%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önlemek için yapılması gereken uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A

Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yukarıda ve soğuk tutulması

B

Burkulan bölgenin kalp seviyesinden aşağıda ve sıcak tutulması

C

Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi

D

Kişinin yan yatış pozisyonuna alınması

Soru 2

Kaburga kemiğinde kırık olan kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilerek hastaneye sevk edilmelidir?

A

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 12. Soru A Şıkkı

B

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 12. Soru B Şıkkı

C

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 12. Soru C Şıkkı

D

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 12. Soru D Şıkkı

Soru 3

Baş yaralanmalarında kafatası kırığını düşündüren en önemli bulgu hangisidir?

A

Yüzün yaralanması

B

El bileğinin burkulması

C

Köprücük kemiğinin kırılması

D

Kulaktan ya da burundan kan ya da sıvı gelmesi

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?

A

Kötü kokulara karşı burnunu tıkaması

B

Sorulan sorulara anlamlı cevap vermesi

C

Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etmesi

D

Yutkunma, öksürük gibi tepkilerin kaybolması

Soru 5

Vücudumuzda belli bir işlevi yerine getirmek amacıyla bir araya gelen organların oluşturdukları yapıya ne denir?

A

Doku

B

Hücre

C

Gövde

D

Sistem

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi, kazalardaki ölümler ve sakat kalmaların en büyük nedenlerindendir?

A

Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması

B

İlk yardımın zamanında ve tekniğine uygun yapılmaması

C

Hayati tehlike oluşturabilecek müdahalelerden kaçınılması

D

İlk yardım uygulayacak olan kişilerin bu konuda eğitim almış olması

Soru 7

Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur. Bu durum, öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur?

A

Mide

B

Beyin

C

Karaciğer

D

Kalın bağırsak

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biri değildir?

A

Koruma

B

Kurtarma

C

Bildirme

D

Tedavi etme

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım uygulamalarında ilk yardımcının kendisi ve kazazede için alması gereken önlemlerden biri değildir?

A

Kırıklara yerinde müdahale etmesi

B

Kazazedenin korku ve endişelerini gidermesi

C

Kazazedeyi hareket ettirmeden müdahale yapması

D

Kendisinden önce kazazedenin emniyetini sağlaması

Soru 10

Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A

Su kaybı

B

Oksijensizlik

C

Beslenme yetersizliği

D

Karbonmonoksit eksikliği

Soru 11

Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?

A

Tokluk hissi

B

Yavaş nabız

C

Görmede netlik

D

Yüzeysel solunum

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

A

Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemin tespit edilmesi

B

Şişliği azaltmak için bölgenin vücut seviyesinden aşağıya indirilmesi

C

Burkulan eklem yüzeyinin sürekli hareket ettirilmesi

D

Boğucu sargı (turnike) uygulanması

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi çevreye duyarlı bir davranış değildir?

A

Sigara külü ve izmaritlerinin veya başka şeylerin yola atılıp dökülmesi

B

Bir yere giderken toplu taşıma araçlarının kullanılması

C

Trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafiğe çıkılmaması

D

Sürücünün en kısa ve en uygun yolu kullanması

Soru 14

I- Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak
II- İnsan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
III- Trafik kazaları nedeniyle, insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak

Verilenlerden hangileri trafik psikolojisinin hedeflerindendir?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 15

Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?

2 Kasım 2013 Ehliyet soruları Soru 21

A

Yalnız 1

B

Yalnız 2

C

1 ve 3

D

2 ve 4

Soru 16

Aşağıdaki durumların hangisinde motorlu aracın kara yolunda sürülmesi yasaktır?

A

Sürücü belgesi sürülecek aracın cinsine uygun değilse

B

Aracın periyodik bakım süresi geçmişse

C

Kasko sigortası yaptırılmamışsa

D

Sürülecek araç başkasına aitse

Soru 17

Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

8 Şubat 2014 Ehliyet soruları Soru 27

A

1 numaralı aracı ikaz ederek durdurmalı

B

1 numaralı araca yol vermeli

C

U dönüşü yapmalı

D

Hızını artırmalı

Soru 18

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

8 Mart 2014 Ehliyet soruları Soru 21

A

Geçme yasağının sona erdiğini

B

Kamyonlar için geçme yasağının sona erdiğini

C

Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini

D

Kamyonların öndeki taşıtı geçmesinin yasak olduğunu

Soru 19

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, minibüs ile kamyonun karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?

A

Minibüs, kamyona

B

Kamyon, minibüse

C

Hızı fazla olan, diğerine

D

Yolcu sayısı fazla olan, diğerine

Soru 20

Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

18 Ekim 2014 Ehliyet soruları Soru 20

A

Hızını artırması

B

Hızını azaltması

C

Duraklama yapmaması

D

Takip mesafesini artırması

Soru 21

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A

Öndeki taşıtı geçmenin yasak olduğunu

B

Hız sınırlaması sonunu

C

Geçme yasağı sonunu

D

Park yasağını

Soru 22

Noterler tarafından yapılan satış veya devir işlemlerinin bildiriminden itibaren, kaç aylık süre içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşu tarafından yeni malik adına araç tescil belgesi düzenlenir.

A

4

B

3

C

2

D

1

Soru 23

Aksine bir durum yoksa, saatte 120 kilometre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

A

20

B

30

C

40

D

60

Soru 24

Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü, aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

A

Duraklamak

B

Araç içi ışıkları yakmak

C

Uzağı gösteren ışıkları yakmak

D

Sadece park veya sis ışıklarını yakmak

Soru 25

Aşağıdakilerden hangisi, duraklanan veya park edilen yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir?

A

Işıkla veya kolla çıkış işareti vermesi

B

Aracını ve aracının etrafını kontrol etmesi

C

Yoldan geçen araç sürücülerini ikaz edip yavaşlatması

D

Sakıncalı bir durum olmadığında manevraya başlaması

Soru 26

Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?

A

Minibüs

B

Tramvay

C

Kamyonet

D

Arazi taşıtı

Soru 27

I. İtfaiye araçları
II. Organ ve doku nakil araçları
III. Afet ve acil durum hâllerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar
IV. Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları

Verilen araçların görev hâli durumunda birbirleriyle karşılaşmalarında, geçiş üstünlüğü ile kavşaklarda ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A

I - II - III - IV

B

I - II - IV - III

C

II - I - IV - III

D

II - III - I – IV

Soru 28

Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?

A

Hızını artırması

B

Sağa geniş, sola dar kavisle dönmesi

C

Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi

D

Dönüş sırasında varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermesi

Soru 29

Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler?

A

Hızı viraja girmeden önce artırmak

B

Aracı kullanırken sadece yola konsantre olmak

C

Yüksek hızlarda ani manevra yapmaktan kaçınmak

D

Her hızda, fren için ne kadar duruş mesafesi olduğunu hesaplamayı öğrenmek

Soru 30

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A

Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi

B

İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi

C

Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi

D

Geçme yaparken sinyal verilmesi

Soru 31

Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hâllerde - - - - yakılması mecburidir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A

sis ışıklarının

B

park ışıklarının

C

yakını gösteren ışıkların

D

uzağı gösteren ışıkların

Soru 32

Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi “taşıt trafiğine kapalı yol” anlamındadır?

A

B

 

C

D

 

Soru 33

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

4 Ağustos 2018 Ehliyet sınav soruları çöz Soru 20

A

Yaya geçidi

B

Bisiklet yolu

C

Taralı alana girilmez

D

Yavaşlama uyarı çizgileri

Soru 34

Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda minibüs ve otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?

A

80

B

90

C

100

D

110

Soru 35

Şekildeki aracın sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

4 Ağustos 2018 Ehliyet sınav soruları çöz Soru 28

A

5

B

10

C

15

D

20

Soru 36

I- Koltuğun ayarlanması
II- Aynaların ayarlanması
III- Baş desteğinin ayarlanması

Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 37

Taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren ışıklı, sesli veya ibreli uyarıcıların toplandığı bölüme ne ad verilir?

A

Kabin

B

Gösterge paneli

C

Başlık

D

Sigorta tablası

Soru 38

Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, el freninin çekili olduğunu gösterir?

A

 12 Ocak 2014 Ehliyet soruları 44. Soru A Şıkkı

B

 12 Ocak 2014 Ehliyet soruları 44. Soru B Şıkkı

C

 12 Ocak 2014 Ehliyet soruları 44. Soru C Şıkkı

D

 12 Ocak 2014 Ehliyet soruları 44. Soru D Şıkkı

Soru 39

Dört zamanlı bir dizel motorunda emme zamanında silindirlere hangisi emilir?

A

Hava

B

Benzin

C

Motorin

D

Karışım

Soru 40

Kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisi değiştirilmelidir?

A

Radyatör

B

Yağ filtresi

C

Dikiz aynaları

D

Direksiyon simidi

Soru 41

I- LPG
II- Benzin
III- Motorin

İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 42

I- Akü kontrolü
II- Lastik kontrolü
III- Antifriz kontrolü

Yukarıda verilenlerden hangileri, aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gereken önlemlerdendir?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 43

Motordaki aşınmaları hangi sistem azaltır?

A

Şarj sistemi

B

Marş sistemi

C

Ateşleme sistemi

D

Yağlama sistemi

Soru 44

Motordan gelen sıcak suyu, bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri (petekler) aracılığı ile soğutan
parçaya - - - - denir.

Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur?

A

amortisör

B

radyatör

C

alternatör

D

distribütör

Soru 45

Aşağıdakilerden hangisi, öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir?

A

İletişim becerilerinin geliştirilmesi

B

Alaycı ve aşağılayıcı mizaha başvurulması

C

Düşünme tarzının yeniden yapılandırılması

D

Nefes egzersizlerinin öğrenilip uygulanması

Soru 46

Aracını kaldırıma park etmiş bir sürücü, diğer yol kullanıcılarının kaldırımı kullanmasına engel olduğu gibi kaldırımı kullanamayan yayaların araç yoluna çıkmalarına neden olmaktadır. Oysaki - - - - düzeyi yüksek bir sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmez.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağı dakilerden hangisi yazılmalıdır?

A

öfke

B

empati

C

bencillik

D

sorumsuzluk

Soru 47

Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk duygusuna sahip bir sürücünün özelliklerindendir?

A

Trafik kurallarını önemsemeden araç kullanması

B

Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi

C

Sevdiklerinin hayatını tehlikeye atmaktan çekinmemesi

D

Kendi yetki alanına giren herhangi bir olayı başkalarının üstlenmesini beklemesi

Soru 48

Aracını park ettikten sonra durduğu yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığını kontrol eden bir sürücünün bu davranışı trafikteki hangi değere uygundur?

A

Empati

B

Tahammül

C

Beden dili

D

Konuşma üslubu

Soru 49

Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir?

A

Yüzün kızarması

B

Kaşların çatılması

C

Yumrukların sıkılması

D

Kontrollü davranılması

Soru 50

Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyemeyen sürücünün bu davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A

Saygılı

B

Telaşsız

C

Sorumlu

D

Sabırsız

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments