%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımcıda mutlaka bulunmalıdır?

A

İyi bir sürücü olmak

B

Trafik görevlisi olmak

C

Sağlık personeli olmak

D

Sakin ve tedbirli olmak

Soru 2

Kaza yerinde bulunan ilk yardımcı, acil sağlık yardımı için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini aramalıdır?

A

110

B

112

C

155

D

156

Soru 3

Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi uygundur?

A

Burun kanaması olan

B

Bulantı ve kusması olan

C

Solunum yolu tıkalı olan

D

Boyun omurunda zedelenme olan

Soru 4

Kanamanın olduğu damar, parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir.

Bu yöntemin uygulanması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?

A

Toplardamar kanamaları

B

Bacak bölgesi kanamaları

C

Çökme kırık ile birlikte olan kanamalar

D

Koyu renkli ve yayılarak akan kanamalar

Soru 5

Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?

A

Çene göğüse değecek şekilde baş öne eğilerek

B

Boynuna mutlaka boyunluk takılarak

C

Baş-çene pozisyonu verilerek

D

Ayaklarından çekilerek

Soru 6

Vücudumuzdaki yapı birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?

A

Sistem - Doku - Organ - Hücre

B

Organ - Hücre - Doku - Sistem

C

Hücre - Doku - Organ - Sistem

D

Hücre - Organ - Doku - Sistem

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması ve kendiliğinden normal konumuna dönememesi hâlidir?

A

Kırık

B

Çıkık

C

İncinme

D

Burkulma

Soru 8

İlk yardımcının insan vücudu, yapısı ve işleyişi konusunda bazı temel kavramları bilmesi, yapacağı müdahalelerde bilinçli olmasını kolaylaştırır. Buna göre kalp, kan damarları ve kan vücudumuzdaki hangi sistemi oluşturan yapılardandır?

A

Dolaşım sistemini

B

Hareket sistemini

C

Sindirim sistemini

D

Solunum sistemini

Soru 9

Kalbin yeniden çalışması için yapılan girişime ne ad verilir?

A

Kalp krizi

B

Kalp masajı

C

Kalp spazmı

D

Göğüs ağrısı

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?

A

Yardımı güçleştirecek meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması

B

Olay yerinin diğer araç sürücüleri tarafından görünmesinin engellenmesi

C

Araç LPG´li ise bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılmaması

D

Kazaya uğrayan aracın kontağının açık bırakılması

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi ateşli havalede yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

A

Karın ve göğüs bölgesi üzerine direkt olarak buz konulması

B

Musluk suyu ile ıslatılan havlu veya küçük bez parçalarıyla ateşi düşmüyorsa kazazedenin oda sıcaklığındaki su ile yıkanması

C

Kazazedenin koltuk altlarına, kasıklarına, dirseklerin iç yüzü ve avuç içlerine ıslak bez yerleştirilmesi

D

Kazazedenin giysilerinin çıkartılması

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

A

Çıkığın yerine oturtulmaya çalışılması

B

Eklemin düzeltildikten sonra tespit edilmesi

C

Çıkık olan bölgeye kuvvetli masaj yapılması

D

Bölgenin nabzının, deri renginin ve ısısının kontrol edilmesi

Soru 13

Bazı sürücülerin, trafik kurallarına uymamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A

Trafik kurallarını davranış hâline dönüştürememiş olmaları

B

Yanlış algıladıkları kurallara karşı tepki göstermek istemeleri

C

Trafik işaret ve levhalarının anlamlarını yeterince bilmemeleri

D

Trafik görevlilerinin ikazlarına karşı tepki göstermek istemeleri

Soru 14

Aksine bir işaret yoksa, yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda şekildeki araç için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

8 Aralık 2013 Ehliyet soruları Soru 31

A

90 

B

100

C

110

D

120

Soru 15

Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucudur?

A

Karar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması

B

Yollarda tehdit unsuru oluşumunun azalması

C

Kaza yapma riskinin azalması

D

Sürüş yeteneğinin artması

Soru 16

Kara yolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiye ne ad verilir?

A

Şoför

B

Sürücü

C

İşleten

D

Araç sahibi

Soru 17

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisinin yapılması yasaktır?

A

Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi

B

İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi

C

Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi

D

Geçme yaparken sinyal verilmesi

Soru 18

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A

Taşıt yolunun soldan daralacağını

B

Taşıt yolunun sağdan daralacağını

C

Taşıt yolunun her iki taraftan daralacağını

D

İki yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini

Soru 19

Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?

A

120

B

110

C

100

D

80

Soru 20

Şekildeki yol bölümünde görülen trafik işaret levhası, sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

10 Ocak 2015 Ehliyet soruları Soru 22

A

Bölünmüş yola gireceğini

B

Tali yol kavşağına yaklaştığını

C

İki yönlü yol kesimine yaklaştığını

D

İleride kontrolsüz bir kavşağın olduğunu

Soru 21

Geçiş üstünlüğü hakkını kullanan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?

A

Hız sınırlarına uyması

B

Trafik görevlisine bilgi vermesi

C

Işıklı trafik işaret cihazlarına uyması

D

Sesli ve ışıklı işaretleri birlikte kullanması

Soru 22

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen motorlu araçların sürülmesine yetki veren belge, aşağıdakilerden hangisidir?

A

Sürücü belgesi

B

Araç imalat belgesi

C

Kaza tespit tutanağı

D

Motorlu taşıt sürücü sertifikası

Soru 23

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A

Kasisli yola girileceğini

B

Yolda çalışma olduğunu

C

Yolun trafiğe kapalı olduğunu

D

Motorlu taşıtların giremeyeceğini

Soru 24

Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?

14 Mayıs 2016 Ehliyet soruları Soru 21

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 25

• Park probleminin artması
• Çevrenin bozulması ve kirlilik
• Yakıt tüketiminin artması ve israf
• Aracın yıpranması ve ömrünün azalması
• Trafiğin yoğunlaşması ve trafik kargaşası

Verilen sorunlara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar?

A

Trafiğin yoğun olmadığı saatlerde trafiğe çıkılması

B

Özel araçların zaruri olmayan durumlarda kullanılması

C

Aynı istikamete giden kişilerle aracın müşterek kullanılması

D

Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi

Soru 26

I. Şerit değiştirmelerde
II. Sağa ve sola dönüşlerde
III. Bir aracın geçilmesi esnasında

Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 27

• Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak
• Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek

Yukarıda verilenler, trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir?

A

Araç kusurları

B

Yaya kusurları

C

Yolcu kusurları

D

Sürücü kusurları

Soru 28

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kamyonlar için öndeki aracı geçme yasağını bildirir?

A

B

C

D

Soru 29

Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?

A

Araç uzunluğunun üç katı kadar

B

Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar

C

Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar

D

Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar

Soru 30

Aşağıdakilerden hangisi, araç hızının gerekli şartlara uygunluğunu sağlamak için yapılması gerekenlerdendir?

A

Diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde yavaş sürülmesi

B

Tepe üstlerine yaklaşırken hızın azaltılması

C

Dönemeçlere girerken hızın artırılması

D

Yüklemede gabarinin üzerine çıkılması

Soru 31

Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

23 Aralık 2017 Ehliyet sınav soruları Soru 27

A

1 - 2 - 3 - 4

B

1 - 2 - 4 - 3

C

2 - 1 - 4 - 3

D

4 - 1 - 2 - 3

Soru 32

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olan faktörlerden yol unsuru içinde yer alır?

A

Havanın sisli olması

B

Yol zemininin gevşek olması

C

Yüksek hızda araç kullanılması

D

Araç fren sisteminin arızalanması

Soru 33

Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

21 Nisan 2018 Ehliyet sınav soruları Soru 21

A

Hızın artırılması gerektiğini

B

Sağa ve sola dönülemeyeceğini

C

Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini

D

Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu

Soru 34

Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A

1 - 2 - 3

B

2 - 1 - 3

C

3 - 1 - 2

D

3 - 2 - 1

Soru 35

Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ne ad verilir?

A

Garaj

B

Durak

C

Otopark

D

Park yeri

Soru 36

Aşağıdakilerden hangisinin eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda kuru sürtünme sonucu oluşan ısının etkisiyle motor parçaları birbirine kaynar ve sıkışır?

A

Motor yağı

B

Antifriz

C

Fren hidroliği

D

Akü elektroliti

Soru 37

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

8 Şubat 2014 Ehliyet soruları Soru 41

A

Rot

B

Fren

C

Motor

D

Direransiyel

Soru 38

Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

A

Elektrik devresinde aşırı şarj veya düşük şarj olduğunu

B

Arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu

C

Soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini

D

Motor kaputunun tam kapanmadığını

Soru 39

Motor soğutma suyuna kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi yeterli miktarda karıştırılır?

A

Saf su

B

Antifriz

C

Motor yağı

D

Fren hidroliği

Soru 40

Motorun soğutma sisteminde kullanılan - - - - donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A

asit

B

antifriz

C

saf su

D

elektrolit

Soru 41

Araç motorunun çalışması için ilk hareketi veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A

Marş sistemi

B

Yağlama sistemi

C

Yakıt sistemi

D

Ateşleme sistemi

Soru 42

I. Ani hızlanmalar yapılması
II. Araç lastiklerinin eskimesi
III. Hava filtresinin değiştirilmesi

Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur?

A

Yalnız I

B

I ve II.

C

II ve III.

D

I, II ve III.

Soru 43

Seyir hâlindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez?

A

7 Ekim 2017 Ehliyet soruları 42. Soru A Şıkkı

B

 7 Ekim 2017 Ehliyet soruları 42. Soru B Şıkkı

C

 7 Ekim 2017 Ehliyet soruları 42. Soru C Şıkkı

D

 7 Ekim 2017 Ehliyet soruları 42. Soru D Şıkkı

Soru 44

Aşağıdakilerden hangisi frenleme mesafesinin artmasına neden olur?

A

Yakıt seviyesinin düşmesi

B

Balata yüzeyinin kuru olması

C

Lastik diş derinliklerinin azalması

D

Motor yağı değişiminin geciktirilmesi

Soru 45

Sürücünün trafik ortamında yaptığı hangi davranış, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?

A

Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi

B

Aracını kullanırken trafik kurallarının bilincinde olması

C

Başkalarının canına ya da malına zarar verme sorumluluğunu üstlenerek araç kullanması

D

Sürekli şerit değiştirerek (slalom yaparak) araç kullanması

Soru 46

Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

A

İnatlaşmaya

B

Yardımlaşmaya

C

Nezaket ve saygıya

D

Konuşma üslubuna

Soru 47

Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

A

Kabalık

B

Hırçınlık

C

Bencillik

D

Sorumluluk

Soru 48

Trafik kazası geçiren kişiler:

I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler. 

II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerin eve topluma olumsuz yansır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A

I. doğru, II. yanlış

B

I. yanlış, II. doğru

C

Her ikisi de doğru

D

Her ikisi de yanlış

Soru 49

Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A

İnsanların değişebildiğine inanmalıdır.

B

Dinlerken aynı zamanda değerlendirme eğiliminde olmalıdır.

C

Karşısındakinin kişiliğini sevmediğinde zihnini ona kapatmalıdır.

D

Tek bir olayın, birini anlamak için yeterli bir örnek olduğunu düşünmelidir.

Soru 50

I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.

II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.

III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında değildir.

Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

A

Yalnız I.

B

I ve II.

C

II ve III.

D

I, II ve III.

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments