%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

Aşağıdaki kemiklerden hangisinde kırık olması durumunda kazazedenin göğüs bölgesine yapılan baskıda şiddetli ağrı, nefes almada güçlük ve öksürük belirtileri görülür?

A

Kol kemiği

B

Kalça kemiği

C

Uyluk kemiği

D

Kaburga kemiği

Soru 2

Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A

Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir.

B

Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir.

C

Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında kullanılmalıdır.

D

Köprücük kemiği kırıklarında hastanın sedye ile taşınması hayati önem taşır.

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi göğüs yaralanması olan kazazedeye uygulanmaz?

A

Açık olan yarayı temiz bir bezle kapatıp basınç yapmadan sarmak

B

Ayakları yüksekte tutup sırtüstü yatırmak

C

Batan cisim varsa çıkarmamak

D

Yarı oturur duruma getirmek

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi "şok" belirtilerindendir?

A

Deride kızarıklık olması

B

Bilinç seviyesinin artması

C

Vücut sıcaklığının artması

D

Nabzın hızlı ve zayıf olması

Soru 5

Omurga zedelenmesi olan kazazedeyi oturtmadan ve hareket ettirmeden sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A

Kan dolaşımını yavaşlatmak

B

Solunum sıkıntısını azaltmak

C

Sindirim işlevinin rahat olmasını sağlamak

D

Sinir zedelenmesine bağlı oluşabilecek felci önlemek

Soru 6

Kırığı oluşturan kuvvet sadece kemiği kırmayıp, beraberinde kemiğin etrafındaki damarları, sinirleri, tendonları, kasları, deri ve komşu organları da yaralayabilir. Buna göre kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulaması olur?

A

Kırık bölgenin hareketsiz hale getirilmesi

B

Kırık bölge hareketsiz hale getirilmeden taşıma yapılması

C

Kol ya da bacakta bozulmuş şeklin düzeltilmeye çalışılması

D

Kazazedenin oturmasına ya da sağa sola kımıldamasına izin verilmesi

Soru 7

Duyu organlarının hiçbir uyarana tepki veremeyecek şekilde fonksiyonlarını yitirmesiyle beliren uzun süreli bilinç kaybı hâli aşağıdakilerden hangisidir?

A

Şok

B

Bayılma

C

Koma

D

Kansızlık

Soru 8

Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?

A

İtfaiye

B

Ambulans

C

Polis imdat

D

Jandarma imdat

Soru 9

Kalp masajı uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır?

A

Kalp çalıştığında

B

112´ye haber verildiğinde

C

Kazazedenin akrabaları geldiğinde

D

Kazazedenin cildinde kızarıklıklar gözlemlendiğinde

Soru 10

İlk yardımcı olarak bulunduğunuz güvenli olmayan olay yerinde; kazazedelerden biri başında, boynunda ve sırtında ağrı olduğunu, bacaklarını hareket ettiremediğini söylüyor, ayrıca kazazedenin burnundan ve kulağından kan geliyorsa bu kazazedeyi daha güvenli bir ortama nasıl taşırsınız?

A

Baş-boyun-gövde ekseni bozulmadan düz pozisyonda sürükleyerek

B

Kazazedenin gövdesini sağ omuza yerleştirip ağırlığı dizlere vererek

C

Omuzdan destek verip yürütmeye çalışarak

D

Kazazedeyi kucağa alıp ağırlığı yüklenerek

Soru 11

Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?

A

Tokluk hissi

B

Yavaş nabız

C

Görmede netlik

D

Yüzeysel solunum

Soru 12

Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan dört kazazedeye ait belirtiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tabloya göre bu kazazedelerden hangilerine “Heimlich manevrası” uygulanmalıdır?

A

I ve II.

B

I ve III.

C

II ve IV.

D

III ve IV.

Soru 13

Sağa dönmek isteyen şekildeki 1 numaralı araç sürücüsü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?

24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları Soru 38

1- Hızın azaltılması
2- Dönüş işaretinin verilmesi
3- Dar bir kavisle dönülmesi
4- Sağ şeride girilmesi

A

1 - 2 - 3 - 4 

B

1 - 4 - 2 - 3

C

2 - 4 - 1 - 3

D

4 - 2 - 1 - 3

Soru 14

Kara yollarında gerekli düzenleme ve işaretlemeleri aşağıdakilerden hangisi yapar?

A

Emniyet Genel Müdürlüğü

B

Karayolları Genel Müdürlüğü

C

Trafik Kazalarını Önleme Derneği

D

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?

A

Trafik yoğunluğunun azalması

B

Trafik yoğunluğunun artması

C

Gürültü kirliliğinin önlenmesi

D

Yakıt tüketiminin azalması

Soru 16

B sınıfı sürücü belgesi ile, aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz?

A

Traktör

B

Minibüs

C

Motosiklet

D

Kamyonet

Soru 17

• Kırmızı ışık yanması
• Yolun trafiğe kapanması
• Yetkililerin dur işareti vermesi

Seyir hâlindeki taşıtların yukarıda verilen faktörlerle durdurulmasına ne ad verilir?

A

Durma

B

Park etme

C

Duraklama

D

Trafikten men

Soru 18

Alkol belirli durumlara tepki verme, karar alma ya da hızlı reaksiyon gösterme becerilerini etkileyerek beynin işlevlerini yavaşlatır.

Yukarıda verilen bu bilgi doğrultusunda alkolün, özellikle vücudumuzdaki hangi sistem üzerinde etkili olduğu söylenebilir?

A

Sindirim sistemi

B

Dolaşım sistemi

C

Solunum sistemi

D

Merkezi sinir sistemi

Soru 19

I- Çekme halatı
II- Pense, tornavida
III- Kriko, bijon anahtarı
IV- Bir çift patinaj zinciri

Yukarıdaki malzeme ve takımlardan hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?

A

I ve II

B

I, II ve III

C

II, III ve IV

D

I, II, III ve IV

Soru 20

Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?

A

Asabi

B

Öfkeli

C

Stresli

D

Hoş görülü

Soru 21

I- Reflektör
II- İlk yardım çantası
III- Flaşörlü yanıp sönen, sarı ışıklı dönerli uyarı lambası

Lastik tekerlekli traktörlerde yukarıdaki teçhizattan hangilerinin bulundurulması zorunludur?

A

I ve II

B

I ve III

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 22

Şekildeki yol bölümünde görülen trafik işaret levhası, sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

10 Ocak 2015 Ehliyet soruları Soru 22

A

Bölünmüş yola gireceğini

B

Tali yol kavşağına yaklaştığını

C

İki yönlü yol kesimine yaklaştığını

D

İleride kontrolsüz bir kavşağın olduğunu

Soru 23

Trafik kazasına karışan sürücü yaralanmamış ise aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

A

Akan trafiği kontrol etmek

B

Yolu hemen trafiğe açmak

C

Kaza ile ilgili iz ve delilleri yok etmek

D

Işıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koymak

Soru 24

Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

27 Haziran 2015 Ehliyet soruları Soru 28

A

5

B

10

C

15

D

20

Soru 25

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A

Kasisli yola girileceğini

B

Yolda çalışma olduğunu

C

Yolun trafiğe kapalı olduğunu

D

Motorlu taşıtların giremeyeceğini

Soru 26

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

A

Hızını artırmalı

B

Geriye dönmeli

C

Hızını azaltmalı

D

Yolun kayganlığını kontrol etmeli

Soru 27

I. Gece öndeki araç geçilirken uzağı gösteren ışıkların kullanılması gerekir.
II. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.

Yukarıda verilenler için hangisi söylenir?

A

I. doğru, II. yanlış

B

I. yanlış, II. doğru

C

Her ikisi de doğru

D

Her ikisi de yanlış

Soru 28

I. Araç lastiği seçimi
II. Çevre ve iklim koşulları
III. Fren sistemi performansı

Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?

A

Yalnız I

B

I ve II.

C

II ve III.

D

I, II ve III.

Soru 29

Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

23 Aralık 2017 Ehliyet sınav soruları Soru 18

A

I. Yol ver - II. Girişi olmayan yol

B

I. Dur - II. Taşıt trafiğine kapalı yol

C

I. Taşıt trafiğine kapalı yol - II. Girişi olmayan yol

D

I. Azami hız sınırlaması - II. Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sonu

Soru 30

2918 sayılı trafik kanununa göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir?

A

2

B

3

C

5

D

10

Soru 31

Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

21 Nisan 2018 Ehliyet sınav soruları Soru 18

A

Banketten gitmeli

B

Takip mesafesini artırmalı

C

Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli

D

Acil uyarı ışıklarını yakarak derhâl durmalı

Soru 32

Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

21 Nisan 2018 Ehliyet sınav soruları Soru 21

A

Hızın artırılması gerektiğini

B

Sağa ve sola dönülemeyeceğini

C

Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini

D

Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu

Soru 33

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

A

 4 Ağustos 2018 Ehliyet sınav soruları çöz 19. Soru A Şıkkı

B

 4 Ağustos 2018 Ehliyet sınav soruları çöz 19. Soru B Şıkkı

C

 4 Ağustos 2018 Ehliyet sınav soruları çöz 19. Soru C Şıkkı

D

 4 Ağustos 2018 Ehliyet sınav soruları çöz 19. Soru D Şıkkı

Soru 34

Şekle göre, 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A

Öndeki araca takip mesafesinden daha fazla yaklaşmalı

B

Takip mesafesine uyarak bulunduğu şeridi izlemeli

C

Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli

D

Öndeki aracın geç işaretine uymalı

Soru 35

Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi numaralı araç kullanmalıdır?

A

1

B

2

C

3

D

4

Soru 36

Motorun soğutma sisteminde kullanılan antifriz, donmayı önlemenin yanısıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır.

Buna göre, antifriz kullanımı motorlarda hangi durumda tercih edilmelidir.

A

Her türlü iklim şartlarında

B

Sadece sıcak yaz aylarında

C

Sadece zorlu kış koşullarında

D

Donma gerçekleştikten sonra

Soru 37

Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması uzun hüzmeli farların açık olduğunu bildirir?

A

 8 Mart 2014 Ehliyet soruları 43. Soru A Şıkkı

B

 8 Mart 2014 Ehliyet soruları 43. Soru B Şıkkı

C

 8 Mart 2014 Ehliyet soruları 43. Soru C Şıkkı

D

 8 Mart 2014 Ehliyet soruları 43. Soru D Şıkkı

Soru 38

Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?

A

 18 Ekim 2014 Ehliyet soruları 42. Soru A Şıkkı

B

 18 Ekim 2014 Ehliyet soruları 42. Soru B Şıkkı

C

 18 Ekim 2014 Ehliyet soruları 42. Soru C Şıkkı

D

 18 Ekim 2014 Ehliyet soruları 42. Soru D Şıkkı

Soru 39

Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A

Vites boş konuma alınır.

B

El freni çekiliyse bırakılır.

C

Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır.

D

Araç motorunun sarsıntısız çalışması sağlanır.

Soru 40

Aşağıdakilerden hangisi motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek, vites değiştirme imkânı sağlayan güç aktarma organıdır?

A

Amortisör

B

Helezon yay

C

Fren balatası

D

Kavrama (Debriyaj)

Soru 41

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarma organının adı nedir?

27 Ağustos 2016 Ehliyet soruları Soru 36

A

Volan

B

Aks

C

Kavrama

D

Vites kutusu

Soru 42

Aşağıdakilerden hangisinin, çok soğuk hava şartlarında motor soğutma suyuna katılması donmayı önler?

A

Akü elektroliti

B

Motor yağı

C

Fren hidroliği

D

Antifriz

Soru 43

Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

A

Lastik basıncının düşük olduğunu

B

El freninin çekili olduğunu

C

Sis lambalarının yandığını

D

Fren balatalarının bittiğini

Soru 44

Periyodik bakımda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?

A

Polen filtresinin

B

Yağ filtresinin

C

Araç lastiklerinin

D

Cam sileceklerinin

Soru 45

Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

A

Öfke

B

Sabır

C

İnatlaşma

D

Aşırı tepki

Soru 46

Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?

A

Korkutmak veya şaşırtmak

B

Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak

C

Sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek

D

Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek

Soru 47

Kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan sürücünün, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyememesi durumu, bu sürücünün trafikte hangi temel değere sahip olmadığını gösterir?

A

Öfke

B

İnatlaşma

C

Sabır

D

Aşırı tepki

Soru 48

Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk duygusuna sahip bir sürücünün özelliklerindendir?

A

Trafik kurallarını önemsemeden araç kullanması

B

Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi

C

Sevdiklerinin hayatını tehlikeye atmaktan çekinmemesi

D

Kendi yetki alanına giren herhangi bir olayı başkalarının üstlenmesini beklemesi

Soru 49

Aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olan sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?

A

Bencil

B

Sorumsuz

C

Görgü seviyesi düşük

D

Empati düzeyi yüksek

Soru 50

Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikteki temel değerlerden hangisine uygun davranmıştır?

A

İnatlaşmaya

B

Aşırı tepki göstermeye

C

Kaba ve saldırgan davranmaya

D

Trafik kültüründe birbirini uyarmaya

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments