%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

Hangi durumdaki kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?

A

Kalbi duran

B

Kalbi düzensiz çalışan

C

Solunum sayısı azalan

D

Solunumu düzensiz olan

Soru 2

Kanayan yer kalp seviyesinden üstte tutulursa aşağıdakilerden hangisi olur?

A

Beyin kanaması riski artar.

B

Kalbin kasılıp-gevşeme sayısı artar.

C

Kanama bölgesindeki kan basıncı düşer.

D

Atardamarlardan nabız hissedilemez.

Soru 3

Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?

A

Şok

B

Koma

C

Hâlsizlik

D

Zehirlenme

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi yan yatış pozisyonuna alınarak taşınabilir?

A

Bulantı ve kusması olan

B

Kalça kemiğinde kırık olan

C

Omurilik zedelenmesi olan

D

Göğüs kemiğinde kırık olan

Soru 5

İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin dirseği ile omzu arasında kalp atımları ile uyumlu ve fışkırır tarzda bir kanamasının olduğunu gözlemlediniz.

Bu durumda hangi tür kanama olduğunu düşünürsünüz?

A

Atardamar

B

Toplardamar

C

Kılcal damar

D

Yırtık kanaması

Soru 6

Aşağıdaki durumların hangisinde suni solunum yapılır?

A

Kalbi düzensiz çalışanlara

B

Öksürük ve hıçkırığı olanlara

C

Göğüs kafesi düzenli olarak inip kalkanlara

D

Bak-dinle-hisset yöntemi ile solunumu saptanamayanlara

Soru 7

Koma hâlindeki kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A

Solunum ve nabız kontrolü

B

Sıkan giysilerin gevşetilmesi

C

Ağızdan yiyecek, içecek verilmesi

D

Ağız içinde yabancı cisim olup olmadığının kontrolü

Soru 8

İlk yardımcı, kazazedenin sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar?

A

110

B

112

C

177

D

185

Soru 9

Resimde görülen uygulama hangi pozisyonun veriliş aşamalarını göstermektedir?

 

A

Şok pozisyonu

B

Koma pozisyonu

C

Alt-çene pozisyonu

D

Baş-çene pozisyonu

Soru 10

Öksüren, nefes alabilen ve tıkandığını ifade edebilen bir kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?

A

Kazazedeye dokunulmadan öksürmeye teşvik edilir.

B

Bir elin topuk kısmıyla iki kürek kemiğinin arasına 5 kez kuvvetlice vurulur.

C

Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur, kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.

D

Kazazedenin bacakları üzerine ata biner şekilde oturulur ve bir elin topuğuyla göbeğin üzerinden kürek kemiklerine doğru eğik bir baskı uygulanır.

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi “kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi” işlemini kapsar?

A

Koruma

B

Bildirme

C

Kurtarma

D

Tedavi etme

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır?

A

İlk yardımcının kendi sağlığını riske sokması

B

İlk yardımcının kalkarken ağırlığı karın kaslarına vermesi

C

Kazazedenin mümkün olduğunca çok hareket ettirilmesi

D

Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranması

Soru 13

Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

A

Trafik suçu

B

Trafik terörü

C

Trafik kusuru

D

Trafikten men

Soru 14

Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hâl ve hareketlerine ne ad verilir?

A

Erişme

B

Ulaşım

C

Trafik

D

Taşıma

Soru 15

Şekle göre kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır?

8 Şubat 2014 Ehliyet soruları Soru 32

A

1 numaralı araç

B

2 numaralı araç

C

Hızı az olan araç

D

Hızı fazla olan araç

Soru 16

Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

8 Mart 2014 Ehliyet soruları Soru 17

A

Dur

B

Hızlan

C

Yavaşla

D

Sağa yanaş

Soru 17

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

A

 14 Haziran 2014 Ehliyet soruları 22. Soru A Şıkkı

B

 14 Haziran 2014 Ehliyet soruları 22. Soru B Şıkkı

C

 14 Haziran 2014 Ehliyet soruları 22. Soru C Şıkkı

D

 14 Haziran 2014 Ehliyet soruları 22. Soru D Şıkkı

Soru 18

Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

14 Haziran 2014 Ehliyet soruları Soru 30

A

2 - 1 - 3 

B

2 - 3 - 1

C

3 - 1 - 2

D

3 - 2 - 1

Soru 19

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?

12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları Soru 24

A

Bisiklet yolu

B

Motosiklet yolu

C

Bisiklet giremez

D

Motorlu bisiklet yolu

Soru 20

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A

Traktörün geçebileceğini

B

Traktörün giremeyeceğini

C

Traktörlerin park edebileceğini

D

Sadece traktörün girebileceğini

Soru 21

Aşağıdakilerden hangisi, araçlarda olası bir kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?

A

Koyu renk giysiler giyilmesi

B

Aracın kapılarının açık tutulması

C

Trafikteki motorlu araç sayısının artırılması

D

Seyir halinde iken emniyet kemeri kullanılması

Soru 22

Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

A

Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde

B

Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde

C

Motoru bakımdan geçirildiğinde

D

Sahibi değiştiğinde

Soru 23

Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sürekli işgal edilemez?

A

1

B

2

C

3

D

1 ve 3

Soru 24

I. Traktörler
II. Otomobiller
III. Motorlu bisiklet ve motosikletler
IV. Şehirler arası yolcu taşıyan otobüsler

Yukarıda verilen araçların hangilerinde, ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur?

A

I ve II

B

II ve III

C

II ve IV

D

III ve IV

Soru 25

Aşağıdakilerden hangisi, duraklanan veya park edilen yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir?

A

Işıkla veya kolla çıkış işareti vermesi

B

Aracını ve aracının etrafını kontrol etmesi

C

Yoldan geçen araç sürücülerini ikaz edip yavaşlatması

D

Sakıncalı bir durum olmadığında manevraya başlaması

Soru 26

Kara yolu ile demir yolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlere ne ad verilir?

A

Okul geçidi

B

Yaya geçidi

C

Hemzemin geçit

D

Rampalı geçit

Soru 27

• İkaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir.
• Bu ışık yandığında, emniyetle durulamayacak kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır, aksi hâlde yaya geçidi işgal edilmeden durulur.

Yukarıda verilenler, ışıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışığın anlamını içerir?

A

Sarı

B

Yeşil

C

Kırmızı

D

Kırmızı oklu

Soru 28

Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?

A

5

B

10

C

15

D

20

Soru 29

Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

A

Özürlü sürücüler için parkyeri

B

Özürlü sürücüler çıkabilir

C

Özürlü taşıtı giremez

D

Özürlü sürücü yolu

Soru 30

Egzoz emisyon ölçümünün yapılması, araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yönelik bir uygulamadır?

A

Görüntü kirliliğini

B

Gürültü kirliliğini

C

Hava kirliliğini

D

Su kirliliğini

Soru 31

Aşağıdaki yer işaretlemelerinden hangisi bölünmüş yol başlangıcı anlamındadır?

A

B

C

D

Soru 32

Şekle göre hangi numaralı araçlar hatalı park edilmiştir?

29 Temmuz 2017 Ehliyet soruları Soru 29

A

Yalnız III

B

I ve II.

C

I ve III.

D

I, II ve III.

Soru 33

Araç ışıklarının kullanılması kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A

Sadece park veya sis ışıkları yakılarak araç sürülmesi

B

Gündüzleri görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda sadece sis ışıklarının kullanılması

C

Geçme sırasında uyarı amacıyla uzağı ve yakını gösteren ışıkların çok kısa süre içinde sıra ile veya ikisinin birlikte aynı zamanda yakılması

D

Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde,uzağı gösteren ışıkların yakılması

Soru 34

Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?

A

Şehir içindeki açık ve kapalı otoparklara izin vermek

B

Kara yollarındaki hız sınırlarını belirleyip işaretlemek

C

Kara yollarındaki işaretleme standartları- nı tespit ve kontrol etmek

D

Kara yolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak

Soru 35

Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A

Öndeki aracın durması

B

Öndeki aracın yavaşlaması

C

Görüş mesafesinin kötü olması

D

Takip mesafesi kurallarına uyulmaması

Soru 36

Araç üzerinde bir elektrikli alıcı çalışmadığında ilk bakılacak yer aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A

Motordaki yağ seviyesi

B

Ateşleme sistemindeki ilgili buji

C

Sigorta panelindeki ilgili sigorta

D

Yakıt deposundaki yakıt seviyesi

Soru 37

Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında, aşağıdakilerden hangisine basılmasında fayda vardır?

A

Kornaya

B

Vites koluna

C

Fren pedalına

D

Debriyaj pedalına

Soru 38

Akü sülfürik asit içerdiğinden; kontrolü yapılırken, araçtan çıkarılırken ve tutarken dikkat edilmesi, göz ya da cilde temasından kaçınılması gerekir. Buna rağmen sülfürik asit, gözlere ve cilde herhangi bir biçimde temas ederse ilk yapılması gereken nedir?

A

Tiner ile yıkamak

B

Bol su ile yıkamak

C

Antifriz ile yıkamak

D

Fren hidroliği ile yıkamak

Soru 39

Akünün elektrolit seviyesi hangisindeki gibi olmalıdır?

A

Plakaların ortasında

B

Plakaların en altında

C

Plakaların 1 cm altında

D

Plakaların 1 cm üzerinde

Soru 40

Benzinli motorlarda emme zamanında silindirlere hangisi alınır?

A

Hidrolik yağı

B

Sadece hava

C

Sadece yakıt

D

Yakıt-hava karışımı

Soru 41

Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A

Motor devri düşürülür.

B

Motor devri yükseltilir.

C

Motor hemen durdurulur.

D

Motor rölantide çalıştırılır.

Soru 42

I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi
II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi
III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması

Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?

A

Yalnız I

B

Yalnız II

C

Yalnız III

D

I, II ve III

Soru 43

Aşağıdakilerden hangisinin, çok soğuk hava şartlarında motor soğutma suyuna katılması donmayı önler?

A

Akü elektroliti

B

Motor yağı

C

Fren hidroliği

D

Antifriz

Soru 44

Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A

Motorun hararet yapmasına

B

Motor devrinin yükselmesine

C

Klimanın düzensiz çalışmasına

D

Akünün kısa zamanda bitmesine

Soru 45

I. Dikkatin dağılması
II. Kural ihlallerinin artması
III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması

Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 46

Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün, ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir?

A

Öfke

B

Bencillik

C

Diğergamlık

D

Sabırsızlık

Soru 47

I. Kural ihlallerine
II. Tehlikeli davranışlara
III. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeye

Trafikte yaşanan öfke duygusu, verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir?

A

I ve II

B

I ve III

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 48

I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.
II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.
III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur.

Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

A

I ve II

B

I ve III

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 49

Trafik psikologları, yaşam tarzı ile araç kullanmanın ilişkili olduğunu belirtmektedirler. Diğer bir deyişle, insan nasıl yaşarsa öyle araç kullanır. Trafik adabı açısından değerlendirmek gerekirse bir toplumdaki kişiler birbirlerine nasıl davranıyorlarsa birlikte yaşama, yol yordamları ne ise trafik ortamında da aynı adap içinde davranırlar.

Buna göre stresle olumlu baş etme konusunda sorun yaşayan sürücülerin, genel olarak trafikte hangi temel değere sahip olmadığı bilinir?

A

Sabır

B

Öfke

C

Bencillik

D

İnatlaşma

Soru 50

Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir?

A

Öfke

B

Hoşgörü

C

İnatlaşma

D

Aşırı tepki

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments