%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

Kaza yerindeki yaralı, sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?

A

Hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra

B

Kendine gelmesi sağlandıktan sonra

C

Hiçbir müdahale yapılmadan önce

D

Yakınları geldikten sonra

Soru 2

Şoka girmiş bir kazazedede kanın, beyin ve hayati organlara taşınmasını sağlamak amacıyla yapılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A

Baş, boyun ve gövde ekseninin korunması

B

Kazazedenin gömlek yakasının ve kemerinin gevşetilmesi

C

Sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 cm kadar yükseltilmesi

D

Başın yana çevrilerek, çenenin göğüsten uzaklaştırılması

Soru 3

I- Çıkık eklem yerine oturtulmalı
II- Çıkık eklem hareket ettirilmeden tespit edilmeli
III- Çıkık bölge askıya alınarak kazazede hastaneye ulaştırılmalı

Çıkık vakalarında ilk yardım olarak yukarıdakilerden hangileri yapılmalıdır?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 4

Kırıkların sabitlenme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A

Üşümeyi engellemek

B

Kırık bölgesini her yöne hareket ettirebilmek

C

Kırık uçlarının kana karışıp kalbe gitmesini engellemek

D

Kırık kemik uçlarının dokulara zarar vermesini engellemek

Soru 5

Aşağıdaki organlardan hangisi göğüs boşluğunda bulunur?

A

Mide

B

Böbrekler

C

Akciğerler

D

Safra kesesi

Soru 6

İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "C" dolaşımın değerlendirilmesini ifade etmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi, dolaşımın değerlendirilmesi aşamasında ilk yardımcının yaptığı uygulamalardandır?

A

Kazazedeye "iyi misiniz?" diye sorulması

B

Kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi

C

Kazazedenin şah damarından 5 saniye süreyle nabız alınması

D

İlk yardımcının yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırması

Soru 7

I. Kazazedenin sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılması
II. Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilmesi
III. Göğüs kemiğine, yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/2'si kadar aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması

Yukarıdakilerden hangileri, yetişkinlerde yapılan temel yaşam desteğinin uygulama basamaklarındandır?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 8

I. İp, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması
II. Uygulamanın yapıldığı saatin bir kâğıda yazılıp kazazedenin üzerine asılması
III. Uzvun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması

Verilenlerden hangileri turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 9

İlk yardımcı, başını kazazedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırır, - - - - ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendirir.

Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A

bak-dinle-hisset yöntemi

B

Heimlich manevrası

C

turnike uygulaması

D

şok pozisyonu

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

A

Enfeksiyonu engellemek için yara bölgesinin sıcak sabunlu su ile yıkanması

B

Organlar dışarı çıkmış ise içeri sokulmayıp, üzerinin temiz ve nemli bir bez ile örtülmesi

C

Kazazedenin bilinci yerinde ise yüz üstü pozisyonda yatırılması

D

Sıvı kaybını önlemek için ağızdan ılık içecekler verilmesi

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi, solunum yolu tıkanıklığı olan bir kazazedenin tam tıkanma yaşadığını gösteren belirtilerden biri değildir?

A

Konuşabilmesi

B

Renginin morarması

C

Nefes almasının durması

D

Acı çekip ellerini boynuna götürmesi

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

A

Kanayan bölgeyi aşağıya indirmek

B

Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırmak

C

Uzuv kopması varsa boğucu sargı (turnike) uygulamak

D

Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?

A

Kendini üstün görmek

B

Kendi kendine kurallar koymak

C

Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak

D

Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek

Soru 14

Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler.

Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?

A

Maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalarda

B

Maddi hasarlı kazalarda

C

Yaralanmalı kazalarda

D

Ölümlü kazalarda

Soru 15

Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?

A

Hırçın

B

Öfkeli

C

Stresli

D

Saygılı

Soru 16

Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?

8 Mart 2014 Ehliyet soruları Soru 16

A

Bağlantı yolu

B

İki yönlü kara yolu

C

Tek yönlü kara yolu

D

Bölünmüş kara yolu

Soru 17

Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü, önündeki araç "A" noktasında iken "88-89" diye saymaya başlıyor.

9 Ağustos 2014 Ehliyet soruları Soru 27

Sürücünün bu davranışı aşağıdakilerden hangisini belirlemeye yöneliktir?

A

Motor gücünü

B

Asfalt kalitesini

C

Takip mesafesini

D

Yakıt sarfiyatını

Soru 18

I- Geçiş yolları üzerinde park etmek yasaktır.
II- Duraklamanın yasak olduğu yerlerde park etmek yasaktır.

Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A

I. doğru II. yanlıştır.

B

Her ikisi de yanlıştır.

C

I. yanlış II. doğrudur.

D

Her ikisi de doğrudur.

Soru 19

Şekildeki iki yönlü yolda, 1 numaralı geçilen araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

18 Ekim 2014 Ehliyet soruları Soru 29

A

Hızını artırması

B

Kesik çizgi tarafına yaklaşması

C

Uzun hüzmeli farlarını art arda yakması

D

Gidiş yönüne göre sağa doğru yaklaşması

Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?

A

Aşırı hız yapmak

B

Alkollü araç kullanmak

C

Emniyet kemeri takmak

D

Elinde cep telefonuyla araç kullanmak

Soru 21

Önündeki aracı 80 km/saat hızla takip eden bir sürücü, arada en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?

A

20

B

30

C

40

D

50

Soru 22

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar?

29 Ağustos 2015 Ehliyet soruları Soru 18

A

Park etmeyi

B

Sola dönmeyi

C

Sağa dönmeyi

D

U dönüşü yapmayı

Soru 23

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile minibüsün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

A

Minibüs, otomobile

B

Otomobil, minibüse

C

Şeridi daralmış olan, diğerine

D

Dingil ağırlığı az olan, diğerine

Soru 24

I. Geçiş yollarının önü ve üzeri
II. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durakları
III. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerler ve dönemeçler

Yukarıdakilerden hangileri park etmenin yasak olduğu yerlerdendir?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

 

Soru 25

70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

A

25

B

35

C

45

D

55

Soru 26

Aşağıdakilerden hangisi, kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerinden biri değildir?

A

Alkol ve madde bağımlılığı

B

Uzun yolculuklar ve yorgunluk

C

Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı

D

Olumsuz hava şartları ve yolların bozuk olması

Soru 27

• İkaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir.
• Bu ışık yandığında, emniyetle durulamayacak kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır, aksi hâlde yaya geçidi işgal edilmeden durulur.

Yukarıda verilenler, ışıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışığın anlamını içerir?

A

Sarı

B

Yeşil

C

Kırmızı

D

Kırmızı oklu

Soru 28

Motosikletin sürülmesi sırasında aşağıdakilerden hangisinin kullanılması, olası bir kaza anında kafa yaralanmalarının sayısını ve şiddetini önemli ölçüde azaltır?

A

Kask

B

Eldiven

C

Yansıtıcı giysi

D

Dayanıklı bot

Soru 29

Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

A

İki şeridi birden kullanması

B

Aracını gidiş yönüne göre yolun en sağından sürmesi

C

Gidişe ayrılan yol bölümünün en sol şeridini sürekli işgal etmekten kaçınması

D

Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi

Soru 30

I. Geçme yasağı olan yerlerden geçme
II. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama
III. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma
IV. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme

Verilenlerden hangileri trafik kazalarında asli kusurlu sayılacak hâllerdendir?

A

I ve II.

B

I, III ve IV.

C

II, III ve IV.

D

I, II, III ve IV.

Soru 31

Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

A

Belediye sınırları içindeki yollarda park düzeni, işaretleme, yaya ve okul geçitlerini belirlemek

B

Kara yolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak, bu istasyonlara gerekli personeli, araç ve gereci sağlamak

C

Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre verileri hazırlamak ve kara yollarında gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak

D

Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için sürücü kursları açmak, özel sürücü kursu açılmasına izin vermek ve bunları her safhada denetlemek

Soru 32

Şekilde iki yönlü ve üç şeritli kara yolu bölümünde seyreden araçlar görülmektedir.Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır?

23 Aralık 2017 Ehliyet sınav soruları Soru 25

A

Yalnız 3

B

1 ve 2

C

2 ve 3

D

1, 2 ve 3

Soru 33

Araç ışıklarının kullanılması kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A

Sadece park veya sis ışıkları yakılarak araç sürülmesi

B

Gündüzleri görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda sadece sis ışıklarının kullanılması

C

Geçme sırasında uyarı amacıyla uzağı ve yakını gösteren ışıkların çok kısa süre içinde sıra ile veya ikisinin birlikte aynı zamanda yakılması

D

Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde,uzağı gösteren ışıkların yakılması

Soru 34

I. Dönüş ışıklarının “geç” anlamında kullanılması

II. Geceleri öndeki aracı yakından takip ederken kısa hüzmeli farların yakılması

III. Sis ışıklarının, sis ve kar sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında kullanılması

Araç ışıkları ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri yanlıştır?

A

I ve II

B

I ve III

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 35

Yaralı veya acil hasta taşıyan özel araç sürücüleri, geçiş üstünlüğü hakkını nasıl kullanabilirler?

A

Eskort eşliğinde

B

Seyyar tepe lambası taktırara

C

Sesli ve ışıklı işaretler vererek

D

Araçlarında bir gözcü bulundurarak

Soru 36

Direksiyon döndürme kuvvetini azaltarak sürücüye daha kolay bir şekilde aracı yönlendirme imkânı veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A

Hava yastığı

B

Hidrolik fren

C

Hidrolik direksiyon

D

Otomatik hız kontrol

Soru 37

Aracın elektrik sisteminde kısa devreden doğacak yangın durumunda hangisinin kablosu çıkarılır?

A

Alternatörün

B

Distribütörün

C

Akü kutup başının

D

Marş motorunun

Soru 38

Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?

A

Lastik hava basınçlarının yetersiz olması

B

Motorun gereksiz yere çalışır hâlde tutulması

C

Ön düzen ayarlarının bozuk olması

D

Frenlerin ayarsız olması

Soru 39

Aşağıdakilerden hangisi, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?

A

Klimanın açılması

B

Koltuğun ayarlanması

C

Aynaların ayarlanması

D

Emniyet kemerinin takılması

Soru 40

Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A

Radyatör peteklerinin tıkanmasına

B

Şarj lambasının yanmasına

C

Yakıt tüketiminin artmasına

D

El freninin arızalanmasına

Soru 41

Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur?

A

Fren balatalarının aşınması

B

Karter contasının yırtılması

C

Hava filtresinin kirlenmesi

D

Rot ayarının bozulması

Soru 42

Aşağıdakilerin hangisindeki arıza, farların yanmamasına sebep olur?

A

Bujilerdeki

B

Distribütördeki

C

Far anahtarındaki

D

Endüksiyon bobinindeki

Soru 43

Aşağıdakilerden hangisi frenleme mesafesinin artmasına neden olur?

A

Yakıt seviyesinin düşmesi

B

Balata yüzeyinin kuru olması

C

Lastik diş derinliklerinin azalması

D

Motor yağı değişiminin geciktirilmesi

Soru 44

I. Yüksek devirde araç kullanılması

II. Ani hızlanma ve yavaşlamalar yapılması

III. Araca uygun ebatta lastikler kullanılması

IV. Araç bakımlarının zamanında yaptırılması

Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur?

A

I ve II.

B

I, III ve IV.

C

II, III ve IV.

D

I, II, III ve IV.

Soru 45

Yayalara, özellikle de yaşlı, çocuk ve engellilere; yeşil ışık süresinde karşıya geçişi tamamlayamadığından dolayı korna çalma ya da el kol hareketleri ile çabuk geçmeye zorlama hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

A

Sabır

B

Öfke

C

İnatlaşma

D

Aşırı tepki

Soru 46

Trafik kazası geçiren kişiler;

I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.
II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerine ve topluma olumlu yansır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A

I. doğru, II. yanlış

B

I. yanlış, II. doğru

C

Her ikisi de doğru

D

Her ikisi de yanlış

Soru 47

I. Kural ihlallerine
II. Tehlikeli davranışlara
III. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeye

Trafikte yaşanan öfke duygusu, verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir?

A

I ve II

B

I ve III

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 48

Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır?

A

Öfkeyi bastırmak ya da yok etmek

B

Kızgınlığa yol açan olayları değiştirmek

C

İnsanlar ya da olaylar karşısında gösterilen içsel ve dışsal tepkilerde kontrolsüz davranılmasını sağlamak

D

Kızgınlığın ya da öfkenin yol açtığı duygusal ve fizyolojik tepkileri azaltmak

Soru 49

Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olunduğunu gösterir?

A

Öfke

B

Sabır

C

İnatlaşma

D

Aşırı tepki

Soru 50

Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine uygun davranmıştır?

A

İnatlaşmaya

B

Aşırı tepki göstermeye

C

Kaba ve saldırgan davranmaya

D

Trafik kültüründe birbirini uyarmaya

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments