%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımın 1. adımı nedir?

A

Tıbbi yardım istenmesi

B

Yaralının hemen araçtan çıkarılması

C

Yaralının hemen hastaneye taşınması

D

Trafik ve can güvenliğinin sağlanması

Soru 2

I- Deri soğuk ve nemlidir.
II- Nabız düzenli ve dolgundur.
III- Solunum yüzeysel ve hızlıdır.

Verilen bulgulardan hangileri şok belirtisidir?

A

Yalnız I

B

Yalnız II

C

I ve III

D

II ve III

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dolaşım ve solunum sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanan yöntemler bütünüdür?

A

Kalp masajı

B

Atelle tespit

C

Köprü tekniği

D

Rentek manevrası

Soru 4

• Sıkıntı veya nefes darlığı
• Genellikle göğüs ortasından başlayıp kollara, boyuna, sırta ve çeneye doğru ilerleyen ve yaklaşık 5-10 dakika kadar süren ağrı hissi

Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir?

A

Reflü

B

Kalp spazmı

C

Kalp durması

D

Solunum durması

Soru 5

Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?

A

40

B

60

C

80

D

100

Soru 6

Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur. Bu durum, öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur?

A

Mide

B

Beyin

C

Karaciğer

D

Kalın bağırsak

Soru 7

Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?

A

Gizli

B

Şifreli

C

Ayrıntılı ve uzun

D

Kısa, öz ve anlaşılır

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru ilk yardım uygulamalarındandır?

A

Ağızdan yiyecek ya da içecek verilmesi

B

Dışarı çıkan organların içeri sokulmaya çalışılması

C

Isı kaybını önlemek için kazazedeye soğuk uygulama yapılması

D

Kazazedenin bilinci yerindeyse sırtüstü pozisyonda bacaklar bükülmüş olarak yatırılması

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, solunum yolu tıkanıklığı olan bir kazazedenin tam tıkanma yaşadığını gösteren belirtilerden biri değildir?

A

Konuşabilmesi

B

Renginin morarması

C

Nefes almasının durması

D

Acı çekip ellerini boynuna götürmesi

Soru 10

Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?

A

Şok

B

Koma

C

Tam tıkanma

D

Omurga yaralanması

Soru 11

İlk yardımcı olarak bulunduğunuz güvenli olmayan olay yerinde; kazazedelerden biri başında, boynunda ve sırtında ağrı olduğunu, bacaklarını hareket ettiremediğini söylüyor, ayrıca kazazedenin burnundan ve kulağından kan geliyorsa bu kazazedeyi daha güvenli bir ortama nasıl taşırsınız?

A

Baş-boyun-gövde ekseni bozulmadan düz pozisyonda sürükleyerek

B

Kazazedenin gövdesini sağ omuza yerleştirip ağırlığı dizlere vererek

C

Omuzdan destek verip yürütmeye çalışarak

D

Kazazedeyi kucağa alıp ağırlığı yüklenerek

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi ateşli havalede yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

A

Karın ve göğüs bölgesi üzerine direkt olarak buz konulması

B

Musluk suyu ile ıslatılan havlu veya küçük bez parçalarıyla ateşi düşmüyorsa kazazedenin oda sıcaklığındaki su ile yıkanması

C

Kazazedenin koltuk altlarına, kasıklarına, dirseklerin iç yüzü ve avuç içlerine ıslak bez yerleştirilmesi

D

Kazazedenin giysilerinin çıkartılması

Soru 13

Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

29 Haziran 2013 Ehliyet soruları Soru 27

A

50

B

70

C

80

D

90

Soru 14

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi düşük banket anlamındadır?

A

 2 Kasım 2013 Ehliyet soruları 25. Soru A Şıkkı

B

 2 Kasım 2013 Ehliyet soruları 25. Soru B Şıkkı

C

 2 Kasım 2013 Ehliyet soruları 25. Soru C Şıkkı

D

 2 Kasım 2013 Ehliyet soruları 25. Soru D Şıkkı

Soru 15

Geceleri kara yolunda seyrederken, resimde görüldüğü gibi karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştırmamak için uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır?

8 Mart 2014 Ehliyet soruları Soru 34

A

Sis ışıkları

B

Park ışıkları

C

Acil uyarı ışıkları

D

Yakını gösteren ışıklar

Soru 16

Denetim ve kontroller sırasında, araç muayene süresini (sahip değiştirme hâli hariç) geçirdikleri tespit edilenlere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A

Sadece para cezası verilir.

B

Araçları trafikten men edilir.

C

Muayene yaptırmaları için 30 günlük süre verilir.

D

3 aydan az olmamak şartıyla hafif hapisle cezalandırılır.

Soru 17

I- Merkezi sinir sisteminde uyuşturucu etki
II- Beyindeki frenleme ve karar verme yeteneğinin bozulması
III- Alkol miktarının artması ile doğru orantılı olarak duyarlılığın artması

Yukarıdakilerden hangileri kişide alkole bağlı olarak gelişmektedir?

A

I ve II

B

I ve III

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi, yolcu taşımacılığında kullanılan ve sürücüsü dahil dokuzdan fazla oturma yeri olan motorlu taşıttır?

A

Çekici

B

Otobüs

C

Otomobil

D

Kamyonet

Soru 19

Göz muayenesine ilişkin esaslara göre hangi rahatsızlığı olanlar, herhangi bir koşul aranmadan sürücü belgesi alabilirler?

A

Gece körlüğü

B

Renk körlüğü

C

İki gözü görmeyen

D

Monoküler (tek gözü gören)

Soru 20

Trafik kazasına karışan sürücü yaralanmamış ise aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

A

Akan trafiği kontrol etmek

B

Yolu hemen trafiğe açmak

C

Kaza ile ilgili iz ve delilleri yok etmek

D

Işıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koymak

Soru 21

I. Geçiş yollarının önü ve üzeri
II. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durakları
III. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerler ve dönemeçler

Yukarıdakilerden hangileri park etmenin yasak olduğu yerlerdendir?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

 

Soru 22

70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

A

25

B

35

C

45

D

55

Soru 23

Aşağıdakilerden hangisi kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerindendir?

A

Aracın kullanıldığı yolun bozuk olması

B

Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanılması

C

Uyarı işaretlerinin yetersiz olması

D

Aracın arıza yapması

Soru 24

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

27 Ağustos 2016 Ehliyet soruları Soru 17

A

Gevşek şev

B

Dönel kavşak

C

Yandan rüzgâr

D

Gizli buzlanma

Soru 25

Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A

Gabarinin aşılması

B

Araç dengesinin korunması

C

Trafik güvenliğinin dikkate alınması

D

Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması

Soru 26

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A

08.00-16.00 saatleri arasında yayaların yola giremeyeceğini

B

08.00-16.00 saatleri arasında motorlu taşıtların yola girebileceğini

C

08.00-16.00 saatleri arasında yolun motorlu taşıt trafiğine kapalı olduğunu

D

08.00-16.00 saatleri arasında motorlu taşıtların yol kenarına park yapabileceğini

Soru 27

Otoyolda 120 km/saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü, önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?

A

30

B

40

C

50

D

60

Soru 28

Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarından hangisi kullanılmalıdır?

A

Sis ışıkları

B

Acil uyarı ışıkları

C

Uzağı gösteren ışıklar

D

Yakını gösteren ışıklar

Soru 29

Aşağıdakilerden hangisi çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?

A

Dere yataklarından kum alınması

B

Araç bakımlarının kapalı ortamlarda yapılması

C

Zaruri olmayan durumlarda araç kullanılması

D

Araçlarda kullanılan, yenilen ve içilen maddelerin dışarı atılması

Soru 30

Araç ışıklarının kullanılması kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A

Sadece park veya sis ışıkları yakılarak araç sürülmesi

B

Gündüzleri görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda sadece sis ışıklarının kullanılması

C

Geçme sırasında uyarı amacıyla uzağı ve yakını gösteren ışıkların çok kısa süre içinde sıra ile veya ikisinin birlikte aynı zamanda yakılması

D

Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde,uzağı gösteren ışıkların yakılması

Soru 31

Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede katedilen yola “fren mesafesi” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

A

Aracın hızı

B

İklim koşulları

C

Yolun genişliği

D

Aracın yük durumu

Soru 32

Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

21 Nisan 2018 Ehliyet sınav soruları Soru 21

A

Hızın artırılması gerektiğini

B

Sağa ve sola dönülemeyeceğini

C

Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini

D

Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu

Soru 33

Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?

A

Kazaların önlenmesi

B

Sürücülerin dikkatinin artırılması

C

Denetimlerde herhangi bir sorun yaşanmaması

D

Kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi

Soru 34

Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi, bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?

A

B

C

D

Soru 35

Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?

A

Çevre

B

Çevre hakkı

C

Çevre düzeni

D

Çevre koruma

Soru 36

Motorun soğutma sisteminde kullanılan antifriz, donmayı önlemenin yanısıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır.

Buna göre, antifriz kullanımı motorlarda hangi durumda tercih edilmelidir.

A

Her türlü iklim şartlarında

B

Sadece sıcak yaz aylarında

C

Sadece zorlu kış koşullarında

D

Donma gerçekleştikten sonra

Soru 37

Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?

14 Haziran 2014 Ehliyet soruları Soru 44

A

Şarj sisteminin çalışmadığını

B

Yağ basıncının çok düştüğünü

C

Lastikte basınç kaybı olduğunu

D

Soğutma suyu sıcaklığının aşırı yükseldiğini

Soru 38

Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda yakıt sisteminin hava yapmasına neden olur?

A

Depodaki yakıtın bitmesi

B

Supap ayarının bozulması

C

Hava filtresinin kirli olması

D

Yakıt pompasının ayarsız olması

Soru 39

Aşağıdakilerden hangisi motorda normal yanma olmamasının sebeplerindendir?

A

Far ayarının bozulması

B

Hava filtresinin kirli olması

C

Fren balatalarının aşınması

D

Vantilatör kayışının sıkı olması

Soru 40

Motorda yağlama sisteminin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A

Sürtünmeyi azaltarak parçaların ömrünü uzatmak

B

Debriyaj balatasının aşınmasını önlemek

C

Motorun erken ısınmasını sağlamak

D

Yakıt tüketimini artırmak

Soru 41

Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?

A

Lastik hava basınçlarının yetersiz olması

B

Motorun gereksiz yere çalışır hâlde tutulması

C

Ön düzen ayarlarının bozuk olması

D

Frenlerin ayarsız olması

Soru 42

Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A

Radyatör peteklerinin tıkanmasına

B

Şarj lambasının yanmasına

C

Yakıt tüketiminin artmasına

D

El freninin arızalanmasına

Soru 43

Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?

A

Fren balatalarının aşınması

B

Isıtma bujilerinin arızalanması

C

Hararet göstergesinin arızalanması

D

Radyatör hortumlarının su sızdırması

Soru 44

I. Yüksek devirde araç kullanılması

II. Ani hızlanma ve yavaşlamalar yapılması

III. Araca uygun ebatta lastikler kullanılması

IV. Araç bakımlarının zamanında yaptırılması

Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur?

A

I ve II.

B

I, III ve IV.

C

II, III ve IV.

D

I, II, III ve IV.

Soru 45

Trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüyü uyarmak aşağıdakilerden hangisini azaltır?

A

Trafikteki araç sayısını

B

Sürücünün kaza yapma riskini

C

Yayaların yaya geçidini kullanma oranlarını

D

Diğer sürücülerin trafik kurallarına uyma yüzdelerini

Soru 46

Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk duygusuna sahip bir sürücünün özelliklerindendir?

A

Trafik kurallarını önemsemeden araç kullanması

B

Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi

C

Sevdiklerinin hayatını tehlikeye atmaktan çekinmemesi

D

Kendi yetki alanına giren herhangi bir olayı başkalarının üstlenmesini beklemesi

Soru 47

I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.

II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.

III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında değildir.

Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

A

Yalnız I.

B

I ve II.

C

II ve III.

D

I, II ve III.

Soru 48

Aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olan sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?

A

Bencil

B

Sorumsuz

C

Görgü seviyesi düşük

D

Empati düzeyi yüksek

Soru 49

Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?

A

Aşırı hız yapmaktan kaçınılması

B

Geçiş önceliğine sahip araçlara yol verilmesi

C

Trafikte sürücülerin tek başına olmadığının düşünülmesi

D

Engeli olmadığı hâlde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi

Soru 50

Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır. Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A

Trafikteki her kuralın altında yatan güvenlik gerekçelerinin sorgulanıp öğrenilmesi

B

Kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunun düşünülmesi

C

Karşılıklı saygının öncelikle başkalarından beklenmesi

D

Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanılması

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments