%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

Kalp masajı uygulanabilmesi için kazazedede kesinlikle olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?

A

Bilinç kaybı olması

B

Reflekslerin kaybolması

C

Sesli uyaranlara tepki vermemesi

D

Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir?

A

Şokun önlenmesi

B

Kazaların önlenmesi

C

Acil yardım istenmesi

D

Kanamanın durdurulması

Soru 3

Kaza sonrası olay yerini değerlendirmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A

Sağlık personeli niteliğinin kazanılması

B

Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenilmesi

C

Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması

D

Kaza yapmış araçların cins ve modelinin tespit edilmesi

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dolaşım ve solunum sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanan yöntemler bütünüdür?

A

Kalp masajı

B

Atelle tespit

C

Köprü tekniği

D

Rentek manevrası

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması ve kendiliğinden normal konumuna dönememesi hâlidir?

A

Kırık

B

Çıkık

C

İncinme

D

Burkulma

Soru 6

Kaza yapmış bir araçta, devrilme tehlikesi belirgin olarak görülüyor ve araç sallanıyorsa, yaralılar araçtan ne zaman çıkarılmalıdır?

A

Hiç zaman kaybetmeden, hemen

B

Araç sabit bir hâle getirildikten sonra

C

Aracın cinsi ve modeli tespit edildikten sonra

D

Araç itilerek yavaşça devrilmesi sağlandıktan sonra

Soru 7

Kaza geçirmiş yaralının hayatını tehdit eden bir tehlike söz konusu ise omuriliğine zarar vermeden araç içerisinden çıkartmak için ................ olarak adlandırılan teknikten yararlanılır.

Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A

Sırtta taşıma yöntemi

B

Rentek manevrası

C

İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma

D

Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi

Soru 8

Omuz veya koldaki kanamalarda, kanamayı azaltmak için hangi bölgeye basınç uygulanır?

A

Çene altına

B

Şakak bölgesine

C

Kasığın iç kısmına

D

Köprücük kemiğinin iç kısmına

Soru 9

Olay yerinde olası tehlikelerin belirlenerek güvenli bir çevrenin oluşturulması işlemi, ilk yardımın temel uygulamalarının hangisi içinde değerlendirilir?

A

Koruma

B

Bildirme

C

Kurtarma

D

Müdahale

Soru 10

Vücutta kanın aktığı bölgeye göre sınıflandırılan kanamalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

A

Dış kanamalarda, kanama gözle görülemez.

B

Yaradan vücut dışına doğru olan kanamalar iç kanamalardır.

C

Kanın vücut boşluklarına aktığı kanamalar, dış kanamalar olarak sınıflandırılır.

D

Doğal deliklerden olan kanamalar; kulak, burun, ağız, anüs ve üreme organları kanamalarıdır.

Soru 11

Çocuklarda temel yaşam desteği uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

A

Solunum yapıp yapmadığı Heimlich manevrası ile kontrol edilir.

B

Kalp masajı uygulamasının hızı, dakikada 50 bası olacak şekilde ayarlanır.

C

Göğüs kemiğine yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin ½’si kadar kalp basısı uygulanır.

D

Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına bir elin topuğu yerleştirilir.

Soru 12

• Bir el alına yerleştirilir.

• Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.

• Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.

Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin hava yolunu açmak için kullanılan pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

A

Şok pozisyonu

B

Yarı oturuş pozisyonu

C

Baş geri-çene yukarı pozisyonu

D

Yarı yüzükoyun-yan pozisyon

Soru 13

Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

29 Haziran 2013 Ehliyet soruları Soru 17

A

Kavşağa 

B

Köprüye

C

Tali yola

D

Demir yoluna

Soru 14

Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?

A

Geçiş yolu

B

Geçiş hakkı

C

Geçiş kolaylığı

D

Geçiş üstünlüğü

Soru 15

Şekildeki trafik işareti görülünce ne yapılır?

12 Ocak 2014 Ehliyet soruları Soru 20

A

Hız sabit tutulur.

B

Hız azaltılır, sola sinyal verilir.

C

Hız artırılır, sağa sinyal verilir.

D

Hız azaltılır, varsa geçme yasağına uyulur.

Soru 16

Aşağıdakilerin hangisinde taşıtlar tek yönlü kara yolunda bulunmaktadır?

A

 8 Şubat 2014 Ehliyet soruları 17. Soru A Şıkkı

B

 8 Şubat 2014 Ehliyet soruları 17. Soru B Şıkkı

C

 8 Şubat 2014 Ehliyet soruları 17. Soru C Şıkkı

D

 8 Şubat 2014 Ehliyet soruları 17. Soru D Şıkkı

Soru 17

Alkol belirli durumlara tepki verme, karar alma ya da hızlı reaksiyon gösterme becerilerini etkileyerek beynin işlevlerini yavaşlatır.

Yukarıda verilen bu bilgi doğrultusunda alkolün, özellikle vücudumuzdaki hangi sistem üzerinde etkili olduğu söylenebilir?

A

Sindirim sistemi

B

Dolaşım sistemi

C

Solunum sistemi

D

Merkezi sinir sistemi

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi resimdeki kişinin görevlerindendir?

14 Haziran 2014 Ehliyet soruları Soru 18

A

Trafiği düzenlemek

B

Araçların muayenesini yapmak

C

Trafik levhalarının yerlerini belirlemek

D

Sağlık Bakanlığına ait hizmetleri yürütmek

Soru 19

Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

14 Haziran 2014 Ehliyet soruları Soru 19

A

Banketten gitmeli

B

Takip mesafesini artırmalı

C

Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli

D

Acil uyarı ışıklarını yakarak seyretmeli

Soru 20

Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları Soru 17

A

Geç işareti

B

Dur işareti

C

Yavaşlatma işareti

D

Hızlandırma işareti

Soru 21

Geceleri araçların karşılaşmaları esnasında hangi ışıkların yakılması zorunludur?

A

Dönüş ışıklarının

B

Sis veya park ışıklarının

C

Uzağı gösteren ışıkların

D

Yakını gösteren ışıkların

Soru 22

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

A

Açılan köprü

B

Sola tehlikeli viraj

C

Soldan daralan kaplama

D

Sola tehlikeli devamlı viraj

Soru 23

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A

Bisiklet girişinin yasak olduğunu

B

Motosiklet girişinin yasak olduğunu

C

Sadece motosikletlilerin girebileceğini

D

Motosikletler için hız sınırlamasının olduğunu

Soru 24

Şekle göre, en soldaki şeridi sürekli işgal eden sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

18 Ekim 2014 Ehliyet soruları Soru 39

A

Hafif hapis cezası

B

Sadece ceza puanı

C

Trafikten men cezası

D

Para cezası ve ceza puanı

Soru 25

Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?

10 Ocak 2015 Ehliyet soruları Soru 16

A

Durmadan dikkatli geçmeli

B

İlk geçiş hakkını yayalara vermeli

C

Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli

D

Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli

Soru 26

Trafik uygun olsa bile şekildeki aracın hangi yöndeki hareketi kesinlikle yasaktır?

29 Ağustos 2015 Ehliyet soruları Soru 26

A

Sola dönmesi

B

Sağa dönmesi

C

U dönüşü yapması

D

Aynı yönde ilerlemesi

Soru 27

Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?

A

Görev hâli dışında

B

Şehirler arası kara yollarında

C

Trafiğin yoğun olduğu kara yollarında

D

Yolların buzlu ve kaygan olması hâlinde

Soru 28

Otoyollara girerken hangi şeridin kullanılması zorunludur?

A

Orta şerit

B

Hızlanma şeridi

C

Tırmanma şeridi

D

Yavaşlama şeridi

Soru 29

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

A

 14 Mayıs 2016 Ehliyet soruları 18. Soru A Şıkkı

B

 14 Mayıs 2016 Ehliyet soruları 18. Soru B Şıkkı

C

 14 Mayıs 2016 Ehliyet soruları 18. Soru C Şıkkı

D

 14 Mayıs 2016 Ehliyet soruları 18. Soru D Şıkkı

Soru 30

Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

A

1 numaralı araca yol vermeli

B

Geçiş hakkını kendisi kullanmalı

C

Hızını artırarak kavşağa önce girmeli

D

Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı

Soru 31

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A

Yolu kontrol etmesi

B

Öndeki aracı geçmesi

C

Aracının hızını azaltması

D

Geçiş hakkını yayalara vermesi

Soru 32

I. Gece öndeki araç geçilirken uzağı gösteren ışıkların kullanılması gerekir.
II. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.

Yukarıda verilenler için hangisi söylenir?

A

I. doğru, II. yanlış

B

I. yanlış, II. doğru

C

Her ikisi de doğru

D

Her ikisi de yanlış

Soru 33

Şekilde iki yönlü ve üç şeritli kara yolu bölümünde seyreden araçlar görülmektedir.Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır?

23 Aralık 2017 Ehliyet sınav soruları Soru 25

A

Yalnız 3

B

1 ve 2

C

2 ve 3

D

1, 2 ve 3

Soru 34

Bir kavşakta sağa dönecek olan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A

Hızını azaltması

B

Dönüş işareti vermesi

C

Geniş bir kavisle dönmesi

D

Sağ şeride veya işaretlerle dönüş izni verilen şeride girmesi

Soru 35

Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

A

Yavaşlayıp yolu kontrol ederek geçmeli

B

Durmalı, trafik uygunsa devam etmeli

C

Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalı

D

Durmadan dikkatli geçmeli

Soru 36

Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A

Motor yüksek devirde kullanılır.

B

Eskiyen buji kabloları değiştirilir.

C

Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir.

D

Araç, yokuş aşağı inerken vites boşa alınıp kontak kapatılır.

Soru 37

Birbiri üzerinde hareket eden motor parçalarının doğrudan doğruya temas etmelerini önleyerek, aşınmadan uzun süre ve verimli çalışmasını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A

Şarj sistemi

B

Yağlama sistemi

C

Marş sistemi

D

Ateşleme sistemi

Soru 38

Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A

Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkarılır.

B

Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.

C

Önemsenmez, devam edilir.

D

Yakıt seviyesi kontrol edilir.

Soru 39

I- Aracın farları
II- Motor yağ seviyesi
III- Cam silecek lastikleri

Aracı kullanmaya başlamadan önce, yukarıda verilenlerden hangilerinin durumu iyi olmalıdır?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 40

Aşağıdakilerden hangisi virajlarda çekici tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlar?

A

Amortisör

B

Direksiyon

C

Diferansiyel

D

Kilometre sayacı

Soru 41

Benzinli motorlar hangi prensibe göre çalışır?

A

Sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtme

B

Sıkıştırılmış mazot-hava karışımını bujiyle ateşleme

C

Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını bujiyle ateşleme

D

Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını enjektörle ateşleme

Soru 42

Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A

Ön lastiklerin hava basıncının eşit olmaması

B

Aracın yükünün fazla olması

C

Hava filtresinin kirli olması

D

Motorun yağ yakması

Soru 43

I. Jant kapağı çıkartılır.
II. Kriko ile araç kaldırılır.
III. Bijon somunları sökülür.
IV. Bijon somunları gevşetilir.
V. Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır.

Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?

A

I - II - III - IV - V

B

II - III - I - IV - V

C

III - II - IV - V - I

D

V - I - IV - II - III

Soru 44

Aşağıdakilerden hangisi motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek, vites değiştirme imkânı sağlayan güç aktarma organıdır?

A

Amortisör

B

Helezon yay

C

Fren balatası

D

Kavrama (Debriyaj)

Soru 45

Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?

A

Korkutmak veya şaşırtmak

B

Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak

C

Sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek

D

Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek

Soru 46

Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?

A

Bencil

B

Hoşgörülü

C

Aşırı tepki gösteren

D

Görgüsüzce davranan

Soru 47

Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur?

A

Trafik polisi yoksa kırmızı ışıkta geçmek

B

Sürekli şerit değiştirerek araç kullanmak

C

Denetim korkusu olmadan emniyet kemerini takmak

D

Elektronik denetleme sisteminin olmadığı yerlerde hız limitlerini aşmak

Soru 48

Aşağıdaki temel değerlerden hangisini içselleştirmiş bir sürücü, trafikte kendinden çok başkalarını düşünür ve başkalarının iyiliği için fedakârlık yapar?

A

Bencillik

B

Diğergamlık

C

Nezaketsizlik

D

Hoşgörüsüzlük

Soru 49

Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte aşağıdakilerden hangisinin kullanıldığına örnek olur?

A

Beden dilinin

B

Bencilliğin

C

İnatlaşmanın

D

Tahammülsüzlüğün

Soru 50

Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?

A

Aşırı hız yapmaktan kaçınılması

B

Geçiş önceliğine sahip araçlara yol verilmesi

C

Trafikte sürücülerin tek başına olmadığının düşünülmesi

D

Engeli olmadığı hâlde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments