%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

Bir trafik kazası sonucunda yaralanan kazazedenin durumunun ağırlığını ve ciddiyetini gösteren bulgulardan biride bilinç düzeyidir.

Aşağıdakilerden hangisi 1. derece bilinç düzeyini gösteren bir bulgudur?

A

Sözlü ve gürültülü uyaranlara cevap vermesi

B

Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması

C

Ağrılı uyaranlara cevap vermesi

D

Tüm uyaranlara tepkisiz olması

Soru 2

Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?

A

10 dakika

B

15 dakika

C

Kalbi daha hızlı çalışana kadar

D

Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar

Soru 3

I- Oturuş pozisyonu verilmesi
II- Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
III- Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi

Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması doğrudur?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 4

Aşağıdakilerin hangisinde oynamaz eklem bulunur?

A

Dirsek

B

Omurga

C

Kafatası

D

El bileği

Soru 5

Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A

Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir.

B

Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir.

C

Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında kullanılmalıdır.

D

Köprücük kemiği kırıklarında hastanın sedye ile taşınması hayati önem taşır.

Soru 6

İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "C" dolaşımın değerlendirilmesini ifade etmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi, dolaşımın değerlendirilmesi aşamasında ilk yardımcının yaptığı uygulamalardandır?

A

Kazazedeye "iyi misiniz?" diye sorulması

B

Kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi

C

Kazazedenin şah damarından 5 saniye süreyle nabız alınması

D

İlk yardımcının yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırması

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer alır?

A

Adı ve soyadının öğrenilmesi

B

Kullandığı ilaçların belirlenmesi

C

Kişisel özgeçmişinin öğrenilmesi

D

Solunum sayısının değerlendirilmesi

Soru 8

I. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır.
II. Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır.

Yaralı taşımada kullanılan itfaiyeci yöntemi ile ilgili verilenler için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A

I. doğru, II. yanlış

B

I. yanlış, II. doğru

C

Her ikisi de doğru

D

Her ikisi de yanlış

Soru 9

Aşağıda soru işareti (?) ile gösterilen ve hayat kurtarma zincirinin 2. halkası olan uygulama hangisidir?

29 Temmuz 2017 Ehliyet soruları Soru 1

A

İlaçla tedavi

B

Hasar tespiti

C

Temel yaşam desteği

D

Olay yeri değerlendirmesi

Soru 10

Burun kanaması olan kazazedeye hangi pozisyonu vermek gerekir?

A

Başı geriye doğru iterek yarı oturuş

B

Başı hafifçe öne doğru eğerek oturuş

C

Çeneyi göğse yaklaştırarak yüz üstü yatış

D

Çeneyi öne ve yukarı doğru çekerek sırtüstü yatış

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?

A

Telaşlı ve tedirgin olması

B

İletişim becerilerinin zayıf olması

C

Önce çevrenin güvenliğini sağlaması

D

İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması

Soru 12

I. El freninin çekilmesi

II. Kontağın kapatılması

III. LPG’li ise aracın bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılması

Yukarıdakilerden hangileri kazaya uğrayan araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?

A

Yalnız I.

B

I ve II.

C

II ve III.

D

I, II ve III.

Soru 13

Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A

İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsüne yol vermesi

B

Çıkan araç sürücüsünün inen araç sürücüsüne yol vermesi

C

İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsünü ikaz edip durdurması

D

İnen araç sürücüsünün aracın motorunu durdurup, vitesi boşa alması

Soru 14

Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları Soru 40

A

U dönüşü yapmalı

B

1 numaralı araca yol vermeli

C

İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı

D

1 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?

A

İniş eğimli yollarda motorun durdurulması

B

Bakım sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin çevreye bilinçsizce bırakılmaması

C

Taşıtlarda kalitesiz yakıtların kullanılması

D

Taşıtlardan dışarıya malzeme atılması

Soru 16

I- Yer işaretlemeleri
II- Trafik işaret levhaları
III- Işıklı ve sesli trafik işaretleri

Belediyeler, yapım ve bakımından sorumlu oldukları kara yollarında, trafiği düzenleme amacı ile yukarıdakilerden hangilerini temin ve tesis etmekle görevlidir?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 17

I- Merkezi sinir sisteminde uyuşturucu etki
II- Beyindeki frenleme ve karar verme yeteneğinin bozulması
III- Alkol miktarının artması ile doğru orantılı olarak duyarlılığın artması

Yukarıdakilerden hangileri kişide alkole bağlı olarak gelişmektedir?

A

I ve II

B

I ve III

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 18

Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

6 Eylül 2014 Ehliyet soruları Soru 27
I- Sola dönüş lambasını yakmalı
II- Hızını azaltmalı
III- Geniş bir kavisle dönmeli

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 19

Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki itfaiye aracının geçmesi gerekir.


Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

A

Otomobilin tali yolda olması

B

İtfaiye aracının ana yolda olması

C

İtfaiye aracının geçiş üstünlüğüne sahip olması

D

İtfaiye aracının diğer araca göre daha güçlü olması

Soru 20

Aşağıdaki sağlık problemlerinden hangisinin motorlu taşıt sürücü adayında bulunması, sürücü belgesi almasına engel değildir?

A

Renk körlüğü

B

Alkol bağımlılığı

C

Psikotrop madde bağımlılığı

D

Günlük hayatı kısıtlayan denge problemi

Soru 21

Aşağıdaki araçların hangisinde, yangın söndürme cihazı bulundurmak zorunlu değildir?

A

Otobüs

B

Kamyon

C

Otomobil

D

Lastik tekerlekli traktör

Soru 22

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

27 Haziran 2015 Ehliyet soruları Soru 20

A

Sola tehlikeli devamlı virajı

B

Dönel kavşağa yaklaşıldığını

C

Tünele yaklaşıldığını

D

Sola mecburi yönü

Soru 23

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

A

 10 Ekim 2015 Ehliyet soruları 22. Soru A Şıkkı

B

 10 Ekim 2015 Ehliyet soruları 22. Soru B Şıkkı

C

 10 Ekim 2015 Ehliyet soruları 22. Soru C Şıkkı

D

 10 Ekim 2015 Ehliyet soruları 22. Soru D Şıkkı

Soru 24

Kaza yapan aracın ön ve arkasına, diğer araç sürücülerini yavaşlatmak ve olası bir kaza tehlikesini önlemek için aşağıdakilerden hangisi yerleştirilmelidir?

A

Yangın tüpü

B

Üçgen reflektör

C

Beyaz renkte taş

D

Teneke veya bidon gibi malzemeler

Soru 25

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 26

Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?

A

Minibüs

B

Tramvay

C

Kamyonet

D

Arazi taşıtı

Soru 27

Trafik görevlisinin hangi hareketi sürücüler için "sağa yanaş ve dur" talimatını içerir?

A

 27 Ağustos 2016 Ehliyet soruları 16. Soru A Şıkkı

B

27 Ağustos 2016 Ehliyet soruları 16. Soru B Şıkkı

C

 27 Ağustos 2016 Ehliyet soruları 16. Soru C Şıkkı

D

27 Ağustos 2016 Ehliyet soruları 16. Soru D Şıkkı

Soru 28

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

27 Ağustos 2016 Ehliyet soruları Soru 17

A

Gevşek şev

B

Dönel kavşak

C

Yandan rüzgâr

D

Gizli buzlanma

Soru 29

Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

A

1 numaralı araca yol vermeli

B

Geçiş hakkını kendisi kullanmalı

C

Hızını artırarak kavşağa önce girmeli

D

Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı

Soru 30

“Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”

Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, yoldan kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?

A

B

C

D

Soru 31

Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?

A

Araç uzunluğunun üç katı kadar

B

Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar

C

Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar

D

Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar

Soru 32

Aşağıdakilerden hangisi, araç hızının gerekli şartlara uygunluğunu sağlamak için yapılması gerekenlerdendir?

A

Diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde yavaş sürülmesi

B

Tepe üstlerine yaklaşırken hızın azaltılması

C

Dönemeçlere girerken hızın artırılması

D

Yüklemede gabarinin üzerine çıkılması

Soru 33

Sürücü belgesinin geri alınma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

A

İdari para cezası verilir.

B

6 ay hapis cezası verilir.

C

Süresiz araç kullanmaktan men edilir.

D

Sürücü belgesi daha önce geri alındığından hiçbir işlem yapılmaz.

Soru 34

Aksine bir işaret yoksa otobüslerin otoyoldaki azami hızı saatte kaç kilometredir?

A

80

B

90

C

100

D

110

Soru 35

Trafik zabıtası veya yetkililerce Kanunda ve yönetmelikte belirtilen hâllerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

A

Trafik suçu

B

Trafik terörü

C

Trafik kusuru

D

Trafikten men

Soru 36

Aşağıdakilerden hangisi, motor yağının kontrolü sırasında yapılması gereken işlemlerden biri değildir?

A

Yağ seviyesi kontrolü

B

Hava filtresi kontrolü

C

Yağ kaçağı kontrolü

D

Yağ rengi kontrolü

Soru 37

Taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren ışıklı, sesli veya ibreli uyarıcıların toplandığı bölüme ne ad verilir?

A

Kabin

B

Gösterge paneli

C

Başlık

D

Sigorta tablası

Soru 38

Motor yağ seviyesinin tavsiye edilenden az veya çok olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A

El freninin daha iyi tutmasına

B

Motor parçalarının zarar görmesine

C

Egzoz susturucusunun delinmesine

D

Lastik hava basınçlarının düşmesine

Soru 39

Aşağıdakilerden hangisinin eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda kuru sürtünme sonucu oluşan ısının etkisiyle motor parçaları birbirine kaynar ve sıkışır?

A

Motor yağı

B

Antifriz

C

Fren hidroliği

D

Akü elektroliti

Soru 40

Benzinle çalışan motorlarda, silindirlerde sıkıştırılan yakıt-hava karışımının ateşlenmesi ne ile gerçekleştirilir?

A

Fitil ile

B

Kendi kendine

C

Buji kıvılcımı ile

D

Dışarıdan ısıtılarak

Soru 41

Aracın gösterge panelinde aşağıdakilerden hangisinin sürekli yanıp sönmesi, acil uyarı(dörtlü ikaz) lambalarının açık olduğunu bildirir?

A

 12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları 43. Soru A Şıkkı

B

 12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları 43. Soru B Şıkkı

C

 12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları 43. Soru C Şıkkı

D

 12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları 43. Soru D Şıkkı

Soru 42

Seyir esnasında, aracın gösterge panelinde yağlama sistemi ile ilgili şekildeki gibi bir arıza bildirimi görüldüğünde öncelikle yapılması gereken nedir?

12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları Soru 49

A

Motor devri yükseltilir.

B

Motor devri düşürülür.

C

Araç sürülmeye devam edilir.

D

Araç durdurulur ve motor stop edilir.

Soru 43

I- LPG
II- Benzin
III- Motorin

İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 44

Aracın kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre dolunca aşağıdaki parçalardan hangisi değiştirilir?

A

Buji

B

Manifold

C

Teker jantı

D

Vites kutusu

Soru 45

Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?

A

Bencil

B

Hoşgörülü

C

Aşırı tepki gösteren

D

Görgüsüzce davranan

Soru 46

Bir olay ya da durumda, karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı/ durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir.

Yukarıdaki açıklama, trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan hangi davranış özelliğine aittir?

A

Öfke

B

Empati

C

Bastırma

D

Engellenme

Soru 47

Aracını kaldırıma park etmiş bir sürücü, diğer yol kullanıcılarının kaldırımı kullanmasına engel olduğu gibi kaldırımı kullanamayan yayaların araç yoluna çıkmalarına neden olmaktadır. Oysaki - - - - düzeyi yüksek bir sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmez.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağı dakilerden hangisi yazılmalıdır?

A

öfke

B

empati

C

bencillik

D

sorumsuzluk

Soru 48

Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir?

A

Trafik kurallarına riayet edilmesi

B

En soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi

C

Hız sınırlamalarının üstünde araç kullanılması

D

Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi

Soru 49

Birlikte yaşadığımız trafik ortamında, kişinin belki de farkında bile olmadan yaptığı olumsuz bir davranış hiçbir suçu olmayan bir başka kişinin ölümüne, yaralanmasına ya da ömür boyu sakat kalmasına neden olabilir.

Buna göre trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüye hangisinin yapılması,hem o sürücünün hem de trafikteki diğer sürücülerin kaza yapma yada olumsuz bir durum oluşturma riskini azaltır?

A

Aşırı tepki gösterilmesi

B

Kaba ve saldırgan davranılması

C

Kızgın biçimde kornaya basılması

D

Nezaket ve saygı çerçevesinde uyarılması

Soru 50

Geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp geçme yapan araca kolaylık sağlaması durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisiyle ifade edilir?

A

Bencillik

B

İnatlaşmak

C

Diğergamlık

D

Sorumsuzluk

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments