%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi uygundur?

A

Burun kanaması olan

B

Bulantı ve kusması olan

C

Solunum yolu tıkalı olan

D

Boyun omurunda zedelenme olan

Soru 2

Kanamanın olduğu damar, parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir.

Bu yöntemin uygulanması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?

A

Toplardamar kanamaları

B

Bacak bölgesi kanamaları

C

Çökme kırık ile birlikte olan kanamalar

D

Koyu renkli ve yayılarak akan kanamalar

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

A

Nabız atışının güçlü olması

B

Cildin kuru ve sıcak olması

C

Kan basıncının düşmesi

D

Zihinsel aktivitenin artması

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?

A

Kötü kokulara karşı burnunu tıkama

B

Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hâli

C

Sorulan sorulara anlamlı cevap verme

D

Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etme

Soru 5

İlk yardımın ABC'si olarak nitelendirilen uygulamalardan "C" neyi ifade eder?

A

Solunumun değerlendirilmesini

B

Kan dolaşımının değerlendirilmesini

C

Sindirim sisteminin değerlendirilmesini

D

Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi, yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?

A

Kendi kapasitesinden fazla ağırlık taşımalıdır.

B

Ani dönme ve bükülme gibi hareketler yapmalıdır.

C

Kendinin ve yaralının güvenliğinden emin olmalıdır.

D

Yangın, göçük ve patlama tehlikesinin devam ettiği durumları önemsememelidir.

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

A

Trafik kazalarının önlenmesi

B

Mesleki başarının artırılması

C

Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması

D

Ülkedeki sağlık sisteminin iyileştirilmesi

Soru 8

Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A

Başı sıcak su ile yıkanır.

B

Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.

C

Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.

D

En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.

Soru 9

Kalp masajı uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır?

A

Kalp çalıştığında

B

112´ye haber verildiğinde

C

Kazazedenin akrabaları geldiğinde

D

Kazazedenin cildinde kızarıklıklar gözlemlendiğinde

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi, solunum yolu tıkanıklığı olan bir kazazedenin tam tıkanma yaşadığını gösteren belirtilerden biri değildir?

A

Konuşabilmesi

B

Renginin morarması

C

Nefes almasının durması

D

Acı çekip ellerini boynuna götürmesi

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi kalp spazmında görülen ağrının özelliklerindendir?

A

Nefes alıp vermekle şiddetinin değişmesi

B

Genellikle göğüs ortasında başlaması

C

Dinlenmekle geçmemesi

D

Uzun süreli olması

Soru 12

Bilinci açık, kulağından kan gelen, göz çevresinde ve kulak arkasında morlukları olan kazazedeye, olay yerinde herhangi bir tehlike söz konusu değilse aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?

A

Ayakları 45 cm yükseltilmeli

B

Başı 30 cm aşağıya indirilmeli

C

Hareket etmemesi sağlanmalı

D

Kulağı temiz bir bezle tıkanmalı

Soru 13

Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?

A

Zorunlu mali sorumluluk sigortası

B

Koltuk ferdi kaza sigortası

C

Kasko sigortası

D

Aracın bakımı

Soru 14

Osmaniye'den hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Malatya'ya oradan da Ankara'ya gitmiştir.

2 Kasım 2013 Ehliyet soruları Soru 48

Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?

A

Batı-Doğu

B

Kuzey-Güney

C

Kuzeydoğu-Kuzeybatı

D

Kuzeybatı-Güneydoğu

Soru 15

Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin; sürekli 4,5 saatlik araç kullanma süresi sonunda, eğer istirahata çekilmiyor ise en az kaç dakika mola almaları mecburidir?

A

20

B

25

C

35

D

45

Soru 16

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

12 Ocak 2014 Ehliyet soruları Soru 22

A

İleri mecburi yön

B

Girişi olmayan yol

C

Geçme yasağı sonu

D

Hız sınırlaması sonu

Soru 17

Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalıdır?

12 Ocak 2014 Ehliyet soruları Soru 28

A

1

B

2

C

3

D

4

Soru 18

Ülkemizde, trafik kazalarındaki kusur oranlarının (%) yıllara göre dağılımı tablodaki gibidir?

8 Şubat 2014 Ehliyet soruları Soru 36

Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

A

Kazaların çoğu insan kaynaklıdır.

B

Kara yolları, deniz ve hava yollarına göre daha risklidir.

C

Toplu taşıma yapılması ülke ekonomisini olumlu yönde etkiler.

D

Kara yolu ulaşım sistemi, diğer ulaşım sistemlerinden daha çok kullanılmaktadır.

Soru 19

Şekildeki kara yolu bölümünde sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları Soru 26

A

Hızını azaltması

B

Hız sınırını aşması

C

Önündeki aracı geçmesi

D

Takip mesafesini azaltması

Soru 20

Sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

A

İşaret vermeden şerit değiştirmesi

B

Aracın cinsine ve hızına uygun şeritten gitmesi

C

Gidişe ayrılan en sol şeridi geçiş amaçlı olarak kullanması

D

Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritteki araçların güvenli geçişlerini beklemesi

Soru 21

Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?

10 Ocak 2015 Ehliyet soruları Soru 16

A

Durmadan dikkatli geçmeli

B

İlk geçiş hakkını yayalara vermeli

C

Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli

D

Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli

Soru 22

Aşağıdaki araçların hangisinde, yangın söndürme cihazı bulundurmak zorunlu değildir?

A

Otobüs

B

Kamyon

C

Otomobil

D

Lastik tekerlekli traktör

Soru 23

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

22 Mart 2015 Ehliyet soruları Soru 20

A

Kasisli yolu

B

Tehlikeli çıkış eğimli yolu

C

Açılan köprüye yaklaşıldığını

D

Zeminde gevşek malzeme bulunduğunu

Soru 24

Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

22 Mart 2015 Ehliyet soruları Soru 29

A

U dönüşü yapmalı

B

1 numaralı araca yol vermeli

C

İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı

D

1 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı

Soru 25

Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?

29 Ağustos 2015 Ehliyet soruları Soru 16

A

1 - 2

B

1 - 3

C

2 - 4

D

3 – 4

Soru 26

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar?

29 Ağustos 2015 Ehliyet soruları Soru 18

A

Park etmeyi

B

Sola dönmeyi

C

Sağa dönmeyi

D

U dönüşü yapmayı

Soru 27

Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?

A

Yük boşaltmak için beklemek

B

Yolcu indirmek ve bindirmek

C

Kırmızı ışıkta beklemek

D

Park etmek

Soru 28

Kanlarındaki alkol miktarı - - - - promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A

0,20

B

0,30

C

0,40

D

0,50

Soru 29

Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?

A

Girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek

B

Gidiş yönüne göre en sağdaki şeritten seyretmek

C

Gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek

D

Çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten seyretmek

Soru 30

Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?

A

Aşırı hızdan kaçınmak

B

Korkutmak veya şaşırtmak

C

Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak

D

Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek

Soru 31

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

14 Mayıs 2016 Ehliyet soruları Soru 20

A

Sağdan ana yola girişi

B

Soldan ana yola girişi

C

Sağa tehlikeli virajı

D

Açılan köprüyü

Soru 32

Aksine bir işaret yoksa aşağıdaki taşıtlardan hangisinin, yerleşim yeri dışındaki kara yollarında "azami hız sınırı" diğerlerine göre daha fazladır?

A

Otomobil

B

Otobüs

C

Motosiklet

D

Kamyon

Soru 33

Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi “gevşek malzemeli zemin” anlamındadır?

A

 7 Ekim 2017 Ehliyet soruları 17. Soru A Şıkkı

B

 7 Ekim 2017 Ehliyet soruları 17. Soru B Şıkkı

C

 7 Ekim 2017 Ehliyet soruları 17. Soru C Şıkkı

D

 7 Ekim 2017 Ehliyet soruları 17. Soru D Şıkkı

Soru 34

Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?

A

Şehir içindeki açık ve kapalı otoparklara izin vermek

B

Kara yollarındaki hız sınırlarını belirleyip işaretlemek

C

Kara yollarındaki işaretleme standartları- nı tespit ve kontrol etmek

D

Kara yolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak

Soru 35

Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda minibüs ve otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?

A

80

B

90

C

100

D

110

Soru 36

• Lastik hava basınçlarının düşük olması
• Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların ihmal edilmesi
• Tavsiye edilen lastik tip ve ebatlarından başka lastik kullanılması

Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?

A

Çevre kirliliğinin azalması

B

Sürüş konforunun artması

C

Aracın fazla yakıt yakması

D

Trafik yoğunluğunun azalması

Soru 37

Taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren ışıklı, sesli veya ibreli uyarıcıların toplandığı bölüme ne ad verilir?

A

Kabin

B

Gösterge paneli

C

Başlık

D

Sigorta tablası

Soru 38

Aşağıdakilerden hangisi, aracın geri manevrası esnasında arkada bulunan diğer araçların durumdan haberdar edilmesi amacıyla yanar?

A

Geri vites lambaları

B

Sinyal lambaları

C

Park lambaları

D

Sis lambaları

Soru 39

Alternatörün elektrik üretip üretmediğini sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?

A

Şarj göstergesi

B

Dörtlü flaşör göstergesi

C

Cam rezistansı göstergesi

D

Kısa ve uzun far göstergeleri

Soru 40

Aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

A

Fren

B

Motor

C

Egzoz

D

Diferansiyel

Soru 41

Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

29 Ağustos 2015 Ehliyet soruları Soru 43

A

El freninin çekili olduğunu

B

Yağ basıncının çok düştüğünü

C

Motor hararetinin çok yükseldiğini

D

Şarj sisteminde bir arıza olduğunu

Soru 42

Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?

A

Yağlama sistemi

B

Şarj sistemi

C

Ateşleme sistemi

D

Soğutma sistemi

Soru 43

Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir?

A

ABS

B

Start-Stop

C

Hava yastığı

D

Hafızalı koltuk

Soru 44

Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanıyor olmasının sebebi, aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A

Yağ seviyesinin azalması

B

Depodaki yakıtın azalması

C

Fren hidroliğinin eksilmesi

D

Radyatörde antifrizin olmaması

Soru 45

Kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan sürücünün, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyememesi durumu, bu sürücünün trafikte hangi temel değere sahip olmadığını gösterir?

A

Öfke

B

İnatlaşma

C

Sabır

D

Aşırı tepki

Soru 46

Kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakârlık yapan ve özgeci şeklinde tanımlanır. Yardım etme davranışının bir alt kategorisidir.

Yukarıdaki açıklama hangi davranış özelliğine aittir?

A

Bencillik

B

Saldırganlık

C

Diğergamlık

D

Sorumsuzluk

Soru 47

Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücünün sorununa, bu konuda daha deneyimli ve becerikli diğer bir sürücünün çözüm bulması, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

A

Trafik kültüründe birbirini uyarma

B

Kendini eleştirme

C

Yardımlaşma

D

İnatlaşma

Soru 48

Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır?

A

Öfkeyi bastırmak ya da yok etmek

B

Kızgınlığa yol açan olayları değiştirmek

C

İnsanlar ya da olaylar karşısında gösterilen içsel ve dışsal tepkilerde kontrolsüz davranılmasını sağlamak

D

Kızgınlığın ya da öfkenin yol açtığı duygusal ve fizyolojik tepkileri azaltmak

Soru 49

Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü olma özelliği taşımayan sürücülerin özelliklerindendir?

A

Öfkeli olmak

B

Sabırlı davranmak

C

Başarılı iletişim kurmak

D

Kural ihlalinden kaçınmak

Soru 50

Bir sürücünün trafik içindeki istenmeyen durumlara öfkelenmesi ve bu öfkeyi belli etmesi yerine, hangi davranışı göstermesi hâlinde çok daha huzurlu bir trafik ortamı oluşur?

A

Hoşgörülü olması

B

Bencil davranması

C

Aşırı stres yapması

D

Sürekli kornaya basması

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments