%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A

Çıkarılmadan yaralı hastaneye sevk edilir.

B

Dışarıda kalan kısım kesilir ve yara sarılır.

C

Çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.

D

Çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.

Soru 2

Burkulmalar nerelerde meydana gelir?

A

Sadece kol eklemlerinde

B

Sadece bacak eklemlerinde

C

Hareketli eklem bölgelerinde

D

Hareketsiz eklem bölgelerinde

Soru 3

Kalp durmasının en önemli göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?

A

Solunumun güç olması

B

Vücutta morarma olması

C

Nabız atımlarının olmaması

D

Kazazedenin bilincini kaybetmesi

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi vücudun tamamında faaliyet gösterir?

A

Sindirim sistemi

B

Dolaşım sistemi

C

Boşaltım sistemi

D

Solunum sistemi

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin solunum yollarının tıkanması durumunda ortaya çıkar?

A

Kandaki oksijen oranının artması

B

Oksijenin akciğerlere ulaşamaması

C

Kandaki karbondioksit oranının düşmesi

D

Dokuların oksijenlenmesinin kolaylaşması

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?

A

Küçük kabarcıklar şeklinde kanama olması

B

Yüzeysel bir yaradan yayılarak, yavaş akması

C

Koyu kırmızı renkteki kanın taşar biçimde akması

D

Açık kırmızı renkteki kanın, kalp atımı ile eş zamanlı fışkırır tarzda akması

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile kazazede üzerinde yapılan değerlendirmelerden biri değildir?

A

Deri renginin gözlenmesi

B

Soluk verişinin hissedilmesi

C

Solunum sesinin dinlenmesi

D

Solunum hareketlerinin gözlenmesi

Soru 8

Şok pozisyonunda, kazazedenin bacakları kaç cm kadar yukarı kaldırılır?

A

30

B

40

C

50

D

60

Soru 9

Beyindeki hücrelerin kontrol edilemeyen, ani, aşırı ve anormal deşarjlarına bağlı olarak ortaya çıkan durumdur.

Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

A

Şok

B

Diyabet

C

Hipertansiyon

D

Sara krizi

Soru 10

Kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

A

Sorunlu bölgenin hareketsizleştirilmesinin sağlanması

B

Kol ya da bacaktaki bozulmuş şeklin düzeltilmeye çalışılması

C

Kırık kuşkulu bölge hareketsizleştirilmeden taşıma yapılması

D

Kazazedenin oturmasına ya da sağa sola kımıldamasına izin verilmesi

Soru 11

Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır?

A

Rentek manevrası

B

Heimlich manevrası

C

Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi

D

Koltuk altından tutarak sürükleme yöntemi

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?

A

Kalp

B

Akciğerler

C

Pankreas

D

Böbrekler

Soru 13

Araçların emniyetle seyrine devam edebilmesi için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimine ne denir?

A

Viraj

B

Gabari

C

Platform

D

Tehlikeli eğim

Soru 14

Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması sürücüye neyi bildirir?

A

Geri dönmesini

B

Motoru durdurmasını

C

Harekete hazırlanmasını

D

Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını

Soru 15

Şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

8 Aralık 2013 Ehliyet soruları Soru 34

I- Sağa dönüş lambasını yakmalı
II- Hızını azaltmalı
III- Dar bir kavisle dönmeli

A

Yalnız I 

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 16

B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

A

A2

B

E

C

F

D

G

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?

A

Trafik yoğunluğunun azalması

B

Trafik yoğunluğunun artması

C

Gürültü kirliliğinin önlenmesi

D

Yakıt tüketiminin azalması

Soru 18

I- Görülmelerinin engellenmesi
II- Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi
III- Üzerlerine yazı yazılması, çizilmesi, kırılması, delinmesi, sökülmesi

Trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?

A

I ve II

B

I ve III

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 19

Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?

A

Hız sınırlamasına

B

Trafik yasaklarına

C

Çevreyi rahatsız etmemeye

D

Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya

Soru 20

Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

6 Eylül 2014 Ehliyet soruları Soru 27
I- Sola dönüş lambasını yakmalı
II- Hızını azaltmalı
III- Geniş bir kavisle dönmeli

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 21

Resimde görülen koruma başlığını, aşağıda verilenlerden hangilerinin kullanması zorunludur?

I- Motosiklet yolcuları
II- Motosiklet sürücüleri
III- Motorlu bisiklet yolcuları
IV- Motorlu bisiklet sürücüleri

A

I ve II

B

III ve IV

C

I, II ve III

D

I, II, III ve IV

Soru 22

Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülüğü belirleyen kişilik özelliklerindendir?

A

Dikkat ve konsantrasyon bozucu davranışlara açık olma eğilimi

B

Trafik ortamındaki riskleri en aza indirecek biçimde davranma becerisi

C

Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanma isteği

D

Trafik ihlallerinin suç teşkil etmediği algısı

Soru 23

I- Dönüş ışıklarının "geç" anlamında kullanılması yasaktır.
II- Sadece park veya sis ışıkları yakılarak da araç sürülebilir.

Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A

I. doğru II. yanlıştır.

B

Her ikisi de yanlıştır.

C

I. yanlış II. doğrudur.

D

Her ikisi de doğrudur.

Soru 24

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar?

29 Ağustos 2015 Ehliyet soruları Soru 18

A

Park etmeyi

B

Sola dönmeyi

C

Sağa dönmeyi

D

U dönüşü yapmayı

Soru 25

Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?

29 Ağustos 2015 Ehliyet soruları Soru 24

A

Tali yol

B

Şerit

C

Bölünmüş yol

D

İki yönlü yol

Soru 26

Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?

A

Kasko sigortası

B

Zorunlu mali sorumluluk sigortası

C

Zorunlu deprem sigortası

D

Hırsızlık sigortası

Soru 27

Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

A

Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde

B

Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde

C

Motoru bakımdan geçirildiğinde

D

Sahibi değiştiğinde

Soru 28

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A

Dönel kavşak yaklaşımını

B

İleri ve sola mecburi yönü

C

Sağa ve sola mecburi yönü

D

Ada etrafında dönüleceğini

Soru 29

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

A

Kızgın biçimde kornaya basmak

B

Sürüş sırasında aceleci davranmak

C

Başkalarının hakkına saygılı olmak

D

Dar yolda, gelen araçlarla inatlaşmak

Soru 30

Aşağıdaki taşıtların hangisinde takograf cihazının bulundurulması zorunlu değildir?

A

Çekici

B

Otomobil

C

Otobüs

D

Kamyon

Soru 31

Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi “gevşek malzemeli zemin” anlamındadır?

A

 7 Ekim 2017 Ehliyet soruları 17. Soru A Şıkkı

B

 7 Ekim 2017 Ehliyet soruları 17. Soru B Şıkkı

C

 7 Ekim 2017 Ehliyet soruları 17. Soru C Şıkkı

D

 7 Ekim 2017 Ehliyet soruları 17. Soru D Şıkkı

Soru 32

I. Araç lastiği seçimi
II. Çevre ve iklim koşulları
III. Fren sistemi performansı

Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?

A

Yalnız I

B

I ve II.

C

II ve III.

D

I, II ve III.

Soru 33

Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

23 Aralık 2017 Ehliyet sınav soruları Soru 21

A

Hızını azaltması

B

Öndeki aracı geçmesi

C

Takip mesafesini artırması

D

Duraklama yapmaktan kaçınması

Soru 34

Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

A

Kontrollü demir yolu geçidini

B

Kontrolsüz demir yolu geçidini

C

Tramvay hattı ile oluşan kavşağı

D

Demir yolu köprüsüne yaklaşıldığını

Soru 35

I. Hoşgörülü olunması

II. Bencillikten uzak durulması

III. Olaylara aşırı tepki gösterilmesi

Trafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?

A

Yalnız I.

B

I ve II.

C

II ve III.

D

I, II ve III.

Soru 36

Motor yağının kontrolü yapılırken, yağ seviyesi yağ çubuğunun neresinde olmalıdır?

A

İki çizgisi arasında

B

Alt çizgisinden aşağıda

C

Üst çizgisinden yukarıda

D

Yağ çubuğunda hiç görülmemeli

Soru 37

Seyir hâlinde iken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?

A

 24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları 59. Soru A Şıkkı

B

 24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları 59. Soru B Şıkkı

C

 24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları 59. Soru C Şıkkı

D

 24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları 59. Soru D Şıkkı

Soru 38

Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A

Motor yüksek devirde kullanılır.

B

Eskiyen buji kabloları değiştirilir.

C

Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir.

D

Araç, yokuş aşağı inerken vites boşa alınıp kontak kapatılır.

Soru 39

Akü sülfürik asit içerdiğinden; kontrolü yapılırken, araçtan çıkarılırken ve tutarken dikkat edilmesi, göz ya da cilde temasından kaçınılması gerekir. Buna rağmen sülfürik asit, gözlere ve cilde herhangi bir biçimde temas ederse ilk yapılması gereken nedir?

A

Tiner ile yıkamak

B

Bol su ile yıkamak

C

Antifriz ile yıkamak

D

Fren hidroliği ile yıkamak

Soru 40

Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?

14 Haziran 2014 Ehliyet soruları Soru 44

A

Şarj sisteminin çalışmadığını

B

Yağ basıncının çok düştüğünü

C

Lastikte basınç kaybı olduğunu

D

Soğutma suyu sıcaklığının aşırı yükseldiğini

Soru 41

Benzinli motorlarda, aşağıdakilerden hangisinin tırnakları arasında oluşan kıvılcımla silindir içerisindeki yanma olayı başlatılmış olur?

A

Buji

B

Flaşör

C

Distribütör

D

Kontak anahtarı

Soru 42

Motorlu araçlarda eski ve aşınmış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisine sebep olabilir?

A

Motorun yağ yakmasına

B

Motorun sarsıntılı çalışmasına

C

Egzozdan siyah renkte duman çıkmasına

D

Yağışlı havalarda kaza tehlikesinin artmasına

Soru 43

Aşağıdakilerden hangisi, dizel motorlarda depodaki yakıtın bitmesi sonucunda meydana gelir?

A

Hava filtresinin kirlenmesi

B

Yakıt deposunun delinmesi

C

Yakıt sisteminin hava yapması

D

Depo kapağı ve çevresinin kirlenmesi

Soru 44

Seyir hâlindeyken araçtan “sürekli yakıt kokusu” alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A

Antifriz kontrol edilir.

B

Önemsenmez yola devam edilir.

C

Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.

D

Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.

Soru 45

Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?

A

Korkutmak veya şaşırtmak

B

Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak

C

Sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek

D

Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek

Soru 46

Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

A

İnatlaşmaya

B

Yardımlaşmaya

C

Nezaket ve saygıya

D

Konuşma üslubuna

Soru 47

Aracını kaldırıma park etmiş bir sürücü, diğer yol kullanıcılarının kaldırımı kullanmasına engel olduğu gibi kaldırımı kullanamayan yayaların araç yoluna çıkmalarına neden olmaktadır. Oysaki - - - - düzeyi yüksek bir sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmez.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağı dakilerden hangisi yazılmalıdır?

A

öfke

B

empati

C

bencillik

D

sorumsuzluk

Soru 48

Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?

A

Empati kurmaktan kaçınmak

B

Dinlemeyi etkin şekilde yapmamak

C

Karşısındaki kişiye saygı duyarak varlığını kabul etmek

D

Karşısındaki kişinin ne demek istediğini gözden geçirmek yerine akıl okumak

Soru 49

Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A

İnsanların değişebildiğine inanmalıdır.

B

Dinlerken aynı zamanda değerlendirme eğiliminde olmalıdır.

C

Karşısındakinin kişiliğini sevmediğinde zihnini ona kapatmalıdır.

D

Tek bir olayın, birini anlamak için yeterli bir örnek olduğunu düşünmelidir.

Soru 50

Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur?

A

Hırçınlık

B

Sorumluluk

C

Bencillik

D

Hoşnutsuzluk

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments