%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımcıda mutlaka bulunmalıdır?

A

İyi bir sürücü olmak

B

Trafik görevlisi olmak

C

Sağlık personeli olmak

D

Sakin ve tedbirli olmak

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?

A

Kötü kokulara karşı burnunu tıkaması

B

Sorulan sorulara anlamlı cevap vermesi

C

Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etmesi

D

Yutkunma, öksürük gibi tepkilerin kaybolması

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi kandaki oksijen oranının düşmesine bağlı olarak meydana gelmez?

A

Kansızlık

B

Bilinç kaybı

C

Baş dönmesi

D

Düzensiz nabız atışı

Soru 4

Kaza yapmış bir araçta, devrilme tehlikesi belirgin olarak görülüyor ve araç sallanıyorsa, yaralılar araçtan ne zaman çıkarılmalıdır?

A

Hiç zaman kaybetmeden, hemen

B

Araç sabit bir hâle getirildikten sonra

C

Aracın cinsi ve modeli tespit edildikten sonra

D

Araç itilerek yavaşça devrilmesi sağlandıktan sonra

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi, insan vücudunda dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir?

A

Kan

B

Kalp

C

Eklemler

D

Kan damarları

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulaması değildir?

A

Rastgele hareket ettirilmesi

B

Hava yolu açıklığının sağlanması

C

Kanama varsa, hemen durdurulması

D

Sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 cm kadar yükseltilmesi

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi, dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

A

Uzuv kopması durumunda turnike uygulamaktan kaçınılması

B

Kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak basıncın arttırılması

C

Kanayan yere en uzak basınç noktasına baskı uygulanması

D

Kanayan bölgenin kalp hizasının altına indirilmesi

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi ayak bileklerinden sürükleme yönteminde yapılmaması gereken uygulamalardandır?

A

Kazazedenin baş, boyun ve gövde ekseni bozulmadan sürüklenmesi

B

İlk yardımcının, kazazedenin ayak kısmına çömelmesi

C

Kazazedenin ellerinin yanda serbest bırakılması

D

Kazazedeye yakın mesafede durulması.

Soru 9

Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan dört kazazedeye ait belirtiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tabloya göre bu kazazedelerden hangilerine “Heimlich manevrası” uygulanmalıdır?

A

I ve II.

B

I ve III.

C

II ve IV.

D

III ve IV.

Soru 10

İç kanamalar, kazazedeyi şok ve ölüme götürecek kadar kan kaybına neden olabilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi iç kanama yaşayan bir kazazedede kan kaybına bağlı olarak gelişen genel belirtilerden biri değildir?

A

Aşırı susuzluk hissi

B

Nemli ve soğuk deri

C

Yavaş ve güçlü nabız

D

Hızlı ve yüzeysel solunum

Soru 11

I. Kazazedenin tedavi edilmesi

II. Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması

III. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması

Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

A

I ve II.

B

I ve III.

C

II ve III.

D

I, II ve III.

Soru 12

Taş, yumruk ya da sopa gibi etkenlerin şiddetli olarak çarpması ile oluşan yaralara ne ad verilir?

A

Kesik yaralar

B

Ezikli yaralar

C

Delici yaralar

D

Parçalı yaralar

Soru 13

Şekildeki gibi sağa dönüş sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

29 Haziran 2013 Ehliyet soruları Soru 25

A

Dönülen kara yolunun gidiş şeridine girilmesi

B

Karşıya geçen yayalara yol verilmesi

C

Geniş kavisle dönülmesi

D

Dar kavisle dönülmesi

Soru 14

Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları Soru 41

A

5

B

10

C

15

D

20

Soru 15

Kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili olarak, kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan sürücünün yasal sorumluluğu nedir?

A

Sadece olaya karışan sürücülerin müdahale etme mecburiyeti vardır.

B

Sadece sağlık personeli olanların müdahale etme mecburiyeti vardır.

C

Kendi isteğine bağlı olarak müdahale etmeyebilir.

D

Her durumda müdahale etmekle yükümlüdür.

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi, araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle görevlidir?

A

Sağlık Bakanlığı

B

Milli Eğitim Bakanlığı

C

Emniyet Genel Müdürlüğü

D

Karayolları Genel Müdürlüğü

Soru 17

Kara yollarında uzun süreli beklemeyi gerektiren duraklamalarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?

A

Aracın kapılarının açık tutulması

B

Trafik görevlisine haber verilmesi

C

Motor çalışır halde farların yakılması

D

Motorun durdurulup el freninin çekilmesi

Soru 18

Ülkemizde, trafik kazalarındaki kusur oranlarının (%) yıllara göre dağılımı tablodaki gibidir?

8 Şubat 2014 Ehliyet soruları Soru 36

Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

A

Kazaların çoğu insan kaynaklıdır.

B

Kara yolları, deniz ve hava yollarına göre daha risklidir.

C

Toplu taşıma yapılması ülke ekonomisini olumlu yönde etkiler.

D

Kara yolu ulaşım sistemi, diğer ulaşım sistemlerinden daha çok kullanılmaktadır.

Soru 19

Şekildeki araçların görev hâli durumunda geçiş üstünlüğü sıralaması nasıl olmalıdır?

8 Mart 2014 Ehliyet soruları Soru 33

A

1 - 3 - 4 - 2

B

3 - 1 - 4 - 2

C

3 - 4 - 1 - 2

D

4 - 1 - 3 - 2

Soru 20

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, minibüs ile kamyonun karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?

A

Minibüs, kamyona

B

Kamyon, minibüse

C

Hızı fazla olan, diğerine

D

Yolcu sayısı fazla olan, diğerine

Soru 21

Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

6 Eylül 2014 Ehliyet soruları Soru 29

A

3 numaralı aracın takip mesafesini azaltması

B

2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçişine yardımcı olması

C

2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçmesi

D

2 numaralı aracın hızını artırması

Soru 22

Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki itfaiye aracının geçmesi gerekir.


Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

A

Otomobilin tali yolda olması

B

İtfaiye aracının ana yolda olması

C

İtfaiye aracının geçiş üstünlüğüne sahip olması

D

İtfaiye aracının diğer araca göre daha güçlü olması

Soru 23

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

22 Mart 2015 Ehliyet soruları Soru 20

A

Kasisli yolu

B

Tehlikeli çıkış eğimli yolu

C

Açılan köprüye yaklaşıldığını

D

Zeminde gevşek malzeme bulunduğunu

Soru 24

Bir kaza anında, başta kafa ve göğüs yaralanmaları olmak üzere olası bazı yaralanma türlerine karşı geliştirilmiş, seyir esnasında takılması zorunlu olan koruyucu düzenek aşağıdakilerden hangisidir?

A

Takograf

B

Çekme halatı

C

Boyun korsesi

D

Emniyet kemeri

Soru 25

Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A

Sürücüsüne hapis cezası verilir.

B

Araç sahibine sadece para cezası verilir.

C

İhtar edilir, tekrarı halinde araç trafikten men edilir.

D

Sürücüsü trafikten ömür boyu men edilir.

Soru 26

Yerleşim yeri içinde, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

A

15

B

20

C

25

D

30

Soru 27

Şekle göre 1 numaralı araca arkadan çarpan 2 numaralı araç sürücüsü hakkında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

A

Gözlerinin iyi görmediği

B

Hız kurallarına uymadığı

C

Araç lastiklerinin eski olduğu

D

Takip mesafesi kuralını ihlal ettiği

Soru 28

I. Ambulansa eskortluk yapmak
II. Taşıt yolu üzerinde yer açmak
III. Bir kavşakta ise kavşağı derhal boşaltmak

Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alan araç sürücüsü, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmak zorundadır?

A

Yalnız I

B

I ve II.

C

II ve III.

D

I, II ve III.

Soru 29

Kavşağa yaklaşan bir sürücü, trafik işaret ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir.

Bu durumda sürücü nasıl davranmalıdır?

A

Durmalı, ilk geçiş hakkını kendisi kullanmalı

B

Hızını sabit tutmalı, kontrollü bir şekilde geçmeli

C

Hızını azaltmalı, kontrollü bir şekilde durmadan geçmeli

D

Durmalı, ilk geçiş hakkını diğer yönden gelen araçlara vermeli

Soru 30

Şekilde iki yönlü ve üç şeritli kara yolu bölümünde seyreden araçlar görülmektedir.Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır?

23 Aralık 2017 Ehliyet sınav soruları Soru 25

A

Yalnız 3

B

1 ve 2

C

2 ve 3

D

1, 2 ve 3

Soru 31

I. Motosiklet

II. Elektrikli bisiklet

III. Lastik tekerlekli traktör

IV. Üç tekerlekli yük motosikleti

Yukarıdaki taşıtlardan hangilerinin sürülmesi sırasında koruma başlığı takılması mecburidir?

A

I ve II.

B

I, III ve IV.

C

II, III ve IV.

D

I, II, III ve IV.

Soru 32

2918 sayılı trafik kanununa göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir?

A

2

B

3

C

5

D

10

Soru 33

Aşağıdakilerden hangisi tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir?

A

Sağlık Bakanlığı

B

Millî Eğitim Bakanlığı

C

Emniyet Genel Müdürlüğü

D

Karayolları Genel Müdürlüğü

Soru 34

Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda minibüs ve otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?

A

80

B

90

C

100

D

110

Soru 35

• Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa
• Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa

Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A

Mola verilmeli

B

Yola devam edilmeli

C

Gözler ovuşturulmalı

D

Baş dik tutulmaya çalışılmalı

Soru 36

Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması uzun hüzmeli farların açık olduğunu bildirir?

A

 8 Mart 2014 Ehliyet soruları 43. Soru A Şıkkı

B

 8 Mart 2014 Ehliyet soruları 43. Soru B Şıkkı

C

 8 Mart 2014 Ehliyet soruları 43. Soru C Şıkkı

D

 8 Mart 2014 Ehliyet soruları 43. Soru D Şıkkı

Soru 37

Aşağıdakilerden hangisi, araç arızalandığında durma veya mecburi park etme durumunda kullanılır?

A

Sis lambaları

B

Plaka lambaları

C

İç aydınlatma lambaları

D

Acil uyarı (dörtlü ikaz) lambaları

Soru 38

Aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

A

Fren

B

Motor

C

Egzoz

D

Diferansiyel

Soru 39

Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik devrelerinde meydana gelebilecek kısa devre sonunda sistemi olası yangın tehlikesine karşı korumak için kullanılır?

A

Flaşör

B

Sigorta

C

Far anahtarı

D

Sinyal ampulü

Soru 40

Aracın farlarından biri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A

Akünün boşalması

B

Akü kablo bağlantılarının gevşemesi

C

Marş kablo bağlantılarının gevşemesi

D

Far kablo bağlantılarının oksitlenmesi

Soru 41

Araca römork bağlandığı zaman aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?

A

Römorka yük konulması

B

Römorkun farlarının yakılması

C

Römorkun üzerine branda çekilmesi

D

Römorkun elektrik sisteminin prize takılması

Soru 42

Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?

A

Günde bir

B

Haftada bir

C

Altı ayda bir

D

Araca binileceği zaman

Soru 43

Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A

Motor daima yüksek devirde çalıştırılır.

B

Lastiklerin hava basıncının normal değerde olmasına dikkat edilir.

C

Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir.

D

Aracın yükü ve ağırlığı artırılır.

Soru 44

Radyatöre konulacak su peteklerin neresinde olmalıdır?

A

Altında

B

Üzerinde

C

Ortasında

D

Hizasında

Soru 45

Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır. Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A

Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanılması

B

Karşılıklı saygının öncelikle başkalarından beklenmesi

C

Kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunun düşünülmesi

D

Trafikteki her kuralın altında yatan güvenlik gerekçelerinin sorgulanıp öğrenilmesi

Soru 46

I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.
II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.
III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur.

Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

A

I ve II

B

I ve III

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 47

I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi
II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması
III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması
IV. Bilhassa yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi

Yukarıdakilerden hangileri kara yolundameydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?

A

I ve II.

B

I, III ve IV.

C

II, III ve IV.

D

I, II, III ve IV.

Soru 48

Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir?

A

Yüzün kızarması

B

Kaşların çatılması

C

Yumrukların sıkılması

D

Kontrollü davranılması

Soru 49

Geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp geçme yapan araca kolaylık sağlaması durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisiyle ifade edilir?

A

Bencillik

B

İnatlaşmak

C

Diğergamlık

D

Sorumsuzluk

Soru 50

Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikteki temel değerlerden hangisine uygun davranmıştır?

A

İnatlaşmaya

B

Aşırı tepki göstermeye

C

Kaba ve saldırgan davranmaya

D

Trafik kültüründe birbirini uyarmaya

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments