%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

A

Nabız atışının güçlü olması

B

Cildin kuru ve sıcak olması

C

Kan basıncının düşmesi

D

Zihinsel aktivitenin artması

Soru 2

• Yaralı sayısının ve türlerinin belirlenmesi
• Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması

Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

A

Olay yerini değerlendirmenin

B

Sağlık personeli niteliği kazanmanın

C

Kazazedelerin özel yaşamıyla ilgilenmenin

D

Kaza yapmış araçların cins ve modelini tespit etmenin

Soru 3

Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A

Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir.

B

Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir.

C

Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında kullanılmalıdır.

D

Köprücük kemiği kırıklarında hastanın sedye ile taşınması hayati önem taşır.

Soru 4

İlk Yardım ile Acil Tedavi arasındaki farklarla ilgili olarak tabloda verilen bilgiler için ne söylenebilir?

A

I. doğru, II. yanlış

B

I. yanlış, II. doğru

C

Her ikisi de doğru

D

Her ikisi de yanlış

Soru 5

Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?

A

Kanamanın durdurulması için

B

Dolaşımın değerlendirilmesi için

C

Kemik kırıklarının tespit edilmesi için

D

Yabancı cisim tıkanmalarında solunum yolunu açmak için

Soru 6

Bacaktaki kanamalarda şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?

A

Kasık

B

Boyun

C

Koltuk altı

D

Köprücük kemiği üzeri

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

A

Trafikteki kaza sayısını azaltmak

B

Sağlık personelinin mesleki başarısını artırmak

C

İnsanları zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırmak

D

Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak

Soru 8

Bilinci açık, kulağından kan gelen, göz çevresinde ve kulak arkasında morlukları olan kazazedeye, olay yerinde herhangi bir tehlike söz konusu değilse aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?

A

Ayakları 45 cm yükseltilmeli

B

Başı 30 cm aşağıya indirilmeli

C

Hareket etmemesi sağlanmalı

D

Kulağı temiz bir bezle tıkanmalı

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır?

A

İlk yardımcının kendi sağlığını riske sokması

B

İlk yardımcının kalkarken ağırlığı karın kaslarına vermesi

C

Kazazedenin mümkün olduğunca çok hareket ettirilmesi

D

Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranması

Soru 10

Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?

A

Kan şekeri düştüğünde

B

Tam tıkanma yaşadığında

C

Kanaması olduğunda

D

Kalbi durduğunda

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarının özelliklerindendir?

A

Kanamanın sızıntı şeklinde olması

B

Kanın koyu renkli ve küçük kabarcıklar şeklinde akması

C

Açık renkli kanın kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması

D

Kanamanın fışkırma olmadan akması ve kısa sürede durdurulabilmesi

Soru 12

“Vücut dokularının oksijen, besin, hormon,bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir.” Yukarıdaki açıklama, vücudu oluşturan sistemlerden hangisine aittir?

A

Hareket sistemi

B

Sindirim sistemi

C

Dolaşım sistemi

D

Boşaltım sistemi

Soru 13

Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?

A

Geçiş yolu

B

Geçiş hakkı

C

Geçiş kolaylığı

D

Geçiş üstünlüğü

Soru 14

Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

A

Çok dikkatli olduğu

B

Çok tecrübeli olduğu

C

Trafik kuralına uymadığı

D

Yolun yapısına bağlı olarak hareket ettiği

Soru 15

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

2 Kasım 2013 Ehliyet soruları Soru 24

A

Ehli hayvanlar giremez.

B

Ehli hayvanlar geçebilir.

C

Vahşi hayvanlar giremez.

D

Vahşi hayvanlar geçebilir

Soru 16

Şekildeki durumda, öndeki aracı geçmek isteyen 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangilerini yapması doğrudur?

2 Kasım 2013 Ehliyet soruları Soru 33

I- Önündeki araç ile takip mesafesini azaltması
II- Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesi
III- Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması

A

Yalnız I 

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 17

Kara yollarında gerekli düzenleme ve işaretlemeleri aşağıdakilerden hangisi yapar?

A

Emniyet Genel Müdürlüğü

B

Karayolları Genel Müdürlüğü

C

Trafik Kazalarını Önleme Derneği

D

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Soru 18

• Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa
• Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa

Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A

Mola verilmeli

B

Yola devam edilmeli

C

Gözler ovuşturulmalı

D

Baş dik tutmaya çalışılmalı

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açar?

A

Mümkün olduğunca otobüs, vapur, tren, metro gibi toplu taşıma araçlarının kullanılması

B

Bakımsız araçlardan yere (yağ, su vb.) sızıntı olması

C

Tehlikeli maddelerin usulüne uygun taşınması

D

Araç bakımlarının sürelerinde yapılması

Soru 20

I- Yer işaretlemeleri
II- Trafik işaret levhaları
III- Işıklı ve sesli trafik işaretleri

Belediyeler, yapım ve bakımından sorumlu oldukları kara yollarında, trafiği düzenleme amacı ile yukarıdakilerden hangilerini temin ve tesis etmekle görevlidir?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 21

C, D ve E sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birini almak isteyenlerde, kaç yaşını bitirme şartı aranır?

A

22

B

20

C

18

D

17

Soru 22

Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece ileri seyir veya sola dönüş için olduğunu bildirir?

A

 6 Eylül 2014 Ehliyet soruları 23. Soru A Şıkkı

B

 6 Eylül 2014 Ehliyet soruları 23. Soru B Şıkkı

C

 6 Eylül 2014 Ehliyet soruları 23. Soru C Şıkkı

D

 6 Eylül 2014 Ehliyet soruları 23. Soru D Şıkkı

Soru 23

Aksine bir durum yoksa, şekildeki motosiklet sürücüsü 60 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

18 Ekim 2014 Ehliyet soruları Soru 31

A

40

B

30

C

20

D

10

Soru 24

Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?

A

Yalnız 1

B

Yalnız 3

C

1 ve 3

D

2 ve 4

Soru 25

Aşağıdakilerden hangisi ana yol - tali yol kavşağını bildiren trafik işaret levhalarından biri değildir?

A

 10 Ocak 2015 Ehliyet soruları 19. Soru A Şıkkı

B

 10 Ocak 2015 Ehliyet soruları 19. Soru B Şıkkı

C

 10 Ocak 2015 Ehliyet soruları 19. Soru C Şıkkı

D

 10 Ocak 2015 Ehliyet soruları 19. Soru D Şıkkı

Soru 26

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

27 Haziran 2015 Ehliyet soruları Soru 23

A

Geçme yasağı sonunu

B

Hız sınırlaması sonunu

C

Araç trafiğine kapalı yolu

D

Öndeki taşıtı geçme yasağını

Soru 27

Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?

29 Ağustos 2015 Ehliyet soruları Soru 24

A

Tali yol

B

Şerit

C

Bölünmüş yol

D

İki yönlü yol

Soru 28

Aşağıdakilerden hangisi, sürücünün hızını ayarlamak zorunda olduğu şartlardan biri değildir?

A

Aracın cinsine uygun hız sınırlamaları

B

Görüş, yol, hava ve trafik durumu

C

Aracın yük ve teknik özelliği

D

Aracın muayene tarihi

Soru 29

Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?

A

 13 Şubat 2016 Ehliyet soruları 21. Soru A Şıkkı

B

 13 Şubat 2016 Ehliyet soruları 21. Soru B Şıkkı

C

 13 Şubat 2016 Ehliyet soruları 21. Soru C Şıkkı

D

 13 Şubat 2016 Ehliyet soruları 21. Soru D Şıkkı

Soru 30

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

A

B

C

 

D

Soru 31

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A

Dönel kavşak yaklaşımını

B

İleri ve sola mecburi yönü

C

Sağa ve sola mecburi yönü

D

Ada etrafında dönüleceğini

Soru 32

Şekildeki kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A

1 - 2 - 3

B

1 - 3 - 2

C

2 - 3 - 1

D

3 - 2 - 1

Soru 33

Şekle göre hangi numaralı araçların, bulundukları şeridi sürekli olarak işgal etmeleri yasaktır?

A

1 ve 2

B

1 ve 3

C

2 ve 3

D

3 ve 4

Soru 34

Kara Yolları Trafik Kanunu’na göre “C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?

A

2

B

5

C

7

D

10

Soru 35

Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre gerekli hâllerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla yolcu taşınabilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir?

A

Kasa kapaklarının 70 cm yüksekliğinde olması

B

Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması

C

Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması

D

Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması

Soru 36

Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

29 Haziran 2013 Ehliyet soruları Soru 57

A

Alternatörün şarj etmediğini

B

Emniyet kemerinin takılmadığını

C

Motor yağ basıncının düştüğünü

D

Motor soğutma suyu sıcaklığının yükseldiğini

Soru 37

Temiz kireçsiz su ile donmayı ve korozyonu önleyici antifriz karışımından oluşan sıvıya ne ad verilir?

A

Motor yağı

B

Fren hidroliği

C

Akü elektroliti

D

Motor soğutma suyu

Soru 38

Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?

A

Park lambası

B

Sinyal lambası

C

Şarj lambası

D

El fren lambası

Soru 39

Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

A

Elektrik devresinde aşırı şarj veya düşük şarj olduğunu

B

Arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu

C

Soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini

D

Motor kaputunun tam kapanmadığını

Soru 40

Aşağıdakilerden hangisinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?

A

Araç üstü tavan bagajı kullanılması

B

Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması

C

Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların ihmal edilmesi

D

Tavsiye edilmeyen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması

Soru 41

Aşağıdakilerin hangisindeki arıza, farların yanmamasına sebep olur?

A

Bujilerdeki

B

Distribütördeki

C

Far anahtarındaki

D

Endüksiyon bobinindeki

Soru 42

Aracın periyodik bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?

A

Fren balatasının

B

Polen filtresinin

C

Yakıt filtresinin

D

Geri vites müşirinin

Soru 43

Periyodik bakımda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?

A

Polen filtresinin

B

Yağ filtresinin

C

Araç lastiklerinin

D

Cam sileceklerinin

Soru 44

“Emme zamanında silindire alınan temiz hava sıkıştırılır ve basıncı artar. Kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülür ve yanma işlemi başlar.”

Verilen çalışma prensibi aşağıdaki motor tiplerinden hangisine aittir?

A

Benzinli

B

Dizel

C

Elektrikli

D

Buharlı

Soru 45

Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

A

Kabalık

B

Hırçınlık

C

Bencillik

D

Sorumluluk

Soru 46

Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

A

Öfke

B

Sabır

C

İnatlaşma

D

Aşırı tepki

Soru 47

Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü olma özelliği taşımayan sürücülerin özelliklerindendir?

A

Öfkeli olmak

B

Sabırlı davranmak

C

Başarılı iletişim kurmak

D

Kural ihlalinden kaçınmak

Soru 48

Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olunduğunu gösterir?

A

Öfke

B

Sabır

C

İnatlaşma

D

Aşırı tepki

Soru 49

Geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp geçme yapan araca kolaylık sağlaması durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisiyle ifade edilir?

A

Bencillik

B

İnatlaşmak

C

Diğergamlık

D

Sorumsuzluk

Soru 50

Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

A

Dikkatin dağılması

B

Kural ihlallerinin azalması

C

Direksiyon hâkimiyetinin artması

D

Kazaya karışma olasılığının azalması

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments