%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

• Geçici hafıza kaybı
• Burundan kan gelmesi
• Göz bebeklerinde büyüklük farkı

Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?

A

Baş

B

Karın

C

Göğüs

D

Omurga

Soru 2

Kanayan yer kalp seviyesinden üstte tutulursa aşağıdakilerden hangisi olur?

A

Beyin kanaması riski artar.

B

Kalbin kasılıp-gevşeme sayısı artar.

C

Kanama bölgesindeki kan basıncı düşer.

D

Atardamarlardan nabız hissedilemez.

Soru 3

Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir?

A

Kafatası eklemlerinde

B

Hareketli eklem yerlerinde

C

Diz ile kalça arasındaki kemikte

D

Dirsek ile omuz arasındaki kemikte

Soru 4

• Bulantı ve kusma olması
• Burun ve kulaktan kan gelmesi
• Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması

Yukarıda verilen belirtilerin bir kazazedede görülmesi hangi durumda olur?

A

Kalp spazmı

B

Dalak yırtılması

C

Baş yaralanması

D

Akciğer delinmesi

Soru 5

Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara yeterli miktarda kan taşıyamaması sonucu birden ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden dolaşım yetmezliği durumu
aşağıdakilerden hangisidir?

A

Şok

B

Burkulma

C

Kalp durması

D

Kulak çınlaması

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile kazazede üzerinde yapılan değerlendirmelerden biri değildir?

A

Deri renginin gözlenmesi

B

Soluk verişinin hissedilmesi

C

Solunum sesinin dinlenmesi

D

Solunum hareketlerinin gözlenmesi

Soru 7

Omuz veya koldaki kanamalarda, kanamayı azaltmak için hangi bölgeye basınç uygulanır?

A

Çene altına

B

Şakak bölgesine

C

Kasığın iç kısmına

D

Köprücük kemiğinin iç kısmına

Soru 8

Kazazedeyi araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir? 

A

Kollarının baş hizasında durmasına

B

Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına

C

Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına

D

Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer alır?

A

Adı ve soyadının öğrenilmesi

B

Kullandığı ilaçların belirlenmesi

C

Kişisel özgeçmişinin öğrenilmesi

D

Solunum sayısının değerlendirilmesi

Soru 10

Olay ya da kaza, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığıyla gerekli yardım kuruluşlarına haber verilmelidir. Türkiye’de ilk yardım gerektiren her durumda, telefon iletişimleri 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir.

Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?

A

Bildirme

B

Koruma

C

Kurtarma

D

Tedavi etme

Soru 11

Öksüren, nefes alabilen ve tıkandığını ifade edebilen bir kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?

A

Kazazedeye dokunulmadan öksürmeye teşvik edilir.

B

Bir elin topuk kısmıyla iki kürek kemiğinin arasına 5 kez kuvvetlice vurulur.

C

Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur, kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.

D

Kazazedenin bacakları üzerine ata biner şekilde oturulur ve bir elin topuğuyla göbeğin üzerinden kürek kemiklerine doğru eğik bir baskı uygulanır.

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi, bebeklere yapılan suni solunum uygulamasında dikkat edilecek kurallardandır?

A

Bebeğin yumuşak bir zemin üzerine, sırt üstü yatırılması

B

Hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa bebeğin yutmasının sağlanması

C

Bebeğin solunum yapıp yapmadığının bak-dinle-hisset yöntemiyle 1 dakika süre ile kontrol edilmesi

D

Solunum yoksa ağzın, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilip ağız dolusu nefes verilmesi

Soru 13

Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

A

Trafik suçu

B

Trafik terörü

C

Trafik kusuru

D

Trafikten men

Soru 14

Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?

A

Durmadan dikkatli geçmeli

B

Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli

C

Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli

D

İlk geçiş hakkı yayaların olduğu için beklemeli

Soru 15

Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

A

Çok dikkatli olduğu

B

Çok tecrübeli olduğu

C

Trafik kuralına uymadığı

D

Yolun yapısına bağlı olarak hareket ettiği

Soru 16

Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları Soru 40

A

U dönüşü yapmalı

B

1 numaralı araca yol vermeli

C

İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı

D

1 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı

Soru 17

Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

A

Dönüş ışıklarını yakarak

B

Birkaç defa korna çalarak

C

Acil uyarı ışıklarını yakarak

D

Birkaç defa selektör yaparak

Soru 18

Tabloda çeşitli hızlara göre olması gereken en az takip mesafeleri verilmiştir.

8 Aralık 2013 Ehliyet soruları Soru 32

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A

Takip mesafesi hızın metre cinsinden en az yarısı kadardır.

B

Hız ile takip mesafesi arasında bir ilişki kurulamaz.

C

Hız arttıkça takip mesafesi sabit kalır.

D

Hız arttıkça takip mesafesi azalır.

Soru 19

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

8 Mart 2014 Ehliyet soruları Soru 19

A

Ehlî hayvanların giremeyeceğini

B

Ehlî hayvanların yola çıkabileceğini

C

Vahşi hayvanların yola çıkabileceğini

D

Hayvanla çekilen taşıtların yola çıkabileceğini

Soru 20

Şekildeki kara yolu bölümünde sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları Soru 26

A

Hızını azaltması

B

Hız sınırını aşması

C

Önündeki aracı geçmesi

D

Takip mesafesini azaltması

Soru 21

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?

9 Ağustos 2014 Ehliyet soruları Soru 24

A

Yaya geçidi

B

Bisiklet yolu

C

Bölünmüş yol başlangıcı

D

Trafiği hızlandırma işareti

Soru 22

Kara yollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

A

Araç

B

Ticari taşıt

C

Arazi taşıtı

D

Taşıt katarı

Soru 23

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

A

 22 Mart 2015 Ehliyet soruları 22. Soru A Şıkkı

B

 22 Mart 2015 Ehliyet soruları 22. Soru B Şıkkı

C

 22 Mart 2015 Ehliyet soruları 22. Soru C Şıkkı

D

 22 Mart 2015 Ehliyet soruları 22. Soru D Şıkkı

Soru 24

Önündeki aracı 80 km/saat hızla takip eden bir sürücü, arada en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?

A

20

B

30

C

40

D

50

Soru 25

Şekildeki kontrolsüz kavşakta 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

A

Hızlanıp kavşağa girmeli

B

Geçiş hakkını kendi kullanmalı

C

2 numaralı aracın geçmesini beklemeli

D

İkazda bulunup 2 numaralı aracı durdurmalı

Soru 26

Monoküler (tek gözü gören) kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A

Bu kişiler ticari araç kullanabilir.

B

Sürücü belgesi aldıktan sonra her yıl bir göz hekiminden sağlık raporu almaları zorunludur.

C

Kullanacakları araçların içinde, sağında ve solunda olmak üzere en az 3 ayna bulunması zorunludur.

D

Kendileri açısından konulan kurallara uyup uymadıklarının denetlenebilmesi için sürücü belgelerine monoküler ibaresi yazılır.

Soru 27

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

A

B

C

 

D

Soru 28

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A

70 metreden sonra yolun daralacağını

B

70 metreden sonra park alanı olduğunu

C

Saatteki hızın 70 kilometreyi geçmeyeceğini

D

Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını

Soru 29

Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan, teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?

A

Servis istasyonu

B

Araç tartı istasyonu

C

Akaryakıt istasyonu

D

Muayene istasyonu

Soru 30

Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A

Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi

B

Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi

C

Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi

D

Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması

Soru 31

I. Geçme yasağı olan yerlerden geçme
II. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama
III. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma
IV. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme

Verilenlerden hangileri trafik kazalarında asli kusurlu sayılacak hâllerdendir?

A

I ve II.

B

I, III ve IV.

C

II, III ve IV.

D

I, II, III ve IV.

Soru 32

Sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması kural ihlali sayılır?

A

Üç şeritli ve iki yönlü yollarda sağ şeritten gitmesi

B

Aracın cinsine ve hızına uygun olan şeridi kullanması

C

Geçme, dönme gibi mecburi hâller dışında şerit değiştirmesi

D

Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi

Soru 33

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

4 Ağustos 2018 Ehliyet sınav soruları çöz Soru 17

A

Banketten gitmelidir.

B

Aracının hızını artırmalıdır.

C

Öndeki aracı geçmemelidir.

D

Geçiş hakkını kendisi kullanmalıdır.

Soru 34

Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, kara yoluna bağlanan ve kara yolu sınır çizgisi içinde kalan kısmına ne ad verilir?

A

Şerit

B

Banket

C

Geçiş yolu

D

Bağlantı yolu

Soru 35

Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

A

Yavaşlayıp yolu kontrol ederek geçmeli

B

Durmalı, trafik uygunsa devam etmeli

C

Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalı

D

Durmadan dikkatli geçmeli

Soru 36

Aşağıdakilerden hangisi, araçta sürüş konforunu iyileştirmek amacıyla yol yüzeyinin yapısından kaynaklanan titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümleyerek yumuşatır?

A

Şarj sistemi

B

Soğutma sistemi

C

Süspansiyon sistemi

D

Direksiyon sistemi

Soru 37

Seyir hâlinde iken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?

A

 24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları 59. Soru A Şıkkı

B

 24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları 59. Soru B Şıkkı

C

 24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları 59. Soru C Şıkkı

D

 24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları 59. Soru D Şıkkı

Soru 38

Taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren ışıklı, sesli veya ibreli uyarıcıların toplandığı bölüme ne ad verilir?

A

Kabin

B

Gösterge paneli

C

Başlık

D

Sigorta tablası

Soru 39

Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik sisteminde kısa devreden ve aşırı yüklenmeden dolayı oluşabilecek hasarların önlenmesi için kullanılır?

A

Buji

B

Ampul

C

Sigorta

D

Enjektör

Soru 40

Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, araç yakıtının bitmek üzere olduğunu bildirir?

A

 9 Ağustos 2014 Ehliyet soruları 44. Soru A Şıkkı

B

 9 Ağustos 2014 Ehliyet soruları 44. Soru B Şıkkı

C

 9 Ağustos 2014 Ehliyet soruları 44. Soru C Şıkkı

D

 9 Ağustos 2014 Ehliyet soruları 44. Soru D Şıkkı

Soru 41

Aşağıdakilerden hangisi, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?

A

Klimanın açılması

B

Koltuğun ayarlanması

C

Aynaların ayarlanması

D

Emniyet kemerinin takılması

Soru 42

Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır?

A

Egzoz supabı

B

Emme manifoldu

C

Egzoz manifoldu

D

Katalitik konvertör

Soru 43

Benzinli motorlar hangi prensibe göre çalışır?

A

Sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtme

B

Sıkıştırılmış mazot-hava karışımını bujiyle ateşleme

C

Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını bujiyle ateşleme

D

Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını enjektörle ateşleme

Soru 44

Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

A

Arka sis lambası ikaz ışığı

B

Hava yastığı ikaz ışığı

C

Akü şarj ikaz ışığı

D

ABS fren sistemi ikaz ışığı

Soru 45

Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır. Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A

Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanılması

B

Karşılıklı saygının öncelikle başkalarından beklenmesi

C

Kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunun düşünülmesi

D

Trafikteki her kuralın altında yatan güvenlik gerekçelerinin sorgulanıp öğrenilmesi

Soru 46

Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, aracını park ettiği yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığına dikkat eder?

A

Bencil

B

Sorumsuz

C

Görgü seviyesi düşük

D

Empati düzeyi yüksek

Soru 47

Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün, ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir?

A

Öfke

B

Bencillik

C

Diğergamlık

D

Sabırsızlık

Soru 48

Kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakârlık yapan ve özgeci şeklinde tanımlanır. Yardım etme davranışının bir alt kategorisidir.

Yukarıdaki açıklama hangi davranış özelliğine aittir?

A

Bencillik

B

Saldırganlık

C

Diğergamlık

D

Sorumsuzluk

Soru 49

Aracını park ettikten sonra durduğu yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığını kontrol eden bir sürücünün bu davranışı trafikteki hangi değere uygundur?

A

Empati

B

Tahammül

C

Beden dili

D

Konuşma üslubu

Soru 50

I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.

II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.

III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında değildir.

Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

A

Yalnız I.

B

I ve II.

C

II ve III.

D

I, II ve III.

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments