%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A

Tıbbi yardım istenmesi

B

Yaralıyı taşımak için sedye getirilmesi

C

Motorun durdurulup aracın sabitlenmesi

D

Yaralının araçtan çıkarılabileceği çıkış yerlerinin sağlanması

Soru 2

Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

A

Sinir sisteminde

B

Dolaşım sisteminde

C

Sindirim sisteminde

D

Solunum sisteminde

Soru 3

"Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

A

Yastıksız olarak sırtüstü yatırılması

B

Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması

C

Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması

D

Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

A

Yara üzerine alkol döküp açık bırakmak

B

Yara kenarlarını birbirine yaklaştırdıktan sonra sarmak

C

Yarayı tentürdiyotlu pamukla sarıp sıcak tutmak

D

Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak

Soru 5

Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi uygundur?

A

Burun kanaması olan

B

Bulantı ve kusması olan

C

Solunum yolu tıkalı olan

D

Boyun omurunda zedelenme olan

Soru 6

Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir?

A

El

B

Omuz

C

Kalça

D

Göğüs

Soru 7

I- Toplardamar kanamalarında, kan koyu renkli, yavaş ve sürekli akış hâlindedir.
II- Atardamar kanamalarında, kan açık renkli ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akar.

Yukarıda kanamalarla ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?

A

Yalnız I doğru

B

Yalnız II doğru

C

Her ikisi de doğru

D

Her ikisi de yanlış

Soru 8

Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

A

Sürekli buzla ovulur.

B

Kuvvetli masaj yapılır.

C

Sıcak uygulama yapılır.

D

Hareketsiz kalması sağlanır.

Soru 9

İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "C" dolaşımın değerlendirilmesini ifade etmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi, dolaşımın değerlendirilmesi aşamasında ilk yardımcının yaptığı uygulamalardandır?

A

Kazazedeye "iyi misiniz?" diye sorulması

B

Kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi

C

Kazazedenin şah damarından 5 saniye süreyle nabız alınması

D

İlk yardımcının yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırması

Soru 10

Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A

Başı sıcak su ile yıkanır.

B

Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.

C

Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.

D

En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Görüşerek Bilgi Edinme" basamağında yer alır?

A

Solunum sayısının değerlendirilmesi

B

Hoşgörülü ve nazik davranılması

C

Bilinç düzeyinin kontrol edilmesi

D

Cilt renginin değerlendirilmesi

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir?

A

Huzursuzluk

B

Baş dönmesi

C

Dudak çevresinde morarma

D

Ciltte ısı artışı, kızarıklık ve kuruluk

Soru 13

Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları Soru 40

A

U dönüşü yapmalı

B

1 numaralı araca yol vermeli

C

İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı

D

1 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı

Soru 14

• Reflektör
• İlk yardım çantası
• Yangın söndürme cihazı

Yukarıdaki teçhizatın tamamını bulundurması zorunlu olmayan motorlu taşıt aşağıdakilerden hangisidir?

A

Otobüs

B

Kamyon

C

Otomobil

D

Lastik tekerlekli traktör

Soru 15

Aksine bir işaret yoksa, yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda şekildeki araç için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

8 Aralık 2013 Ehliyet soruları Soru 31

A

90 

B

100

C

110

D

120

Soru 16

Şekildeki kavşakta aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

8 Mart 2014 Ehliyet soruları Soru 30

A

1 numaralı aracın sola dönüş yapması

B

3 numaralı aracın sola dönüş yapması

C

2 numaralı aracın sağa dönüş yapması

D

1 numaralı aracın durmadan kavşağa girmesi

Soru 17

Şekildeki kara yolu bölümünde hangi numaralı taşıtın ok yönündeki hareketi yasaktır?

14 Haziran 2014 Ehliyet soruları Soru 26

A

1

B

2

C

3

D

4

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetiminde istenmesi hâlinde sürücünün göstermek zorunda olduğu belgelerdendir?

A

Sürücü belgesi

B

Araç imalat belgesi

C

Parça garanti belgesi

D

Kasko sigorta poliçesi

Soru 19

Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında, hangi tür taşıtların öndeki araçla olan takip mesafesi 50 metreden az olmamalıdır?

A

Otomobil

B

Motosiklet

C

Telikeli madde taşıyan taşıt

D

Lastik tekerlekli traktör

Soru 20

Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?

A

130

B

110

C

100

D

90

Soru 21

Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne denir?

A

Duyuru

B

Gürültü

C

Konuşma

D

Sesli ilan

Soru 22

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası grubuna girer?

A

Virajı alamayan aracın devrilmesi

B

Kara yolunda park etmiş olan aracın yanması

C

Kara yolunun doğal nedenlerle trafiğe kapanması

D

Duran otomobil üzerine inşaat hâlindeki binadan tuğla düşmesi

Soru 23

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A

Öndeki taşıtı geçmenin yasak olduğunu

B

Hız sınırlaması sonunu

C

Geçme yasağı sonunu

D

Park yasağını

Soru 24

Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında azami hızı saatte kaç kilometredir?

A

120

B

110

C

90

D

80

Soru 25

Aşağıdaki araçlardan hangisinde ilk yardım çantası bulundurmak mecburi değildir?

A

Otobüs

B

Minibüs

C

Motosiklet

D

Otomobil

Soru 26

I- İtfaiye araçları
II- Toplu taşıma araçları
III- Yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar

Verilenlerden hangileri geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

I ve III

D

I, II ve III

Soru 27

Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

A

Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde

B

Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde

C

Motoru bakımdan geçirildiğinde

D

Sahibi değiştiğinde

Soru 28

Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?

A

Hızını artırması

B

Sağa geniş, sola dar kavisle dönmesi

C

Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi

D

Dönüş sırasında varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermesi

Soru 29

Yerleşim yerleri içinde trafiği düzenleme amacı ile

• Yer işaretlemelerini
• Trafik işaret levhalarını
• Işıklı ve sesli trafik işaretlerini

temin ve tesis etmek, bunların devamlılığını ve işlerliğini sağlamak, aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin görevidir?

A

Belediyelerin

B

Emniyet Genel Müdürlüğünün

C

Kara Yolları Genel Müdürlüğünün

D

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının

Soru 30

Sürücülerin, kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri dışında - - - - metre, yerleşim yerlerinde - - - - metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır.

Verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırayla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?

A

50 - 10

B

100 - 20

C

150 - 30

D

200 - 40

Soru 31

I. Araç lastiği seçimi
II. Çevre ve iklim koşulları
III. Fren sistemi performansı

Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?

A

Yalnız I

B

I ve II.

C

II ve III.

D

I, II ve III.

Soru 32

Bir kavşakta sağa dönecek olan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A

Hızını azaltması

B

Dönüş işareti vermesi

C

Geniş bir kavisle dönmesi

D

Sağ şeride veya işaretlerle dönüş izni verilen şeride girmesi

Soru 33

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?

A

 21 Nisan 2018 Ehliyet sınav soruları 19. Soru A Şıkkı

B

 21 Nisan 2018 Ehliyet sınav soruları 19. Soru B Şıkkı

C

 21 Nisan 2018 Ehliyet sınav soruları 19. Soru C Şıkkı

D

 21 Nisan 2018 Ehliyet sınav soruları 19. Soru D Şıkkı

Soru 34

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

21 Nisan 2018 Ehliyet sınav soruları Soru 20

A

Kamyon garajını

B

Kamyonun giremeyeceğini

C

Kamyon için geçme yasağının sona erdiğini

D

Kamyon için azami hız sınırlaması olduğunu

Soru 35

Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ne ad verilir?

A

Garaj

B

Durak

C

Otopark

D

Park yeri

Soru 36

Aşağıdakilerden hangisi, duran aracı güvenli bir şekilde bulunduğu yere tespit etmek amacıyla kullanılır?

A

El freni

B

Motor freni

C

Egzoz freni

D

Kompresyon freni

Soru 37

Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?

A

Alaşımlı jant

B

Hava yastığı

C

Açılabilir tavan

D

Elektrikli koltuk

Soru 38

Benzinle çalışan motorlarda, silindirlerde sıkıştırılan yakıt-hava karışımının ateşlenmesi ne ile gerçekleştirilir?

A

Fitil ile

B

Kendi kendine

C

Buji kıvılcımı ile

D

Dışarıdan ısıtılarak

Soru 39

Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A

Motor devri düşürülür.

B

Motor devri yükseltilir.

C

Motor hemen durdurulur.

D

Motor rölantide çalıştırılır.

Soru 40

Akü sülfürik asit içerdiğinden; kontrolü yapılırken, araçtan çıkarılırken ve tutarken dikkat edilmesi, göz ya da cilde temasından kaçınılması gerekir. Buna rağmen sülfürik asit, gözlere ve cilde herhangi bir biçimde temas ederse ilk yapılması gereken nedir?

A

Tiner ile yıkamak

B

Bol su ile yıkamak

C

Antifriz ile yıkamak

D

Fren hidroliği ile yıkamak

Soru 41

Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

29 Ağustos 2015 Ehliyet soruları Soru 43

A

El freninin çekili olduğunu

B

Yağ basıncının çok düştüğünü

C

Motor hararetinin çok yükseldiğini

D

Şarj sisteminde bir arıza olduğunu

Soru 42

Motor çalışır durumda iken, aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

A

Araç yakıtının bitmek üzere olduğunu

B

Araç kapılarından birinin açık kaldığını

C

Motor yağının değiştirilmesi gerektiğini

D

Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu

Soru 43

Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanıyor olmasının sebebi, aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A

Yağ seviyesinin azalması

B

Depodaki yakıtın azalması

C

Fren hidroliğinin eksilmesi

D

Radyatörde antifrizin olmaması

Soru 44

“Emme zamanında silindire alınan temiz hava sıkıştırılır ve basıncı artar. Kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülür ve yanma işlemi başlar.”

Verilen çalışma prensibi aşağıdaki motor tiplerinden hangisine aittir?

A

Benzinli

B

Dizel

C

Elektrikli

D

Buharlı

Soru 45

Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir.

Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

A

Mizaç

B

Beden dili

C

Trafik adabı

D

Konuşma üslubu

Soru 46

Kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan sürücünün, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyememesi durumu, bu sürücünün trafikte hangi temel değere sahip olmadığını gösterir?

A

Öfke

B

İnatlaşma

C

Sabır

D

Aşırı tepki

Soru 47

Trafik kazası, sadece maddi hasarlı bile olsa yaşanması hiç istenmeyen ve kazaya karışan sürücüleri psikolojik olarak olumsuz etkileyen bir durumdur.

Buna göre kaza sonrası tarafların birbirine hangi şekilde davranması hâlinde meydana gelen kaza ile ilgili sorunlar daha kısa sürede çözülecektir?

A

Asabi

B

Aşırı tepkili

C

Kaba ve saldırgan

D

Saygılı ve nezaketli

Soru 48

Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücünün sorununa, bu konuda daha deneyimli ve becerikli diğer bir sürücünün çözüm bulması, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

A

Trafik kültüründe birbirini uyarma

B

Kendini eleştirme

C

Yardımlaşma

D

İnatlaşma

Soru 49

Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A

İnsanların değişebildiğine inanmalıdır.

B

Dinlerken aynı zamanda değerlendirme eğiliminde olmalıdır.

C

Karşısındakinin kişiliğini sevmediğinde zihnini ona kapatmalıdır.

D

Tek bir olayın, birini anlamak için yeterli bir örnek olduğunu düşünmelidir.

Soru 50

Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olunduğunu gösterir?

A

Öfke

B

Sabır

C

İnatlaşma

D

Aşırı tepki

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments