%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

A

Sinir sisteminde

B

Dolaşım sisteminde

C

Sindirim sisteminde

D

Solunum sisteminde

Soru 2

Kaza yerinde bulunan ilk yardımcı, acil sağlık yardımı için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini aramalıdır?

A

110

B

112

C

155

D

156

Soru 3

İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A

Hastaları tedavi etmek

B

Trafik kazalarını önlemek

C

Temel yaşam desteği sağlamak

D

Bulaşıcı hastalıklardan korunmayı sağlamak

Soru 4

Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybına ne denir?

A

Sara

B

Koma

C

Bayılma

D

Halsizlik

Soru 5

Kalp ve solunumu durmuş bir çocuğa (1-8yaş), ilk yardım yapan kişi tek başına ise aşağıdakilerden hangisini uyguladıktan sonra tıbbi yardım istemelidir?

A

30 kalp masajı, 2 suni solunumu 5 tur uyguladıktan sonra

B

60 kalp masajı, 1 suni solunumu 5 tur uyguladıktan sonra

C

30 kalp masajı, 2 suni solunum uygulamasının hemen sonrası

D

60 kalp masajı, 2 suni solunum uygulamasının hemen sonrası

Soru 6

• Yangın tehlikesi
• Patlama durumu
• Solunum durması

Yukarıdaki durumların olasılığı mevcut ise kazazede araçtan hangi yöntemle çıkarılır?

A

Rentek manevrası

B

Sırtta taşıma yöntemi

C

İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma

D

Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?

A

Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması

B

Kanayan yere sıcak uygulama yapılması

C

Kanayan yerin kalp seviyesinden yukarıda tutulması

D

Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi

Soru 8

Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?

A

Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması

B

Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi

C

Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması

D

Burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması

Soru 9

İlk Yardım ile Acil Tedavi arasındaki farklarla ilgili olarak tabloda verilen bilgiler için ne söylenebilir?

A

I. doğru, II. yanlış

B

I. yanlış, II. doğru

C

Her ikisi de doğru

D

Her ikisi de yanlış

Soru 10

I. İp, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması
II. Uygulamanın yapıldığı saatin bir kâğıda yazılıp kazazedenin üzerine asılması
III. Uzvun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması

Verilenlerden hangileri turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 11

Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?

A

Hâlsizlik

B

Şok

C

Kansızlık

D

Koma

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi, şok durumundaki kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

A

Yarı oturur pozisyon verilmesi

B

Fiziksel hareketinin artırılması

C

Hava yolu açıklığının sağlanması

D

Soğuk suyla ıslatılmış çarşafla üzerinin örtülmesi

Soru 13

Ülkemizde, trafik kazalarındaki kusur oranlarının (%) yıllara göre dağılımı tablodaki gibidir?

8 Şubat 2014 Ehliyet soruları Soru 36

Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

A

Kazaların çoğu insan kaynaklıdır.

B

Kara yolları, deniz ve hava yollarına göre daha risklidir.

C

Toplu taşıma yapılması ülke ekonomisini olumlu yönde etkiler.

D

Kara yolu ulaşım sistemi, diğer ulaşım sistemlerinden daha çok kullanılmaktadır.

Soru 14

• Kırmızı ışık yanması
• Yolun trafiğe kapanması
• Yetkililerin dur işareti vermesi

Seyir hâlindeki taşıtların yukarıda verilen faktörlerle durdurulmasına ne ad verilir?

A

Durma

B

Park etme

C

Duraklama

D

Trafikten men

Soru 15

Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında, sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A

Yolda bakım çalışması olduğunu

B

İleride hemzemin geçit bulunduğunu

C

Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu

D

Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi resimdeki kişinin görevlerindendir?

14 Haziran 2014 Ehliyet soruları Soru 18

A

Trafiği düzenlemek

B

Araçların muayenesini yapmak

C

Trafik levhalarının yerlerini belirlemek

D

Sağlık Bakanlığına ait hizmetleri yürütmek

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?

A

Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak

B

Trafik kazalarına neden olabilecek riskli davranışlar kazandırmak

C

Bireye, aile yapısına ve diğer insanlara zarar vermek

D

Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi öndeki taşıtı geçmek yasaktır anlamındadır?

A

 12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları 21. Soru A Şıkkı

B

 12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları 21. Soru B Şıkkı

C

 12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları 21. Soru C Şıkkı

D

 12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları 21. Soru D Şıkkı

Soru 19
A
B
C
D
Soru 20

Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

6 Eylül 2014 Ehliyet soruları Soru 29

A

3 numaralı aracın takip mesafesini azaltması

B

2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçişine yardımcı olması

C

2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçmesi

D

2 numaralı aracın hızını artırması

Soru 21

Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

18 Ekim 2014 Ehliyet soruları Soru 20

A

Hızını artırması

B

Hızını azaltması

C

Duraklama yapmaması

D

Takip mesafesini artırması

Soru 22

Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

A

Durmadan, dikkatli geçmeli

B

Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalı

C

Durmalı, trafik uygunsa devam etmeli

D

Yavaşlayıp, yolu kontrol ederek geçmeli

Soru 23

Aşağıdakilerin hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerindendir?

A

Araçların muayenelerini yapmak

B

Sürücülerin belgelerini vermek

C

Muayene istasyonlarını denetlemek

D

Park yerleri ve benzeri tesisleri yapmak

Soru 24

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

10 Ocak 2015 Ehliyet soruları Soru 21

A

Yaya yolunu

B

Yaya geçidini

C

Yola yayanın çıkabileceğini

D

Yola yayanın giremeyeceğini

Soru 25

Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

27 Haziran 2015 Ehliyet soruları Soru 29

A

Takip mesafesinin azaltılması

B

Araçların aynı şeritte seyretmesi

C

Öndeki aracın karşı şeride geçmesi

D

Arkadaki aracın öndeki aracı geçmesi

Soru 26

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar?

29 Ağustos 2015 Ehliyet soruları Soru 18

A

Park etmeyi

B

Sola dönmeyi

C

Sağa dönmeyi

D

U dönüşü yapmayı

Soru 27

Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?

A

Kasko sigortası

B

Zorunlu mali sorumluluk sigortası

C

Zorunlu deprem sigortası

D

Hırsızlık sigortası

Soru 28

Aşağıdakilerden hangisi, kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerinden biri değildir?

A

Alkol ve madde bağımlılığı

B

Uzun yolculuklar ve yorgunluk

C

Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı

D

Olumsuz hava şartları ve yolların bozuk olması

Soru 29

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

A

Hızını artırmalı

B

Geriye dönmeli

C

Hızını azaltmalı

D

Yolun kayganlığını kontrol etmeli

Soru 30

Motosikletlerde ilk 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

A

4

B

3

C

2

D

1

Soru 31

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A

Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi

B

İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi

C

Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi

D

Geçme yaparken sinyal verilmesi

Soru 32

Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan, teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?

A

Servis istasyonu

B

Araç tartı istasyonu

C

Akaryakıt istasyonu

D

Muayene istasyonu

Soru 33

Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleyin seyrederken yapılması yasaktır?

A

Geçme sırasında öndeki aracın ışıkla uyarılması

B

Karşılaşmalarda uzun hüzmeli farların yakılması

C

Öndeki araç yakından izlenirken kısa hüzmeli farların yakılması

D

Sis ışıklarının sadece sis, kar ve şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâllerde kullanılması

Soru 34

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olan faktörlerden yol unsuru içinde yer alır?

A

Havanın sisli olması

B

Yol zemininin gevşek olması

C

Yüksek hızda araç kullanılması

D

Araç fren sisteminin arızalanması

Soru 35

Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

A

 4 Ağustos 2018 Ehliyet sınav soruları çöz 18. Soru A Şıkkı

B

 4 Ağustos 2018 Ehliyet sınav soruları çöz 18. Soru B Şıkkı

C

 4 Ağustos 2018 Ehliyet sınav soruları çöz 18. Soru C Şıkkı

D

 4 Ağustos 2018 Ehliyet sınav soruları çöz 18. Soru D Şıkkı

Soru 36

Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır?

A

Rölantide

B

Yüksek devirde

C

Zengin karışımla

D

Düzensiz, tekleyerek

Soru 37

Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

8 Mart 2014 Ehliyet soruları Soru 42

Buna göre, hangi zamanda yakıt-hava karışımı pistonla sıkıştırılır?

A

Emme zamanı

B

Sıkıştırma zamanı

C

Ateşleme zamanı

D

Egzoz zamanı

Soru 38

Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorda yeterli miktarda yağlama gerçekleşmez?

A

Yağ filtresi

B

Hava filtresi

C

Yakıt filtresi

D

Polen filtresi

Soru 39

Dört zamanlı motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur?

A

Emme - Ateşleme (İş) - Egzoz - Sıkıştırma

B

Egzoz - Emme - Ateşleme (İş) - Sıkıştırma

C

Ateşleme (İş) - Emme - Sıkıştırma - Egzoz

D

Emme - Sıkıştırma - Ateşleme (İş) - Egzoz

Soru 40

Benzinli motorlar hangi prensibe göre çalışır?

A

Sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtme

B

Sıkıştırılmış mazot-hava karışımını bujiyle ateşleme

C

Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını bujiyle ateşleme

D

Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını enjektörle ateşleme

Soru 41

Motordan gelen sıcak suyu, bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri (petekler) aracılığı ile soğutan
parçaya - - - - denir.

Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur?

A

amortisör

B

radyatör

C

alternatör

D

distribütör

Soru 42

Seyahate başlamadan önce koltuk ve ayna ayarlarının yapılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A

Sürüş konforu ve güvenliğini sağlamak

B

Aracın ivmelenme süresini artırmak

C

Lastiklerin ömrünü uzatmak

D

Yakıt tüketimini azaltmak

Soru 43

Yaz aylarında kış lastiklerinin kullanılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A

Aracın maksimum hızının artmasına

B

Lastiklerin daha çabuk aşınmasına

C

Fren sisteminin arızalanmasına

D

Yakıt tüketiminin azalmasına

Soru 44

Aracın elektrik devresinde, akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

A

Akü

B

Platin

C

Sigorta

D

Alternatör

Soru 45

I. Dikkatin dağılması
II. Kural ihlallerinin artması
III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması

Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 46

Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır. Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A

Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanılması

B

Karşılıklı saygının öncelikle başkalarından beklenmesi

C

Kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunun düşünülmesi

D

Trafikteki her kuralın altında yatan güvenlik gerekçelerinin sorgulanıp öğrenilmesi

Soru 47

Trafik psikologları, yaşam tarzı ile araç kullanmanın ilişkili olduğunu belirtmektedirler. Diğer bir deyişle, insan nasıl yaşarsa öyle araç kullanır. Trafik adabı açısından değerlendirmek gerekirse bir toplumdaki kişiler birbirlerine nasıl davranıyorlarsa birlikte yaşama, yol yordamları ne ise trafik ortamında da aynı adap içinde davranırlar.

Buna göre stresle olumlu baş etme konusunda sorun yaşayan sürücülerin, genel olarak trafikte hangi temel değere sahip olmadığı bilinir?

A

Sabır

B

Öfke

C

Bencillik

D

İnatlaşma

Soru 48

Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir?

A

Trafik kurallarına riayet edilmesi

B

En soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi

C

Hız sınırlamalarının üstünde araç kullanılması

D

Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi

Soru 49

Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü olma özelliği taşımayan sürücülerin özelliklerindendir?

A

Öfkeli olmak

B

Sabırlı davranmak

C

Başarılı iletişim kurmak

D

Kural ihlalinden kaçınmak

Soru 50

Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte aşağıdakilerden hangisinin kullanıldığına örnek olur?

A

Beden dilinin

B

Bencilliğin

C

İnatlaşmanın

D

Tahammülsüzlüğün

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments