%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

Kazazedenin solunum yapıp yapmadığı "bak-dinle-hisset" yöntemiyle 5 saniye süre ile kontrol ediliyor. Aşağıdakilerden hangisi bu yönteme ait olarak ilk yardımcının yaptığı bir uygulama değildir?

A

Yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırarak soluğu yanağında hissetmeye çalışması

B

Eli ile göğüs kafesi hareketlerini hissetmeye çalışması

C

Göğüs kafesinin solunum hareketlerini gözlemesi

D

Eli ile göğüs kafesi merkezine bası uygulaması

Soru 2

İlk yardım uygulaması olarak kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarıya kaldırılması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?

A

Şok

B

Beyin kanaması

C

Ayakta olan kanamalar

D

Ayak bileğinin burkulması

Soru 3

Kırıkların sabitlenme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A

Üşümeyi engellemek

B

Kırık bölgesini her yöne hareket ettirebilmek

C

Kırık uçlarının kana karışıp kalbe gitmesini engellemek

D

Kırık kemik uçlarının dokulara zarar vermesini engellemek

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?

A

Burkulan bölgeye masaj yapılması

B

Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi

C

Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması

D

Şişliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması

Soru 5

Kazazedede boyun travması yoksa, hava yolunu açmak için verilebilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A

Sırtüstü yatırılmış kazazedenin çenesi kaldırılırken diğer el ile alından bastırılarak başın geriye alınması

B

Çenenin göğüs kemiğine değecek şekilde başın öne eğilmesi

C

Başın sert bir zeminde hafif yana dönük olması

D

Başın sert bir zeminde düz pozisyonda olması

Soru 6

Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?

A

Gizli

B

Şifreli

C

Ayrıntılı ve uzun

D

Kısa, öz ve anlaşılır

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

A

Kazazedenin hareket ettirilmesi

B

Çıkığın yerine oturtulmaya çalışılması

C

Çıkığın alt bölgesindeki deri rengi, ısı ve nabzın kontrol edilmesi

D

Eklemin düzeltildikten sonra tespit edilmesi

Soru 8

Kalbi durmuş olan bir kazazedede aşağdaki belirtilerden hangisi gözlenir?

A

Göz bebeklerinin genişlemesi

B

Solunumun yüzeyselleşmesi

C

Kan basıncının artması

D

Nabzın yavaşlaması

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısı yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

A

Yarı oturur pozisyon verilmesi

B

Egzersiz yapmasının sağlanması

C

Kullandığı ilaçları varsa almasının engellenmesi

D

Yaşam bulgularından, sadece solunumun değerlendirilmesi

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

A

Trafikteki kaza sayısını azaltmak

B

Sağlık personelinin mesleki başarısını artırmak

C

İnsanları zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırmak

D

Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak

Soru 11

I. Kazazedenin tedavi edilmesi

II. Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması

III. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması

Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

A

I ve II.

B

I ve III.

C

II ve III.

D

I, II ve III.

Soru 12

I. Yaşamı korumak
II. İyileşmeyi kolaylaştırmak
III. Durumun kötüye gitmesini önlemek

Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 13

Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?

A

Dinç ve zinde olma

B

Reflekslerinde zayıflama

C

Manevra kabiliyetinde artma

D

Aşırı hareketli ve uyumlu olma

Soru 14

Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?

A

Geçiş yolu

B

Geçiş hakkı

C

Geçiş kolaylığı

D

Geçiş üstünlüğü

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi, bir kaza anında sürücü ve yolcuları araçta tutacak, vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önleyecek teçhizattır?

A

Açılabilir tavan

B

Emniyet kemeri

C

Panoramik cam

D

Hidrolik direksiyon

Soru 16

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

12 Ocak 2014 Ehliyet soruları Soru 22

A

İleri mecburi yön

B

Girişi olmayan yol

C

Geçme yasağı sonu

D

Hız sınırlaması sonu

Soru 17

Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

8 Mart 2014 Ehliyet soruları Soru 17

A

Dur

B

Hızlan

C

Yavaşla

D

Sağa yanaş

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi resimdeki kişinin görevlerindendir?

14 Haziran 2014 Ehliyet soruları Soru 18

A

Trafiği düzenlemek

B

Araçların muayenesini yapmak

C

Trafik levhalarının yerlerini belirlemek

D

Sağlık Bakanlığına ait hizmetleri yürütmek

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleri seyrederken yapılması yasaktır?

A

Karşılaşmalarda ışıkların söndürülmesi

B

Geçme sırasında öndeki aracın ışıkla uyarılması

C

Öndeki araç yakından izlenirken kısa hüzmeli farların yakılması

D

Sis ışıklarının sadece sis, kar ve şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hallerde kullanılması

Soru 20

I- Çekme halatı
II- Pense, tornavida
III- Kriko, bijon anahtarı
IV- Bir çift patinaj zinciri

Yukarıdaki malzeme ve takımlardan hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?

A

I ve II

B

I, II ve III

C

II, III ve IV

D

I, II, III ve IV

Soru 21

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları Soru 28

A

1 numaralı motosiklet sürücüsünün hız sınırını aştığı

B

1 numaralı motosiklet sürücüsünün geçme yasağına uymadığı

C

2 numaralı araç sürücüsünün hız sınırını aştığı

D

3 numaralı araç sürücüsünün yanlış şeritte seyrettiği

Soru 22

Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?

6 Eylül 2014 Ehliyet soruları Soru 26

A

Hızını artırarak kavşağa girmesi

B

Uygun mesafede mutlaka durması

C

Yavaş ve dikkatli bir şekilde geçmesi

D

Ana yoldan gelen araçlara yol vermemesi

Soru 23

Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.


Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A

Sağa sinyal vermesi

B

Yayaların geçişini beklemesi

C

Kavşağa yaklaşırken hızını düşürmesi

D

Yayaları ikaz ederek durdurup, seyrini sürdürmesi

Soru 24

I- Reflektör
II- İlk yardım çantası
III- Flaşörlü yanıp sönen, sarı ışıklı dönerli uyarı lambası

Lastik tekerlekli traktörlerde yukarıdaki teçhizattan hangilerinin bulundurulması zorunludur?

A

I ve II

B

I ve III

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 25

Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

29 Ağustos 2015 Ehliyet soruları Soru 27

A

4 numaralı aracın hızını artırması

B

1 numaralı aracın sağ şeride girmesi

C

2 numaralı aracın takip mesafesini azaltması

D

2 numaralı aracın 3 numaralı aracı geçmeye teşebbüs etmesi

Soru 26

70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

A

25

B

35

C

45

D

55

Soru 27

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

A

Okul geçidine

B

Yürüyüş yoluna

C

Gençlik kampına

D

Alt veya üst geçitlere

Soru 28

Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların, görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

A

İş makinesi

B

Polis aracı

C

Ambulans

D

İtfaiye aracı

Soru 29

Şekildeki kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A

1 - 2 - 3

B

1 - 3 - 2

C

2 - 3 - 1

D

3 - 2 - 1

Soru 30

Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha güneydedir?

A

Uşak

B

Sivas

C

Trabzon

D

Konya

Soru 31

Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi “taşıt trafiğine kapalı yol” anlamındadır?

A

B

 

C

D

 

Soru 32

Sürücülerin, kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri dışında - - - - metre, yerleşim yerlerinde - - - - metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır.

Verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırayla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?

A

50 - 10

B

100 - 20

C

150 - 30

D

200 - 40

Soru 33

Aşağıdaki araçlardan hangisinde takograf bulundurulması zorunludur?

A

Otomobil

B

Traktör

C

Motosiklet

D

Otobüs

Soru 34

Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede katedilen yola “fren mesafesi” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

A

Aracın hızı

B

İklim koşulları

C

Yolun genişliği

D

Aracın yük durumu

Soru 35

I. Reflektör

II. İlk yardım çantası

III. Yangın söndürme cihazı

Yukarıdakilerden hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?

A

Yalnız I.

B

I ve II.

C

II ve III.

D

I, II ve III.

Soru 36

Aşağıdakilerden hangisi aracın gösterge paneli üzerinde yer almaz?

A

Kilometre saati

B

Kontak anahtarı

C

Hava yastığı ikaz ışığı

D

El freni çekili ikaz ışığı

Soru 37

Aşağıdakilerden hangisi, motorlu taşıtlarda elektrik enerjisi ile çalışan sistemlerin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır?

A

Akü

B

Marş motoru

C

Silecek motoru

D

Otomatik klima

Soru 38

Benzinli motorlarda, aşağıdakilerden hangisinin tırnakları arasında oluşan kıvılcımla silindir içerisindeki yanma olayı başlatılmış olur?

A

Buji

B

Flaşör

C

Distribütör

D

Kontak anahtarı

Soru 39

Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A

Termostat çıkartılmalı

B

Eskimiş bujiler değiştirilmeli

C

Lastiklerin hava basıncı indirilmeli

D

Motor yüksek devirde çalıştırılmalı

Soru 40

Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?

A

Korna

B

Yağ lambası

C

Şarj lambası

D

Sinyal lambası

Soru 41

Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A

Motor daima yüksek devirde çalıştırılır.

B

Lastiklerin hava basıncının normal değerde olmasına dikkat edilir.

C

Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir.

D

Aracın yükü ve ağırlığı artırılır.

Soru 42

Motorun soğutma sisteminde kullanılan - - - - donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A

asit

B

antifriz

C

saf su

D

elektrolit

Soru 43

Seyahate başlamadan önce koltuk ve ayna ayarlarının yapılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A

Sürüş konforu ve güvenliğini sağlamak

B

Aracın ivmelenme süresini artırmak

C

Lastiklerin ömrünü uzatmak

D

Yakıt tüketimini azaltmak

Soru 44

Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır?

A

Şaft

B

Motor

C

Tekerlek

D

Vites kutusu

Soru 45

Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

A

Öfke

B

Sabır

C

İnatlaşma

D

Aşırı tepki

Soru 46

Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürücünün sorununa, yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

A

Yardımlaşmaya

B

Öfke duygusuna

C

Bencil davranmaya

D

Aşırı tepki göstermeye

Soru 47

Kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan sürücünün, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyememesi durumu, bu sürücünün trafikte hangi temel değere sahip olmadığını gösterir?

A

Öfke

B

İnatlaşma

C

Sabır

D

Aşırı tepki

Soru 48

Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyemeyen sürücünün bu davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A

Saygılı

B

Telaşsız

C

Sorumlu

D

Sabırsız

Soru 49

Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte aşağıdaki değerlerden hangisini yerine getirmemiş olur?

A

Hırçınlık

B

Bencillik

C

Sorumluluk

D

Hoşnutsuzluk

Soru 50

Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

A

Dikkatin dağılması

B

Kural ihlallerinin azalması

C

Direksiyon hâkimiyetinin artması

D

Kazaya karışma olasılığının azalması

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments