%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

Başa alınan darbe sonucu kulağından kan gelen kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A

Oturtulup kulağına pamuk tıkanır.

B

Sırtüstü yatırılarak ayakları yukarı kaldırılır.

C

Kan akan bölgesi üstte kalacak şekilde yan yatırılır ve kulak pamukla tıkanır.

D

Kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?

A

Kötü kokulara karşı burnunu tıkaması

B

Sorulan sorulara anlamlı cevap vermesi

C

Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etmesi

D

Yutkunma, öksürük gibi tepkilerin kaybolması

Soru 3

Bak-Dinle-Hisset yönteminde "Dinle" ne anlama gelir?

A

Trafik işaretçilerinin dinlenmesi

B

Yaralının soluk sesinin dinlenmesi

C

Yaralıların şikayetlerinin dinlenmesi

D

Etrafta siren sesi olup olmadığının dinlenmesi

Soru 4

İlk yardımcı, kaza yapan aracın içerisinden yaralıları çıkarmadan önce aşağıdakilerden hangisine özellikle dikkat etmelidir?

A

Aracın yanma veya devrilme tehlikesinin olup olmadığına

B

Yaralıların üzerinde bulunan giysilere

C

Yaralıların cinsiyetlerine

D

Aracın modeline

Soru 5

I- Yara içi kurcalanır.
II- Saplanan yabancı cisim çıkarılmaz.
III- Yaranın üzeri kapatılarak tıbbi yardım istenir.

Yukarıdakilerden hangileri, ciddi yaralanmalarda yapılması gereken doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 6

Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?

A

Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması

B

Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi

C

Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması

D

Burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?

A

Saç dökülmesi

B

Bedensel aktivitede artma

C

Ağızdan köpüklü kan gelmesi

D

Yaralanma bölgesinin alt tarafında felç

Soru 8

I. Spor ve iş kazaları
II. Yüksek bir yerden düşme
III. Otomobil ya da motosiklet kazaları

Verilenlerden hangileri, kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenlerindendir?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 9

Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

A

Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilerek üst yarısına orta ve yüzük parmağının dik olarak yerleştirilmesi

B

Basıyı tam uygulayabilmek için kazazedeye uzak mesafede durulması

C

Göğüs kemiğine bası uygulama ve kaldırmanın ritmik olarak yapılması

D

Göğüs kemiği 1 cm çökecek şekilde bası uygulanması

Soru 10

İlk yardımcı olarak bulunduğunuz güvenli olmayan olay yerinde; kazazedelerden biri başında, boynunda ve sırtında ağrı olduğunu, bacaklarını hareket ettiremediğini söylüyor, ayrıca kazazedenin burnundan ve kulağından kan geliyorsa bu kazazedeyi daha güvenli bir ortama nasıl taşırsınız?

A

Baş-boyun-gövde ekseni bozulmadan düz pozisyonda sürükleyerek

B

Kazazedenin gövdesini sağ omuza yerleştirip ağırlığı dizlere vererek

C

Omuzdan destek verip yürütmeye çalışarak

D

Kazazedeyi kucağa alıp ağırlığı yüklenerek

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

A

Trafikteki kaza sayısını azaltmak

B

Sağlık personelinin mesleki başarısını artırmak

C

İnsanları zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırmak

D

Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında, ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?

A

Bebeğin yumuşak bir zemin üzerine sırtüstü yatırılması

B

Hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa bebeğin yutmasının sağlanması

C

Bebeğin solunum yapıp yapmadığının bak-dinle-hisset yöntemiyle 2 dakika süre ile kontrol edilmesi

D

Bebekte solunum yoksa ağız dolusu nefes alınması ve ağzın, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilmesi

Soru 13

Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

29 Haziran 2013 Ehliyet soruları Soru 17

A

Kavşağa 

B

Köprüye

C

Tali yola

D

Demir yoluna

Soru 14

Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?

A

Geçiş yolu

B

Geçiş hakkı

C

Geçiş kolaylığı

D

Geçiş üstünlüğü

Soru 15

Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması sürücüye neyi bildirir?

A

Geri dönmesini

B

Motoru durdurmasını

C

Harekete hazırlanmasını

D

Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını

Soru 16

Şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

8 Aralık 2013 Ehliyet soruları Soru 34

I- Sağa dönüş lambasını yakmalı
II- Hızını azaltmalı
III- Dar bir kavisle dönmeli

A

Yalnız I 

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 17

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

8 Şubat 2014 Ehliyet soruları Soru 21

A

Yolu kontrol etmesi

B

Aracının hızını azaltması

C

Yayaları ikaz ederek geçmesi

D

Geçiş hakkını yayalara vermesi

Soru 18

Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

8 Şubat 2014 Ehliyet soruları Soru 27

A

1 numaralı aracı ikaz ederek durdurmalı

B

1 numaralı araca yol vermeli

C

U dönüşü yapmalı

D

Hızını artırmalı

Soru 19

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, motorsuz ile motorlu taşıtın karşılaşmaları hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

A

Motorlu taşıt, motorsuz taşıta

B

Motorsuz taşıt, motorlu taşıta

C

Şeridi daralmış olan taşıt, diğerine

D

Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine

Soru 20

Şekildeki kara yolu bölümünde hangi numaralı taşıtın ok yönündeki hareketi yasaktır?

14 Haziran 2014 Ehliyet soruları Soru 26

A

1

B

2

C

3

D

4

Soru 21

Römork takmış otomobilin azami hızı, römorksuz hâlindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır?

A

Aynı

B

Yarısı kadar

C

10 km/saat daha az

D

10 km/saat daha fazla

Soru 22

Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?

A

120

B

110

C

100

D

80

Soru 23

Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında azami hızı saatte kaç kilometredir?

A

120

B

110

C

90

D

80

Soru 24

Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini önleme çalışmalarından biri değildir?

A

Kaliteli yakıt kullanımının teşvik edilmesi

B

Egzozlara filtre zorunluluğu getirilmesi

C

Özel araç kullanımının teşvik edilmesi

D

Çevre eğitimine ağırlık verilmesi

Soru 25

90 km/saat hızla seyreden bir aracın, önündeki araçla arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

A

35

B

45

C

55

D

65

Soru 26

Aşağıdaki durumların hangisinde, sürüş esnasında refleksler zayıflamış olacağından direksiyon başındaki tepkiler çok daha yavaş gerçekleşecektir?

A

Sürüş öncesi alkollü içki içilmişse

B

Sürüş öncesi düzenli ve yeterli uyku uyunmuşsa

C

Molalarda kan dolaşımını artıran hareketler yapılmışsa

D

Temiz hava için aracın camları kısa süreliğine açılmışsa

Soru 27

Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır?

A

6 ay hapis cezası verilir.

B

Trafikten ömür boyu men edilir.

C

Sürücü belgesi varsa geri alınır.

D

Zarar karşılıkları ve masraf ödetilir.

Soru 28

Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin anlamı nedir?

 

A

Trafiğin bütün istikametlere kapanma hâli

B

Trafiğin bütün istikametlere açılma hâli

C

Trafiği hızlandırma işareti

D

Trafiği yavaşlatma işareti

Soru 29

Şekilde görülen araç geçme işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A

2 numaralı aracın arkadan gelen trafiği kontrol etmediği

B

3 numaralı aracın izlediği şeridin yanlış olduğu

C

1 numaralı aracın izlediği şeridin yanlış olduğu

D

3 numaralı aracın geçme yasağına uymadığı

Soru 30

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A

Mopet yolunu

B

Bisiklet yolunu

C

Mopetin giremeyeceğini

D

Motosikletin giremeyeceğini

Soru 31

Araç sürücüleri, taşıt yolunun dar olduğu yerlerdeki karşılaşmalarda, aksini gösteren bir trafik işareti yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş hakkı vermek suretiyle geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?

A

Otomobili süren otobüse

B

Motorsuz aracı süren motorlu araca

C

Motorlu aracı süren motorsuz araca

D

Minibüsü süren lastik tekerlekli traktöre

Soru 32

2013-2014 yılları itibariyle ülkemizde meydana gelen trafik kazalarındaki kusur oranları tabloda verilmiştir.

14 Mayıs 2016 Ehliyet soruları Soru 32

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına en fazla neden olmuştur?

A

Sürücü

B

Yolcu

C

Yaya

D

Araç

Soru 33

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kavşaklarda üzerinde bulunulan yolun tali yol olduğunu ve ana yoldaki araçlara yol verilmesi gerektiğini belirtir?

A

B

C

D

Soru 34

I. Maddi hasar tespiti yapmak

II. Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek

III. Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak

IV. Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek

Kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan kişiler yukarıdakilerden hangilerini yapmakla yükümlüdürler?

A

Yalnız III

B

I, II ve IV.

C

I, III ve IV.

D

II, III ve IV.

Soru 35

Aşağıdakilerden hangisi “köprü yaklaşımı” levhasıdır?

A

 

B

 10 Şubat 2018 Ehliyet sınav soruları 17. Soru B Şıkkı

C

 10 Şubat 2018 Ehliyet sınav soruları 17. Soru C Şıkkı

D

 

Soru 36

Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne ad verilir?

A

Alternatör

B

Motor

C

Diferansiyel

D

Vites kutusu

Soru 37

Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, el freninin çekili olduğunu gösterir?

A

 12 Ocak 2014 Ehliyet soruları 44. Soru A Şıkkı

B

 12 Ocak 2014 Ehliyet soruları 44. Soru B Şıkkı

C

 12 Ocak 2014 Ehliyet soruları 44. Soru C Şıkkı

D

 12 Ocak 2014 Ehliyet soruları 44. Soru D Şıkkı

Soru 38

Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?

A

Ani olarak gaz verilmesi

B

Yan aynaların kontrol edilmesi

C

Sol sinyal lambalarının yakılması

D

Vitesin yumuşak bir şekilde yükseltilmesi

Soru 39

Motorda yağlama sisteminin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A

Sürtünmeyi azaltarak parçaların ömrünü uzatmak

B

Debriyaj balatasının aşınmasını önlemek

C

Motorun erken ısınmasını sağlamak

D

Yakıt tüketimini artırmak

Soru 40

Motor yağı kontrol edilirken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?

A

Aracın düz zeminde olmasına

B

Aracın yan tarafına eğik olmasına

C

Aracın ön tarafının kalkık olmasına

D

Aracın arka tarafının kalkık olmasına

Soru 41

Marşa basılıp motor çalıştığında, aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir?

A

Kısa farlar ikaz ışığı

B

Yağ basıncı ikaz ışığı

C

El freni çekili ikaz ışığı

D

Sinyal lambası ikaz ışığı

Soru 42

I. Jant kapağı çıkartılır.
II. Kriko ile araç kaldırılır.
III. Bijon somunları sökülür.
IV. Bijon somunları gevşetilir.
V. Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır.

Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?

A

I - II - III - IV - V

B

II - III - I - IV - V

C

III - II - IV - V - I

D

V - I - IV - II - III

Soru 43

Çalışan parçalarda sürtünmeye bağlı olarak meydana gelen aşınmayı azaltan madde hangisidir?

A

Antifriz

B

Motor yağı

C

Hidrolik yağı

D

Akü elektroliti

Soru 44

Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?

A

Aşırı hız yapılması

B

Frenlerin ayarsız olması

C

Rölanti ayarının bozuk olması

D

Lastiklerin havasının az olması

Soru 45

Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

A

Öfke

B

Sabır

C

İnatlaşma

D

Aşırı tepki

Soru 46

Aşağıdakilerden hangisi, araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir?

A

Trafik ortamında gerilimli durumların olabileceğini kabul etmesi

B

Karşılaşılan durumla ilgili negatif çözümler üretmesi

C

Radyo veya müzik açması

D

Derin nefes alması

Soru 47

Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?

A

Bencillik

B

İnatlaşmak

C

Diğergamlık

D

Sorumsuzluk

Soru 48

I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.
II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.
III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur.

Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

A

I ve II

B

I ve III

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 49

Trafik kazası, sadece maddi hasarlı bile olsa yaşanması hiç istenmeyen ve kazaya karışan sürücüleri psikolojik olarak olumsuz etkileyen bir durumdur.

Buna göre kaza sonrası tarafların birbirine hangi şekilde davranması hâlinde meydana gelen kaza ile ilgili sorunlar daha kısa sürede çözülecektir?

A

Asabi

B

Aşırı tepkili

C

Kaba ve saldırgan

D

Saygılı ve nezaketli

Soru 50

I. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermek

II. Aşırı hız yaparak diğer sürücülerin dikkatlerini dağıtmak

III. Engeli olmadığı hâlde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park etmek

Yukarıdakilerden hangileri trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?

A

Yalnız I

B

I ve II.

C

II ve III.

D

I, II ve III.

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments