%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?

A

Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması

B

Kanayan yere sıcak uygulama yapılması

C

Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi

D

Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanması

Soru 2

Organlara özellikle beyne yeterli miktarda kan gitmemesi sonucu vücuttaki yaşamsal işlevlerin azalması durumu aşağıdakilerden hangisidir?

A

Şok

B

Tıkanma

C

Kalp durması

D

Soluk durması

Soru 3

Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?

A

Çene göğüse değecek şekilde baş öne eğilerek

B

Boynuna mutlaka boyunluk takılarak

C

Baş-çene pozisyonu verilerek

D

Ayaklarından çekilerek

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dolaşım ve solunum sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanan yöntemler bütünüdür?

A

Kalp masajı

B

Atelle tespit

C

Köprü tekniği

D

Rentek manevrası

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?

A

Burkulan bölgeye masaj yapılması

B

Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi

C

Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması

D

Şişliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması

Soru 6

Kaza geçirmiş yaralının hayatını tehdit eden bir tehlike söz konusu ise omuriliğine zarar vermeden araç içerisinden çıkartmak için ................ olarak adlandırılan teknikten yararlanılır.

Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A

Sırtta taşıma yöntemi

B

Rentek manevrası

C

İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma

D

Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi

Soru 7

I. Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
II. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
III. Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması

Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması yanlıştır?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 8

Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?

A

İtfaiye

B

Ambulans

C

Polis imdat

D

Jandarma imdat

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, solunum yolu tıkanıklığı olan bir kazazedenin tam tıkanma yaşadığını gösteren belirtilerden biri değildir?

A

Konuşabilmesi

B

Renginin morarması

C

Nefes almasının durması

D

Acı çekip ellerini boynuna götürmesi

Soru 10

• Uzun süreli bilinç kaybıdır.
• Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkar.

Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir?

A

Şok

B

Koma

C

Bayılma

D

Baş dönmesi

Soru 11

Burun kanaması olan kazazedeye hangi pozisyonu vermek gerekir?

A

Başı geriye doğru iterek yarı oturuş

B

Başı hafifçe öne doğru eğerek oturuş

C

Çeneyi göğse yaklaştırarak yüz üstü yatış

D

Çeneyi öne ve yukarı doğru çekerek sırtüstü yatış

Soru 12

Taş, yumruk ya da sopa gibi etkenlerin şiddetli olarak çarpması ile oluşan yaralara ne ad verilir?

A

Kesik yaralar

B

Ezikli yaralar

C

Delici yaralar

D

Parçalı yaralar

Soru 13

Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

A

Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmek

B

İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmek

C

Dönmeye başladıktan sonra işaret vermek

D

Arkadan gelen araçlara yol vermek

Soru 14

Üzerinde teknik değişiklik yapılıp da süresi içinde bildirilmeyen araçlara, değişiklik belgelendirilip tescil kuruluşunda tescil edilinceye kadar aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A

Trafikten men

B

Hurdaya ayırma

C

Sürücüsüne ağır hapis

D

Başkasına devir etme şartı

Soru 15

• Reflektör
• İlk yardım çantası
• Yangın söndürme cihazı

Yukarıdaki teçhizatın tamamını bulundurması zorunlu olmayan motorlu taşıt aşağıdakilerden hangisidir?

A

Otobüs

B

Kamyon

C

Otomobil

D

Lastik tekerlekli traktör

Soru 16

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, motorsuz ile motorlu taşıtın karşılaşmaları hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

A

Motorlu taşıt, motorsuz taşıta

B

Motorsuz taşıt, motorlu taşıta

C

Şeridi daralmış olan taşıt, diğerine

D

Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine

Soru 17

Bakımı yapılmamış araçlarda, yakıt sarfiyatı artacağı gibi aracın egzozundan da daha fazla kirletici gaz çıkar.

Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A

Radyasyon

B

Hava kirliliği

C

Su kirliliği

D

Toprak kirliliği

Soru 18

Şekle göre, geçme işlemi yapan 1 numaralı aracın sürücüsü için aşağıdakilerden hangileri söylenebilir?

14 Haziran 2014 Ehliyet soruları Soru 29

I- Geçiş kurallarına uyduğu
II- Karşı yönden gelen aracın hızını dikkate almadığı
III- Geçilen araçtan yeterince uzaklaşmadan sağ şeride geçtiği

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 19

Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı üçüncü defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?

A

5 yıl

B

2 yıl

C

1 yıl

D

6 ay

Soru 20

Önündeki aracı 80 km/saat hızla takip eden bir sürücü, arada en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?

A

20

B

30

C

40

D

50

Soru 21

Trafik uygun olsa bile şekildeki aracın hangi yöndeki hareketi kesinlikle yasaktır?

29 Ağustos 2015 Ehliyet soruları Soru 26

A

Sola dönmesi

B

Sağa dönmesi

C

U dönüşü yapması

D

Aynı yönde ilerlemesi

Soru 22

Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli kusurlu hâllerden sayılır?

A

 29 Ağustos 2015 Ehliyet soruları 33. Soru A Şıkkı

B

 29 Ağustos 2015 Ehliyet soruları 33. Soru B Şıkkı

C

 29 Ağustos 2015 Ehliyet soruları 33. Soru C Şıkkı

D

 29 Ağustos 2015 Ehliyet soruları 33. Soru D Şıkkı

Soru 23

Sivas'tan hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Konya'ya oradan da Uşak'a gitmiştir.

Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?

A

Batı-Doğu

B

Kuzey-Güney

C

Güneybatı-Kuzeybatı

D

Kuzeybatı-Güneydoğu

Soru 24

Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?

A

Girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek

B

Gidiş yönüne göre en sağdaki şeritten seyretmek

C

Gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek

D

Çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten seyretmek

Soru 25

Şekilde görülen araç geçme işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A

2 numaralı aracın arkadan gelen trafiği kontrol etmediği

B

3 numaralı aracın izlediği şeridin yanlış olduğu

C

1 numaralı aracın izlediği şeridin yanlış olduğu

D

3 numaralı aracın geçme yasağına uymadığı

Soru 26

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

A

Hızını artırmalı

B

Geriye dönmeli

C

Hızını azaltmalı

D

Yolun kayganlığını kontrol etmeli

Soru 27

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

27 Ağustos 2016 Ehliyet soruları Soru 18

A

Ana yol-tali yol kavşağına

B

Işıklı işaret cihazına

C

Açılan köprüye

D

Havalimanına

Soru 28

Şekildeki kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A

1 - 2 - 3

B

1 - 3 - 2

C

2 - 3 - 1

D

3 - 1 – 2

Soru 29

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında sürücünün asli kusurlu sayılacağı durumlardan biri değildir?

A

Kurallara uygun olarak park etmiş araçlara çarpmak

B

Geçme yasağı olan yerlerden geçmek

C

Kavşaklarda geçiş önceliğine uymak

D

Arkadan çarpmak

Soru 30

2918 sayılı trafik kanununa göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir?

A

2

B

3

C

5

D

10

Soru 31

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

21 Nisan 2018 Ehliyet sınav soruları Soru 20

A

Kamyon garajını

B

Kamyonun giremeyeceğini

C

Kamyon için geçme yasağının sona erdiğini

D

Kamyon için azami hız sınırlaması olduğunu

Soru 32

Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A

Yüklerin bağlanması

B

Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması

C

Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması

D

Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması

Soru 33

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

4 Ağustos 2018 Ehliyet sınav soruları çöz Soru 17

A

Banketten gitmelidir.

B

Aracının hızını artırmalıdır.

C

Öndeki aracı geçmemelidir.

D

Geçiş hakkını kendisi kullanmalıdır.

Soru 34

Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi, bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?

A

B

C

D

Soru 35

I. Arkadan çarpma
II. Kavşaklarda geçiş hakkı kuralına uyma
III. Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçme

Yukarıda verilenlerin hangileri, araç sürücülerinin trafik kazalarında asli (esas) kusurlarından sayılır?

A

I ve II

B

I ve III

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 36

Dört zamanlı dizel motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları Soru 51

Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?

A

Emme zamanı

B

Sıkıştırma zamanı

C

Ateşleme zamanı

D

Egzoz zamanı

Soru 37

Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?

A

Sinyal ampulü

B

Hava filtresi

C

Hız göstergesi

D

Yakıt göstergesi

Soru 38

Aşağıdakilerden hangisi, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?

A

Radyonun açılması

B

Koltuğun ayarlanması

C

Aynaların ayarlanması

D

Emniyet kemerinin takılması

Soru 39

Aşağıdakilerden hangisi, aracın yavaşlaması ve durması hâllerinde diğer araçları ikaz etmek amacıyla yanar?

A

Sis lambaları

B

Park lambaları

C

Fren lambaları

D

İç aydınlatma lambaları

Soru 40

Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, el freninin çekili olduğunu gösterir?

A

 12 Ocak 2014 Ehliyet soruları 44. Soru A Şıkkı

B

 12 Ocak 2014 Ehliyet soruları 44. Soru B Şıkkı

C

 12 Ocak 2014 Ehliyet soruları 44. Soru C Şıkkı

D

 12 Ocak 2014 Ehliyet soruları 44. Soru D Şıkkı

Soru 41

Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A

Aracın motorunu çalıştırabilmek

B

Aracın hareket etmesini engellemek

C

Araç yakıtının buharlaşmasını engellemek

D

Araç motorunun sarsıntısız çalışmasını sağlamak

Soru 42

Aracın gösterge panelinde aşağıdakilerden hangisinin sürekli yanıp sönmesi, acil uyarı(dörtlü ikaz) lambalarının açık olduğunu bildirir?

A

 12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları 43. Soru A Şıkkı

B

 12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları 43. Soru B Şıkkı

C

 12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları 43. Soru C Şıkkı

D

 12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları 43. Soru D Şıkkı

Soru 43

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve vites kutusundan gelen hareketin diferansiyele iletilmesini sağlayan güç aktarma organının adı nedir?

6 Eylül 2014 Ehliyet soruları Soru 42

A

Şaft 

B

Aks

C

Volan

D

Kavrama

Soru 44

Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir?

A

B

C

 

D

Soru 45

Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürücünün sorununa, yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

A

Yardımlaşmaya

B

Öfke duygusuna

C

Bencil davranmaya

D

Aşırı tepki göstermeye

Soru 46

Bir olay ya da durumda, karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı/ durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir.

Yukarıdaki açıklama, trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan hangi davranış özelliğine aittir?

A

Öfke

B

Empati

C

Bastırma

D

Engellenme

Soru 47

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir?

A

Üretim ve refah kayıplarının yaşanması

B

Kara yollarının zamanından önce yıpranması

C

Uzun vadede kalkınmaya olumlu etki yapması

D

Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması

Soru 48

Aracını park ettikten sonra durduğu yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığını kontrol eden bir sürücünün bu davranışı trafikteki hangi değere uygundur?

A

Empati

B

Tahammül

C

Beden dili

D

Konuşma üslubu

Soru 49

I. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermek

II. Aşırı hız yaparak diğer sürücülerin dikkatlerini dağıtmak

III. Engeli olmadığı hâlde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park etmek

Yukarıdakilerden hangileri trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?

A

Yalnız I

B

I ve II.

C

II ve III.

D

I, II ve III.

Soru 50

Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olunduğunu gösterir?

A

Öfke

B

Sabır

C

İnatlaşma

D

Aşırı tepki

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments