%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?

A

Pazı kemiği

B

Kaval kemiği

C

Kaburga kemiği

D

Uyluk kemiği

Soru 2

Kırıkların sabitlenme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A

Üşümeyi engellemek

B

Kırık bölgesini her yöne hareket ettirebilmek

C

Kırık uçlarının kana karışıp kalbe gitmesini engellemek

D

Kırık kemik uçlarının dokulara zarar vermesini engellemek

Soru 3

Bebeklerde (0-12 ay) tek ilk yardımcı ile yapılan dış kalp masajı uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A

Göğüs ve sırt kısmının iki elin arasına alınarak sıkıştırılması

B

Sağ elin yumruk hâline getirilerek göğüs merkezine vurulması

C

Göğüs kemiği 6 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması

D

Bir elin orta ve yüzük parmağı ile göğüs kemiği 4 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması

Soru 4

Kalp durmasının en önemli göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?

A

Solunumun güç olması

B

Vücutta morarma olması

C

Nabız atımlarının olmaması

D

Kazazedenin bilincini kaybetmesi

Soru 5

• Sıkıntı veya nefes darlığı
• Genellikle göğüs ortasından başlayıp kollara, boyuna, sırta ve çeneye doğru ilerleyen ve yaklaşık 5-10 dakika kadar süren ağrı hissi

Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir?

A

Reflü

B

Kalp spazmı

C

Kalp durması

D

Solunum durması

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi, kan şekeri aniden düştüğünde görülen belirtilerden biri değildir?

A

Titreme

B

Zindelik

C

Yorgunluk

D

Aniden acıkma

Soru 7

Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?

A

40

B

60

C

80

D

100

Soru 8

İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "C" dolaşımın değerlendirilmesini ifade etmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi, dolaşımın değerlendirilmesi aşamasında ilk yardımcının yaptığı uygulamalardandır?

A

Kazazedeye "iyi misiniz?" diye sorulması

B

Kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi

C

Kazazedenin şah damarından 5 saniye süreyle nabız alınması

D

İlk yardımcının yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırması

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

A

Batan cismin çıkarılması

B

Ağızdan ılık içecekler verilmesi

C

Bilinci açık ise yarı oturur duruma getirilmesi

D

Ayaklarının yüksekte tutulup sırtüstü yatırılması

Soru 10

• Geçici hafıza kaybı
• Burundan kan gelmesi
• Göz bebeklerinde büyüklük farkı

Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?

A

Baş

B

Karın

C

Göğüs

D

Omurga

Soru 11

Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

A

Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilerek üst yarısına orta ve yüzük parmağının dik olarak yerleştirilmesi

B

Basıyı tam uygulayabilmek için kazazedeye uzak mesafede durulması

C

Göğüs kemiğine bası uygulama ve kaldırmanın ritmik olarak yapılması

D

Göğüs kemiği 1 cm çökecek şekilde bası uygulanması

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

A

Yaralı bölgenin düzeltilmeye çalışılması

B

Yara varsa üzerinin temiz bir bezle kapatılması

C

Tespit yapılırken yaralı bölgenin hareket ettirilmesi

D

Tespit edilecek bölgenin sadece sert malzeme ile kaplanması

Soru 13

Aşağıdakilerin hangisindeki araçlar park yerine uygun şekilde park edilmiştir?

A

 29 Haziran 2013 Ehliyet soruları 31. Soru A Şıkkı

B

 29 Haziran 2013 Ehliyet soruları 31. Soru B Şıkkı

C

 29 Haziran 2013 Ehliyet soruları 31. Soru C Şıkkı

D

 29 Haziran 2013 Ehliyet soruları 31. Soru D Şıkkı

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi yol ver işaretidir?

A

 24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları 30. Soru A Şıkkı

B

 24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları 30. Soru B Şıkkı

C

 24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları 30. Soru C Şıkkı

D

 24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları 30. Soru D Şıkkı

Soru 15

Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

A

Çok dikkatli olduğu

B

Çok tecrübeli olduğu

C

Trafik kuralına uymadığı

D

Yolun yapısına bağlı olarak hareket ettiği

Soru 16

"İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme" trafik kazalarında .................... sayılan hâllerdendir.

Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A

tali kusur

B

asli kusur

C

yol kusuru

D

kusuru paylaştırma

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?

A

İniş eğimli yollarda motorun durdurulması

B

Bakım sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin çevreye bilinçsizce bırakılmaması

C

Taşıtlarda kalitesiz yakıtların kullanılması

D

Taşıtlardan dışarıya malzeme atılması

Soru 18

B sınıfı sürücü belgesi ile, aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz?

A

Traktör

B

Minibüs

C

Motosiklet

D

Kamyonet

Soru 19

I- İşaret vermeden şerit değiştirmeleri
II- Kavşaklara yaklaşırken hızlarını azaltmaları
III- İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmeleri

Yukarıdakilerden hangilerini sürücülerin yapması yasaktır?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

I ve III

D

I, II ve III

Soru 20

Şekilde verilenlerden hangileri gabari ile ilgilidir?

9 Ağustos 2014 Ehliyet soruları Soru 23

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 21

Zorunlu mali sorumluluk sigortası hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A

Motorlu araçlar için zorunludur.

B

Motorlu araçlar için isteğe bağlıdır.

C

Teminat limitleri ve sigorta primi yasa ile belirlenir.

D

Araç sahibine düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alır.

Soru 22

Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fiziksel ögelerden oluşan dış ortama ne denir?

A

Atık

B

İklim

C

Çevre

D

Erozyon

Soru 23

Haritaların sağ kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?

A

Batı

B

Doğu

C

Kuzey

D

Güney

Soru 24

Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

18 Ekim 2014 Ehliyet soruları Soru 20

A

Hızını artırması

B

Hızını azaltması

C

Duraklama yapmaması

D

Takip mesafesini artırması

Soru 25

Araç kornalarının kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A

Korkutmadan uyarması

B

Ses tonunun sabit olması

C

Uyarı amacı dışında kullanılması

D

Rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması

Soru 26

Aksine bir işaret yoksa, dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A

Karşıya geçen yaya varsa geçiş hakkını kendisinin kullanması

B

Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmesi

C

Sağa dar, sola geniş kavisle dönmesi

D

Hızını azaltması

Soru 27

Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır?

A

 12 Aralık 2015 Ehliyet soruları 23. Soru A Şıkkı

B

 12 Aralık 2015 Ehliyet soruları 23. Soru B Şıkkı

C

 12 Aralık 2015 Ehliyet soruları 23. Soru C Şıkkı

D

 12 Aralık 2015 Ehliyet soruları 23. Soru D Şıkkı

Soru 28

Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?

A

 13 Şubat 2016 Ehliyet soruları 21. Soru A Şıkkı

B

 13 Şubat 2016 Ehliyet soruları 21. Soru B Şıkkı

C

 13 Şubat 2016 Ehliyet soruları 21. Soru C Şıkkı

D

 13 Şubat 2016 Ehliyet soruları 21. Soru D Şıkkı

Soru 29

Motosikletlerde ilk 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

A

4

B

3

C

2

D

1

Soru 30

Şekildeki kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A

1 - 2 - 3

B

1 - 3 - 2

C

2 - 3 - 1

D

3 - 2 - 1

Soru 31

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A

Yolu kontrol etmesi

B

Aracını yavaşlatması

C

Takip mesafesini azaltması

D

Bu bölgeden dikkatli geçmesi

Soru 32

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi uzunluk anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

A

B

C

D

Soru 33

Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A

Dar bir kavisle dönmesi

B

Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi

C

Dönüşünü tamamladıktan sonra hızına uygun şeride girmesi

D

Kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara ilk geçiş hakkını vermesi

Soru 34

Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

A

Araçların tescil işlemlerini yapmak

B

Motorlu taşıt sürücü sertifikası vermek

C

Kara yollarında gerekli işaretlemeleri yapmak

D

Sürücü kursunda eğitilenlerin sınavını yapmak

Soru 35

Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ne ad verilir?

A

Garaj

B

Durak

C

Otopark

D

Park yeri

Soru 36

Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir?

A

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 59. Soru A Şıkkı

B

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 59. Soru B Şıkkı

C

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 59. Soru C Şıkkı

D

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 59. Soru D Şıkkı

Soru 37

Dört zamanlı bir dizel motorunda emme zamanında silindirlere hangisi emilir?

A

Hava

B

Benzin

C

Motorin

D

Karışım

Soru 38

Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır?

A

Benzin

B

Motorin

C

Antifriz

D

Gaz yağı

Soru 39

Aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

A

Fren

B

Motor

C

Egzoz

D

Diferansiyel

Soru 40

Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır?

A

Rölanti devrinin yüksek olması

B

Fren hidroliğinin tamamlanması

C

Soğutma suyuna antifriz katılması

D

Lastik hava basınçlarının kontrol edilmesi

Soru 41

Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?

A

B

C

D

Soru 42

I. Soğutma suyunun donmasını engellemek
II. Motorun daha verimli çalışmasını sağlamak
III. Motorda oluşabilecek pas ve korozyonu önlemek

Yukarıdakilerden hangileri antifrizin görevlerindendir?

A

Yalnız I

B

I ve III.

C

II ve III.

D

I, II ve III.

Soru 43

Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?

A

Aşırı hız yapılması

B

Frenlerin ayarsız olması

C

Rölanti ayarının bozuk olması

D

Lastiklerin havasının az olması

Soru 44

Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır?

A

Şaft

B

Motor

C

Tekerlek

D

Vites kutusu

Soru 45

Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

A

Kabalık

B

Hırçınlık

C

Bencillik

D

Sorumluluk

Soru 46

“Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim - - - - ile mümkündür.”

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A

trafik adabı

B

trafik cezası

C

trafik terörü

D

trafik müfettişi

Soru 47

Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücünün sorununa, bu konuda daha deneyimli ve becerikli diğer bir sürücünün çözüm bulması, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

A

Trafik kültüründe birbirini uyarma

B

Kendini eleştirme

C

Yardımlaşma

D

İnatlaşma

Soru 48

Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir?

A

Öfke

B

Hoşgörü

C

İnatlaşma

D

Aşırı tepki

Soru 49

Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte aşağıdaki değerlerden hangisini yerine getirmemiş olur?

A

Hırçınlık

B

Bencillik

C

Sorumluluk

D

Hoşnutsuzluk

Soru 50

Aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olan sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?

A

Bencil

B

Sorumsuz

C

Görgü seviyesi düşük

D

Empati düzeyi yüksek

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments