%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

"Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A

 12 Ocak 2014 Ehliyet soruları 5. Soru A Şıkkı

B

 12 Ocak 2014 Ehliyet soruları 5. Soru B Şıkkı

C

 12 Ocak 2014 Ehliyet soruları 5. Soru C Şıkkı

D

 12 Ocak 2014 Ehliyet soruları 5. Soru D Şıkkı

Soru 2

İlk yardım uygulaması olarak kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarıya kaldırılması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?

A

Şok

B

Beyin kanaması

C

Ayakta olan kanamalar

D

Ayak bileğinin burkulması

Soru 3

Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?

A

10 dakika

B

15 dakika

C

Kalbi daha hızlı çalışana kadar

D

Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar

Soru 4

Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyor olduğunu gözlemlediniz. Bu durumda hangi tür tıkanma olduğunu düşünürsünüz?

A

Tam tıkanma

B

Kısmi tıkanma

C

Damar tıkanması

D

Solunum durması

Soru 5

Kazazedede boyun travması yoksa, hava yolunu açmak için verilebilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A

Sırtüstü yatırılmış kazazedenin çenesi kaldırılırken diğer el ile alından bastırılarak başın geriye alınması

B

Çenenin göğüs kemiğine değecek şekilde başın öne eğilmesi

C

Başın sert bir zeminde hafif yana dönük olması

D

Başın sert bir zeminde düz pozisyonda olması

Soru 6

Aşağıdaki organlardan hangisi göğüs boşluğunda bulunur?

A

Mide

B

Böbrekler

C

Akciğerler

D

Safra kesesi

Soru 7

I- Yara içi kurcalanır.
II- Saplanan yabancı cisim çıkarılmaz.
III- Yaranın üzeri kapatılarak tıbbi yardım istenir.

Yukarıdakilerden hangileri, ciddi yaralanmalarda yapılması gereken doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 8

Baş ve omurga yaralanması olmayan,bilinci kapalı kazazedenin hava yolunu açmak için kazazedeye aşağıdaki baş pozisyonlarından hangisi verilir?

A

 23 Aralık 2017 Ehliyet sınav soruları 5. Soru A Şıkkı

B

 23 Aralık 2017 Ehliyet sınav soruları 5. Soru B Şıkkı

C

 23 Aralık 2017 Ehliyet sınav soruları 5. Soru C Şıkkı

D

 23 Aralık 2017 Ehliyet sınav soruları 5. Soru D Şıkkı

Soru 9

I. Deri bütünlüğü bozulmuştur.

II. Kanama ve enfeksiyon tehlikesi yoktur.

Açık kırık ile ilgili olarak verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A

I. doğru, II. yanlış

B

I. yanlış, II. doğru

C

Her ikisi de doğru

D

Her ikisi de yanlış

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

A

Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemin tespit edilmesi

B

Şişliği azaltmak için bölgenin vücut seviyesinden aşağıya indirilmesi

C

Burkulan eklem yüzeyinin sürekli hareket ettirilmesi

D

Boğucu sargı (turnike) uygulanması

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

A

Çıkığın yerine oturtulmaya çalışılması

B

Eklemin düzeltildikten sonra tespit edilmesi

C

Çıkık olan bölgeye kuvvetli masaj yapılması

D

Bölgenin nabzının, deri renginin ve ısısının kontrol edilmesi

Soru 12

Resimde görülen ilk yardım uygulaması,aşağıdaki durumların hangisinde tercih edilmez?

A

Uzuv kopması varsa

B

Baskı noktalarına baskı uygulamak yeterliyse

C

Çok sayıda kazazedenin bulunduğu bir ortamda tek ilk yardımcı varsa

D

Kanaması durdurulamayan kazazede güç koşullarda bir yere taşınacaksa

Soru 13

Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları Soru 29

A

70 metreden sonra yolun daralacağını

B

70 metreden sonra park alanı olduğunu

C

Saatteki hızın 70 kilometreyi geçmeyeceğini

D

Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını

Soru 14

Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?

24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları Soru 31

A

Yalnız I 

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 15

Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşıtlardan hangisi girebilir?

2 Kasım 2013 Ehliyet soruları Soru 26

A

Otobüs

B

Kamyon

C

Motosiklet

D

Otomobil

Soru 16

Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir.

12 Ocak 2014 Ehliyet soruları Soru 27

Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?

A

35

B

50

C

70

D

140

Soru 17

Şekildeki araçların görev hâli durumunda geçiş üstünlüğü sıralaması nasıl olmalıdır?

8 Mart 2014 Ehliyet soruları Soru 33

A

1 - 3 - 4 - 2

B

3 - 1 - 4 - 2

C

3 - 4 - 1 - 2

D

4 - 1 - 3 - 2

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

A

Başkalarının hakkını istismar etmemek

B

Dar yoldan gelen araçlarla inatlaşmak

C

Kızgın biçimde kornaya basmak

D

Kendi kendine kurallar koymak

Soru 19

I- Çekme halatı
II- Pense, tornavida
III- Kriko, bijon anahtarı
IV- Bir çift patinaj zinciri

Yukarıdaki malzeme ve takımlardan hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?

A

I ve II

B

I, II ve III

C

II, III ve IV

D

I, II, III ve IV

Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi gevşek şev işaretidir?

A

 12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları 20. Soru A Şıkkı

B

 12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları 20. Soru B Şıkkı

C

 12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları 20. Soru C Şıkkı

D

 12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları 20. Soru D Şıkkı

Soru 21

Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında, hangi tür taşıtların öndeki araçla olan takip mesafesi 50 metreden az olmamalıdır?

A

Otomobil

B

Motosiklet

C

Telikeli madde taşıyan taşıt

D

Lastik tekerlekli traktör

Soru 22

E sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar aşağıdaki araçlardan hangisini süremez?

A

Otobüs

B

Kamyon

C

Minibüs

D

Motosiklet

Soru 23

Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

6 Eylül 2014 Ehliyet soruları Soru 29

A

3 numaralı aracın takip mesafesini azaltması

B

2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçişine yardımcı olması

C

2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçmesi

D

2 numaralı aracın hızını artırması

Soru 24

Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı üçüncü defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?

A

5 yıl

B

2 yıl

C

1 yıl

D

6 ay

Soru 25

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A

Öndeki taşıtı geçmenin yasak olduğunu

B

Hız sınırlaması sonunu

C

Geçme yasağı sonunu

D

Park yasağını

Soru 26

I- Dönüş ışıklarının "geç" anlamında kullanılması yasaktır.
II- Sadece park veya sis ışıkları yakılarak da araç sürülebilir.

Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A

I. doğru II. yanlıştır.

B

Her ikisi de yanlıştır.

C

I. yanlış II. doğrudur.

D

Her ikisi de doğrudur.

Soru 27

90 km/saat hızla seyreden bir aracın, önündeki araçla arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

A

35

B

45

C

55

D

65

Soru 28

Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgâr işaretidir?

A

 10 Ekim 2015 Ehliyet soruları 21. Soru A Şıkkı

B

 10 Ekim 2015 Ehliyet soruları 21. Soru B Şıkkı

C

 10 Ekim 2015 Ehliyet soruları 21. Soru C Şıkkı

D

 10 Ekim 2015 Ehliyet soruları 21. Soru D Şıkkı

Soru 29

Sivas'tan hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Konya'ya oradan da Uşak'a gitmiştir.

Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?

A

Batı-Doğu

B

Kuzey-Güney

C

Güneybatı-Kuzeybatı

D

Kuzeybatı-Güneydoğu

Soru 30

Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?

A

Aşırı hızdan kaçınmak

B

Korkutmak veya şaşırtmak

C

Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak

D

Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek

Soru 31

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A

Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması

B

Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi

C

Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi

D

Geçme yaparken sinyal verilmesi

Soru 32

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

14 Mayıs 2016 Ehliyet soruları Soru 20

A

Sağdan ana yola girişi

B

Soldan ana yola girişi

C

Sağa tehlikeli virajı

D

Açılan köprüyü

Soru 33

I. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken
II. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde
III. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken

Yukarıdakilerin hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır?

A

Yalnız I

B

I ve II.

C

II ve III.

D

I, II ve III.

Soru 34

Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlilerinin istemesi hâlinde sürücülerin beyan etmek zorunda olduğu belgelerden biri değildir?

A

Sürücü belgesi

B

Araç bakım kartı

C

Araç tescil belgesi

D

Nüfus hüviyet cüzdanı

Soru 35

Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?

A

Takip mesafesi

B

Geçiş mesafesi

C

Görüş mesafesi

D

İntikal mesafesi

Soru 36

Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında vites hangi konumda olmalıdır?

A

Boş

B

1. vites

C

2. vites

D

3. vites

Soru 37

Aşağıdakilerden hangisi, aracın sağa veya sola dönüşünde etraftaki diğer araçları ikaz etmek amacıyla kullanılır?

A

Geri vites lambaları

B

Sinyal lambaları

C

Park lambaları

D

Sis lambaları

Soru 38

Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?

A

Günde bir

B

Haftada bir

C

Altı ayda bir

D

Araca binileceği zaman

Soru 39

Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?

A

Korna

B

Yağ lambası

C

Şarj lambası

D

Park lambası

Soru 40

Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A

Motor daima yüksek devirde çalıştırılır.

B

Lastiklerin hava basıncının normal değerde olmasına dikkat edilir.

C

Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir.

D

Aracın yükü ve ağırlığı artırılır.

Soru 41

Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?

A

Debriyaj balatasının eskimesi

B

Lastik hava basıncının düşmesi

C

Depodaki yakıt seviyesinin azalması

D

Aracın uygun olmayan devirde kullanılması

Soru 42

Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A

Yakıt bitmiştir.

B

Batarya zayıflamıştır.

C

Lastik basınçları düşüktür.

D

Motor yağ seviyesi azalmıştır.

Soru 43

Aşağıdakilerden hangisi aracı istenilen yöne sevk eder?

A

Marş sistemi

B

Yağlama sistemi

C

Direksiyon sistemi

D

Aydınlatma sistemi

Soru 44

Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması araç yakıtının bitmek üzere olduğunu bildirir?

A

 21 Nisan 2018 Ehliyet sınav soruları 39. Soru A Şıkkı

B

 21 Nisan 2018 Ehliyet sınav soruları 39. Soru B Şıkkı

C

 21 Nisan 2018 Ehliyet sınav soruları 39. Soru C Şıkkı

D

21 Nisan 2018 Ehliyet sınav soruları 39. Soru D Şıkkı

Soru 45

Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?

A

Bencillik

B

İnatlaşmak

C

Diğergamlık

D

Sorumsuzluk

Soru 46

I. Kural ihlallerine
II. Tehlikeli davranışlara
III. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeye

Trafikte yaşanan öfke duygusu, verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir?

A

I ve II

B

I ve III

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 47

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir?

A

Üretim ve refah kayıplarının yaşanması

B

Kara yollarının zamanından önce yıpranması

C

Uzun vadede kalkınmaya olumlu etki yapması

D

Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması

Soru 48

Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk duygusuna sahip bir sürücünün özelliklerindendir?

A

Trafik kurallarını önemsemeden araç kullanması

B

Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi

C

Sevdiklerinin hayatını tehlikeye atmaktan çekinmemesi

D

Kendi yetki alanına giren herhangi bir olayı başkalarının üstlenmesini beklemesi

Soru 49

Birlikte yaşadığımız trafik ortamında, kişinin belki de farkında bile olmadan yaptığı olumsuz bir davranış hiçbir suçu olmayan bir başka kişinin ölümüne, yaralanmasına ya da ömür boyu sakat kalmasına neden olabilir.

Buna göre trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüye hangisinin yapılması,hem o sürücünün hem de trafikteki diğer sürücülerin kaza yapma yada olumsuz bir durum oluşturma riskini azaltır?

A

Aşırı tepki gösterilmesi

B

Kaba ve saldırgan davranılması

C

Kızgın biçimde kornaya basılması

D

Nezaket ve saygı çerçevesinde uyarılması

Soru 50

Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur?

A

Trafik polisi yoksa kırmızı ışıkta geçmek

B

Sürekli şerit değiştirerek araç kullanmak

C

Denetim korkusu olmadan emniyet kemerini takmak

D

Elektronik denetleme sisteminin olmadığı yerlerde hız limitlerini aşmak

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments