%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önlemek için yapılması gereken uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A

Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yukarıda ve soğuk tutulması

B

Burkulan bölgenin kalp seviyesinden aşağıda ve sıcak tutulması

C

Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi

D

Kişinin yan yatış pozisyonuna alınması

Soru 2

Bak-Dinle-Hisset yönteminde "Bak" ne anlama gelir?

A

Yaralının göğüs kafesinin inip kalktığına bakılması

B

Kaza bölgesinde yanıcı madde olup olmadığına bakılması

C

Yaralıda kırık olup olmadığına bakılması

D

Kaç yaralı olduğuna bakılması

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi "şok" belirtilerindendir?

A

Deride kızarıklık olması

B

Bilinç seviyesinin artması

C

Vücut sıcaklığının artması

D

Nabzın hızlı ve zayıf olması

Soru 4

I- Toplardamar kanamalarında, kan koyu renkli, yavaş ve sürekli akış hâlindedir.
II- Atardamar kanamalarında, kan açık renkli ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akar.

Yukarıda kanamalarla ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?

A

Yalnız I doğru

B

Yalnız II doğru

C

Her ikisi de doğru

D

Her ikisi de yanlış

Soru 5

• Bir el alına yerleştirilir.
• Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.
• Alından bastırılıp, çeneden kaldırılarakbaş geriye doğru itilir.

Kazazedenin hava yolunu açmak için, uygulama tekniği verilen pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

A

Şok pozisyonu

B

Yarı oturuş pozisyonu

C

Baş geri-çene yukarı pozisyonu

D

Yarı yüzükoyun-Yan pozisyon

Soru 6

I- El freninin çekilmesi
II- Kontağın kapatılması
III- LPG'li ise tüpün vanasının kapatılması

Verilenlerden hangileri, kazaya uğrayan bir araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi burkulan bölgenin şişmesini önlemek amacıyla yapılır?

A

Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yüksekte tutulması

B

Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi

C

Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması

D

Burkulan bölgeye masaj yapılması

Soru 8

Omurga zedelenmesi olan kazazedeyi oturtmadan ve hareket ettirmeden sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A

Kan dolaşımını yavaşlatmak

B

Solunum sıkıntısını azaltmak

C

Sindirim işlevinin rahat olmasını sağlamak

D

Sinir zedelenmesine bağlı oluşabilecek felci önlemek

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?

A

Kanamanın durdurulması

B

Yara yerinin değerlendirilmesi

C

Yara üzerinin pamukla kapatılması

D

Yaşam bulgularının kontrol edilmesi

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi, yüksek ateş nedeniyle oluşan havalede yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

A

Karna baskı uygulanması

B

Sıcak uygulama yapılması

C

Şekerli içecekler verilmesi

D

Oda sıcaklığında bir küvete sokulması

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi ayak bileklerinden sürükleme yönteminde yapılmaması gereken uygulamalardandır?

A

Kazazedenin baş, boyun ve gövde ekseni bozulmadan sürüklenmesi

B

İlk yardımcının, kazazedenin ayak kısmına çömelmesi

C

Kazazedenin ellerinin yanda serbest bırakılması

D

Kazazedeye yakın mesafede durulması.

Soru 12

Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

A

Göğüs kemiği 3 cm aşağı inecek şekilde bası yapılması

B

Temel yaşam desteğine yapay solunum ile başlanması

C

30 kalp masajı, 2 yapay solunum şeklinde uygulanması

D

Kalp masajı hızının saatte 100 bası olacak şekilde ayarlanması

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerindendir?

A

Sürücü belgesi sınıfına uymayan araç kullanılması

B

Sürücü belgesinin hile ile alınmış olduğunun tespit edilmesi

C

Sürücünün kaza yaptığının tespit edilmesi

D

Sürücünün 65 yaşını doldurmuş olması

Soru 14

I- Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak
II- İnsan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
III- Trafik kazaları nedeniyle, insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak

Verilenlerden hangileri trafik psikolojisinin hedeflerindendir?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?

A

İniş eğimli yollarda motorun durdurulması

B

Bakım sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin çevreye bilinçsizce bırakılmaması

C

Taşıtlarda kalitesiz yakıtların kullanılması

D

Taşıtlardan dışarıya malzeme atılması

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaret levhasıdır?

A

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 26. Soru A Şıkkı

B

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 26. Soru B Şıkkı

C

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 26. Soru C Şıkkı

D

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 26. Soru D Şıkkı

Soru 17

Şekildeki gibi, tek yönlü kara yolunda bulunan 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

12 Ocak 2014 Ehliyet soruları Soru 26

A

Önündeki aracı ikaz ederek hızlanmasını istemesi

B

Önündeki araçla takip mesafesine dikkat etmesi

C

Geçmek için en sol şeridi kullanması

D

En sağ şeride geçerek seyretmesi

Soru 18

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

8 Şubat 2014 Ehliyet soruları Soru 22

A

Dönel kavşağa yaklaşıldığını

B

Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını

C

Demir yolu geçidine yaklaşıldığını

D

Ana yol - tali yol kavşağına yaklaşıldığını

Soru 19

Kara yollarında uzun süreli beklemeyi gerektiren duraklamalarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?

A

Aracın kapılarının açık tutulması

B

Trafik görevlisine haber verilmesi

C

Motor çalışır halde farların yakılması

D

Motorun durdurulup el freninin çekilmesi

Soru 20

• Kırmızı ışık yanması
• Yolun trafiğe kapanması
• Yetkililerin dur işareti vermesi

Seyir hâlindeki taşıtların yukarıda verilen faktörlerle durdurulmasına ne ad verilir?

A

Durma

B

Park etme

C

Duraklama

D

Trafikten men

Soru 21

Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?

6 Eylül 2014 Ehliyet soruları Soru 26

A

Hızını artırarak kavşağa girmesi

B

Uygun mesafede mutlaka durması

C

Yavaş ve dikkatli bir şekilde geçmesi

D

Ana yoldan gelen araçlara yol vermemesi

Soru 22

Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

6 Eylül 2014 Ehliyet soruları Soru 27
I- Sola dönüş lambasını yakmalı
II- Hızını azaltmalı
III- Geniş bir kavisle dönmeli

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 23

Römork takmış otomobilin azami hızı, römorksuz hâlindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır?

A

Aynı

B

Yarısı kadar

C

10 km/saat daha az

D

10 km/saat daha fazla

Soru 24

Sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

A

İşaret vermeden şerit değiştirmesi

B

Aracın cinsine ve hızına uygun şeritten gitmesi

C

Gidişe ayrılan en sol şeridi geçiş amaçlı olarak kullanması

D

Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritteki araçların güvenli geçişlerini beklemesi

Soru 25

Aşağıdaki araçların hangisinde, yangın söndürme cihazı bulundurmak zorunlu değildir?

A

Otobüs

B

Kamyon

C

Otomobil

D

Lastik tekerlekli traktör

Soru 26

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

27 Haziran 2015 Ehliyet soruları Soru 20

A

Sola tehlikeli devamlı virajı

B

Dönel kavşağa yaklaşıldığını

C

Tünele yaklaşıldığını

D

Sola mecburi yönü

Soru 27

Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde ödenmesi hâlinde, dörtte bir oranında indirim yapılır?

A

7

B

10

C

15

D

30

Soru 28

Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?

A

 13 Şubat 2016 Ehliyet soruları 21. Soru A Şıkkı

B

 13 Şubat 2016 Ehliyet soruları 21. Soru B Şıkkı

C

 13 Şubat 2016 Ehliyet soruları 21. Soru C Şıkkı

D

 13 Şubat 2016 Ehliyet soruları 21. Soru D Şıkkı

Soru 29

Kanlarındaki alkol miktarı kaç promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır?

A

0,20

B

0,30

C

0,40

D

0,50

Soru 30

Şekildeki gibi dönel kavşağa gelen 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

14 Mayıs 2016 Ehliyet soruları Soru 29

A

Korna çalıp 2 numaralı aracı durdurmalı

B

2 numaralı aracın geçmesini beklemeli

C

Hızlanarak yoluna devam etmeli

D

Geçiş hakkını kendi kullanmalı

Soru 31

Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A

Dar bir kavisle dönmesi

B

Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi

C

Dönüşünü tamamladıktan sonra hızına uygun şeride girmesi

D

Kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara ilk geçiş hakkını vermesi

Soru 32

Şekildeki “park etmek yasaktır” levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?

7 Ekim 2017 Ehliyet soruları Soru 19

A

Yol yardımını

B

Aracın servise götürüleceğini

C

Park yapan aracın çekileceğini

D

Sadece arızalı araçların çekileceğini

Soru 33

Bir kavşakta sağa dönecek olan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A

Hızını azaltması

B

Dönüş işareti vermesi

C

Geniş bir kavisle dönmesi

D

Sağ şeride veya işaretlerle dönüş izni verilen şeride girmesi

Soru 34

Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir?

A

Bir meslek sahibi olmak

B

Belirli bir eğitim seviyesine sahip olmak

C

Kullanacağı araca göre belirli bir yaşın üzerinde olmak

D

Sürücülük yapmaya uygun olduğunu gösterir sağlık raporu almak

Soru 35

Şekildeki kavşakta sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

A

Dar bir kavisle dönmeli

B

Hızını azaltmadan kavşağa girmeli

C

Karşıya geçen yayaya yol vermeli

D

İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı

Soru 36

Temiz kireçsiz su ile donmayı ve korozyonu önleyici antifriz karışımından oluşan sıvıya ne ad verilir?

A

Motor yağı

B

Fren hidroliği

C

Akü elektroliti

D

Motor soğutma suyu

Soru 37

Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardandır?

A

Far ayarı

B

Rot ayarı

C

Fren ayarı

D

Rölanti ayarı

Soru 38

Güç aktarma organlarından hangisi araca geri hareket yeteneği kazandırır?

A

Şaft

B

Amortisör

C

Vites kutusu

D

Diferansiyel

Soru 39

Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A

El freni bırakılır.

B

Vites boşa alınır.

C

Debriyaja basılır.

D

Tekerleklere takoz konulur.

Soru 40

Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?

A

Yağlama sistemi

B

Şarj sistemi

C

Ateşleme sistemi

D

Soğutma sistemi

Soru 41

Aracın periyodik bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?

A

Fren balatasının

B

Polen filtresinin

C

Yakıt filtresinin

D

Geri vites müşirinin

Soru 42

Soğutma suyunun çıkışı veya girişine yerleştirilen ve motordaki soğutma suyu sıcaklığının belirli bir seviyede tutulmasını sağlayan araç aşağıdakilerden hangisidir?

A

Buji

B

Enjektör

C

Su pompası 

D

Termostat

Soru 43

Araçta kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır?

A

Sürüş konforunu

B

Trafik kazası riskini

C

Direksiyon hâkimiyetini

D

Aracın yol üzerinde tutunmasını

Soru 44

Aşağıdakilerden hangisi aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?

A

Klimanın açılması

B

Koltuğun ayarlanması

C

Aynaların ayarlanması

D

Emniyet kemerinin takılması

Soru 45

Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

A

İnatlaşmaya

B

Yardımlaşmaya

C

Nezaket ve saygıya

D

Konuşma üslubuna

Soru 46

Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?

A

Bencillik

B

İnatlaşmak

C

Diğergamlık

D

Sorumsuzluk

Soru 47

I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.
II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.
III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur.

Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

A

I ve II

B

I ve III

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 48

Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?

A

Empati kurmaktan kaçınmak

B

Dinlemeyi etkin şekilde yapmamak

C

Karşısındaki kişiye saygı duyarak varlığını kabul etmek

D

Karşısındaki kişinin ne demek istediğini gözden geçirmek yerine akıl okumak

Soru 49

I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.

II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.

III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında değildir.

Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

A

Yalnız I.

B

I ve II.

C

II ve III.

D

I, II ve III.

Soru 50

Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte aşağıdakilerden hangisinin kullanıldığına örnek olur?

A

Beden dilinin

B

Bencilliğin

C

İnatlaşmanın

D

Tahammülsüzlüğün

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments