%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

Kaburga kemiğinde kırık olan kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilerek hastaneye sevk edilmelidir?

A

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 12. Soru A Şıkkı

B

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 12. Soru B Şıkkı

C

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 12. Soru C Şıkkı

D

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 12. Soru D Şıkkı

Soru 2

Vücudumuzda belli bir işlevi yerine getirmek amacıyla bir araya gelen organların oluşturdukları yapıya ne denir?

A

Doku

B

Hücre

C

Gövde

D

Sistem

Soru 3

Bak-Dinle-Hisset yönteminde "Dinle" ne anlama gelir?

A

Trafik işaretçilerinin dinlenmesi

B

Yaralının soluk sesinin dinlenmesi

C

Yaralıların şikayetlerinin dinlenmesi

D

Etrafta siren sesi olup olmadığının dinlenmesi

Soru 4

Başından yaralanan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A

Yarası sarılarak uyutulur.

B

Yaralı bölgeye sıcak uygulama yapılır.

C

Solunum yolu açık tutularak sevk edilir.

D

Kanama yoksa bir şey yapmaya gerek yoktur

Soru 5

Kazazedede boyun travması yoksa, hava yolunu açmak için verilebilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A

Sırtüstü yatırılmış kazazedenin çenesi kaldırılırken diğer el ile alından bastırılarak başın geriye alınması

B

Çenenin göğüs kemiğine değecek şekilde başın öne eğilmesi

C

Başın sert bir zeminde hafif yana dönük olması

D

Başın sert bir zeminde düz pozisyonda olması

Soru 6

Çarpma ya da düşme sonucu kemik bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?

A

Kırık

B

Çıkık

C

Zorlama

D

Burkulma

Soru 7

İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "B" neyi ifade etmektedir?

A

Vücut ısısının düşürülmesini

B

Solunumun değerlendirilmesini

C

Kan dolaşımının değerlendirilmesini

D

Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?

A

Küçük kabarcıklar şeklinde kanama olması

B

Yüzeysel bir yaradan yayılarak, yavaş akması

C

Koyu kırmızı renkteki kanın taşar biçimde akması

D

Açık kırmızı renkteki kanın, kalp atımı ile eş zamanlı fışkırır tarzda akması

Soru 9

Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?

A

Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması

B

Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi

C

Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması

D

Burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi, yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?

A

Kendi kapasitesinden fazla ağırlık taşımalıdır.

B

Ani dönme ve bükülme gibi hareketler yapmalıdır.

C

Kendinin ve yaralının güvenliğinden emin olmalıdır.

D

Yangın, göçük ve patlama tehlikesinin devam ettiği durumları önemsememelidir.

Soru 11

Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?

A

Kalp durması

B

Bacak kemiği kırılması

C

Solunum yolu tıkanması

D

Delici göğüs yaralanması

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

A

Bilinç kontrolünün yapılması

B

Yaşam bulgularının sık sık izlenmesi

C

Dışarı çıkan organlarının içeri sokulmaya çalışılması

D

Bilinci yerinde ise sırtüstü pozisyonda bacakları bükülmüş olarak yatırılması

Soru 13

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

2 Kasım 2013 Ehliyet soruları Soru 23

A

Hızını artırmalı

B

Hızını azaltmalı

C

Geriye dönmeli

D

Yolun kayganlığını kontrol etmeli

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?

A

İniş eğimli yollarda motorun durdurulması

B

Bakım sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin çevreye bilinçsizce bırakılmaması

C

Taşıtlarda kalitesiz yakıtların kullanılması

D

Taşıtlardan dışarıya malzeme atılması

Soru 15

Tabloda çeşitli hızlara göre olması gereken en az takip mesafeleri verilmiştir.

8 Aralık 2013 Ehliyet soruları Soru 32

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A

Takip mesafesi hızın metre cinsinden en az yarısı kadardır.

B

Hız ile takip mesafesi arasında bir ilişki kurulamaz.

C

Hız arttıkça takip mesafesi sabit kalır.

D

Hız arttıkça takip mesafesi azalır.

Soru 16

Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha doğudadır?

8 Aralık 2013 Ehliyet soruları Soru 48

A

Uşak

B

Sivas

C

Konya

D

Trabzon

Soru 17

Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir?

A

Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta

B

Aralıklı yanıp sönen sarı ışıkta

C

Kırmızı ışıkta

D

Sarı ışıkta

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi, araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle görevlidir?

A

Sağlık Bakanlığı

B

Milli Eğitim Bakanlığı

C

Emniyet Genel Müdürlüğü

D

Karayolları Genel Müdürlüğü

Soru 19

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

8 Şubat 2014 Ehliyet soruları Soru 23

A

Yol ver

B

İleri mecburi yön

C

Girişi olmayan yol

D

Taşıt trafiğine kapalı yol

Soru 20

Aksine bir durum yoksa, şekildeki ışıklı trafik işaret cihazına göre sürücüler ok yönündeki dönüşü ne zaman yapmalıdır?

12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları Soru 18

A

Oklu ışık sarı yandığında

B

Oklu ışık yeşil yandığında

C

Oklu ışık kırmızı yandığında

D

Sarı ve kırmızı oklu ışık birlikte yandığında

Soru 21

I- Reflektör
II- İlk yardım çantası
III- Yangın söndürme cihazı

Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 22

Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?

A

Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar

B

Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar

C

Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar

D

Araç uzunluğunun üç katı kadar

Soru 23

Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

10 Ocak 2015 Ehliyet soruları Soru 28

A

İstediği şeridi 

B

1 numaralı şeridi

C

2 numaralı şeridi

D

3 numaralı şeridi

Soru 24

Aşağıdaki araçlardan hangisinde ilk yardım çantası bulundurmak mecburi değildir?

A

Otobüs

B

Minibüs

C

Motosiklet

D

Otomobil

Soru 25

Aşağıdakilerden hangisi bölünmüş kara yoludur?

A

27 Haziran 2015 Ehliyet soruları 16. Soru A Şıkkı

B

27 Haziran 2015 Ehliyet soruları 16. Soru B Şıkkı

C

27 Haziran 2015 Ehliyet soruları 16. Soru C Şıkkı

D

27 Haziran 2015 Ehliyet soruları 16. Soru D Şıkkı

Soru 26

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

27 Haziran 2015 Ehliyet soruları Soru 23

A

Geçme yasağı sonunu

B

Hız sınırlaması sonunu

C

Araç trafiğine kapalı yolu

D

Öndeki taşıtı geçme yasağını

Soru 27

Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?

A

 13 Şubat 2016 Ehliyet soruları 21. Soru A Şıkkı

B

 13 Şubat 2016 Ehliyet soruları 21. Soru B Şıkkı

C

 13 Şubat 2016 Ehliyet soruları 21. Soru C Şıkkı

D

 13 Şubat 2016 Ehliyet soruları 21. Soru D Şıkkı

Soru 28

Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?

A

Kasko sigortası

B

Zorunlu mali sorumluluk sigortası

C

Zorunlu deprem sigortası

D

Hırsızlık sigortası

Soru 29

Aksine bir işaret yoksa aşağıdaki taşıtlardan hangisinin, yerleşim yeri dışındaki kara yollarında "azami hız sınırı" diğerlerine göre daha fazladır?

A

Otomobil

B

Otobüs

C

Motosiklet

D

Kamyon

Soru 30

Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?

A

Araç uzunluğunun üç katı kadar

B

Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar

C

Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar

D

Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar

Soru 31

Aracına “LPG” sistemi taktıran bir kişi, bu durumu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmek zorundadır?

A

30

B

40

C

50

D

60

Soru 32

Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?

A

Yakıt tüketiminin azalması

B

Gürültü kirliliğinin önlenmesi

C

Zararlı gaz salınımının artması

D

Trafik yoğunluğunun azalması

Soru 33

Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi “taşıt trafiğine kapalı yol” anlamındadır?

A

B

 

C

D

 

Soru 34

Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi “gevşek malzemeli zemin” anlamındadır?

A

 7 Ekim 2017 Ehliyet soruları 17. Soru A Şıkkı

B

 7 Ekim 2017 Ehliyet soruları 17. Soru B Şıkkı

C

 7 Ekim 2017 Ehliyet soruları 17. Soru C Şıkkı

D

 7 Ekim 2017 Ehliyet soruları 17. Soru D Şıkkı

Soru 35

Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir?

A

Bir meslek sahibi olmak

B

Belirli bir eğitim seviyesine sahip olmak

C

Kullanacağı araca göre belirli bir yaşın üzerinde olmak

D

Sürücülük yapmaya uygun olduğunu gösterir sağlık raporu almak

Soru 36

Temiz kireçsiz su ile donmayı ve korozyonu önleyici antifriz karışımından oluşan sıvıya ne ad verilir?

A

Motor yağı

B

Fren hidroliği

C

Akü elektroliti

D

Motor soğutma suyu

Soru 37

Alternatörün elektrik üretip üretmediğini sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?

A

Şarj göstergesi

B

Dörtlü flaşör göstergesi

C

Cam rezistansı göstergesi

D

Kısa ve uzun far göstergeleri

Soru 38

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve vites kutusundan gelen hareketin diferansiyele iletilmesini sağlayan güç aktarma organının adı nedir?

6 Eylül 2014 Ehliyet soruları Soru 42

A

Şaft 

B

Aks

C

Volan

D

Kavrama

Soru 39

Aşağıdakilerden hangisi, araç arızalandığında durma veya mecburi park etme durumunda kullanılır?

A

Sis lambaları

B

Plaka lambaları

C

İç aydınlatma lambaları

D

Acil uyarı (dörtlü ikaz) lambaları

Soru 40

Lastiklerin hava basıncı dengesiz olursa frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?

A

Araç bir tarafa çeker.

B

Fren pedalı sertleşir.

C

Frenlerden ses gelir.

D

Fren hidroliği azalır.

Soru 41

Motorun soğutma sisteminde kullanılan - - - - donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A

asit

B

antifriz

C

saf su

D

elektrolit

Soru 42

Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A

Yakıt tüketimini azaltmak

B

Aracın dönüşlerini sağlamak

C

Akünün şarj olmasını sağlamak

D

Titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümlemek

Soru 43

Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A

Eskiyen buji kabloları değiştirilir.

B

Motor yüksek devirde kullanılır.

C

Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir.

D

Araç yokuş aşağı inerken vites boşa alınıp kontak kapatılır.

Soru 44

Aşağıdakilerden hangisinin, çok soğuk hava şartlarında motor soğutma suyuna katılması donmayı önler?

A

Akü elektroliti

B

Motor yağı

C

Fren hidroliği

D

Antifriz

Soru 45

Trafik kazası, sadece maddi hasarlı bile olsa yaşanması hiç istenmeyen ve kazaya karışan sürücüleri psikolojik olarak olumsuz etkileyen bir durumdur.

Buna göre kaza sonrası tarafların birbirine hangi şekilde davranması hâlinde meydana gelen kaza ile ilgili sorunlar daha kısa sürede çözülecektir?

A

Asabi

B

Aşırı tepkili

C

Kaba ve saldırgan

D

Saygılı ve nezaketli

Soru 46

Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı birhatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi, trafikte hangi üslubun kullanıldığına örnek olur?

A

Bencilliğin

B

Beden dilinin

C

İnatlaşmanın

D

Tahammülsüzlüğün

Soru 47

Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir?

A

Trafik kurallarına riayet edilmesi

B

En soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi

C

Hız sınırlamalarının üstünde araç kullanılması

D

Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi

Soru 48

Aşağıdaki temel değerlerden hangisini içselleştirmiş bir sürücü, trafikte kendinden çok başkalarını düşünür ve başkalarının iyiliği için fedakârlık yapar?

A

Bencillik

B

Diğergamlık

C

Nezaketsizlik

D

Hoşgörüsüzlük

Soru 49

Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olunduğunu gösterir?

A

Öfke

B

Sabır

C

İnatlaşma

D

Aşırı tepki

Soru 50

Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?

A

Aşırı hız yapmaktan kaçınılması

B

Geçiş önceliğine sahip araçlara yol verilmesi

C

Trafikte sürücülerin tek başına olmadığının düşünülmesi

D

Engeli olmadığı hâlde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments