%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin dirseği ile omzu arasında kalp atımları ile uyumlu ve fışkırır tarzda bir kanamasının olduğunu gözlemlediniz.

Bu durumda hangi tür kanama olduğunu düşünürsünüz?

A

Atardamar

B

Toplardamar

C

Kılcal damar

D

Yırtık kanaması

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir?

A

Parmak uçları ve dudaklardan başlayıp yayılan morarma olması

B

Yüzün kızarması ve vücut sıcaklığının artması

C

Kişinin aktif ve huzursuz olması

D

Göz bebeklerinin küçülmesi

Soru 3

Baş yaralanmalarında kafatası kırığını düşündüren en önemli bulgu hangisidir?

A

Yüzün yaralanması

B

El bileğinin burkulması

C

Köprücük kemiğinin kırılması

D

Kulaktan ya da burundan kan ya da sıvı gelmesi

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi "şok" belirtilerindendir?

A

Deride kızarıklık olması

B

Bilinç seviyesinin artması

C

Vücut sıcaklığının artması

D

Nabzın hızlı ve zayıf olması

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi, insan vücudunda dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir?

A

Kan

B

Kalp

C

Eklemler

D

Kan damarları

Soru 6

Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gereksiz hareketler yapılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A

Saç dökülmesine

B

Omurilik zedelenmesine

C

Bilinç seviyesinin artmasına

D

Temel yaşam desteğinin sağlanmasına

Soru 7

Omurga zedelenmesi olan kazazedeyi oturtmadan ve hareket ettirmeden sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A

Kan dolaşımını yavaşlatmak

B

Solunum sıkıntısını azaltmak

C

Sindirim işlevinin rahat olmasını sağlamak

D

Sinir zedelenmesine bağlı oluşabilecek felci önlemek

Soru 8

I. Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
II. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
III. Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması

Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması yanlıştır?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 9

• Kazazede düz olarak sırtüstü yatırılır.
• Baş yana çevrilir ve çene göğüsten uzaklaştırılarak soluk yolu açılır.
• Kazazedenin bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılır.

İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak, öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

A

Şokun engellenmesi

B

Kanamanın durdurulması

C

Zihinsel aktivitenin korunması

D

Sindirim işlevinin rahat olması

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi, kazazedeye şok pozisyonu verilirken izlenmesi gereken işlem basamaklarındandır?

A

Bacaklarının altına çarşaf, battaniye, yastık, kıvrılmış giysi vb. destek konulması

B

Yaşam bulgularından, sadece nabzının değerlendirilmesi

C

Vücuduna soğuk uygulama yapılması

D

Düz olarak yüzüstü yatırılması

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi çıkığı olan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

A

Çıkan eklemin yerine oturtulması

B

Çıkık olan bölgede sadece ısı kontrolü yapılması

C

Çıkan eklemin bulunduğu şekilde tespit edilmesi

D

Ağızdan ağrı kesiciler vererek ağrısının azaltılması

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

A

Bilinç kontrolünün yapılması

B

Yaşam bulgularının sık sık izlenmesi

C

Dışarı çıkan organlarının içeri sokulmaya çalışılması

D

Bilinci yerinde ise sırtüstü pozisyonda bacakları bükülmüş olarak yatırılması

Soru 13

Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A

İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsüne yol vermesi

B

Çıkan araç sürücüsünün inen araç sürücüsüne yol vermesi

C

İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsünü ikaz edip durdurması

D

İnen araç sürücüsünün aracın motorunu durdurup, vitesi boşa alması

Soru 14

Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?

2 Kasım 2013 Ehliyet soruları Soru 21

A

Yalnız 1

B

Yalnız 2

C

1 ve 3

D

2 ve 4

Soru 15

Şekildeki gibi bir karşılaşmada ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

8 Aralık 2013 Ehliyet soruları Soru 35

A

Traktör

B

Yaya

C

Otomobil

D

Motosiklet

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi deniz veya nehir kıyısında biten yolu bildirir?

A

 12 Ocak 2014 Ehliyet soruları 21. Soru A Şıkkı

B

 12 Ocak 2014 Ehliyet soruları 21. Soru B Şıkkı

C

 12 Ocak 2014 Ehliyet soruları 21. Soru C Şıkkı

D

 12 Ocak 2014 Ehliyet soruları 21. Soru D Şıkkı

Soru 17

Geceleri kara yolunda seyrederken, resimde görüldüğü gibi karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştırmamak için uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır?

8 Mart 2014 Ehliyet soruları Soru 34

A

Sis ışıkları

B

Park ışıkları

C

Acil uyarı ışıkları

D

Yakını gösteren ışıklar

Soru 18

Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlal edenlerin, sürücü belgelerinin bir yıl süre ile geri alınabilmesi için, aynı suçun bir yıl içinde kaç kez işlenmesi gerekir?

A

2

B

3

C

4

D

5

Soru 19

Bir şoförün, ticari amaçla aşağıdakilerden hangisini, 24 saatlik herhangi bir süre içinde; toplam olarak 9 saatten ve devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?

 

A

 12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları 23. Soru A Şıkkı

B

 12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları 23. Soru B Şıkkı

C

 12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları 23. Soru C Şıkkı

D

 12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları 23. Soru D Şıkkı

Soru 20

Bölünmüş kara yollarında geçilen araç sürücüleri, geçmek isteyen aracın geçiş işaretini aldığında ne yapmak zorundadır?

A

Sağ şeride geçmek

B

Sığınma cebine girmek

C

Önündeki aracı geçmek

D

Bulunduğu şeridi izlemek ve hızını artırmamak

Soru 21

C, D ve E sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birini almak isteyenlerde, kaç yaşını bitirme şartı aranır?

A

22

B

20

C

18

D

17

Soru 22

Sürücülerin dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A

Geçiş hakkı kurallarına uyması

B

Dönüş yönüne göre uygun şeride girmesi

C

Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi

D

Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi

Soru 23

Şekildeki taşıtın bulunduğu kara yoluna ne ad verilir?

A

Banket

B

Ana yol

C

Tali yol

D

Bölünmüş yol

Soru 24

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A

Öndeki taşıtı geçmenin yasak olduğunu

B

Hız sınırlaması sonunu

C

Geçme yasağı sonunu

D

Park yasağını

Soru 25

Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta, ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

10 Ocak 2015 Ehliyet soruları Soru 33

A

Otobüs

B

Traktör

C

At arabası

D

İş makinesi

Soru 26

Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritlerden hangisi ayrılma (yavaşlama) şerididir?

A

1

B

2

C

3

D

4

Soru 27

Trafik kazasına karışan sürücü yaralanmamış ise aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

A

Akan trafiği kontrol etmek

B

Yolu hemen trafiğe açmak

C

Kaza ile ilgili iz ve delilleri yok etmek

D

Işıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koymak

Soru 28

Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?

A

 29 Ağustos 2015 Ehliyet soruları 19. Soru A Şıkkı

B

 29 Ağustos 2015 Ehliyet soruları 19. Soru B Şıkkı

C

 29 Ağustos 2015 Ehliyet soruları 19. Soru C Şıkkı

D

 29 Ağustos 2015 Ehliyet soruları 19. Soru D Şıkkı

Soru 29

Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli kusurlu hâllerden sayılır?

A

 29 Ağustos 2015 Ehliyet soruları 33. Soru A Şıkkı

B

 29 Ağustos 2015 Ehliyet soruları 33. Soru B Şıkkı

C

 29 Ağustos 2015 Ehliyet soruları 33. Soru C Şıkkı

D

 29 Ağustos 2015 Ehliyet soruları 33. Soru D Şıkkı

Soru 30

Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A

Araç dengesinin korunması

B

Trafik güvenliğinin dikkate alınması

C

Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması

D

Taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi

Soru 31

Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?

14 Mayıs 2016 Ehliyet soruları Soru 21

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 32

Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?

A

Aşırı hız yapmak

B

Alkollü olarak araç kullanmak

C

Emniyet kemeri takılıyken araç kullanmak

D

Elinde cep telefonu varken araç kullanmak

Soru 33

I. Sürücü ve yolcuları araçta tutarak vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önler.
II. Kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır.
III. Yerleşim yeri içinde ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile dolmuş otomobillerindeki yolcuların emniyet kemeri takması zorunlu değildir.

Emniyet kemeri ve kullanımıyla ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

A

I ve II.

B

I ve III.

C

II ve III.

D

I, II ve III.

Soru 34

Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?

A

Takip mesafesi

B

Geçiş mesafesi

C

Görüş mesafesi

D

İntikal mesafesi

Soru 35

Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?

A

Sis ışıklarını

B

Acil uyarı ışıklarını

C

Uzağı gösteren ışıkları

D

Yakını gösteren ışıkları

Soru 36

Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

29 Haziran 2013 Ehliyet soruları Soru 57

A

Alternatörün şarj etmediğini

B

Emniyet kemerinin takılmadığını

C

Motor yağ basıncının düştüğünü

D

Motor soğutma suyu sıcaklığının yükseldiğini

Soru 37

Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak sigortanın amper değeri ne olmalıdır?

A

Aynı

B

Daha büyük

C

Daha küçük

D

Önemli değildir.

Soru 38

• Güvenli, ekonomik ve sorunsuz bir sürüş
• Hava kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlama

Bir motorlu araçtan yukarıda verilen kriterleri hangi durumda gerçekleştirmesi beklenir?

A

Sürekli olarak yüksek hızda kullanıldığında

B

Kontrol ve bakımı doğru şekilde yapıldığında

C

Çok ıslak ya da tozlu ortamda çalıştırıldığında

D

Üretim amacına uygun olarak kullanılmadığında

Soru 39

Aşağıdakilerden hangisi yakıtın temizlenmesini sağlar?

A

Yağ filtresi

B

Yakıt filtresi

C

Polen filtresi

D

Ekran filtresi

Soru 40

Egzozdan çıkan zararlı maddeleri zararsız hâle dönüştürebilmek için araçların egzoz sistemine aşağıdakilerden hangisi takılır?

A

Egzoz supabı

B

Egzoz manifoldu

C

Katalitik konvertör

D

Egzoz susturucusu

Soru 41

Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir?

A

ABS

B

Start-Stop

C

Hava yastığı

D

Hafızalı koltuk

Soru 42

Motorun soğutma sisteminde kullanılan - - - - donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A

asit

B

antifriz

C

saf su

D

elektrolit

Soru 43

I. Şarj

II. ABS

III. Yağ basıncı

Verilen ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir?

A

Yalnız III

B

I ve II.

C

I ve III.

D

II ve III.

Soru 44

Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A

Aracın motorunu çalıştırabilmek

B

Aracın hareket etmesini engellemek

C

Araç yakıtının buharlaşmasını engellemek

D

Araç motorunun sarsıntısız çalışmasını sağlamak

Soru 45

• Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek
• Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek
• Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak

Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

A

Mizacın

B

Beden dilinin

C

Trafik adabının

D

Konuşma üslubunun

Soru 46

Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücünün sorununa, bu konuda daha deneyimli ve becerikli diğer bir sürücünün çözüm bulması, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

A

Trafik kültüründe birbirini uyarma

B

Kendini eleştirme

C

Yardımlaşma

D

İnatlaşma

Soru 47

Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur?

A

Trafik polisi yoksa kırmızı ışıkta geçmek

B

Sürekli şerit değiştirerek araç kullanmak

C

Denetim korkusu olmadan emniyet kemerini takmak

D

Elektronik denetleme sisteminin olmadığı yerlerde hız limitlerini aşmak

Soru 48

Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyemeyen sürücünün bu davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A

Saygılı

B

Telaşsız

C

Sorumlu

D

Sabırsız

Soru 49

Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olunduğunu gösterir?

A

Öfke

B

Sabır

C

İnatlaşma

D

Aşırı tepki

Soru 50

I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi

II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması

III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması

IV. Yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi

Yukarıdakilerden hangileri kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?

A

I ve II.

B

I, III ve IV.

C

II, III ve IV.

D

I, II, III ve IV.

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments