%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

Bir trafik kazası sonucunda yaralanan kazazedenin durumunun ağırlığını ve ciddiyetini gösteren bulgulardan biride bilinç düzeyidir.

Aşağıdakilerden hangisi 1. derece bilinç düzeyini gösteren bir bulgudur?

A

Sözlü ve gürültülü uyaranlara cevap vermesi

B

Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması

C

Ağrılı uyaranlara cevap vermesi

D

Tüm uyaranlara tepkisiz olması

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

A

Yara üzerine alkol döküp açık bırakmak

B

Yara kenarlarını birbirine yaklaştırdıktan sonra sarmak

C

Yarayı tentürdiyotlu pamukla sarıp sıcak tutmak

D

Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisinin yarı oturuş veya oturuş pozisyonunda taşınması sakıncalıdır?

A

Kaburgalarında kırık olanlar

B

Kalça kemiğinde kırık olanlar

C

Açık göğüs yaralanması olanlar

D

Kol ve köprücük kemiğinde kırık olanlar

Soru 4

Kırıkların sabitlenme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A

Üşümeyi engellemek

B

Kırık bölgesini her yöne hareket ettirebilmek

C

Kırık uçlarının kana karışıp kalbe gitmesini engellemek

D

Kırık kemik uçlarının dokulara zarar vermesini engellemek

Soru 5

Vücudumuzda belli bir işlevi yerine getirmek amacıyla bir araya gelen organların oluşturdukları yapıya ne denir?

A

Doku

B

Hücre

C

Gövde

D

Sistem

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir?

A

İlaçla tedavi etmek

B

Durumun kötüleşmesini önlemek

C

Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak

D

Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak

Soru 7

Zorlama, çarpma, düşme veya çeşitli darbeler sonucu oluşan, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasına sebep olan duruma ne ad verilir?

A

Kırık

B

Çıkık

C

Donma

D

Burkulma

Soru 8

Sağlıklı yetişkin bir kişinin dakikadaki solunum sayısı kaçtır?

A

10 - 18

B

12 - 20

C

14 - 22

D

16 – 24

Soru 9

Dokular üzerinde çekme etkisi ile meydana gelen yaralara ne ad verilir?

A

Ezikli yaralar

B

Delici yaralar

C

Parçalı yaralar

D

Kesik yaralar

Soru 10

Ülkemizde ilk yardım gerektiren her durumda, 112 Acil Yardım Servisinin aranması ve gerekli bilgilerin doğru olarak verilmesi bir insanlık görevidir.

Buna göre 112 Acil Yardım Servisinin aranması sırasında dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A

Olayın tanımını yapmaktan kaçınmak

B

Kimin, hangi numaradan aradığını bildirmekten kaçınmak

C

Sakin olmak ya da sakin olan bir kişinin aramasını sağlamak

D

Herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa bu durumu sağlık personelinden gizlemek

Soru 11

Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır?

A

Rentek manevrası

B

Heimlich manevrası

C

Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi

D

Koltuk altından tutarak sürükleme yöntemi

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

A

Yara içinin kurcalanması

B

Yarada kanama varsa durdurulması

C

Yaranın üzerinin temiz pamukla kapatılması

D

Yaraya saplanan yabancı cisimlerin çıkarılması

Soru 13

Aşağıda verilen taşıtların hangisinde, sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı takması zorunludur?

A

Otobüslerde

B

Minibüslerde

C

Otomobillerde

D

Motosikletlerde

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?

A

Kendini üstün görmek

B

Kendi kendine kurallar koymak

C

Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak

D

Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek

Soru 15

Karayolları Trafik Kanunu'na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görevi ve yetkisi yoktur?

A

Sağlık Bakanlığı

B

İçişleri Bakanlığı

C

Kültür ve Turizm Bakanlığı

D

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Soru 16

Şehir merkezinde araç kullanan bir sürücü aşağıdaki tespitleri yapıyor.

• Kavşaklarda ışıklı ve sesli işaret cihazları yok.
• Taşıt yolu üzerinde yapılan çalışmalarda tedbir alınmıyor.
• Yolun yapısı, trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda değil.

Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin görevini yerine getirmediği kesinlikle söylenir?

A

Belediye

B

Mahalle muhtarları

C

Tarım İl Müdürlüğü

D

Millî Eğitim Müdürlüğü

Soru 17

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

8 Mart 2014 Ehliyet soruları Soru 21

A

Geçme yasağının sona erdiğini

B

Kamyonlar için geçme yasağının sona erdiğini

C

Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini

D

Kamyonların öndeki taşıtı geçmesinin yasak olduğunu

Soru 18

İşaret levhalarıyla ilgili aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez?

A

Yerlerinin değiştirilmesi

B

Üzerlerine yazı yazılması

C

Görülmelerinin engellenmesi

D

Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi

Soru 19

Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık ve yeşil oklu ışığın birlikte yandığını gören sürücü, aşağıdakilerden hangisini yapabilir?

6 Eylül 2014 Ehliyet soruları Soru 18

A

Sola dönebilir.

B

Sağa dönebilir.

C

İleri yönde devam edebilir.

D

Sağ şeridi kapatacak şekilde durabilir.

Soru 20

Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?

A

Şerit değiştirmelerde

B

Bir aracın geçilmesi esnasında

C

Kavşaklarda sağa ve sola dönüşlerde

D

Sürücülere "geç" mesajının verilmesinde

Soru 21

Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?

A

Yayalara su sıçratılması

B

Hız kurallarına uyulması

C

Diğer sürücülerin korkutulması

D

Seyir hâlinde iken sürücünün elindeki cep telefonunu kullanması

Soru 22

Aşağıdakilerden hangisi, tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir?

A

Sağlık Bakanlığı

B

Devlet Planlama Teşkilatı

C

Emniyet Genel Müdürlüğü

D

Karayolları Genel Müdürlüğü

Soru 23

Grafikte ülkemizde meydana gelen trafik kazalarına ait kaza faktörleri ve kusur yüzdeleri(%) verilmiştir. 


Verilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

A

Trafik kazalarında en büyük kusur insanlardadır.

B

Araç sayısı nüfusa bağlı olarak artmaktadır.

C

Araç sayısı yolların gelişmesine bağlı olarak artmaktadır.

D

Yolcu ve yük taşınmasında genellikle kara yolu kullanılmaktadır.

Soru 24

Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?

A

Takip mesafesi

B

Geçiş mesafesi

C

Görüş mesafesi

D

İntikal mesafesi

Soru 25

Aşağıdakilerden hangisi bölünmüş kara yoludur?

A

27 Haziran 2015 Ehliyet soruları 16. Soru A Şıkkı

B

27 Haziran 2015 Ehliyet soruları 16. Soru B Şıkkı

C

27 Haziran 2015 Ehliyet soruları 16. Soru C Şıkkı

D

27 Haziran 2015 Ehliyet soruları 16. Soru D Şıkkı

Soru 26

Aşağıdakilerden hangisi, Motorlu Taşıt Sürücü Belgesi alacaklarda aranan şartlardan biri değildir?

A

Sağlık şartı

B

Öğrenim şartı

C

Eğitim ve sınav şartı

D

Motorlu araç sahibi olma şartı

Soru 27

Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli kusurlu hâllerden sayılır?

A

 29 Ağustos 2015 Ehliyet soruları 33. Soru A Şıkkı

B

 29 Ağustos 2015 Ehliyet soruları 33. Soru B Şıkkı

C

 29 Ağustos 2015 Ehliyet soruları 33. Soru C Şıkkı

D

 29 Ağustos 2015 Ehliyet soruları 33. Soru D Şıkkı

Soru 28

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

A

2 numaralı aracın yanlış şeritte seyrettiği

B

2 numaralı aracın takip mesafesine uymadığı

C

1 numaralı aracın dönüş işaretini yanlış kullandığı

D

1 numaralı aracın doğru geçmekte olan 2 numaralı araca yol vermediği

Soru 29

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A

Kasisli yola girileceğini

B

Yolda çalışma olduğunu

C

Yolun trafiğe kapalı olduğunu

D

Motorlu taşıtların giremeyeceğini

Soru 30

Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?

A

Park ışıklarının

B

Acil uyarı ışıklarının

C

Uzağı gösteren ışıkların

D

Yakını gösteren ışıkların

Soru 31

Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan, teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?

A

Servis istasyonu

B

Araç tartı istasyonu

C

Akaryakıt istasyonu

D

Muayene istasyonu

Soru 32

Şekle göre 1 numaralı araca arkadan çarpan 2 numaralı araç sürücüsü hakkında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

A

Gözlerinin iyi görmediği

B

Hız kurallarına uymadığı

C

Araç lastiklerinin eski olduğu

D

Takip mesafesi kuralını ihlal ettiği

Soru 33

Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A

1 - 2 - 3

B

2 - 1 - 3

C

3 - 1 - 2

D

3 - 2 - 1

Soru 34

Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir?

A

Bir meslek sahibi olmak

B

Belirli bir eğitim seviyesine sahip olmak

C

Kullanacağı araca göre belirli bir yaşın üzerinde olmak

D

Sürücülük yapmaya uygun olduğunu gösterir sağlık raporu almak

Soru 35

Şekle göre, 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A

Öndeki araca takip mesafesinden daha fazla yaklaşmalı

B

Takip mesafesine uyarak bulunduğu şeridi izlemeli

C

Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli

D

Öndeki aracın geç işaretine uymalı

Soru 36

Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?

2 Kasım 2013 Ehliyet soruları Soru 59

A

Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu

B

Fren balatalarının bitmek üzere olduğunu

C

Motor yağ basıncının çok düşük olduğunu

D

Fren hidrolik seviyesinin çok düşük olduğunu

Soru 37

Güç aktarma organlarından hangisi araca geri hareket yeteneği kazandırır?

A

Şaft

B

Amortisör

C

Vites kutusu

D

Diferansiyel

Soru 38

Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?

A

Asit

B

Alkol

C

Saf su

D

Antifriz

Soru 39

Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.


Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?

A

Emme zamanı

B

Sıkıştırma zamanı

C

Ateşleme (İş) zamanı

D

Egzoz zamanı

Soru 40

Motorun soğutma sisteminde kullanılan - - - - donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A

asit

B

antifriz

C

saf su

D

elektrolit

Soru 41

İçten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür?

A

Isı enerjisini

B

Hidrolik enerjiyi

C

Nükleer enerjiyi

D

Elektrik enerjisini

Soru 42

Soğutma suyunun çıkışı veya girişine yerleştirilen ve motordaki soğutma suyu sıcaklığının belirli bir seviyede tutulmasını sağlayan araç aşağıdakilerden hangisidir?

A

Buji

B

Enjektör

C

Su pompası 

D

Termostat

Soru 43

Yaz aylarında kış lastiklerinin kullanılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A

Aracın maksimum hızının artmasına

B

Lastiklerin daha çabuk aşınmasına

C

Fren sisteminin arızalanmasına

D

Yakıt tüketiminin azalmasına

Soru 44

Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A

Aracın motorunu çalıştırabilmek

B

Aracın hareket etmesini engellemek

C

Araç yakıtının buharlaşmasını engellemek

D

Araç motorunun sarsıntısız çalışmasını sağlamak

Soru 45

Yayalara, özellikle de yaşlı, çocuk ve engellilere; yeşil ışık süresinde karşıya geçişi tamamlayamadığından dolayı korna çalma ya da el kol hareketleri ile çabuk geçmeye zorlama hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

A

Sabır

B

Öfke

C

İnatlaşma

D

Aşırı tepki

Soru 46

Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, aracını park ettiği yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığına dikkat eder?

A

Bencil

B

Sorumsuz

C

Görgü seviyesi düşük

D

Empati düzeyi yüksek

Soru 47

• Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek
• Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek
• Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak

Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

A

Mizacın

B

Beden dilinin

C

Trafik adabının

D

Konuşma üslubunun

Soru 48

Trafikte yaşanan öfke duygusu aşağıdakilerden hangisine yol açabilmektedir?

A

Kural ihlallerinin azalmasına

B

Direksiyon hâkimiyetinin artmasına

C

Kazaya karışma olasılığının azalmasına

D

Sürücülük yeteneğinin olumsuz yönde etkilenmesine

Soru 49

Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır?

A

Öfkeyi bastırmak ya da yok etmek

B

Kızgınlığa yol açan olayları değiştirmek

C

İnsanlar ya da olaylar karşısında gösterilen içsel ve dışsal tepkilerde kontrolsüz davranılmasını sağlamak

D

Kızgınlığın ya da öfkenin yol açtığı duygusal ve fizyolojik tepkileri azaltmak

Soru 50

Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur?

A

Trafik polisi yoksa kırmızı ışıkta geçmek

B

Sürekli şerit değiştirerek araç kullanmak

C

Denetim korkusu olmadan emniyet kemerini takmak

D

Elektronik denetleme sisteminin olmadığı yerlerde hız limitlerini aşmak

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments