
• Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak

Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

A

Mizacın

B

Beden dilinin

C

Trafik adabının

D

Konuşma üslubunun

Soru 47

Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?

A

Trafik içinde hatalı davranış sergileyen sürücülerin uyarılmaması gerektiğini

B

Bir toplumdaki kişilerin birbirlerine karşı davranışlarıyla trafik ortamındaki davranışlarının farklı olduğunu

C

Öfkeli araç kullanmaya eğilimli olmak ile saldırgan sürücülük davranışlarının birbirleriyle ilişkili olmadığını

D

Trafik kurallarının kişiler tarafından ve her koşulda güvenliği sağlamak amacıyla uygulanıp uygulanmayacağını

Soru 48

Aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olan sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?

A

Bencil

B

Sorumsuz

C

Görgü seviyesi düşük

D

Empati düzeyi yüksek

Soru 49

Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?

A

Aşırı hız yapmaktan kaçınılması

B

Geçiş önceliğine sahip araçlara yol verilmesi

C

Trafikte sürücülerin tek başına olmadığının düşünülmesi

D

Engeli olmadığı hâlde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi

Soru 50

Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine uygun davranmıştır?

A

İnatlaşmaya

B

Aşırı tepki göstermeye

C

Kaba ve saldırgan davranmaya

D

Trafik kültüründe birbirini uyarmaya

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments