%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

Kaza yerindeki yaralı, sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?

A

Hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra

B

Kendine gelmesi sağlandıktan sonra

C

Hiçbir müdahale yapılmadan önce

D

Yakınları geldikten sonra

Soru 2

• Geçici hafıza kaybı
• Burundan kan gelmesi
• Göz bebeklerinde büyüklük farkı

Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?

A

Baş

B

Karın

C

Göğüs

D

Omurga

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir?

A

Şokun önlenmesi

B

Kazaların önlenmesi

C

Acil yardım istenmesi

D

Kanamanın durdurulması

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?

A

Kötü kokulara karşı burnunu tıkama

B

Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hâli

C

Sorulan sorulara anlamlı cevap verme

D

Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etme

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi kazazedede solunumun olmadığını gösteren bir belirtidir?

A

Bilincin kısa süreli kapanması

B

Ağrılı uyaranlara cevap vermesi

C

Yüzde solgunluk ve baş dönmesi

D

Göğüs kafesi hareketlerinin olmaması

Soru 6

Kazazedede boyun travması yoksa, hava yolunu açmak için verilebilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A

Sırtüstü yatırılmış kazazedenin çenesi kaldırılırken diğer el ile alından bastırılarak başın geriye alınması

B

Çenenin göğüs kemiğine değecek şekilde başın öne eğilmesi

C

Başın sert bir zeminde hafif yana dönük olması

D

Başın sert bir zeminde düz pozisyonda olması

Soru 7

Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?

A

Karın yaralanmalarında

B

Bacak yaralanmalarında

C

Göğüs yaralanmalarında

D

Omurga yaralanmalarında

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?

A

Burkulan eklemin kalp seviyesinden aşağıda tutulması

B

Burkulan eklemin sıkıştırıcı bir bandajla tespit edilmesi

C

Burkulan eklemin sürekli hareket ettirilmesi

D

Burkulan ekleme turnike uygulanması

Soru 9

Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

A

Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilerek üst yarısına orta ve yüzük parmağının dik olarak yerleştirilmesi

B

Basıyı tam uygulayabilmek için kazazedeye uzak mesafede durulması

C

Göğüs kemiğine bası uygulama ve kaldırmanın ritmik olarak yapılması

D

Göğüs kemiği 1 cm çökecek şekilde bası uygulanması

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi çıkığı olan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

A

Çıkan eklemin yerine oturtulması

B

Çıkık olan bölgede sadece ısı kontrolü yapılması

C

Çıkan eklemin bulunduğu şekilde tespit edilmesi

D

Ağızdan ağrı kesiciler vererek ağrısının azaltılması

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

A

Trafikteki kaza sayısını azaltmak

B

Sağlık personelinin mesleki başarısını artırmak

C

İnsanları zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırmak

D

Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak

Soru 12

• Yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirilmesi
• İlk yardım önceliklerinin belirlenmesi
• Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi
• Güvenli bir müdahale sağlanması

Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

A

Yaralıyı değerlendirmenin

B

Trafik kazalarını azaltmanın

C

Sağlık personeli niteliği kazanmanın

D

İnsanları zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırmanın

Soru 13

Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır?

A

 2 Kasım 2013 Ehliyet soruları 27. Soru A Şıkkı

B

 2 Kasım 2013 Ehliyet soruları 27. Soru B Şıkkı

C

 2 Kasım 2013 Ehliyet soruları 27. Soru C Şıkkı

D

 2 Kasım 2013 Ehliyet soruları 27. Soru D Şıkkı

Soru 14

Şekildeki durumda, öndeki aracı geçmek isteyen 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangilerini yapması doğrudur?

2 Kasım 2013 Ehliyet soruları Soru 33

I- Önündeki araç ile takip mesafesini azaltması
II- Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesi
III- Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması

A

Yalnız I 

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 15

Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

A

Dönüş ışıklarını yakarak

B

Birkaç defa korna çalarak

C

Acil uyarı ışıklarını yakarak

D

Birkaç defa selektör yaparak

Soru 16

I- İlk yardım tedbirlerini almak
II- Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek
III- Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek

Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmakla yükümlüdür?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 17

Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların, görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

8 Aralık 2013 Ehliyet soruları Soru 36

A

Ambulans

B

Polis aracı

C

İş makinesi

D

İtfaiye aracı

Soru 18

Şehir merkezinde araç kullanan bir sürücü aşağıdaki tespitleri yapıyor.

• Kavşaklarda ışıklı ve sesli işaret cihazları yok.
• Taşıt yolu üzerinde yapılan çalışmalarda tedbir alınmıyor.
• Yolun yapısı, trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda değil.

Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin görevini yerine getirmediği kesinlikle söylenir?

A

Belediye

B

Mahalle muhtarları

C

Tarım İl Müdürlüğü

D

Millî Eğitim Müdürlüğü

Soru 19

Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

12 Ocak 2014 Ehliyet soruları Soru 32

A

U dönüşü yapmalı

B

2 numaralı araca yol vermeli

C

İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı

D

2 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı

Soru 20

Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?

A

Hırçın

B

Öfkeli

C

Stresli

D

Saygılı

Soru 21

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

8 Şubat 2014 Ehliyet soruları Soru 23

A

Yol ver

B

İleri mecburi yön

C

Girişi olmayan yol

D

Taşıt trafiğine kapalı yol

Soru 22

Şekildeki araçların görev hâli durumunda geçiş üstünlüğü sıralaması nasıl olmalıdır?

8 Mart 2014 Ehliyet soruları Soru 33

A

1 - 3 - 4 - 2

B

3 - 1 - 4 - 2

C

3 - 4 - 1 - 2

D

4 - 1 - 3 - 2

Soru 23

Aşağıdakilerden hangisi resimdeki kişinin görevlerindendir?

14 Haziran 2014 Ehliyet soruları Soru 18

A

Trafiği düzenlemek

B

Araçların muayenesini yapmak

C

Trafik levhalarının yerlerini belirlemek

D

Sağlık Bakanlığına ait hizmetleri yürütmek

Soru 24

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A

Bisiklet girişinin yasak olduğunu

B

Motosiklet girişinin yasak olduğunu

C

Sadece motosikletlilerin girebileceğini

D

Motosikletler için hız sınırlamasının olduğunu

Soru 25

Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?

A

Aşırı tepki gösterilmesi

B

Birdenbire sinirlenilmesi

C

Bencillikten uzak durulması

D

Kaba ve saldırgan davranılması

Soru 26

Kara yollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

A

Araç

B

Ticari taşıt

C

Arazi taşıtı

D

Taşıt katarı

Soru 27

Önündeki aracı 80 km/saat hızla takip eden bir sürücü, arada en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?

A

20

B

30

C

40

D

50

Soru 28

Kara yolu üzerinde hareket hâlinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir?

A

Kayıp

B

Hasar

C

Tahribat

D

Trafik kazası

Soru 29

Trafik görevlisinin hangi hareketi sürücüler için "sağa yanaş ve dur" talimatını içerir?

A

 27 Ağustos 2016 Ehliyet soruları 16. Soru A Şıkkı

B

27 Ağustos 2016 Ehliyet soruları 16. Soru B Şıkkı

C

 27 Ağustos 2016 Ehliyet soruları 16. Soru C Şıkkı

D

27 Ağustos 2016 Ehliyet soruları 16. Soru D Şıkkı

Soru 30

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

A

B

C

 

D

Soru 31

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A

70 metreden sonra yolun daralacağını

B

70 metreden sonra park alanı olduğunu

C

Saatteki hızın 70 kilometreyi geçmeyeceğini

D

Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını

Soru 32

Yerleşim yeri içindeki kara yollarında aksine bir işaret yoksa motorlu bisikletler için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

A

20

B

30

C

40

D

45

Soru 33

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?

A

 21 Nisan 2018 Ehliyet sınav soruları 19. Soru A Şıkkı

B

 21 Nisan 2018 Ehliyet sınav soruları 19. Soru B Şıkkı

C

 21 Nisan 2018 Ehliyet sınav soruları 19. Soru C Şıkkı

D

 21 Nisan 2018 Ehliyet sınav soruları 19. Soru D Şıkkı

Soru 34

Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır?

4 Ağustos 2018 Ehliyet sınav soruları çöz Soru 24

A

1

B

2

C

3

D

4

Soru 35

Seyir esnasında araçlarda emniyet kemeri kullanılması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?

A

Trafik kazalarının

B

Trafik işaret levhalarının

C

Trafikteki görevli sayısının

D

Kaza anında ölüm ve yaralanmaların

Soru 36

Motorun soğutma sisteminde kullanılan antifriz, donmayı önlemenin yanısıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır.

Buna göre, antifriz kullanımı motorlarda hangi durumda tercih edilmelidir.

A

Her türlü iklim şartlarında

B

Sadece sıcak yaz aylarında

C

Sadece zorlu kış koşullarında

D

Donma gerçekleştikten sonra

Soru 37

Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik sisteminde kısa devreden ve aşırı yüklenmeden dolayı oluşabilecek hasarların önlenmesi için kullanılır?

A

Buji

B

Ampul

C

Sigorta

D

Enjektör

Soru 38

Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin aşırı şişirilmesi sonucunda oluşabilir?

A

Jantın eğilmesi

B

Fren hidroliğinin azalması

C

Sürüş konforunun azalması

D

Bijon somunlarının gevşemesi

Soru 39

Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A

Termostat çıkartılmalı

B

Eskimiş bujiler değiştirilmeli

C

Lastiklerin hava basıncı indirilmeli

D

Motor yüksek devirde çalıştırılmalı

Soru 40

Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?

A

Yağlama sistemi

B

Şarj sistemi

C

Ateşleme sistemi

D

Soğutma sistemi

Soru 41

Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A

Motor daima yüksek devirde çalıştırılır.

B

Lastiklerin hava basıncının normal değerde olmasına dikkat edilir.

C

Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir.

D

Aracın yükü ve ağırlığı artırılır.

Soru 42

Soğutma suyunun çıkışı veya girişine yerleştirilen ve motordaki soğutma suyu sıcaklığının belirli bir seviyede tutulmasını sağlayan araç aşağıdakilerden hangisidir?

A

Buji

B

Enjektör

C

Su pompası 

D

Termostat

Soru 43

Aşağıdakilerden hangisi dört zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir?

A

İş zamanı

B

Marş zamanı

C

Emme zamanı

D

Sıkıştırma zamanı

Soru 44

Aşağıdakilerden hangisi aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?

A

Klimanın açılması

B

Koltuğun ayarlanması

C

Aynaların ayarlanması

D

Emniyet kemerinin takılması

Soru 45

Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?

A

Bencil

B

Hoşgörülü

C

Aşırı tepki gösteren

D

Görgüsüzce davranan

Soru 46

I. Kural ihlallerine
II. Tehlikeli davranışlara
III. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeye

Trafikte yaşanan öfke duygusu, verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir?

A

I ve II

B

I ve III

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 47

Trafik kazası, sadece maddi hasarlı bile olsa yaşanması hiç istenmeyen ve kazaya karışan sürücüleri psikolojik olarak olumsuz etkileyen bir durumdur.

Buna göre kaza sonrası tarafların birbirine hangi şekilde davranması hâlinde meydana gelen kaza ile ilgili sorunlar daha kısa sürede çözülecektir?

A

Asabi

B

Aşırı tepkili

C

Kaba ve saldırgan

D

Saygılı ve nezaketli

Soru 48

Aracını kaldırıma park etmiş bir sürücü, diğer yol kullanıcılarının kaldırımı kullanmasına engel olduğu gibi kaldırımı kullanamayan yayaların araç yoluna çıkmalarına neden olmaktadır. Oysaki - - - - düzeyi yüksek bir sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmez.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağı dakilerden hangisi yazılmalıdır?

A

öfke

B

empati

C

bencillik

D

sorumsuzluk

Soru 49

- - - - ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A

Beden dili

B

Konuşma üslubu

C

Trafik adabı

D

Trafikte hak ihlali

Soru 50

Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A

İnsanların değişebildiğine inanmalıdır.

B

Dinlerken aynı zamanda değerlendirme eğiliminde olmalıdır.

C

Karşısındakinin kişiliğini sevmediğinde zihnini ona kapatmalıdır.

D

Tek bir olayın, birini anlamak için yeterli bir örnek olduğunu düşünmelidir.

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments