%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

A

Kollarının baş hizasında durmasına

B

Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına

C

Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına

D

Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına

Soru 2

Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

A

Sinir sisteminde

B

Dolaşım sisteminde

C

Sindirim sisteminde

D

Solunum sisteminde

Soru 3

Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımın 1. adımı nedir?

A

Tıbbi yardım istenmesi

B

Yaralının hemen araçtan çıkarılması

C

Yaralının hemen hastaneye taşınması

D

Trafik ve can güvenliğinin sağlanması

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

A

Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmesi

B

Burkulma ayakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulması

C

Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanması

D

Şişlik ve ağrıyı azaltmak için öncelikle soğuk uygulama yapılması

Soru 5

Şoka girmiş bir kazazedede kanın, beyin ve hayati organlara taşınmasını sağlamak amacıyla yapılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A

Baş, boyun ve gövde ekseninin korunması

B

Kazazedenin gömlek yakasının ve kemerinin gevşetilmesi

C

Sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 cm kadar yükseltilmesi

D

Başın yana çevrilerek, çenenin göğüsten uzaklaştırılması

Soru 6

Havada bulunan oksijenin kanda bulunan karbondioksitle yer değiştirmesi işlemi, vücudumuzdaki hangi sistem sayesinde gerçekleşir?

A

Sinir sistemi

B

Sindirim sistemi

C

Boşaltım sistemi

D

Solunum sistemi

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?

A

İlk yardımcı önce kendini emniyete almalıdır.

B

İlk yardımcı emin olmadığı uygulamalardan kaçınmalıdır.

C

Tıbbi yardım gelene kadar hiçbir uygulama yapılmamalıdır.

D

Kazazedelere müdahale hızlı ancak sakin bir şekilde yapılmalıdır.

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?

A

Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması

B

Kanayan yere sıcak uygulama yapılması

C

Kanayan yerin kalp seviyesinden yukarıda tutulması

D

Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru ilk yardım uygulamalarındandır?

A

Ağızdan yiyecek ya da içecek verilmesi

B

Dışarı çıkan organların içeri sokulmaya çalışılması

C

Isı kaybını önlemek için kazazedeye soğuk uygulama yapılması

D

Kazazedenin bilinci yerindeyse sırtüstü pozisyonda bacaklar bükülmüş olarak yatırılması

Soru 10

Yaralının taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. Gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için kurallara uygun davranmalıdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken genel kurallardandır?

A

Yaralıya uzak mesafede çalışması

B

Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarını kullanması

C

Ani dönme ve bükülmeler yaparak yön değiştirmesi

D

Yaralıyı mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi

Soru 11

Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

A

Göğüs kemiği 3 cm aşağı inecek şekilde bası yapılması

B

Temel yaşam desteğine yapay solunum ile başlanması

C

30 kalp masajı, 2 yapay solunum şeklinde uygulanması

D

Kalp masajı hızının saatte 100 bası olacak şekilde ayarlanması

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?

A

Aşırı hareketlilik

B

Bilincin açık olması

C

Kalp atımının olmaması

D

Hızlı ve yüzeysel solunum

Soru 13

Karayolları Trafik Kanunu'na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görevi ve yetkisi yoktur?

A

Sağlık Bakanlığı

B

İçişleri Bakanlığı

C

Kültür ve Turizm Bakanlığı

D

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Soru 14

Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hâl ve hareketlerine ne ad verilir?

A

Erişme

B

Ulaşım

C

Trafik

D

Taşıma

Soru 15

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

8 Aralık 2013 Ehliyet soruları Soru 33

A

3 numaralı aracın şerit ihlali yaptığı

B

2 numaralı aracın şerit ihlali yaptığı

C

1 numaralı aracın geçme yasağına uymadığı

D

2 ve 3 numaralı araçların normal hızın altında seyrettiği

Soru 16

Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamaları durumuna ne denir?

A

Gabari

B

Geçiş hakkı

C

Geçiş üstünlüğü

D

Geçiş kolaylığı

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler?

A

Adli tıp

B

Kazazede

C

Trafik psikolojisi

D

İlk yardımcı

Soru 18

Şekildeki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

9 Ağustos 2014 Ehliyet soruları Soru 15

I- Motorlu araç çeşididir.
II- Römork ve yarı römork çeker.
III- Yük taşımak için imal edilmiştir.

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 19

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisinin bulunduğu yola motosiklet girebilir?

A

 6 Eylül 2014 Ehliyet soruları 22. Soru A Şıkkı

B

 6 Eylül 2014 Ehliyet soruları 22. Soru B Şıkkı

C

 6 Eylül 2014 Ehliyet soruları 22. Soru C Şıkkı

D

 6 Eylül 2014 Ehliyet soruları 22. Soru D Şıkkı

Soru 20

Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisinin bulunması hâlinde, trafik düzeni ve güvenliği olumsuz etkilenir?

A

Saygı

B

Uyum

C

Bencillik

D

Hoşgörü

Soru 21

Trafik kazasına karışan sürücü yaralanmamış ise aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

A

Akan trafiği kontrol etmek

B

Yolu hemen trafiğe açmak

C

Kaza ile ilgili iz ve delilleri yok etmek

D

Işıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koymak

Soru 22

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

27 Haziran 2015 Ehliyet soruları Soru 31

A

1 numaralı aracın öncelikle geçmesi 

B

1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi

C

1 numaralı aracın 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemesi

D

3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması

Soru 23

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

29 Ağustos 2015 Ehliyet soruları Soru 17

A

Sola tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını

B

Sağa tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını

C

Sola ve sağa dönemeçli olan bir kesime yaklaşıldığını

D

Yolda kasis, tümsek, çukur gibi satıh bozukluklarının olduğunu

Soru 24

Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü, aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

A

Duraklamak

B

Araç içi ışıkları yakmak

C

Uzağı gösteren ışıkları yakmak

D

Sadece park veya sis ışıklarını yakmak

Soru 25

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A

Kavşağa 50 m kaldığını

B

Asgari (en az) hız sınırını

C

Azami (en yüksek) hız sınırını

D

Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını

Soru 26

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A

Mopet yolunu

B

Bisiklet yolunu

C

Mopetin giremeyeceğini

D

Motosikletin giremeyeceğini

Soru 27

Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?

A

 13 Şubat 2016 Ehliyet soruları 21. Soru A Şıkkı

B

 13 Şubat 2016 Ehliyet soruları 21. Soru B Şıkkı

C

 13 Şubat 2016 Ehliyet soruları 21. Soru C Şıkkı

D

 13 Şubat 2016 Ehliyet soruları 21. Soru D Şıkkı

Soru 28

Yerleşim yeri içinde, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

A

15

B

20

C

25

D

30

Soru 29

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

A

Okul geçidine

B

Yürüyüş yoluna

C

Gençlik kampına

D

Alt veya üst geçitlere

Soru 30

Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

A

İki şeridi birden kullanması

B

Aracını gidiş yönüne göre yolun en sağından sürmesi

C

Gidişe ayrılan yol bölümünün en sol şeridini sürekli işgal etmekten kaçınması

D

Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi

Soru 31

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

A

Kızgın biçimde kornaya basmak

B

Sürüş sırasında aceleci davranmak

C

Başkalarının hakkına saygılı olmak

D

Dar yolda, gelen araçlarla inatlaşmak

Soru 32

Şekle göre 1 numaralı araca arkadan çarpan 2 numaralı araç sürücüsü hakkında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

A

Gözlerinin iyi görmediği

B

Hız kurallarına uymadığı

C

Araç lastiklerinin eski olduğu

D

Takip mesafesi kuralını ihlal ettiği

Soru 33

Sürücü belgesinin geri alınma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

A

İdari para cezası verilir.

B

6 ay hapis cezası verilir.

C

Süresiz araç kullanmaktan men edilir.

D

Sürücü belgesi daha önce geri alındığından hiçbir işlem yapılmaz.

Soru 34

Trafik kuralının ihlal edildiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde, toplam 100 ceza puanını aştığı birinci defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri kaç ay süre ile geri alınır?

A

2

B

3

C

6

D

7

Soru 35

Aşağıdakilerden hangisi kasisli yol işaretidir?

A

B

C

D

Soru 36

Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

29 Haziran 2013 Ehliyet soruları Soru 57

A

Alternatörün şarj etmediğini

B

Emniyet kemerinin takılmadığını

C

Motor yağ basıncının düştüğünü

D

Motor soğutma suyu sıcaklığının yükseldiğini

Soru 37

Akü içerisindeki elektrolit seviyesi plakaların neresinde olmalıdır?

A

Altında

B

Üzerinde

C

Ortasında

D

Hizasında

Soru 38

I- Frenler
II- Lastikler
III- Yakıt seviyesi

Aracı kullanmaya başlamadan önce, yukarıda verilenlerden hangilerinin durumu iyi olmalıdır?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 39

Aşağıdakilerden hangisi, dizel motorlarda depodaki yakıtın bitmesi sonucunda meydana gelir?

A

Hava filtresinin kirlenmesi

B

Yakıt deposunun delinmesi

C

Yakıt sisteminin hava yapması

D

Depo kapağı ve çevresinin kirlenmesi

Soru 40

Aşağıdakilerden hangisi, aracın geri manevrası esnasında arkada bulunan diğer araçların durumdan haberdar edilmesi amacıyla yanar?

A

Geri vites lambaları

B

Sinyal lambaları

C

Park lambaları

D

Sis lambaları

Soru 41

Aracın cam suyu haznesine kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi konulur?

A

Motor yağı

B

Fren hidroliği

C

Akü elektroliti

D

Cam suyu antifrizi

Soru 42

Motor çalışır durumda iken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A

Motor daha iyi yağlama yapar.

B

Motor daha yavaş döner.

C

Marş dişlisi zarar görür.

D

Motor daha hızlı döner.

Soru 43

Radyatör kapağının arızalı olması aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?

A

Motorun soğuk çalışmasına

B

Motorun hararet yapmasına

C

Fren hidroliğinin azalmasına

D

Bijon somunlarının gevşemesine

Soru 44

Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?

A

Korna

B

Yağ lambası

C

Şarj lambası

D

Park lambası

Soru 45

Trafik kazası geçiren kişiler;

I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.
II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerine ve topluma olumlu yansır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A

I. doğru, II. yanlış

B

I. yanlış, II. doğru

C

Her ikisi de doğru

D

Her ikisi de yanlış

Soru 46

Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

A

Öfke

B

Sabır

C

İnatlaşma

D

Aşırı tepki

Soru 47

Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücünün sorununa, bu konuda daha deneyimli ve becerikli diğer bir sürücünün çözüm bulması, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

A

Trafik kültüründe birbirini uyarma

B

Kendini eleştirme

C

Yardımlaşma

D

İnatlaşma

Soru 48

- - - - ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A

Beden dili

B

Konuşma üslubu

C

Trafik adabı

D

Trafikte hak ihlali

Soru 49

Trafik kazası geçiren kişiler:

I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler. 

II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerin eve topluma olumsuz yansır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A

I. doğru, II. yanlış

B

I. yanlış, II. doğru

C

Her ikisi de doğru

D

Her ikisi de yanlış

Soru 50

Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A

İnsanların değişebildiğine inanmalıdır.

B

Dinlerken aynı zamanda değerlendirme eğiliminde olmalıdır.

C

Karşısındakinin kişiliğini sevmediğinde zihnini ona kapatmalıdır.

D

Tek bir olayın, birini anlamak için yeterli bir örnek olduğunu düşünmelidir.

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments